Teksti suurus:

Eesti kaupade nomenklatuuri rubriikide, millesse kuuluvad karastusjoogid, kinnitamine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.03.2005
Avaldamismärge:RTL 1997, 40, 219

Eesti kaupade nomenklatuuri rubriikide, millesse kuuluvad karastusjoogid, kinnitamine

Vastu võetud 07.03.1997 nr 24

NB! Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kohtukolleegiumi 26.11.2007 otsusega 3-4-1-18-07 (RT III 2007, 43, 341) tunnistati rahandusministri 7. märtsi 1997. a määruse nr 24 „Eesti kaupade nomenklatuuri rubriikide, millesse kuuluvad karastusjoogid, kinnitamine” 27. juulist 2000 kuni 31. detsembrini 2004 kehtinud redaktsioon põhiseadusega vastuolus olnuks. (õ) 6.12.2007 15:15

Vastavalt pakendiaktsiisi seaduse (RT I 1997, 5/6, 31) paragrahvi 2 alapunktile 7 määran:

1. Kinnitada Eesti kaupade nomenklatuuri rubriigid, millesse kuuluvad karastusjoogid (juurde lisatud).

2. Kehtestada käesolev määrus 1. detsembril 1998. a.

Minister Mart OPMANN

Kantsler Agu LELLEP

------

Kinnitatud

rahandusministri 7. märtsi 1997. a.

määrusega nr. 24

 

Eesti kaupade nomenklatuuri rubriigid, millesse kuuluvad karastusjoogid

----------------------------------------------------------------

Karastusjoogid Eesti kaupade nomenklatuuri rubriigid

----------------------------------------------------------------

1. Kääritamata, piirituselisandita puu- ja köögiviljamahlad (k.a. viinamarjavirre), suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma 2009

----------------------------------------------------------------

2. Veed, k.a. looduslikud ja tehislikud mineraalveed ja gaseeritud veed, suhkru- või muu magusainelisandita ja maitsestamata, välja arvatud jää ja lumi 2201

----------------------------------------------------------------

3. Veed, k.a. mineraalveed ja gaseeritud veed, suhkru- või muu magusainelisandiga või maitsestatud ja muud mittealkohoolsed joogid, välja arvatud puu- ja juurviljamahlad Eesti kaupade nomenklatuuri rubriigist 2009 2202

----------------------------------------------------------------

Õiend

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kohtukolleegium tunnistas oma 26.11.2007 otsusega 3-4-1-18-07 põhiseadusega vastuolus olnuks kaks õigusakti: "Pakendiaktsiisi seaduse" § 2 punkti 7 ja rahandusministri 7. märtsi 1997. a määruse nr 24 "Eesti kaupade nomenklatuuri rubriikide, millesse kuuluvad karastusjoogid, kinnitamine" 27. juulist 2000 kuni 31. detsembrini 2004 kehtinud redaktsioonis.

Alus: "Riigi Teataja seadus" § 72 ja Riigi Teataja osakonna põhimääruse § 2 punktid 1 ja 2.

/otsingu_soovitused.json