Teksti suurus:

Jahiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 13, 70

Jahiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 22.01.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 3. veebruari 2003. a otsusega nr 330

Jahiseaduses (RT I 2002, 41, 252; 63, 387) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 47 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Jahiluba tagastatakse selle andjale kümne päeva jooksul, arvates suuruluki surmamisest või haavamisest või muudel juhtudel jahiloale märgitud tähtaja lõppemisest. Loa andja hoiab tagastatud jahiload ja temale saadetud jahist osavõtjate nimekirjad alles kolm aastat.»

§ 2. Paragrahvi 68 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Paragrahvi 20 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Looma abitut olukorda põhjustavate asjaolude kõrvaldamist ning abitusse olukorda sattunud looma loodusesse tagasiviimist korraldavad maavalitsuse hallatavad päästeasutused ja kohaliku omavalitsuse päästeasutused. Vigase või haige looma elujõulisuse taastamist korraldab Keskkonnaministeerium.»»

§ 3. Käesoleva seadusega jahiseaduses tehtavad muudatused jõustuvad 2003. aasta 1. märtsil.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json