HALDUSÕIGUSRahvastikuõigusVälislepingud

HALDUSÕIGUSSisejulgeolek ja avalik kordVälislepingud

ÜRO

Teksti suurus:

Pagulasseisundi konventsiooni ja 31. jaanuari 1967. aasta pagulasseisundi protokolliga ühinemise seadus

Pagulasseisundi konventsiooni ja 31. jaanuari 1967. aasta pagulasseisundi protokolliga ühinemise seadus - sisukord
  Väljaandja:Riigikogu
  Akti liik:seadus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT II 1997, 6, 26

  Pagulasseisundi konventsiooni ja 31. jaanuari 1967. aasta pagulasseisundi protokolliga ühinemise seadus

  Vastu võetud 19.02.1997

  § 1. 

    (1) Ühineda juurdelisatud pagulasseisundi konventsiooniga (edaspidikonventsioon), mis on koostatud 1951. aasta 28. juulil Genfis.

    (2) Ühinemisel teha järgmine deklaratsioon:

    Vastavalt konventsiooni artikli 1 jaotise B lõikele 1 deklareerib Eesti Vabariik, et konventsioonis tuleb artikli 1 jaotises A nimetatud enne 1. jaanuari 1951 toimunud sündmusi käsitada kui enne 1. jaanuari 1951 Euroopas või mujal toimunud sündmusi.

    (3) Ühinemisel teha järgmised reservatsioonid:
    1) vastavalt konventsiooni artikli 42 lõikele 1 teeb Eesti Vabariik reservatsioonid konventsiooni artiklitele 23 ja 24 järgmises sõnastuses:
  «Eesti Vabariik peab konventsiooni artiklites 23 ja 24 sätestatut üksnes soovituslikuks, kuid mitte õiguslikult siduvaks.»;
    2) vastavalt konventsiooni artikli 42 lõikele 1 teeb Eesti Vabariik reservatsiooni artiklile 25 järgmises sõnastuses:
  «Eesti Vabariik ei ole seotud kohustusega anda välja dokumente või tunnistusi välisriigi ametiasutuse asemel juhul, kui Eestil puuduvad dokumentide ja tunnistuste väljaandmiseks vajalikud andmed.»;
    3) vastavalt konventsiooni artikli 42 lõikele 1 teeb Eesti Vabariik reservatsiooni artikli 28 lõikele 1 järgmises sõnastuses:
  «Eesti Vabariik ei ole kohustatud välja andma artiklis 28 ettenähtud reisidokumente viie aasta jooksul, alates konventsiooni jõustumisest.»

  § 2.    Ühineda juurdelisatud 31. jaanuari 1967. aasta pagulasseisundi protokolliga, mis on koostatud New Yorgis.

   
  Riigikogu esimees   Toomas SAVI

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json