Teksti suurus:

Riigiettevõtte "Viru Infokeskus" lõpetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.08.2006
Avaldamismärge:RT I 1996, 4, 85

Riigiettevõtte "Viru Infokeskus" lõpetamine

Vastu võetud 09.01.1996 nr 9

Lähtudes äriseadustiku (RT I 1995, 26-28, 355) § 507 lõigetest 1 ja 2 ning tsiviilseadustiku üldosa seaduse (RT I 1994, 53, 889; 89, 1516; 1995, 49, 749; 26-28, 355) § 50, Vabariigi Valitsus määrab:

1. Lõpetada riigiettevõte "Viru Infokeskus".

2. Riigikantseleil korraldada riigiettevõtte "Viru Infokeskus" likvideerimine Vabariigi Valitsuse 5. juuli 1990. a määrusega nr 140 (RT 1990, 3, 48) kinnitatud "Eesti Vabariigi riigiettevõtte põhimääruses" ettenähtud korras ja anda tema likvideerimisest järelejäänud vara riigivaraseaduse (RT I 1995, 22, 327) § 27 alusel vastavalt Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995. a määrusega nr 286 (RT I 1995, 67, 1137) kinnitatud "Riigivara võõrandamise korrale" tasuta üle Kohtla-Järve Linnavalitsusele.

3. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 18. veebruari 1991. a määrus nr 33 "Riigiettevõtte "Viru Infokeskus" haldusnõukogu koosseisu kinnitamise kohta" (RT 1991, 6, 102).

  Peaminister Tiit VÄHI
Põllumajandusminister minister
Tiit KUBRI ülesannetes Ilmar MÄNDMETS
Riigisekretär Uno VEERING

/otsingu_soovitused.json