Teksti suurus:

Tehnika-, loodus-, loome- ja huvialamaja ning -keskuse õpperühmade moodustamise korra ja soovituslike täituvusnormide kinnitamine

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2012
Avaldamismärge:RTL 1996, 31, 211

Tehnika-, loodus-, loome- ja huvialamaja ning -keskuse õpperühmade moodustamise korra ja soovituslike täituvusnormide kinnitamine

Vastu võetud 22.12.1995 nr 33

Huvialakooli seaduse (RT I 1995, 58, 1904) paragrahvi 7 lõike 5 alusel kultuuri- ja haridusminister määrab:

Kinnitada tehnika-, loodus-, loome- ja huvialamaja ning -keskuse õpperühmade moodustamise kord ja soovituslikud täituvusnormid vastavalt lisale.

Lisa