HALDUSÕIGUSPensioniõiguse üldregulatsioonVälislepingud

HALDUSÕIGUSRiigikaitseVälislepingud

HALDUSÕIGUSSotsiaalteenused ja toetusedVälislepingud

Riigid ja territooriumidVenemaa

Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise lepingu Vene Föderatsiooni relvajõudude väljaviimisest Eesti Vabariigi territooriumilt ja nende ajutise sealviibimise tingimustest ning Eesti Vabariigi ja Vene föderatsiooni vahelise kokkuleppe Vene Föderatsiooni relvajõudude pensionäride sotsiaalsete tagatiste küsimuses Eesti Vabariigi territooriumil ratifitseerimise seadus

Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise lepingu Vene Föderatsiooni relvajõudude väljaviimisest Eesti Vabariigi territooriumilt ja nende ajutise sealviibimise tingimustest ning Eesti Vabariigi ja Vene föderatsiooni vahelise kokkuleppe Vene Föderatsiooni relvajõudude pensionäride sotsiaalsete tagatiste küsimuses Eesti Vabariigi territooriumil ratifitseerimise seadus - sisukord
  Väljaandja:Riigikogu
  Akti liik:seadus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT II 1995, 46, 203

  Välja kuulutanud
  Vabariigi President
  22.12.1995 otsus nr 663

  Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise lepingu Vene Föderatsiooni relvajõudude väljaviimisest Eesti Vabariigi territooriumilt ja nende ajutise sealviibimise tingimustest ning Eesti Vabariigi ja Vene föderatsiooni vahelise kokkuleppe Vene Föderatsiooni relvajõudude pensionäride sotsiaalsete tagatiste küsimuses Eesti Vabariigi territooriumil ratifitseerimise seadus

  Vastu võetud 20.12.1995

  (õ) 12.01.2009 14:15

  § 1.    Ratifitseerida juurdelisatud «Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vaheline leping Vene Föderatsiooni relvajõudude väljaviimisest Eesti Vabariigi territooriumilt ja nende ajutise sealviibimise tingimustest», mis on alla kirjutatud 1994. aasta 26. juulil Moskvas.

  § 2. 

    Deklareerida, et
    1) käesoleva seaduse paragrahvis 1 nimetatud Lepingu sõlmimine ei ole tõlgendatav õigusliku aluse loomisena NSV Liidu ja Vene Föderatsiooni relvajõudude viibimisele Eestis ning käsitleb üksnes vägede väljaviimist ajavahemikul 1994. aasta 26. juulist kuni 1994. aasta 31. augustini;
    2) käesoleva seaduse paragrahvis 1 nimetatud Lepingut rakendatakse 1994. aasta 26. juulil Eesti Vabariigi jurisdiktsioonile allunud territooriumil;
    3) relvajõudude väljaviimist mõistab Eesti Vabariik selliselt, et Vene Föderatsioon viib käesoleva seaduse paragrahvis 1 nimetatud Lepingus käsitletud territooriumilt välja kõik tema relvajõud ja nende koosseisu 1994. aasta 26. juuli seisuga kuulunud isikud ja nende perekonnaliikmed vastavalt Lepingu artikli 2 punktile 1, samuti isikud, kes viibisid Eestis hiljem Lepingu artikli 3 punkti 2 alapunktide 2.2 ja 2.3 alusel;
    4) Eesti Vabariigi jurisdiktsioonile alluvale territooriumile ei laiene Euroopa tavarelvastuse lepingust (CFE) tulenevad muude riikide õigused ja kohustused.

  § 3.    Ratifitseerida juurdelisatud «Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vaheline kokkulepe Vene Föderatsiooni relvajõudude pensionäride sotsiaalsete tagatiste küsimustes Eesti Vabariigi territooriumil», mis on alla kirjutatud 1994. aasta 26. juulil Moskvas.

  § 4. 

    Deklareerida, et
    1) sõjaväepensionäridena mõistab Eesti Vabariik isikuid, kes viibisid Eesti Vabariigi territooriumil, olid erru arvatud ning said pensioni ja toetust Vene Föderatsiooni vahendite arvelt enne käesoleva seaduse paragrahvis 3 nimetatud Kokkuleppe sõlmimist, s.o enne 1994. aasta 26. juulit ega pidanud Eestist lahkuma vastavalt Lepingule;
    2) sõjaväepensionäride, toitja kaotanud isikute ja perekonnaliikmete nimekirja iga-aastast täpsustamist mõistab Eesti Vabariik kui aasta jooksul Eestist lahkunud või surnud isikute väljaarvamist nimekirjast;
    3) käesoleva seaduse paragrahvis 3 nimetatud Kokkuleppe artiklis 6 sätestatud tsiviil- ja poliitilised õigused ning vabadused, samuti sotsiaalsed, majanduslikud ja kultuurilised õigused tagatakse kooskõlas inimõigusi käsitlevate rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud normide ja Eesti Vabariigi põhiseadusega;
    4) käesoleva seaduse paragrahvis 3 nimetatud Kokkuleppe artikli 7 ja artikli 8 punkti 1 ellurakendamisel järgib Eesti Vabariik seadusi, mis kehtivad Eesti Vabariigi kodanike ja Eestis elavate välismaalaste suhtes.

   

  Riigikogu esimees   Toomas SAVI  Õiend
  Akti avaldamisandmed täiendatud, lisatud andmed väljakuulutamise kohta.
  Parandatud 23.01.1996 õiendi alusel (RT II 1996, 3, lk 66).

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json