Teksti suurus:

Elamumajanduse korrastamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.08.2006
Avaldamismärge:RT I 1996, 60, 1115

Elamumajanduse korrastamine

Vastu võetud 13.08.1996 nr 212

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953) paragrahvi 27 lõike 3 alusel ja lähtudes paragrahvi 63 lõikest 1, Vabariigi Valitsus määrab:

Majandusministeeriumil tagada elamumajanduse korraldamisel järgmiste ülesannete täitmine:
1) elamumajanduse arengut puudutava informatsiooni kogumine ja analüüsimine ning arengustrateegia kujundamine;
2) elamumajandust reguleerivate õigusaktide ja metoodiliste juhendite väljatöötamise koordineerimine;
3) eluruumide erastamise riikliku protsessi suunamine;
4) elamumajandusalase rahvusvahelise koostöö koordineerimine;
5) elamumajandusalase koolituse ja täiendõppe koordineerimine;
6) elamumajandusalaste piirhindade väljatöötamise koordineerimine;
7) elamumajanduse järelevalve koordineerimine;
8) elamumajandusalaste dokumentide infosüsteemi rajamise ning dokumentide ja nende loetelude publitseerimise koordineerimine.

  Peaminister Tiit VÄHI
  Majandusminister Andres LIPSTOK
  Riigisekretär Uno VEERING

/otsingu_soovitused.json