Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse ametnike ametikohtade nimetuste kehtestamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:RT I 1996, 16, 272

Kohaliku omavalitsuse ametnike ametikohtade nimetuste kehtestamine

Vastu võetud 20.02.1996 nr 50

Avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 50, 764; 97, 1664; 1996, 15, 265) paragrahvi 11 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Kehtestada järgmised kohaliku omavalitsuse ametnike ametikohtade nimetused:

1. Kohaliku omavalitsuse juhid:
1) vallavanem;
2) linnapea;
3) abivallavanem;
4) abilinnapea;
5) vallasekretär;
6) linnasekretär;
7) osavallavanem;
8) linnaosavanem;
9) osavalla (haldus)sekretär;
10) linnaosa (haldus)sekretär;
11) direktor;
12) juht;
13) juhataja.

2. Nõunikud:
1) nõunik;
2) abi.

3. Vanemametnikud:
1) agronoom;
2) arhitekt;
3) analüütik;
4) arhivaar;
5) bibliograaf;
6) disainer;
7) dispetšer;
8) ehitusjärelevalveinsener;
9) ekspert;
10) finantsist;
11) insener;
12) inspektor;
13) instruktor;
14) jurist;
15) konsultant;
16) kontrolör;
17) koordinaator;
18) linnaarst;
19) maakorraldaja;
20) melioraator;
21) metoodik;
22) nimekorraldaja;
23) pressiesindaja;
24) programmeerija;
25) projekteerija;
26) päästekorraldaja;
27) raamatupidaja;
28) referent;
29) registripidaja;
30) revident;
31) spetsialist;
32) statistik;
33) süsteemianalüütik;
34) toimetaja;
35) tõlk;
36) ökoloog;
37) ökonomist;
38) vallaarst;
39) veterinaararst.

4. Nooremametnikud:
1) abi;
2) ekspediitor;
3) inspektor;
4) jurist-asjaajaja;
5) laborant;
6) maksuametnik;
7) operaator;
8) passiametnik;
9) pensioniametnik;
10) raamatupidaja;
11) referent;
12) sekretär;
13) sekretär-asjaajaja;
14) spetsialist;
15) tehnik.

5. Ametinimetuste täiendamiseks ja täpsustamiseks on lubatud kasutada:
1) kohaliku omavalitsuse ametnike ametinimetusi koos tööülesannet või tegevusala määrava täpsustusega;
2) kohaliku omavalitsuse juhtide koosseisuliste asetäitjate ametnimetustes vastavat ametinimetust ja täiendosa «ase-» või täiendit «asetäitja»;
3) direktori nimetuse kasutamisel täiendosa «tegev-», «pea-»;
4) vanemametnike ametinimetuste kasutamisel täiendeid «pea-», «vanem-», «juhtiv-»;
5) nooremametnike grupis ametinimetusi «abi», «inspektor», «referent», «raamatupidaja» ja «spetsialist» ainult koos täiendosaga «noorem-»;
6) koosseisudes seadustes esinevaid või nende alusel tuletatud muid ametinimetusi ja määrata nimetuse kuuluvus vastavasse ametinimetuste põhigruppi.

  Peaminister Tiit VÄHI
  Siseminister Märt RASK
  Riigisekretär Uno VEERING

/otsingu_soovitused.json