Teksti suurus:

Püügikitsenduste kehtestamine harrastuslikul kalapüügil kalavarude kaitseks Järva maakonnas

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 1996, 89, 533

Püügikitsenduste kehtestamine harrastuslikul kalapüügil kalavarude kaitseks Järva maakonnas  Püügikitsenduste kehtestamine harrastuslikul kalapüügil
       kalavarude kaitseks Järva maakonnas

   Keskkonnaministri 5. augusti 1996. a. määrus nr. 43

   Vastavalt kalapüügiseaduse (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27,
567) paragrahvi 12 lõikele 5 ja paragrahvi 19 lõikele 3 ning
keskkonnaministri 2. jaanuari 1996. a. määruse nr. 1 (RTL 1996,
9, 68) paragrahvile 10 määran:

   1. Kehtestada 1996. aastaks Järva maakonnas
püügikitsendused harrastuslikul kalapüügil, võttes kasutusele
kalastuskaardi lisalehed alljärgnevatel jõgedel ja jõelõikudel
vastava tähistusega aladel:
Põltsamaa jõgi (300) - Järvamaa piires Rutikvere sillani;
Preedi (Vodja) jõgi (315) - Järvamaa piires;
Jägala jõgi (835) - Järvamaa piires;
Ambla jõgi (842) - kogu ulatuses;
Jänijõgi (850) - Järvamaa piires;
Pärnu jõgi (1235) - lähtest Reopalu jõe suudmeni;
Vodja jõgi (1238) - kogu ulatuses;
Esna jõgi (1241) - kogu ulatuses;
Palu kraav (1245) - kogu ulatuses;
Prandi jõgi (1257) - lähtest Tori sillani;
Võlingi (Võllingu) jõgi (325) - kogu ulatuses;
Oostriku jõgi (321) - kogu ulatuses;
Vana (Vana-Vorsti) jõgi (810) - Järvamaa piires.

   Nimetatud jõgedel toimub harrastuslik kalapüük ainult
kalastuskaardi ja kalastuskaardi lisalehe alusel.

   2. Kehtestada kalastuskaartide lisalehtede piirarvuks
nimetatud jõgedel 1996. a. kokku 150 tk.

   3. Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast
avaldamist Riigi Teatajas.

                Minister  Villu REILJAN
                Kantsler  Rein RATAS

   

/otsingu_soovitused.json