Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 23, 337

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Vastu võetud 06.02.2003 nr 18

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377) § 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» (RTL 2002, 111, 1616; 118, 1723; 147, 2152) lisas tehakse muudatused, mis on toodud määruse lisas*.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. märtsil 2003. a.

* Lisaga saab tutvuda elektroonilises Riigi Teatajas.

 

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 6. veebruari 2003. a määruse nr 18 «Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112
««Eesti Haigekassa ravimite loetelu» muutmine»

lisa

«EESTI HAIGEKASSA RAVIMITE LOETELU» MUUDATUSED

1) read nr 7–10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

7 alendroonhape M05BA04 FOSAMAX tablett 10mg N14 MSD 50%   75% M80* *rev ortopeedil, soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
8 alendroonhape M05BA04 FOSAMAX tablett 10mg N28 MSD 50%   75% M80* *rev ortopeedil, soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
9 alendroonhape M05BA04 FOSAMAX tablett 5mg N14 MSD 50%   75% M80* *rev ortopeedil, soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
10 alendroonhape M05BA04 FOSAMAX tablett 5mg N28 MSD 50%   75% M80* *rev ortopeedil, soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     

2) read nr 11–16 ja 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

11 alfakaltsidool A11CC03 ALPHA D3-TEVA kapsel 0,25mcg 1TK N30 Teva 50%   75% N18* *rv nefroloogil ja pediaatril      
12 alfakaltsidool A11CC03 ALPHA D3-TEVA kapsel 1mcg N10 Teva 50%   75% N18* *rv nefroloogil ja pediaatril      
13 alfakaltsidool A11CC03 ONE-ALPHA kapsel 0,25mcg N100 Leo 50%   75% N18* *rv nefroloogil ja pediaatril      
14 alfakaltsidool A11CC03 ONE-ALPHA kapsel 0,25mcg N30 Leo 50%   75% N18* *rv nefroloogil ja pediaatril      
15 alfakaltsidool A11CC03 ONE-ALPHA kapsel 1mcg N10 Leo 50%   75% N18* *rv nefroloogil ja pediaatril      
16 alfakaltsidool A11CC03 ONE-ALPHA kapsel 1mcg N100 Leo 50%   75% N18* *rv nefroloogil ja pediaatril      
18 alfakaltsidool A11CC03 ONE-ALPHA kapsel 1mcg N30 Leo 50%   75% N18* *rv nefroloogil ja pediaatril      

3) read nr 35–36 ja 39–40 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

35 amiodaroon C01BD01 AMIO-
DARONE ALPHARMA TABLETS 200 MG tablett 200mg N30
ALPHARMA 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil ja pediaatril      
36 amiodaroon C01BD01 CORDARONE 200 MG tablett 200mg N30 Sanofi-
Synthelabo France
50%   75% (I47-449)* *rev kardioloogil ja pediaatril      
39 amisulpiriid N05AL05 SOLIAN tablett 200mg N30 Sanofi-
Synthelabo France
50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*
(F20-F29)*
(F30-F31)*
(F32/33.2-3)*
F60.3*
(F70-F79)*
*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühhoosi integratiivravi korral, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
40 amisulpiriid N05AL05 SOLIAN tablett 400mg N30 Sanofi-
Synthelabo France
50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*
(F20-F29)*
(F30-F31)*
(F32/33.2-3)*
F60.3*
(F70-F79)*
*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühhoosi integratiivravi korral, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

4) read nr 3124 ja 3127 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

3124 amlodipiin C08CA01 AMLOCARD 5 tablett 5mg N30 Hexal AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20 *(1)      
3127 amlodipiin C08CA01 AMLOCARD 10 tablett 10mg N30 Hexal AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20 *(1)      

5) arvata välja rida nr 51 järgmises sõnastuses:

51 amlodipiin C08CA01 NORVASC tablett 10mg N100 Pfizer H.C.P. Corporation 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20 *(1)      

6) arvata välja rida nr 53 järgmises sõnastuses:

53 amlodipiin C08CA01 NORVASC tablett 5mg N100 Pfizer H.C.P. Corporation 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20 *(1)      

7) rida nr 125a muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

125a amoksitsilliin+

klavulaanhape

J01CR02 CURAM 625 MG tablett 500mg+
125mg N20
Biochemie GmbH 50% (5)            

8) rida nr 134 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

134 anastrosool L02BG03 ARIMIDEX tablett 1mg N28 AstraZeneca UK Ltd. 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist

9) read nr 137–138 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

137 asatiopriin L04AX01 IMURAN TABLETS 25 MG tablett 25mg N100 Glaxo Wellcome 50%   75% K50*; K51*; K73*; K74*; L10**; L12**; L13.0**; L40***; M07***; M05****; M06****; M08****; M45****; M46****; (M30-M33)****; M35****; (N00-N008)***** *rv gastroentero-
loogil ja pediaatril; **rv dermatove-
neroloogil; ***rv dermatovenero-
loogil ja reumatoloogil; ****rv reumato-
loogil ja pediaatril; *****rv nefroloogil ja pediaatril
100% G70*; T86** *rev neuroloogil; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
138 asatiopriin L04AX01 IMURAN TABLETS 50 MG tablett 50mg N100 Glaxo Wellcome 50%   75% K50*; K51*; K73*; K74*; L10**; L12**; L13.0**; L40***; M07***; M05****; M06****; M08****; M45****; M46****; (M30-M33)****; M35****; (N00-N008)***** *rv gastroentero-
loogil ja pediaatril; **rv dermato-
veneroloogil; ***rv dermatovenero-
loogil ja reumatoloogil; ****rv reumato-
loogil ja pediaatril; *****rv nefroloogil ja pediaatril
100% G70*; T86** *rev neuroloogil; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil

10) lisada read nr 3045, 3048–3049, 3052-3057 ja 3059-3060 järgmises sõnastuses:

3045 atsetüültsüsteiin R05CB01 ACC 200 GRAANULID graanulid lahuseks 200mg N20 Hexal AG           100% E84* *rev pulmonoloogil ja pediaatril
3048 atsetüültsüsteiin R05CB01 ACC 100 lahustuv tablett 100mg N20 Hexal AG           100% E84* *rev pulmonoloogil ja pediaatril
3049 atsetüültsüsteiin R05CB01 ACC 100 GRAANULID graanulid lahuseks 100mg N20 Hexal AG           100% E84* *rev pulmonoloogil ja pediaatril
3052 atsetüültsüsteiin R05CB01 ACC 200 lahustuv tablett 200mg N20 Hexal AG           100% E84* *rev pulmonoloogil ja pediaatril
3053 atsetüültsüsteiin R05CB01 ACC 200 HOT graanulid lahuseks 200mg N20 Hexal AG           100% E84* *rev pulmonoloogil ja pediaatril
3054 atsetüültsüsteiin R05CB01 ACETYLCYSTEIN NYCOMED 200 MG graanulid lahuseks 200mg N20 Nycomed SEFA           100% E84* *rev pulmonoloogil ja pediaatril
3055 atsetüültsüsteiin R05CB01 ACETYLCYSTEIN NYCOMED 100 MG graanulid lahuseks 100mg N20 Nycomed SEFA           100% E84* *rev pulmonoloogil ja pediaatril
3056 atsetüültsüsteiin R05CB01 NAC-
RATIOPHARM 200 DB graanulid lahuseks 200mg N20
ratiopharm           100% E84* *rev pulmonoloogil ja pediaatril
3057 atsetüültsüsteiin R05CB01 NAC-
RATIOPHARM 200 DB graanulid lahuseks 200mg N50
ratiopharm           100% E84* *rev pulmonoloogil ja pediaatril
3059 atsetüültsüsteiin R05CB01 MUCOFLUID lahustuv tablett 200mg N30 Spirig           100% E84* *rev pulmonoloogil ja pediaatril
3060 atsetüültsüsteiin R05CB01 ACETYLCYSTEIN 200 STADA TABS tablett 200mg N20 Stada           100% E84* *rev pulmonoloogil ja pediaatril

11) read nr 168–169 ja 171–176 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

171 atsetüültsüsteiin R05CB01 ACC 600 HOT graanulid lahuseks 600mg
1 annus N6
Hexal AG 50%         100% E84* *rev pulmonoloogil ja pediaatril
174 atsetüültsüsteiin R05CB01 ACC LONG lahustuv tablett 600mg N10 Hexal AG 50%         100% E84* *rev pulmonoloogil ja pediaatril
172 atsetüültsüsteiin R05CB01 ACC LONG lahustuv tablett 600mg N100 Hexal AG 50%         100% E84* *rev pulmonoloogil ja pediaatril
173 atsetüültsüsteiin R05CB01 ACC LONG lahustuv tablett 600mg N20 Hexal AG 50%         100% E84* *rev pulmonoloogil ja pediaatril
168 atsetüültsüsteiin R05CB01 ACC LONG lahustuv tablett 600mg N50 Hexal AG 50%         100% E84* *rev pulmonoloogil ja pediaatril
169 atsetüültsüsteiin R05CB01 ACETYL-
CYSTEIN 600 STADA TABS tablett 600mg N10
Stada 50%         100% E84* *rev pulmonoloogil ja pediaatril
175 atsetüültsüsteiin R05CB01 ACETYL-
CYSTEIN 600 STADA TABS tablett 600mg N20
Stada 50%         100% E84* *rev pulmonoloogil ja pediaatril
176 atsetüültsüsteiin R05CB01 ACETYL-
CYSTEIN 600 STADA TABS tablett 600mg N50
Stada 50%         100% E84* *rev pulmonoloogil ja pediaatril

12) read nr 180–194 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

180 atsükloviir J05AB01 ACIC 200 tablett 200mg N100 Hexal AG 50%         100% (D60-D64)*; T86** *rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
181 atsükloviir J05AB01 ACIC 200 tablett 200mg N25 Hexal AG 50%         100% (D60-D64)*; T86** *rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
182 atsükloviir J05AB01 ACICLOVIR tablett 200mg N20 Balkan-
pharma-
Troyan
50%         100% (D60-D64)*; T86** *rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
183 atsükloviir J05AB01 ACICLOVIR tablett 400mg N10 Balkan-
pharma-
Troyan
50%         100% (D60-D64)*; T86** *rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
184 atsükloviir J05AB01 ACICLOVIR ALPHARMA TABLETS 200 MG tablett 200mg N30 ALPHARMA 50%         100% (D60-D64)*; T86** *rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
185 atsükloviir J05AB01 ACICLOVIR ALPHARMA TABLETS 400 MG tablett 400mg N30 ALPHARMA 50%         100% (D60-D64)*; T86** *rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
186 atsükloviir J05AB01 ACICLOVIR ALPHARMA TABLETS 800 MG tablett 800mg N35 ALPHARMA 50%         100% (D60-D64)*; T86** *rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
187 atsükloviir J05AB01 ACYCLOVIR TFT tablett 200mg N25 TFT 50%         100% (D60-D64)*; T86** *rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
188 atsükloviir J05AB01 ACYCLOVIR TFT tablett 200mg N30 TFT 50%         100% (D60-D64)*; T86** *rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
189 atsükloviir J05AB01 PROVIRSAN tablett 200mg N30 PRO. MED. CS. PRAHA a.s. 50%         100% (D60-D64)*; T86** *rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
190 atsükloviir J05AB01 ZOVIRAX TABLETS 200 MG tablett 200mg N25 Glaxo Wellcome 50%         100% (D60-D64)*; T86** *rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
191 atsükloviir J05AB01 VIROLEX tablett 200mg N20 KRKA, d.d. 50%         100% (D60-D64)*; T86** *rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
192 atsükloviir J05AB01 XOROX tablett 200mg N25 Kwizda 50%         100% (D60-D64)*; T86** *rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
193 atsükloviir J05AB01 XOROX tablett 400mg N60 Kwizda 50%         100% (D60-D64)*; T86** *rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
194 atsükloviir J05AB01 XOROX tablett 800mg N35 Kwizda 50%         100% (D60-D64)*; T86** *rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil

13) rida nr 198 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

198 auranofiin M01CB03 RIDAURA tablett 3mg N100 Goldshield 50%   75% M05*; M06*; M08*; M45*; M46* *rv reumatoloogil ja pediaatril      

14) rida nr 242 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

242 brinsolamiid S01EC04 AZOPT silmatilgad 1% 5ml N1 Alcon Inc. 50%         100% (H40-H42)* *rv oftalmoloogil juhul, kui ravi beeta-adrenoblokaatoriga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku või beeta-adrenoblokaator on vastu-
näidustatud

15) rida nr 253 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

253 budesoniid A07EA06 ENTOCORT lahustuv tabl+ lahusti 2mg N7 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% (K50-K51)* *rv gastroenteroloogil ja pediaatril      

16) arvata välja rida nr 279 järgmises sõnastuses:

279 buspiroon N05BE01 BUSPAR tablett 10mg N60 Bristol-
Myers Squibb
50%              

17) rida nr 280 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

280 busulfaan L01AB01 MYLERAN TABLETS tablett 2mg N100 Glaxo Wellcome 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril

18) read nr 290–294 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

290 daltepariin B01AB04 FRAGMIN süstelahus 10000TÜ 0.4ml N5 Pharmacia Enterprises 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
291 daltepariin B01AB04 FRAGMIN süstelahus 12500TÜ 0.5ml N5 Pharmacia Enterprises 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
292 daltepariin B01AB04 FRAGMIN süstelahus 12500TÜ anti Xa/ml 0.2ml N10 Pharmacia Enterprises 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
293 daltepariin B01AB04 FRAGMIN süstelahus 25000TÜ anti Xa/ml 0.2ml N10 Pharmacia Enterprises 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
294 daltepariin B01AB04 FRAGMIN süstelahus 7500TÜ 0.3ml N10 Pharmacia Enterprises 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     

19) read nr 297–300 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

297 deksametasoon H02AB02 DEXAMETASON tablett 0,5mg N100 Orion 50%   75% L10*; L12*; L13.0* *rv dermatovenero-
loogil ja pediaatril
100% (C00-D48)*; E23**;
E25**;
E27**;
E89.3**;
E89.6**;
T86***
*rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril; **rev endokrinoloogil ja pediaatril; ***rv patsienti jälgival ja ravival arstil
298 deksametasoon H02AB02 DEXAMETASON tablett 0,5mg N30 Orion 50%   75% L10*; L12*; L13.0* *rv dermatovenero-
loogil ja pediaatril
100% (C00-D48)*; E23**;
E25**;
E27**;
E89.3**;
E89.6**;
T86***
*rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril; **rev endokrinoloogil ja pediaatril; ***rv patsienti jälgival ja ravival arstil
299 deksametasoon H02AB02 DEXA-
METHASON 4 MG/ML süstelahus 4mgml 1ml N25
KRKA, d.d. 50%   75% L10*; L12*; L13.0* *rv dermatovenero-
loogil ja pediaatril
100% (C00-D48)*; E23**;
E25**;
E27**;
E89.3**;
E89.6**;
T86***
*rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril; **rev endokrinoloogil ja pediaatril; ***rv patsienti jälgival ja ravival arstil
300 deksametasoon H02AB02 DEXA-
METHASONE tablett 0,5mg N10
KRKA, d.d. 50%   75% L10*; L12*; L13.0* *rv dermatovenero-
loogil ja pediaatril
100% (C00-D48)*; E23**;
E25**;
E27**;
E89.3**;
E89.6**;
T86***
*rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril; **rev endokrinoloogil ja pediaatril; ***rv patsienti jälgival ja ravival arstil

20) read nr 323–334 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

323 desmopressiin H01BA02 MINIRIN ninasprei 10mcg/annuses 2.5ml N1 Ferring AB 50%         100% E23* *rev endokrino-
loogil ja pediaatril
324 desmopressiin H01BA02 MINIRIN ninasprei 10mcg/annuses 5ml N1 Ferring AB 50%         100% E23* *rev endokrino-
loogil ja pediaatril
325 desmopressiin H01BA02 MINIRIN tablett 0,1mg N15 Ferring AB 50%         100% E23* *rev endokrino-
loogil ja pediaatril
326 desmopressiin H01BA02 MINIRIN tablett 0,1mg N30 Ferring AB 50%         100% E23* *rev endokrino-
loogil ja pediaatril
327 desmopressiin H01BA02 MINIRIN tablett 0,1mg N90 Ferring AB 50%         100% E23* *rev endokrino-
loogil ja pediaatril
328 desmopressiin H01BA02 MINIRIN tablett 0,2mg N15 Ferring AB 50%         100% E23* *rev endokrino-
loogil ja pediaatril
329 desmopressiin H01BA02 MINIRIN tablett 0,2mg N30 Ferring AB 50%         100% E23* *rev endokrino-
loogil ja pediaatril
330 desmopressiin H01BA02 MINIRIN tablett 0,2mg N90 Ferring AB 50%         100% E23* *rev endokrino-
loogil ja pediaatril
331 desmopressiin H01BA02 OCTOSTIM süstelahus 15mcg/ml 1ml N10 Ferring AB 50%         100% E23* *rev endokrino-
loogil ja pediaatril
332 desmopressiin H01BA02 OCTOSTIM süstelahus 15mcg/ml 1ml N5 Ferring AB 50%         100% E23* *rev endokrino-
loogil ja pediaatril
333 desmopressiin H01BA02 OCTOSTIM süstelahus 15mcg/ml 2ml N10 Ferring AB 50%         100% E23* *rev endokrino-
loogil ja pediaatril
334 desmopressiin H01BA02 OCTOSTIM süstelahus 15mcg/ml 2ml N5 Ferring AB 50%         100% E23* *rev endokrino-
loogil ja pediaatril

21) rida nr 378 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

378 dihüdro-
tahhüsterool
A11CC02 TACHYSTIN LIQUIDUM suukaudne lahus 1mg/ml 20ml N1 ANKERPHARM 50%         100% E20*; E89.2* *rv endokrino-
loogil ja pediaatril

22) read nr 509–510 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

509 dornaas alfa R05CB13 PULMOZYME inhalatsioonilahus 1mg/ml 2.5ml N6 Roche 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil ja pediaatril
510 dorsolamiid S01EC03 TRUSOPT silmatilgad 2% 5 ml N1 MSD 50%         100% (H40-H42)* *rv oftalmoloogil juhul, kui ravi beeta-adreno-
blokaatoriga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku või beeta-adreno-
blokaator on vastu-
näidustatud

23) lisada rida nr 3120 järgmises sõnastuses:

3120 enalapriil C09AA02 RENITEC FORTE tablett 20mg N100 MSD 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      

24) arvata välja rida nr 585 järgmises sõnastuses:

585 enalapriil C09AA02 RENITEC START tablett N25 MSD 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      

25) read nr 3010–3022 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

3010 enoksapariin B01AB05 CLEXANE süstelahus 100mg/ml 0.2ml N10 LABORATOIRE AVENTIS 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
3011 enoksapariin B01AB05 CLEXANE süstelahus 100mg/ml 0.2ml N2 LABORATOIRE AVENTIS 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
3012 enoksapariin B01AB05 CLEXANE süstelahus 100mg/ml 0.4ml N10 LABORATOIRE AVENTIS 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
3013 enoksapariin B01AB05 CLEXANE süstelahus 100mg/ml 0.4ml N2 LABORATOIRE AVENTIS 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
3014 enoksapariin B01AB05 CLEXANE süstelahus 100mg/ml 0.6ml N10 LABORATOIRE AVENTIS 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
3015 enoksapariin B01AB05 CLEXANE süstelahus 100mg/ml 0.6ml N2 LABORATOIRE AVENTIS 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
3016 enoksapariin B01AB05 CLEXANE süstelahus 100mg/ml 0.8ml N10 LABORATOIRE AVENTIS 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
3017 enoksapariin B01AB05 CLEXANE süstelahus 100mg/ml 0.8ml N2 LABORATOIRE AVENTIS 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
3018 enoksapariin B01AB05 CLEXANE süstelahus 100mg/ml 1ml N10 LABORATOIRE AVENTIS 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
3019 enoksapariin B01AB05 CLEXANE süstelahus 100mg/ml 1ml N2 LABORATOIRE AVENTIS 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
3020 enoksapariin B01AB05 CLEXANE süstelahus 100mg/ml 2ml N10 LABORATOIRE AVENTIS 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
3021 enoksapariin B01AB05 CLEXANE süstelahus 100mg/ml 3ml N10 LABORATOIRE AVENTIS 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
3022 enoksapariin B01AB05 CLEXANE süstelahus 100mg/ml 5ml N10 LABORATOIRE AVENTIS 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     

26) read nr 651–654 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

651 etoposiid L01CB01 VEPESID kapsel 100mg N10 Bristol-Myers Squibb 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril
652 etoposiid L01CB01 VEPESID kapsel 100mg N60 Bristol-Myers Squibb 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril
653 etoposiid L01CB01 VEPESID kapsel 50mg N20 Bristol-Myers Squibb 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril
654 etoposiid L01CB01 VEPESID kapsel 50mg N60 Bristol-Myers Squibb 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril

27) read nr 721–723 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

721 fentanüül N02AB03 DUROGESIC TTS 100mcg/h N5 Janssen 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsienti-
dele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudseid opiaate kõrval-
toimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suu-
kaudsed opiaadid ei taga valutus-
tamist, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
722 fentanüül N02AB03 DUROGESIC TTS 25mcg/h N5 Janssen 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsienti-
dele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudseid opiaate kõrval-
toimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suu-
kaudsed opiaadid ei taga valutus-
tamist, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
723 fentanüül N02AB03 DUROGESIC TTS 50mcg/h N5 Janssen 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsienti-
dele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudseid opiaate kõrval-
toimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suu-
kaudsed opiaadid ei taga valutus-
tamist, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

28) lisada rida nr 3144 järgmises sõnastuses:

3144 flutikasoon-
propionaat
R03BA05 FLIXOTIDE INHALER inhal aeros 50mcg/annuses 120annust N1 Glaxo Wellcome 50%   75% J45* *rev pediaatril ja pulmonoloogil, rv alla 18-aastasele lapsele      

29) lisada rida nr 3145 järgmises sõnastuses:

3145 fluvoksamiin N06AB08 FEVARIN tablett 50mg N20 Solvay Pharma-

ceuticals

50%              

30) read nr 963–964 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

963 hüdrokortisoon H02AB09 SOLU-CORTEF injektsiooni-
substants 100mg N1
Pharmacia Enterprises 50%         100% E23*; E25*;
E27*;
E89.3*;
E89.6*;
T86**
*rev endokrino-
loogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
964 hüdrokortisoon H02AB09 SOLU-CORTEF injektsioonisubstants 100mg N25 Pharmacia Enterprises 50%         100% E23*; E25*;
E27*;
E89.3*;
E89.6*;
T86**
*rev endokrino-
loogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil

31) rida nr 969 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

969 hüdrokortisoon+lidokaiin H02AB80 HYDROCORTISON-RICHTER SUSPENSION FOR INJECTION süstesuspensioon 25mg+5mgml 5ml N1 Richter 50%              

32) rida nr 975 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

975 hüdroksü-
klorokiin
P01BA02 PLAQUENIL tablett 200mg N60 Sanofi 50%   75% M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46* *rv reumatoloogil ja pediaatril      

33) read nr 1215–1219 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1215 insuliin, humaan, keskmise toimeajaga A10AC01 HUMAJECT NPH süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1216 insuliin, humaan, keskmise toimeajaga A10AC01 INSUMAN BASAL süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N10 Aventis Pharma Deutschlan 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1217 insuliin, humaan, keskmise toimeajaga A10AC01 INSUMAN BASAL süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N3 Aventis Pharma Deutschlan 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1218 insuliin, humaan, keskmise toimeajaga A10AC01 INSUMAN BASAL süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N4 Aventis Pharma Deutschlan 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1219 insuliin, humaan, keskmise toimeajaga A10AC01 INSUMAN BASAL süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5 Aventis Pharma Deutschlan 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 

34) read nr 1220–1226, 2032–2035 ning 1480 – 1489 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1220 insuliin, humaan, keskmise toimeajaga A10AC01 INSUMAN BASAL süstesuspensioon 100TÜ/ml 5ml N1 Aventis Pharma Deutschlan 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1221 insuliin, humaan, keskmise toimeajaga A10AC01 MONOTARD HM süstesuspensioon 100TÜ/ml 10ml N1 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1222 insuliin, humaan, keskmise toimeajaga A10AC01 PROTAPHANE HM PENFILL süstesuspensioon 100TÜ/ml 1.5ml N5 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1223 insuliin, humaan, keskmise toimeajaga A10AC01 PROTAPHANE HM PENFILL süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1224 insuliin, humaan, keskmise toimeajaga A10AC01 PROTAPHANE HM süstesuspensioon 100TÜ/ml 10ml N1 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1225 insuliin, humaan, keskmise toimeajaga A10AC01 PROTAPHANE INNOLET süstesuspensioon 100IU/ml 3ml N5 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1226 insuliin, humaan, keskmise toimeajaga A10AC01 PROTAPHANE NOVOLET süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
2032 insuliin, humaan, keskmise toimeajaga A10AC01 HUMULIN N PEN süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-E14; E89.1; O24; P70.2  
2033 insuliin, humaan, keskmise toimeajaga A10AC01 HUMULIN NPH süstelahus 100TÜ/ml 1.5ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-E14; E89.1; O24; P70.2  
2034 insuliin, humaan, keskmise toimeajaga A10AC01 HUMULIN NPH süstesuspensioon 100TÜ/ml 10ml N1 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-E14; E89.1; O24; P70.2  
2035 insuliin, humaan, keskmise toimeajaga A10AC01 HUMULIN NPH süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-E14; E89.1; O24; P70.2  
1480 insuliin, humaan, lühikese ja keskmise toimeajaga insuliinide segu A10AD01 HUMAJECT 70/30 süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1481 Insuliin lispro A10AD04 HUMALOG
MIX25 PEN süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5
Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1482 Insuliin lispro A10AD04 HUMALOG MIX25 süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1483 insuliin, humaan, lühikese ja keskmise toimeajaga insuliinide segu A10AD01 HUMULIN (30/70) süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1484 insuliin, humaan, lühikese ja keskmise toimeajaga insuliinide segu A10AD01 HUMULIN (MIX 70/30) süstesuspensioon 100TÜ/ml 10ml N1 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1485 insuliin, humaan, lühikese ja keskmise toimeajaga insuliinide segu A10AD01 HUMULIN M (MIX 70/30) süstelahus 100TÜ/ml 1.5ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1486 insuliin, humaan, lühikese ja keskmise toimeajaga insuliinide segu A10AD01 INSUMAN COMB 25 süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N10 Aventis Pharma Deutschlan 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1487 insuliin, humaan, lühikese ja keskmise toimeajaga insuliinide segu A10AD01 INSUMAN COMB 25 süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N3 Aventis Pharma Deutschlan 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1488 insuliin, humaan, lühikese ja keskmise toimeajaga insuliinide segu A10AD01 INSUMAN COMB 25 süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N4 Aventis Pharma Deutschlan 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1489 insuliin, humaan, lühikese ja keskmise toimeajaga insuliinide segu A10AD01 INSUMAN COMB 25 süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5 Aventis Pharma Deutschlan 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 

35) lisada rida nr 3074 järgmises sõnastuses:

3074 insuliin, humaan, keskmise toimeajaga A10AC01 INSUMAN BASAL OPTISET süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5 Aventis Pharma Deutschlan 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 

36) read nr nr 1490–1495 ja 1461–1478 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1490 insuliin, humaan, lühikese ja keskmise toimeajaga insuliinide segu A10AD01 INSUMAN COMB 25 süstesus-
pensioon 100TÜ/ml 5ml N1
Aventis Pharma Deutschlan 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1491 insuliin, humaan, lühikese ja keskmise toimeajaga insuliinide segu A10AD01 MIXTARD 20 HM PENFILL süstesus-
pensioon 100TÜ/ml 3ml N5
Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1492 insuliin, humaan, lühikese ja keskmise toimeajaga insuliinide segu A10AD01 MIXTARD 30 HM PENFILL süstesus-
pensioon 100TÜ/ml 1.5ml N5
Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1493 insuliin, humaan, lühikese ja keskmise toimeajaga insuliinide segu A10AD01 MIXTARD 30 HM PENFILL süstesus-
pensioon 100TÜ/ml 3ml N5
Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1494 insuliin, humaan, lühikese ja keskmise toimeajaga insuliinide segu A10AD01 MIXTARD 30 INNOLET süstesuspensioon 100IU/ml 3ml N5 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1495 insuliin, humaan, lühikese ja keskmise toimeajaga insuliinide segu A10AD01 MIXTARD NOVOLET süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1461 insuliin, humaan, lühikese toimeajaga A10AB01 ACTRAPID HM PENFILL süstelahus 100TÜ/ml 1.5ml N5 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1462 insuliin, humaan, lühikese toimeajaga A10AB01 ACTRAPID HM PENFILL süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1463 insuliin, humaan, lühikese toimeajaga A10AB01 ACTRAPID HM süstelahus 100TÜ/ml 10ml N1 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1464 insuliin, humaan, lühikese toimeajaga A10AB01 ACTRAPID INNOLET süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1465 insuliin, humaan, lühikese toimeajaga A10AB01 ACTRAPID NOVOLET süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5 Novo Nordisk 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1466 insuliin, humaan, lühikese toimeajaga A10AB01 HUMAJECT REGULAR süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1467 Insuliin lispro A10AB04 HUMALOG HUMAJECT süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1468 Insulin lispro A10AD04 HUMALOG MIX50 PEN süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1469 Insulin lispro A10AD04 HUMALOG MIX50 süstesuspensioon 100TÜ/ml 3ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1470 insuliin, lispro A10AB04 HUMALOG PEN süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1471 insuliin, lispro A10AB04 HUMALOG süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1472 insuliin, humaan, lühikese toimeajaga A10AB01 HUMULIN REGULAR süstelahus 100TÜ/ml 1.5ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1473 insuliin, humaan, lühikese toimeajaga A10AB01 HUMULIN REGULAR süstelahus 100TÜ/ml 10ml N1 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1474 insuliin, humaan, lühikese toimeajaga A10AB01 HUMULIN REGULAR süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1475 insuliin, humaan, lühikese toimeajaga A10AB01 INSUMAN RAPID süstelahus 100TÜ/ml 3ml N10 Aventis Pharma Deutschlan 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1476 insuliin, humaan, lühikese toimeajaga A10AB01 INSUMAN RAPID süstelahus 100TÜ/ml 3ml N3 Aventis Pharma Deutschlan 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1477 insuliin, humaan, lühikese toimeajaga A10AB01 INSUMAN RAPID süstelahus 100TÜ/ml 3ml N4 Aventis Pharma Deutschlan 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
1478 insuliin, humaan, lühikese toimeajaga A10AB01 INSUMAN RAPID süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5 Aventis Pharma Deutschlan 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 

37) read nr 1479 ja 2031 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

1479 insuliin, humaan, lühikese toimeajaga A10AB01 INSUMAN RAPID süstelahus 100TÜ/ml 5ml N1 Aventis Pharma Deutschlan 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 
2031 insuliin, humaan, pika toimeajaga A10AE01 HUMULIN LENTE süstelahus 100TÜ/ml 10ml N1 Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E10-E11; E13-E14; E89.1; O24; P70.2  

38) lisada rida nr 3073 järgmises sõnastuses:

3073 insuliin, humaan, lühikese toimeajaga A10AB01 INSUMAN RAPID OPTISET süstelahus 100TÜ/ml 3ml N5 Aventis Pharma Deutschlan 50%         100% E10-E11; E13-14;
E89.1;
O24;
P70.2
 

39) read nr 1053–1057 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1053 interferoon alfa L03AA04 ROFERON-A süstelahus 18000000TÜ/ml 1ml N1 Roche 50%         100%  B18.2*; (C00-D48)** *rv gastroente-
roloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist; **rv onkoloogil ja hematoloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1054 interferoon alfa L03AA04 ROFERON-A süstelahus 3000000TÜ 0.5ml 0.5ml N1 Roche 50%         100%  B18.2*; (C00-D48)** *rv gastroente-
roloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist; **rv onkoloogil ja hematoloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1055 interferoon alfa L03AA04 ROFERON-A süstelahus 3000000TÜ/ml 1ml N1 Roche 50%         100%  B18.2*; (C00-D48)** *rv gastroente-
roloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist; **rv onkoloogil ja hematoloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1056 interferoon alfa L03AA04 ROFERON-A süstelahus 9000000TÜ 0.5ml 0.5ml N1 Roche 50%         100%  B18.2*; (C00-D48)** *rv gastroente-
roloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist; **rv onkoloogil ja hematoloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1057 interferoon alfa L03AA04 ROFERON-A süstelahus 9000000TÜ/ml 1ml N1 Roche 50%         100%  B18.2*; (C00-D48)** *rv gastroente-
roloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist; **rv onkoloogil ja hematoloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

40) read nr 1068–1069 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1068 interferoon beta-1a L03AB07 REBIF 44 MCG süstelahus 44mcg 0.5ml 0.5ml N12 Serono Europe Ltd. 50%         100% G35* *rev neuroloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1069 interferoon beta-1a L03AB07 REBIF 44 MCG süstelahus 44mcg 0.5ml 0.5ml N3 Serono Europe Ltd. 50%         100% G35* *rev neuroloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

41) read nr 1071–1072 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1071 interferoon beta-1a L03AB07 REBIF süstelahus 22mcg 0.5ml 0.5ml N12 Serono Europe Ltd. 50%         100% G35* *rev neuroloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1072 interferoon beta-1a L03AB07 REBIF süstelahus 22mcg 0.5ml 0.5ml N3 Serono Europe Ltd. 50%         100% G35* *rev neuroloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

42) lisada rida nr 3156 järgmises sõnastuses:

3156 isotretinoiin D10BA01 ROACCUTANE kapsel 20mg N30 Roche 50%   75% L70.1*; L70.2* *rv dermatovene-
roloogil
     

43) read nr 1133–1136 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1133 kaltsitriool A11CC04 ROCALTROL kapsel 0,25mcg N30 Roche 50%   75% N18* *rv nefroloogil ja pediaatril 100% E20*; E89.2*;
N25
*rv endokrino-
loogil ja pediaatril
1134 kaltsium-
atsetaat
A12AA12 PHOS-EX 250 MG tablette 250 mg N180 SUOMEN SAIRAALA-
PALVELU OY
50%   75% N18   100% E20*; E89.2* *rv endokrino-
loogil ja pediaatril
1135 kaltsium-
atsetaat
A12AA12 CALCIUMACETAT-NEFRO tablett 500 mg N100 MEDICE Chem.-
pharm. Fabrik Pütter GmbH & Co.
50%   75% N18   100% E20*; E89.2* *rv endokrino-
loogil ja pediaatril
1136 kaltsium-
atsetaat
A12AA12 CALCIUMACETAT-NEFRO tablett 500 mg N500 MEDICE Chem.-
pharm. Fabrik Pütter GmbH & Co.
50%   75% N18   100% E20*; E89.2* *rv endokrino-
loogil ja pediaatril

44) read nr 1137–1139 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1137 kaltsium-
folinaat
V03AF03 ANTREX tablett 15mg N10 Orion 50%              
1138 kaltsium-
folinaat
V03AF03 ANTREX tablett 15mg N100 Orion 50%              
1139 kaltsium-
folinaat
V03AF03 CALCIUMFOLINAT «EBEWE» kapsel 15mg N20 Ebewe 50%              

45) read nr 1140–1142 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1140 kaltsium-
karbonaat
A12AA04 CALCIGRAN SINE närimistablett 1250 mg N30 Nycomed SEFA     75% N18   100% E20*; E89.2* *rv endokrino-
loogil ja pediaatril
1141 kaltsium-
karbonaat
A12AA04 CALCIGRAN SINE närimistablett 1250 mg N60 Nycomed SEFA     75% N18   100% E20*; E89.2* *rv endokrino-
loogil ja pediaatril
1142 kaltsium-
karbonaat
A12AA04 CALCIGRAN SINE närimistablett 1250 mg N100 Nycomed SEFA     75% N18   100% E20*; E89.2* *rv endokrino-
loogil ja pediaatril

46) read nr 1315–1318 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1315 kolekaltsiferool+kaltsium A11JB80 CALCIGRAN närimistablett 200 TÜ + 500 mg N30 Nycomed SEFA     75% N18* *rv nefroloogil ja pediaatril      
1316 kolekaltsiferool+kaltsium A11JB80 CALCIGRAN närimistablett 200 TÜ + 500 mg N60 Nycomed SEFA     75% N18* *rv nefroloogil ja pediaatril      
1317 kolekaltsiferool+kaltsium A11JB80 CALCIGRAN närimistablett 200 TÜ + 500 mg N100 Nycomed SEFA     75% N18* *rv nefroloogil ja pediaatril      
1318 kolekaltsiferool+kaltsium A11JB80 CALCIGRAN FORTE närimistablett 400 TÜ + 500 mg N60 Nycomed SEFA     75% N18* *rv nefroloogil ja pediaatril      

47) lisada rida nr 3044 järgmises sõnastuses:

3044 kolekaltsiferool+kaltsium A11JB80 IDEOS närimistablett 400 TÜ + 500 mg N30 INNOTECH INTER-
NATIONAL
    75% N18* *rv nefroloogil ja pediaatril      

48) rida nr 1338 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1338 kromoglütsiin-
hape
S01GX01 LECROLYN silmatilgad üksikannustena 4% 0.25ml N20 Santen 50%              

49) rida nr 1375 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1375 letrosool L02BG04 FEMARA tablett 2,5mg N30 Novartis Pharma 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist

50) rida nr 1390 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1390 levodopa+
benserasiid
N04BA80 MADOPAR HBS toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 100mg+25mg N100 Roche 50%         100% G20* *rev neuroloogil

51) lisada rida nr 3157 järgmises sõnastuses:

3157 levodopa+
benserasiid
N04BA80 MADOPAR kapsel 100mg + 25mg N100 Roche 50%         100% G20* *rev neuroloogil

52) arvata välja rida nr 1402 järgmises sõnastuses:

1402 levonorgestreel+etünüül-
östradiool
G03AA07 FERTILAN tablett 0,25mg+0,05mg N4 Richter 50%              

53) lisada rida nr 3160 järgmises sõnastuses:

3160 lisinopriil C09AA03 LIZINOPRILS-GRINDEKS 10 mg tablett 10 mg N28 Grindeks 50%              

54) arvata välja rida nr 1516 järgmises sõnastuses:

1516 melfalaan L01AA03 ALKERAN INJECTION injektsioonisubs-
tants 50mg N1
Glaxo Wellcome 50%              

55) rida nr 1524 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1524 merkaptopuriin L01BB02 PURI-NETHOL TABLETS tablett 50mg N25 Glaxo Wellcome 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril

56) read nr 1525–1535 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1525 mesalasiin A07EC02 PENTASA enterotablett 500mg N100 Ferring A/S 50%   75% K50*; K51* *rv gastroentero-
loogil ja pediaatril
     
1526 mesalasiin A07EC02 SALOFALK 250 TABLETS Gastroresistentne tablett 250mg N100 Falk 50%   75% K50*; K51* *rv gastroentero-
loogil ja pediaatril
     
1527 mesalasiin A07EC02 SALOFALK 250 TABLETS Gastroresistentne tablett 250mg N50 Falk 50%   75% K50*; K51* *rv gastroentero-
loogil ja pediaatril
     
1528 mesalasiin A07EC02 SALOFALK 500 TABLETS Gastroresistentne tablett 500mg N100 Falk 50%   75% K50*; K51* *rv gastroentero-
loogil ja pediaatril
     
1529 mesalasiin A07EC02 SALOFALK 500 TABLETS Gastroresistentne tablett 500mg N50 Falk 50%   75% K50*; K51* *rv gastroentero-
loogil ja pediaatril
     
1530 mesalasiin A07EC02 PENTASA rektaalsus-
pensioon 1g N7
Ferring A/S 50%   75% K50*; K51* *rv gastroentero-
loogil ja pediaatril
     
1531 mesalasiin A07EC02 PENTASA suposiit 1g N28 Ferring A/S 50%   75% K50*; K51* *rv gastroentero-
loogil ja pediaatril
     
1532 mesalasiin A07EC02 SALOFALK 250 SUPPOSITORIES suposiit 250mg N10 Falk 50%   75% K50*; K51* *rv gastroentero-
loogil ja pediaatril
     
1533 mesalasiin A07EC02 SALOFALK 250 SUPPOSITORIES suposiit 250mg N30 Falk 50%   75% K50*; K51* *rv gastroentero-
loogil ja pediaatril
     
1534 mesalasiin A07EC02 SALOFALK 500 SUPPOSITORIES suposiit 500mg N10 Falk 50%   75% K50*; K51* *rv gastroentero-
loogil ja pediaatril
     
1535 mesalasiin A07EC02 SALOFALK 500 SUPPOSITORIES suposiit 500mg N30 Falk 50%   75% K50*; K51* *rv gastroentero-
loogil ja pediaatril
     

57) lisada rida nr 3146 järgmises sõnastuses:

3146 metformiin A10BA02 METFORMIN-HEXAL tablett 500mg N30 Hexal AG 50%              

58) read nr 1575–1579 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1575 metoprolool C07AB02 BETALOC ZOK 25 MG retardtablett 25mg N14 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil ja pediaatril      
1576 metoprolool C07AB02 BETALOC ZOK 25 MG retardtablett 25mg N28 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil ja pediaatril      
1577 metoprolool C07AB02 BETALOC ZOK 25 MG retardtablett 25mg N98 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil ja pediaatril      
1578 metoprolool C07AB02 BETALOC ZOK retardtablett 100mg N100 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil ja pediaatril      
1579 metoprolool C07AB02 BETALOC ZOK retardtablett 100mg N30 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil ja pediaatril      

59) read nr 1582–1585 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1582 metoprolool C07AB02 BETALOC ZOK retardtablett 50mg N100 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil ja pediaatril      
1583 metoprolool C07AB02 BETALOC ZOK retardtablett 50mg N30 AstraZeneca UK Ltd. 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil ja pediaatril      
1584 metoprolool C07AB02 EMZOK tablett 100mg N100 IVAX - CR a.s. 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil ja pediaatril      
1585 metoprolool C07AB02 EMZOK tablett 100mg N30 IVAX - CR a.s. 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil ja pediaatril      

60) read nr 1588–1592 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1588 metoprolool C07AB02 EMZOK tablett 50mg N100 IVAX - CR a.s. 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil ja pediaatril      
1589 metoprolool C07AB02 EMZOK tablett 50mg N30 IVAX - CR a.s. 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil ja pediaatril      
1590 metoprolool C07AB02 METOPROLOL 100 STADA tablett 100mg N100 Stada 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil ja pediaatril      
1591 metoprolool C07AB02 METOPROLOL 100 STADA tablett 100mg N20 Stada 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil ja pediaatril      
1592 metoprolool C07AB02 METOPROLOL 100 STADA tablett 100mg N50 Stada 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil ja pediaatril      

61) read nr 1595–1604 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1595 metoprolool C07AB02 METOPROLOL 50 STADA tablett 50mg N100 Stada 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil ja pediaatril      
1596 metoprolool C07AB02 METOPROLOL 50 STADA tablett 50mg N20 Stada 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil ja pediaatril      
1597 metoprolool C07AB02 METOPROLOL 50 STADA tablett 50mg N50 Stada 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil ja pediaatril      
1598 metoprolool C07AB02 METOPROLOL-
RATIOPHARM 50 tablett 50mg N100
ratiopharm 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil ja pediaatril      
1599 metoprolool C07AB02 METOPROLOL-
RATIOPHARM 50 tablett 50mg N30
ratiopharm 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil ja pediaatril      
1600 metoprolool C07AB02 METOPROLOL-
RATIOPHARM 50 tablett 50mg N50
ratiopharm 50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil ja pediaatril      
1601 metoprolool C07AB02 VASOCARDIN 100 tablett 100mg N20 Slovako-
farma
50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil ja pediaatril      
1602 metoprolool C07AB02 VASOCARDIN 100 tablett 100mg N50 Slovako-
farma
50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil ja pediaatril      
1603 metoprolool C07AB02 VASOCARDIN 50 tablett 50mg N20 Slovako-
farma
50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil ja pediaatril      
1604 metoprolool C07AB02 VASOCARDIN 50 tablett 50mg N50 Slovako-
farma
50%   75% I10-I13; I15; I50*; I20 *rv kardioloogil ja pediaatril      

62) read nr 1632–1639 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1632 metüülprednisoloon H02AB04 DEPO-MEDROL süstesuspensioon 40mg/ml 5ml N1 Pharmacia Enterprises 50%   75% M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)** *rev reumatoloogil ja pediaatril; **rv nefroloogil ja pediaatril 100% G35*; T86** *rev neuroloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
1633 metüül-
prednisoloon
H02AB04 MEDROL tablett 16mg N50 Pharmacia Enterprises 50%   75% K50*; K51*; K73*;K74*; M05**; M06**; M08**; (M30-M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00-N08)*** *rv gastroentero-
loogil ja pediaatril; **rev reumatoloogil ja pediaatril; ***rv nefroloogil ja pediaatril
100% G35*; T86** *rev neuroloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
1634 metüül-
prednisoloon
H02AB04 MEDROL tablett 4mg N100 Pharmacia Enterprises 50%   75% K50*; K51*; K73*;K74*; M05**; M06**; M08**; (M30-M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00-N08)*** *rv gastroentero-
loogil ja pediaatril; **rev reumatoloogil ja pediaatril; ***rv nefroloogil ja pediaatril
100% G35*; T86** *rev neuroloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
1635 metüül-
prednisoloon
H02AB04 MEDROL tablett 4mg N30 Pharmacia Enterprises 50%   75% K50*; K51*; K73*;K74*; M05**; M06**; M08**; (M30-M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00-N08)*** *rv gastroentero-
loogil ja pediaatril; **rev reumatoloogil ja pediaatril; ***rv nefroloogil ja pediaatril
100% G35*; T86** *rev neuroloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
1636 metüül-
prednisoloon
H02AB04 SOLOMET depooinj 40mgml 1ml N1 Orion 50%   75% M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)** *rev reumatoloogil ja pediaatril; **rv nefroloogil ja pediaatril 100% T86*; G35** *rv patsienti jälgival ja ravival arstil; **rev neuroloogil ja pediaatril
1637 metüül-
prednisoloon
H02AB04 SOLOMET depooinj 40mgml 5ml N1 Orion 50%   75% M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)** *rev reumatoloogil ja pediaatril; **rv nefroloogil ja pediaatril 100% T86*; G35** *rv patsienti jälgival ja ravival arstil; **rev neuroloogil ja pediaatril
1638 metüül-
prednisoloon
H02AB04 SOLOMET tablett 4mg N100 Orion 50%   75% M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)** *rev reumatoloogil ja pediaatril; **rv nefroloogil ja pediaatril 100% G35*; T86** *rev neuroloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
1639 metüül-
prednisoloon
H02AB04 SOLOMET tablett 4mg N30 Orion 50%   75% K50*; K51*; K73*; K74*; M05**; M06**; M08**; (M30-M33)**; M35**; M45**; M46**; (N00-N08)*** *rv gastroentero-
loogil ja pediaatril; **rev reumatoloogil ja pediaatril; ***rv nefroloogil ja pediaatril
100% G35*; T86** *rev neuroloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil

63) arvata välja read nr 1640–1644 järgmises sõnastuses:

1640 metüül-
prednisoloon
H02AB04 SOLU-MEDROL injektsiooni-
substants 1000mg N1
Pharmacia Enterprises 50%   75% M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)** *rev reumatoloogil; **rv nefroloogil ja pediaatril 100% T86* *rv patsienti jälgival ja ravival arstil
1641 metüül-
prednisoloon
H02AB04 SOLU-MEDROL injektsiooni-
substants 125mg N1
Pharmacia Enterprises 50%   75% M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)** *rev reumatoloogil; **rv nefroloogil ja pediaatril 100% T86* *rv patsienti jälgival ja ravival arstil
1642 metüül-
prednisoloon
H02AB04 SOLU-MEDROL injektsiooni-
substants 250mg N1
Pharmacia Enterprises 50%   75% M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)** *rev reumatoloogil; **rv nefroloogil ja pediaatril 100% T86* *rv patsienti jälgival ja ravival arstil
1643 metüül-
prednisoloon
H02AB04 SOLU-MEDROL injektsiooni-
substants 40mg N1
Pharmacia Enterprises 50%   75% M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)** *rev reumatoloogil; **rv nefroloogil ja pediaatril 100% T86* *rv patsienti jälgival ja ravival arstil
1644 metüül-
prednisoloon
H02AB04 SOLU-MEDROL injektsiooni-
substants 500mg N1
Pharmacia Enterprises 50%   75% M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)** *rev reumatoloogil; **rv nefroloogil ja pediaatril 100% T86* *rv patsienti jälgival ja ravival arstil

64) read nr 1760–1780 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1760 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 KREON 10 000 kapsel N100 Solvay 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil ja pediaatril
1761 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 KREON 10 000 kapsel N20 Solvay 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil ja pediaatril
1762 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 KREON 10 000 kapsel N50 Solvay 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil ja pediaatril
1763 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 KREON 25 000 kapsel -1 N100 Solvay 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil ja pediaatril
1764 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 KREON 25 000 kapsel -1 N20 Solvay 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil ja pediaatril
1765 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 KREON 25 000 kapsel -1 N50 Solvay 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil ja pediaatril
1766 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 KREON kapsel N20 Solvay 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil ja pediaatril
1767 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 KREON kapsel N50 Solvay 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil ja pediaatril
1768 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 MEZYM FORTE
20 000 entero-
tablett -1 N100
Berlin-
Chemie
50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil ja pediaatril
1769 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 MEZYM FORTE
20 000 entero-
tablett -1 N200
Berlin-
Chemie
50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil ja pediaatril
1770 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 MEZYM FORTE
20 000 entero-
tablett -1 N50
Berlin-
Chemie
50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil ja pediaatril
1771 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 PANGROL 10000 kapsel -1 N100 Berlin-
Chemie
50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil ja pediaatril
1772 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 PANGROL 10000 kapsel -1 N20 Berlin-
Chemie
50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil ja pediaatril
1773 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 PANGROL 10000 kapsel -1 N200 Berlin-
Chemie
50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil ja pediaatril
1774 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 PANGROL 10000 kapsel -1 N50 Berlin-
Chemie
50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil ja pediaatril
1775 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 PANGROL 25000 kapsel N100 Berlin-
Chemie
50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil ja pediaatril
1776 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 PANGROL 25000 kapsel N20 Berlin-
Chemie
50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil ja pediaatril
1777 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 PANGROL 25000 kapsel N200 Berlin-
Chemie
50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil ja pediaatril
1778 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 PANGROL 25000 kapsel N50 Berlin-
Chemie
50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil ja pediaatril
1779 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 PANZYNORM FORTE enterotablett N30 KRKA, d.d. 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil ja pediaatril
1780 Multiensüümid (lipaas, proteaas jt) A09AA02 PANZYTRAT 10000 kapsel 10000TÜ N20 Abbott GmbH & Co. KG 50%         100% E84* *rev pulmono-
loogil ja pediaatril

65) read nr 1781–1785 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1781 mükofenool-
hape
L04AA06 CELLCEPT kapsel 250mg N100 Roche 50%         100% T86* *rv patsienti jälgival ja ravival arstil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1782 mükofenool-
hape
L04AA06 CELLCEPT kapsel 250mg N300 Roche 50%         100% T86* *rv patsienti jälgival ja ravival arstil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1783 mükofenool-
hape
L04AA06 CELLCEPT pulber suspensiooniks 200mg/ml 110g N1 Roche 50%         100% T86* *rv patsienti jälgival ja ravival arstil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1784 mükofenool-
hape
L04AA06 CELLCEPT tablett 500mg N150 Roche 50%         100% T86* *rv patsienti jälgival ja ravival arstil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1785 mükofenool-
hape
L04AA06 CELLCEPT tablett 500mg N50 Roche 50%         100% T86* *rv patsienti jälgival ja ravival arstil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

66) read nr 1790–1805 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1790 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE FORTE süstelahus 11400TÜ anti Xa 0.6ml 0.6ml N10 Sanofi-
Synthelabo France
50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
1791 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE FORTE süstelahus 11400TÜ anti Xa 0.6ml 0.6ml N2 Sanofi-
Synthelabo France
50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
1792 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE FORTE süstelahus 15200TÜ anti Xa 0.8ml 0.8ml N10 Sanofi-
Synthelabo France
50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
1793 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE FORTE süstelahus 15200TÜ anti Xa 0.8ml 0.8ml N2 Sanofi-
Synthelabo France
50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
1794 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE FORTE süstelahus 19000TÜ anti Xa/ml 1ml N10 Sanofi-
Synthelabo France
50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
1795 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE FORTE süstelahus 19000TÜ anti Xa/ml 1ml N2 Sanofi-
Synthelabo France
50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
1796 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE süstelahus 3800TÜ anti Xa 0.4ml 0.4ml N10 Sanofi 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
1797 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE süstelahus 3800TÜ anti Xa 0.4ml 0.4ml N2 Sanofi 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
1798 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE süstelahus 5700TÜ anti Xa 0.6ml 0.6ml N1 Sanofi 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
1799 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE süstelahus 5700TÜ anti Xa 0.6ml 0.6ml N6 Sanofi 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
1800 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE süstelahus 7600TÜ anti Xa 0.8ml 0.8ml N10 Sanofi 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
1801 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE süstelahus 7600TÜ anti Xa 0.8ml 0.8ml N2 Sanofi 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
1802 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE süstelahus 9500TÜ anti Xa/ml 0.3ml N10 Sanofi 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
1803 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE süstelahus 9500TÜ anti Xa/ml 0.3ml N2 Sanofi 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
1804 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE süstelahus 9500TÜ anti Xa/ml 1ml N10 Sanofi 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
1805 nadropariin B01AB06 FRAXIPARINE süstelahus 9500TÜ anti Xa/ml 1ml N2 Sanofi 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     

67) read nr 1856–1869 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1856 nifedipiin C08CA05 ADALAT 10 RETARD retardtablett 10mg N100 Bayer AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril      
1857 nifedipiin C08CA05 ADALAT 10 RETARD retardtablett 10mg N50 Bayer AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril      
1858 nifedipiin C08CA05 ADALAT OROS 30 MG DEPOT TABLETS retardtablett 30mg N28 Bayer AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril      
1859 nifedipiin C08CA05 ADALAT OROS 30 MG DEPOT TABLETS retardtablett 30mg N98 Bayer AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril      
1860 nifedipiin C08CA05 ADALAT OROS retardtablett 20mg N28 Bayer AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril      
1861 nifedipiin C08CA05 ADALAT OROS retardtablett 20mg N98 Bayer AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril      
1862 nifedipiin C08CA05 ADALAT OROS retardtablett 60mg N28 Bayer AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril      
1863 nifedipiin C08CA05 ADALAT OROS retardtablett 60mg N98 Bayer AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril      
1864 nifedipiin C08CA05 CORDIPIN RETARD retardtablett 20mg N30 KRKA, d.d. 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril      
1865 nifedipiin C08CA05 CORDIPIN tablett 10mg N50 KRKA, d.d. 50%       *(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril      
1866 nifedipiin C08CA05 CORDIPIN XL tablett 40mg N20 KRKA, d.d. 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril      
1867 nifedipiin C08CA05 CORINFAR RETARD retardtablett 20mg N100 AWD 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril      
1868 nifedipiin C08CA05 CORINFAR RETARD retardtablett 20mg N30 AWD 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril      
1869 nifedipiin C08CA05 CORINFAR RETARD retardtablett 20mg N50 AWD 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril      

68) rida nr 1873 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1873 nifedipiin C08CA05 NIFECARD retardtablett 20mg N50 LEK d.d 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril      

69) read nr 1879–1881 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1879 nifedipiin C08CA05 NIFEDIPIN-
RATIOPHARM 20 retardtablett 20mg N100
ratiopharm 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril      
1880 nifedipiin C08CA05 NIFEDIPIN-
RATIOPHARM 20 retardtablett 20mg N30
ratiopharm 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril      
1881 nifedipiin C08CA05 NIFEDIPIN-
RATIOPHARM 20 retardtablett 20mg N50
ratiopharm 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril      

70) read nr 1885–1887 ja 1931 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

1885 nifedipiin C08CA05 NIFEHEXAL RETARD retardtablett 20mg N30 Hexal AG 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril      
1886 nifedipiin C08CA05 NIFETARD-TFT retardtablett 20mg N20 TFT 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril      
1887 nifedipiin C08CA05 NYCOPIN retardtablett 40mg N30 Nycomed SEFA 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I20; M34**; O10-O16 *(1); **rev reumatoloogil ja pediaatril      
1931 oksübutüniin G04BD04 DRIPTANE tablett 5mg N60 LABORATOIRES FOURNIER S.A 50%   75% N31* *rv neuroloogil, uroloogil ja pediaatril      

71) lisada rida nr 3161 järgmises sõnastuses:

3161 ofloksatsiin J01MA01 OFLOXIN tablett 200 mg N20 Leciva 50%              

72) read nr 1932–1947 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1932 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 10 MG tablett 10mg N25 Mundi-
pharma Austria
50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinna-
kokkuleppe jõustumist
1933 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 10 MG tablett 10mg N100 Mundi-
pharma Austria
50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinna-
kokkuleppe jõustumist
1934 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 10 MG tablett 10mg N28 Mundi-
pharma Austria
50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinna-
kokkuleppe jõustumist
1935 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 10 MG tablett 10mg N56 Mundi-
pharma Austria
50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinna-
kokkuleppe jõustumist
1936 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 20 MG tablett 20mg N25 Mundi-
pharma Austria
50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinna-
kokkuleppe jõustumist
1937 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 20 MG tablett 20mg N100 Mundi-
pharma Austria
50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinna-
kokkuleppe jõustumist
1938 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 20 MG tablett 20mg N28 Mundi-
pharma Austria
50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinna-
kokkuleppe jõustumist
1939 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 20 MG tablett 20mg N56 Mundi-
pharma Austria
50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinna-
kokkuleppe jõustumist
1940 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 40 MG tablett 40mg N25 Mundi-
pharma Austria
50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinna-
kokkuleppe jõustumist
1941 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 40 MG tablett 40mg N100 Mundi-
pharma Austria
50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinna-
kokkuleppe jõustumist
1942 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 40 MG tablett 40mg N28 Mundi-
pharma Austria
50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinna-
kokkuleppe jõustumist
1943 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 40 MG tablett 40mg N56 Mundi-
pharma Austria
50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinna-
kokkuleppe jõustumist
1944 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 80 MG tablett 80mg N100 Mundi-
pharma Austria
50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinna-
kokkuleppe jõustumist
1945 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 80 MG tablett 80mg N25 Mundi-
pharma Austria
50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinna-
kokkuleppe jõustumist
1946 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 80 MG tablett 80mg N28 Mundi-
pharma Austria
50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinna-
kokkuleppe jõustumist
1947 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 80 MG tablett 80mg N56 Mundi-
pharma Austria
50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid, soodustus ei kehti enne hinna-
kokkuleppe jõustumist

73) lisada read nr 3158–3159 järgmises sõnastuses:

3158 oseltamiviir J05AH02 TAMIFLU kapsel 75mg N10 Roche 50%              
3159 oseltamiviir J05AH02 TAMIFLU pulber suspensiooniks
12 mg/ml N10
Roche 50%              

74) lisada read 3152 ja 3154 järgmises sõnastuses:

3152 peginterferoon alfa-2a L03AB11 PEGASYS 135 mcg süstelahus eeltäidetud süstlas 135mcg/0.5ml N1 Roche 50%              
3154 peginterferoon alfa-2a L03AB11 PEGASYS 180 mcg süstelahus eeltäidetud süstlas 180mcg/0.5ml N1 Roche 50%              

75) lisada read nr 3066–3067 ja 3070 – 3071 järgmises sõnastuses:

3066 pentoksüfülliin C04AD03 PENTILIN tablett
400 mg N20
KRKA, d.d. 50%              
3067 pentoksüfülliin C04AD03 PENTILIN FORTE retardtablett 600 mg N20 KRKA, d.d. 50%              
3070 pentoksüfülliin C04AD03 TRENTAL tablett
400 mg N100
Aventis Pharma 50%              
3071 pentoksüfülliin C04AD03 VASONIT RETARD retardtablett 600 mg N20 Lannacher 50%              

76) read nr 2082–2088 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2082 prednisoloon D07AA03 LINOLA-H N kreem 0,4% 250g N1 Wolff 50%   75% L10*; L12*; L13.0*; L20*; L23*; L40**; M07** *rv dermato-
veneroloogil ja pediaatril; **rv dermatovenero-
loogil, reumato-
loogil ja pediaatril
     
2083 prednisoloon D07AA03 LINOLA-H N kreem 0,4% 25g N1 Wolff 50%   75% L10*; L12*; L13.0*; L20*; L23*; L40**; M07** *rv dermato-
veneroloogil ja pediaatril; **rv dermatovenero-
loogil, reumato-
loogil ja pediaatril
     
2084 prednisoloon D07AA03 LINOLA-H-FETT N kreem 0,4% 100g N1 Wolff 50%   75% L10*; L12*; L13.0*; L20*; L23*; L40**; M07** *rv dermato-
veneroloogil ja pediaatril; **rv dermatovenero-
loogil, reumato-
loogil ja pediaatril
     
2085 prednisoloon D07AA03 LINOLA-H-FETT N kreem 0,4% 250g N1 Wolff 50%   75% L10*; L12*; L13.0*; L20*; L23*; L40**; M07** *rv dermato-
veneroloogil ja pediaatril; **rv dermatovenero-
loogil, reumato-
loogil ja pediaatril
     
2086 prednisoloon D07AA03 LINOLA-H-FETT N kreem 0,4% 25g N1 Wolff 50%   75% L10*; L12*; L13.0*; L20*; L23*; L40**; M07** [RTL] *rv dermato-
veneroloogil ja pediaatril; **rv dermatovenero-
loogil, reumato-
loogil ja pediaatril
     
2087 prednisoloon H02AB06 PREDNISOLON tablett 5mg N100 Richter 50%   75% K50*; K51*; K73*; K74*; L10**; L12**; L13.0**; L20**; L23**; L40***; M07***; M05****; M06****; M08****; (M30-M33)****; M35****; M45****; M46****; (N00-N08)*****; J45****** [RTL] *rv gastroentero-
loogil ja pediaatril; **rv dermatovenero-
loogil ja pediaatril; ***rv dermatovenero-
loogil, reumato-
loogil ja pediaatril; ****rev reumato-
loogil ja pediaatril; *****rv nefro-
loogil ja pediaatril; ******rev pediaatril ja pulmonoloogil [RTL]
100% (C00-D48)*; D59**; (D60-D64)**; D69**; E23***; E25***; E27***; E89.3***; E89.6***; G70**** *rv hemato-
loogil, onko-
loogil, uroloogil ja pediaatril; **rv hemato-
loogil ja pediaatril; ***rev endo-
krinoloogil ja pediaatril; ****rev neuro-
loogil ja pediaatril
2088 prednisoloon H02AB06 PREDNISOLON tablett 5mg N20 Richter 50%   75% K50*; K51*; K73*; K74*; L10**; L12**; L13.0**; L20**; L23**; L40***; M07***; M05****; M06****; M08****; (M30-M33)****; M35****; M45****; M46****; (N00-N08)*****; J45****** [RTL] *rv gastroentero-
loogil ja pediaatril; **rv dermatovenero-
loogil ja pediaatril; ***rv dermatovenero-
loogil, reumato-
loogil ja pediaatril; ****rev reumato-
loogil ja pediaatril; *****rv nefro-
loogil ja pediaatril; ******rev pediaatril ja pulmonoloogil [RTL]
100% (C00-D48)*; D59**; (D60-D64)**; D69**; E23***; E25***; E27***; E89.3***; E89.6***; G70**** *rv hemato-
loogil, onko-
loogil, uroloogil ja pediaatril; **rv hemato-
loogil ja pediaatril; ***rev endo-
krinoloogil ja pediaatril; ****rev neuro-
loogil ja pediaatril

77) read nr 2166–2168 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2166 ribaviriin J05AB04 REBETOL kapsel 200mg N140 Schering-
Plough
50%         100% B18.2* *rv gastroentero-
loogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
2167 ribaviriin J05AB04 REBETOL kapsel 200mg N168 Schering-
Plough
50%         100% B18.2* *rv gastroentero-
loogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
2168 ribaviriin J05AB04 REBETOL kapsel 200mg N84 Schering-
Plough
50%         100% B18.2* *rv gastroentero-
loogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

78) read nr 2174–2177 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2174 risedroonhape M05BA07 ACTONEL 30 MG kaetud tablett 30mg N28 Aventis Pharma AB 50%   75% M80* *rev ortopeedil, soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
2175 risedroonhape M05BA07 ACTONEL 5 MG tablett 5mg N14 Aventis Pharma AB 50%   75% M80* *rev ortopeedil, soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
2176 risedroonhape M05BA07 ACTONEL 5 MG tablett 5mg N28 Aventis Pharma AB 50%   75% M80* *rev ortopeedil, soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     
2177 risedroonhape M05BA07 ACTONEL 5 MG tablett 5mg N84 Aventis Pharma AB 50%   75% M80* *rev ortopeedil, soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     

79) read nr 2178–2186 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2178 risperidoon N05AX08 RISPOLEPT suukaudne lahus 1mg/ml 100ml N1 Janssen 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*
(F20-F29)*
(F30-F31)*
(F32/33.2-3)*
F60.3*
(F70-F79)*
*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühoosi integratiivravi korral
2179 risperidoon N05AX08 RISPOLEPT tablett 1mg N20 Janssen 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*
(F20-F29)*
(F30-F31)*
(F32/33.2-3)*
F60.3*
(F70-F79)*
*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühoosi integratiivravi korral
2180 risperidoon N05AX08 RISPOLEPT tablett 1mg N60 Janssen 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*
(F20-F29)*
(F30-F31)*
(F32/33.2-3)*
F60.3*
(F70-F79)*
*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühoosi integratiivravi korral
2181 risperidoon N05AX08 RISPOLEPT tablett 2mg N20 Janssen 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*
(F20-F29)*
(F30-F31)*
(F32/33.2-3)*
F60.3*
(F70-F79)*
*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühoosi integratiivravi korral
2182 risperidoon N05AX08 RISPOLEPT tablett 2mg N60 Janssen 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*
(F20-F29)*
(F30-F31)*
(F32/33.2-3)*
F60.3*
(F70-F79)*
*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühoosi integratiivravi korral
2183 risperidoon N05AX08 RISPOLEPT tablett 3mg N20 Janssen 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*
(F20-F29)*
(F30-F31)*
(F32/33.2-3)*
F60.3*
(F70-F79)*
*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühoosi integratiivravi korral
2184 risperidoon N05AX08 RISPOLEPT tablett 3mg N60 Janssen 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*
(F20-F29)*
(F30-F31)*
(F32/33.2-3)*
F60.3*
(F70-F79)*
*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühoosi integratiivravi korral
2185 risperidoon N05AX08 RISPOLEPT tablett 4mg N20 Janssen 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*
(F20-F29)*
(F30-F31)*
(F32/33.2-3)*
F60.3*
(F70-F79)*
*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühoosi integratiivravi korral
2186 risperidoon N05AX08 RISPOLEPT tablett 4mg N60 Janssen 50%         100% (F00-F09)*; (F10-F19.4-7)*
(F20-F29)*
(F30-F31)*
(F32/33.2-3)*
F60.3*
(F70-F79)*
*rv psühhiaatril esmaselt diagnoositud skisofreenia spektri psühoosi integratiivravi korral

80) read nr 2239–2241 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2239 salbutamool R03CC02 VENTOLIN SYRUP siirup 0,4mg/ml 150ml N1 Glaxo Wellcome 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
2240 salbutamool R03CC02 VOLMAX retardtablett 4mg 1TABL N14 Glaxo Wellcome 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     
2241 salbutamool R03CC02 VOLMAX retardtablett 8mg 1TABL N14 Byk Gulden 50%   75% J45*; J43**; J44** *rev pediaatril ja pulmonoloogil; **rev pulmono-
loogil
     

81) read nr 2287–2303 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2287 somatropiin H01AC01 GENOTROPIN injektsiooni-
substants 16TÜ N1
Pharmacia Enterprises 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2288 somatropiin H01AC01 GENOTROPIN injektsiooni-
substants 16TÜ N5
Pharmacia Enterprises 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2289 somatropiin H01AC01 GENOTROPIN injektsiooni-
substants 36TÜ N1
Pharmacia Enterprises 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2290 somatropiin H01AC01 GENOTROPIN injektsiooni-
substants 36TÜ N5
Pharmacia Enterprises 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2291 somatropiin H01AC01 HUMATROPE injektsiooni-

substants 16TÜ N1

Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2292 somatropiin H01AC01 HUMATROPE
Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks 18IU N1
Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2293 somatropiin H01AC01 HUMATROPE
Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks 18TÜ N10
Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2294 somatropiin H01AC01 HUMATROPE
Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks 18TÜ N5
Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2295 somatropiin H01AC01 HUMATROPE
Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks 36TÜ N1
Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2296 somatropiin H01AC01 HUMATROPE
Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks 36TÜ N10
Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2297 somatropiin H01AC01 HUMATROPE
Pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks 36TÜ N5
Eli Lilly Export S.A. 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2298 somatropiin H01AC01 NORDITROPIN 12IU injektsiooni-
substants 12TÜ N1
Novo Nordisk 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2299 somatropiin H01AC01 NORDITROPIN 4IU injektsiooni-
substants 4TÜ N1
Novo Nordisk 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2300 somatropiin H01AC01 NORDITROPIN PENSET 12 injektsiooni-
substants 12TÜ N1
Novo Nordisk 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2301 somatropiin H01AC01 SAIZEN 24 IU
(8 MG) EASYJECT injektsiooni-
substants 24TÜ N1
ARES TRADING SA 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2302 somatropiin H01AC01 SAIZEN 24 IU
(8 MG) EASYJECT injektsiooni-
substants 24TÜ N5
ARES TRADING SA 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni
2303 somatropiin H01AC01 ZOMACTON injektsiooni-
substants 4 mg N1
Ferring GmbH 50%         100% E23*; E89.3*; N18*; Q96* *rv endokrino-
loogil kuni kasvutsoonide sulgumiseni

82) read nr 2304–2317 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2304 sotalool C07AA07 LORITMIK 160 tablett 160mg N20 KRKA, d.d. 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil ja pediaatril      
2305 sotalool C07AA07 LORITMIK 160 tablett 160mg N50 KRKA, d.d. 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil ja pediaatril      
2306 sotalool C07AA07 LORITMIK 80 tablett 80mg N20 KRKA, d.d. 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil ja pediaatril      
2307 sotalool C07AA07 LORITMIK 80 tablett 80mg N50 KRKA, d.d. 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil ja pediaatril      
2308 sotalool C07AA07 SOTAHEXAL 160 tablett 160mg N20 Hexal AG 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil ja pediaatril      
2309 sotalool C07AA07 SOTAHEXAL 160 tablett 160mg N50 Hexal AG 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil ja pediaatril      
2310 sotalool C07AA07 SOTAHEXAL 80 tablett 80mg N20 Hexal AG 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil ja pediaatril      
2311 sotalool C07AA07 SOTAHEXAL 80 tablett 80mg N50 Hexal AG 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil ja pediaatril      
2312 sotalool C07AA07 SOTALEX 160 tablett 160mg N30 Bristol-Myers Squibb 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil ja pediaatril      
2313 sotalool C07AA07 SOTALEX MITE tablett 80mg N30 Bristol-Myers Squibb 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil ja pediaatril      
2314 sotalool C07AA07 SOTALOL 160-SL tablett 160mg N100 Slovako-
farma
50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil ja pediaatril      
2315 sotalool C07AA07 SOTALOL 160-SL tablett 160mg N20 Slovako-
farma
50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil ja pediaatril      
2316 sotalool C07AA07 SOTALOL 80-SL tablett 80mg N100 Slovako-
farma
50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil ja pediaatril      
2317 sotalool C07AA07 SOTALOL 80-SL tablett 80mg N20 Slovako-
farma
50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil ja pediaatril      

83) rida nr 2370 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2370 sulfasalasiin A07EC01 SALAZOPYRIN enterotablett 500mg N100 Pharmacia Enterprises 50%   75% K50*; K51*;M05**; M06**; M08**; M45**; M46** *rv gastroentero-
loogil ja pediaatril; **rv reumatoloogil ja pediaatril
     

84) read nr 2493–2504 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2493 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 10000 ANTI-XA IU/0,5 ML SYRINGES süstelahus 20000TÜ anti Xa/ml 0.5ml N2 Leo 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist      
2494 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 10000 ANTI-XA IU/ML VIALS 2 ML süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 2ml N1 Leo 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist      
2495 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 10000 ANTI-XA IU/ML VIALS 2 ML süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 2ml N10 Leo 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist      
2496 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 14000 ANTI-XA IU/0,7 ML SYRINGES süstelahus 20000TÜ anti Xa/ml 0.7ml N2 Leo 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist      
2497 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 18000 ANTI-XA IU/0,9 ML SYRINGES süstelahus 20000TÜ anti Xa/ml 0.9ml N2 Leo 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist      
2498 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 20000 ANTI-XA IU/ML VIALS 2 ML süstelahus 20000TÜ anti Xa/ml 2ml N1 Leo 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist      
2499 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 20000 ANTI-XA IU/ML VIALS 2 ML süstelahus 20000TÜ anti Xa/ml 2ml N10 Leo 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist      
2500 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 2500 ANTI-XA IU/0,25 ML SYRINGES süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 0.25ml N10 Leo 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist      
2501 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 3500 ANTI-XA IU/0,35 ML SYRINGES süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 0.35ml N10 Leo 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist      
2502 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 3500 ANTI-XA IU/0,35 ML SYRINGES süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 0.35ml N2 Leo 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist      
2503 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 4500 ANTI-XA IU/0,45 ML SYRINGES süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 0.45ml N10 Leo 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist      
2504 tinsapariin B01AB10 INNOHEP 4500 ANTI-XA IU/0,45 ML SYRINGES süstelahus 10000TÜ anti Xa/ml 0.45ml N2 Leo 50%   75% O99.8* *soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist      

85) rida nr 2658 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2658 triptoreliin L02AE04 DIPHERELINE 3,75 MG injektsiooni-
substants 3,75mg N1
Beaufour Ipsen Int 50%   75% N80* *rv günekoloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokku-
leppe jõustumist
     

86) arvata välja rida 2755 järgmises sõnastuses:

2755 tsimetidiin A02BA01 ULCOMET 200 tablett 200mg N500 Medochemie 50%   75% K25-K27        

87) read nr 2759–2770 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2759 tsipro-
floksatsiin
J01MA02 BACTIFLOX-250 tablett 250mg N10 MEPHA Ltd. 50%         100% (D60-D64)*; E84** *rv hematoloogil ja pediaatril; **rv pulmonoloogil ja pediaatril
2760 tsipro-
floksatsiin
J01MA02 BACTIFLOX-500 tablett 500mg N10 MEPHA Ltd. 50%         100% (D60-D64)*; E84** *rv hematoloogil ja pediaatril; **rv pulmonoloogil ja pediaatril
2761 tsipro-
floksatsiin
J01MA02 BACTIFLOX-750 LACTAB tablett 750mg N10 MEPHA Ltd. 50%         100% (D60-D64)*; E84** *rv hematoloogil ja pediaatril; **rv pulmonoloogil ja pediaatril
2762 tsipro-
floksatsiin
J01MA02 CIFLOXINAL tablett 250mg N10 PRO. MED. CS. PRAHA a.s. 50%         100% (D60-D64)*; E84** *rv hematoloogil ja pediaatril; **rv pulmonoloogil ja pediaatril
2763 tsipro-
floksatsiin
J01MA02 CIFLOXINAL tablett 250mg N20 PRO. MED. CS. PRAHA a.s. 50%         100% (D60-D64)*; E84** *rv hematoloogil ja pediaatril; **rv pulmonoloogil ja pediaatril
2764 tsipro-
floksatsiin
J01MA02 CIPRINOL 250 tablett 250mg N10 KRKA, d.d. 50%         100% (D60-D64)*; E84** *rv hematoloogil ja pediaatril; **rv pulmonoloogil ja pediaatril
2765 tsipro-
floksatsiin
J01MA02 CIPRINOL 500 tablett 500mg N10 KRKA, d.d. 50%         100% (D60-D64)*; E84** *rv hematoloogil ja pediaatril; **rv pulmonoloogil ja pediaatril
2766 tsipro-
floksatsiin
J01MA02 CIPROXIN tablett 250mg N10 Bayer AG 50%         100% (D60-D64)*; E84** *rv hematoloogil ja pediaatril; **rv pulmonoloogil ja pediaatril
2767 tsipro-
floksatsiin
J01MA02 CIPROXIN tablett 250mg N100 Bayer AG 50%         100% (D60-D64)*; E84** *rv hematoloogil ja pediaatril; **rv pulmonoloogil ja pediaatril
2768 tsipro-
floksatsiin
J01MA02 CIPROXIN tablett 250mg N20 Bayer AG 50%         100% (D60-D64)*; E84** *rv hematoloogil ja pediaatril; **rv pulmonoloogil ja pediaatril
2769 tsipro-
floksatsiin
J01MA02 CIPROXIN tablett 500mg N10 Bayer AG 50%         100% (D60-D64)*; E84** *rv hematoloogil ja pediaatril; **rv pulmonoloogil ja pediaatril
2770 tsipro-
floksatsiin
J01MA02 CIPROXIN tablett 500mg N20 Bayer AG 50%         100% (D60-D64)*; E84** *rv hematoloogil ja pediaatril; **rv pulmonoloogil ja pediaatril

88) lisada read nr 3162–3163 järgmises sõnastuses:

3162 tsitalopraam N06AB04 CITALEC tablett
10 mg N30
Leciva 50%              
3163 tsitalopraam N06AB04 CITALEC tablett
20 mg N30
Leciva 50%              

89) read nr 2780–2782 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2780 tsüklo-
fosfamiid
L01AA01 ENDOXAN dražee 50mg N100 Asta Medica 50%   75% M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)** *rv reumatoloogil ja pediaatril; **rv nefroloogil ja pediaatril 100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril
2781 tsüklo-
fosfamiid
L01AA01 ENDOXAN dražee 50mg N50 Asta Medica 50%   75% M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)** *rv reumatoloogil ja pediaatril; **rv nefroloogil ja pediaatril 100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril
2782 tsüklo-
fosfamiid
L01AA01 SYKLOFOSFAMID tablett 50mg N100 Orion 50%   75% M05*; M06*; M08*; (M30-M33)*; M35*; M45*; M46*; (N00-N08)** *rv reumatoloogil ja pediaatril; **rv nefroloogil ja pediaatril 100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril

90) read nr 2784–2787 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2784 tsüklosporiin L04AA01 SANDIMMUN NEORAL kapsel 100mg N50 Novartis Pharma 50%   75% L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30-M33)**; M35**; M45**; M46** *rv dermato-
veneroloogil, reumatoloogil ja pediaatril; **rv reumatoloogil ja pediaatril
100% (D60-D61)*; T86** *rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
2785 tsüklosporiin L04AA01 SANDIMMUN NEORAL kapsel 25mg N50 Novartis Pharma 50%   75% L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30-M33)**; M35**; M45**; M46** *rv dermato-
veneroloogil, reumatoloogil ja pediaatril; **rv reumatoloogil ja pediaatril
100% (D60-D61)*; T86** *rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
2786 tsüklosporiin L04AA01 SANDIMMUN NEORAL kapsel 50mg N50 Novartis Pharma 50%   75% L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30-M33)**; M35**; M45**; M46** *rv dermato-
veneroloogil, reumatoloogil ja pediaatril; **rv reumatoloogil ja pediaatril
100% (D60-D61)*; T86** *rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil
2787 tsüklosporiin L04AA01 SANDIMMUN NEORAL suukaudne lahus 100mg/ml 50ml N1 Novartis Pharma 50%   75% L40*; M05**; M06**; M07*; M08**; (M30-M33)**; M35**; M45**; M46** *rv dermato-
veneroloogil, reumatoloogil ja pediaatril; **rv reumatoloogil ja pediaatril
100% (D60-D61)*; T86** *rv hematoloogil ja pediaatril; **rv patsienti jälgival ja ravival arstil

91) read nr 2794–2797 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2794 tsütarabiin L01BC01 CITARABINS injektsiooni-
substants 100mg N10
Grindeks 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril
2795 tsütarabiin L01BC01 CYTOSAR injektsiooni-
substants 1000mg N1
Pharmacia Enterprises 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril
2796 tsütarabiin L01BC01 CYTOSAR injektsiooni-
substants 100mg N1
Pharmacia Enterprises 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril
2797 tsütarabiin L01BC01 CYTOSAR injektsiooni-
substants 500mg N1
Pharmacia Enterprises 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil, hematoloogil ja pediaatril

92) read nr 2802–2805 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2802 ursode-
oksühoolhape
A05AA02 URSOFALK CAPSULES kapsel 250mg N100 Falk 50%   75% K73*; K74* *rv gastroentero-
loogil ja pediaatril
     
2803 ursode-
oksühoolhape
A05AA02 URSOFALK CAPSULES kapsel 250mg N50 Falk 50%   75% K73*; K74* *rv gastroentero-
loogil ja pediaatril
     
2804 ursode-
oksühoolhape
A05AA02 URSOSAN kapsel 250mg N10 PRO. MED. CS. PRAHA a.s. 50%   75% K73*; K74* *rv gastroentero-
loogil ja pediaatril
     
2805 ursode-
oksühoolhape
A05AA02 URSOSAN kapsel 250mg N50 PRO. MED. CS. PRAHA a.s. 50%   75% K73*; K74* *rv gastroentero-
loogil ja pediaatril
     

93) read nr 2853–2854 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2853 varfariin B01AA03 MAREVAN FORTE tablett 5mg N100 Orion 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil ja pediaatril 100% I26; T82  
2854 varfariin B01AA03 MAREVAN tablett 3mg N100 Orion 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil ja pediaatril 100% I26; T82  

94) arvata välja read 2906–2912 järgmises sõnastuses:

2906 vinblastiin L01CA01 VELBE injektsiooni-
substants 10mg N1
Eli Lilly Export S.A. 50%              
2907 vinkristiin L01CA02 ONCOVIN süste-
lahus 1mg/ml 1ml N1
Eli Lilly Export S.A. 50%              
2908 vinkristiin L01CA02 VINCRISTIN LIQUID-RICHTER süstelahus 1mg/ml 1ml N1 Richter 50%              
2909 vinkristiin L01CA02 VINCRISTIN LIQUID-RICHTER süstelahus 1mg/ml 1ml N25 Richter 50%              
2910 vinkristiin L01CA02 VINCRISTIN LIQUID-RICHTER süstelahus 1mg/ml 1ml N5 Richter 50%              
2911 vinkristiin L01CA02 VINCRISTIN-RICHTER injektsiooni-
substants 0,5mg N10
Richter 50%              
2912 vinkristiin L01CA02 VINCRISTIN-RICHTER injektsiooni-
substants 1mg N10
Richter 50%              

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json