Teksti suurus:

Ühinemine ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppega (ADR)

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II 1996, 18, 72

Ühinemine ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppega (ADR)

Vastu võetud 28.05.1996 nr 150

Vastavalt välissuhtlemisseaduse (RT I 1993, 72/73, 1020) paragrahvi 7 lõike 1 punktile 5 Vabariigi Valitsus määrab:

1. Ühineda 30. septembril 1957. aastal Genfis sõlmitud ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppega (ADR) ja selle lisadega ning 30. septembri 1957. aasta ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) artikli 1 punkti a, artikli 14 lõike 1 ja artikli 14 lõike 3 punkti b parandamise protokolliga 28. oktoobrist 1993. a.

Välisministeeriumil korraldada ühinemisteate edastamine Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile.

2. Teede- ja Sideministeeriumil tagada käesoleva määruse punktis 1 nimetatud kokkuleppest tulenevate kohustuste täitmine.

  Peaminister Tiit VÄHI
  Majandusminister
teede- ja sideministri ülesannetes Andres LIPSTOK
  Riigisekretär Uno VEERING

/otsingu_soovitused.json