Teksti suurus:

Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju suuruse kindlaksmääramise akti vormi kehtestamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 1996, 25, 166

Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju suuruse kindlaksmääramise akti vormi kehtestamine

Vastu võetud 14.02.1996 nr 11

(õ) 15.02.2008 16:45

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 25. juuli 1995. a. määrusega nr. 275 kehtestatud "Looduslikule taimestikule ja loomstikule tekitatud kahju hõvitamise korra" (RT I 1995, 63, 1062) punktile 11 määran:

Kinnitada juurdelisatud "Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju suuruse kindlaksmääramise akti" vorm.

Minister Villu Reiljan

Kantsler Rein Ratas

------
Kinnitatud
keskkonnaministri 14. veebruari
1996. a. määrusega nr. 11

 

Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

/otsingu_soovitused.json