HALDUSÕIGUSRahvastikuõigusVälislepingud

HALDUSÕIGUSVõrdõiguslikkusVälislepingud

Euroopa Nõukogu

Teksti suurus:

Vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni ratifitseerimise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II 1996, 40, 154

Välja kuulutanud
Vabariigi President
27.11.1996 otsus nr 33

Vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni ratifitseerimise seadus

Vastu võetud 21.11.1996

(õ) 8.12.2008 16:00Ratifitseerida vähemusrahvuste kaitse raamkonventsioon, mis on koostatud 1995. aasta 1. veebruaril Strasbourg'is ja alla kirjutatud Eesti Vabariigi poolt 1995. aasta 2. veebruaril, tehes järgmise deklaratsiooni:

Eesti Vabariik mõistab vähemusrahvuste kaitse raamkonventsioonis defineerimata mõistet «vähemusrahvus» järgnevalt: vähemusrahvusena käsitatakse Eesti kodanikke, kes
– elavad Eesti territooriumil;
– omavad kauaaegseid, kindlaid ja kestvaid sidemeid Eestiga;
– erinevad eestlastest oma etnilise kuuluvuse, kultuurilise omapära, religiooni või keele poolest;
– on ajendatud soovist üheskoos alal hoida oma kultuuritavasid, religiooni või keelt, mis on aluseks nende ühisele identiteedile.


 
Riigikogu esimees   Toomas SAVI


Õiend
Lisatud andmed väljakuulutamise kohta.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json