Teksti suurus:

Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks

Väljaandja:Riigikogu Juhatus
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.02.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 13, 72

Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks

Vastu võetud 03.02.2003 nr 38

Lähtudes Riigikogu töökorra seaduse (RT 1992, 46, 582; RT I 1999, 2, 44; 16, 271; 2000, 25, 145; 2002, 29, 174; 36, 220; 57, 355, 356; 2003, 4, 22) §-dest 3, 4, 11 ja 12, Riigikogu juhatus otsustab:

Seoses Riigikogu liikme Toomas Vareki volituste peatumisega tema nimetamise tõttu Vabariigi Valitsuse liikmeks 3. veebruaril 2003. aastal asub Riigikogu liikmeks asendusliige Jüri Martin 4. veebruarist 2003.

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM