Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2002
Avaldamismärge:RTL 1997, 5, 28

Kultuurimälestiseks tunnistamine

        Kultuurimälestiseks tunnistamine

   Kultuuriministri 3. oktoobri 1996. a. määrus nr. 12

   Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953)
paragrahv 12 lõike 1 alusel ja vastavalt Vabariigi Valitsuse 28.
juuli 1994. a. määrusega nr. 272 (RT I 1994, 57, 966; 1996, 41,
798) kinnitatud "Kultuurimälestiseks tunnistamise ja
kultuurimälestiseks olemise lõpetamise korra" punktile 5
kultuuriminister määrab:

   Tunnistada kultuurimälestiseks Harju maakonnas asuvad
kultuuriväärtusega asjad vastavalt käesoleva määruse lisale 1
(16 arhitektuurimälestist ja 1 ajaloomälestis) ja 2 (11
tehnikamälestist).  

   Minister Jaak ALLIK
   Kantsler Toivo KULDSEPP

                     Lisa 1 
              kultuuriministri 3. oktoobri 1996. a. 
                   määrusele nr. 12

           Arhitektuurmälestised
----------------------------------------------------------------
   Jrk.   Asukoht        Nimetus
----------------------------------------------------------------
Omavalitsus: Viimsi vald
----------------------------------------------------------------
1. Naissaar, Põhjaküla  Aegna patarei abinurgamõõtja
----------------------------------------------------------------
2. Naissaar       Kitsarööpmelise raudtee tammid koos 
             säilinud raudteega
             Kaitsevöönd: 5 m kummalegi poole 
             teetammist
----------------------------------------------------------------
3. Naissaar       Naissaare tähtkants
----------------------------------------------------------------
4. Naissaare põhjatipp  Helgiheitja varjend
----------------------------------------------------------------
5. Naissaare, Lõunaküla Rannapatarei nr. 5 (EV nr.4)
----------------------------------------------------------------
6. Naissaare edelarand  Rannapatarei nr. 6, "Lääne"
----------------------------------------------------------------
7. Naissaare läänerand  Rannapatarei nr. 7, "Ameerika"
----------------------------------------------------------------
8. Naissaar, Stora Bärgerna Rannapatarei nr. 8 
              lõunapoolne süvend
----------------------------------------------------------------
9. Naissaare, põhjatipp  Rannapatarei nr. 9
----------------------------------------------------------------
10. Naissaare, põhjatipp Rannapatarei nr. 10a, "Peeter Suure"
----------------------------------------------------------------
11. Naissaare, Djuphameni
  laht          Rannapatarei nr. 10b
----------------------------------------------------------------
12. Naissaare, Luteri küla Rannapatarei nr. 11
----------------------------------------------------------------
13. Naissaare, põhjatipp  Rannapatarei "Numbrita"
----------------------------------------------------------------
14. Naissaare, Põhjaküla  Eesti Vabariigi rannapatarei nr. 5
----------------------------------------------------------------
15. Naissaare, Lõunaküla  Naissaare kirik
----------------------------------------------------------------
16. Naissaare       Ohvitseride kasiino
----------------------------------------------------------------

            Ajaloomälestis
----------------------------------------------------------------
17. Naissaar, Lõunaküla   Naissaare kalmistu
----------------------------------------------------------------

        Riigi muinsuskaitseameti peadirektor Jaan TAMM

                      Lisa 
              Kultuuriministri 3. oktoobri 1996. a.
                  määrusele nr. 12

            Tehnikamälestised
----------------------------------------------------------------
Jrk. Omavalitsus Asukoht         Nimetus
nr. 
----------------------------------------------------------------
1. Tallinna Kauba tn. 3a  Kitsarööpmeline auruvedur K-4-110
   linn  ---------------------------------------------------
2.      Tehnika t. 18 Kitsarööpmeline auruvedur K-4-110
----------------------------------------------------------------
3. Viimsi  Naissaar  Kitsarööpmeline diiselvedur TU6A-1904   
--- vald   ---------------------------------------------------
4.      Naissaar  Kitsarööpmeline diiselvedur TU6A-1930 
---     ---------------------------------------------------
5.      Naissaar,
       Põhjaküla  Kitsarööpmeline lokomootor T-54 
---     ---------------------------------------------------
6.      Naissaar  6"Canet suurtüki soomustorn 
----------------------------------------------------------------
7. Rae vald Külma park  Tank T-34, nr. 655
---     ---------------------------------------------------
8.      Külma park  Iseliikuv suurtükk SU-76, nr. 175
---     ---------------------------------------------------
9.      Külma park  76 mm tankitõrjesuurtükk
---     ---------------------------------------------------
10.     Külma park  Soomuk BMDR, nr. 775
---     ---------------------------------------------------
11.     Külma park  Tiibrakett KS
----------------------------------------------------------------

         Riigi Muinsuskaitseameti peadirektor Jaan TAMM

   
  
  
  

/otsingu_soovitused.json