Teksti suurus:

Keskkonnaministri 17. detsembri 2002. a määruse nr 76 "Laeva sadamasse tuleku ning pardal olevate kalakoguste kohta teate edastamise aeg, kord ja edastatavate andmete nimistu" muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.02.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 22, 318

Keskkonnaministri 17. detsembri 2002. a määruse nr 76 "Laeva sadamasse tuleku ning pardal olevate kalakoguste kohta teate edastamise aeg, kord ja edastatavate andmete nimistu" muutmine

Vastu võetud 04.02.2003 nr 12

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 10, 152; 54, 583; 95, 843; 2000, 13, 92; 54, 348; 81, 514; 2001, 18, 88; 2002, 41, 250; 61, 375; 63, 387; 2003, 9, 43) § 18 lõike 7 alusel.

Keskkonnaministri 17. detsembri 2002. a määruse nr 76 «Laeva sadamasse tuleku ning pardal olevate kalakoguste kohta teate edastamise aeg, kord ja edastatavate andmete nimistu» (RTL 2002, 146, 2128) paragrahvis 5 asendatakse arv «10» arvuga «20».

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Sulev VARE

/otsingu_soovitused.json