Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2002
Avaldamismärge:RTL 1997, 65, 358

Kultuurimälestiseks tunnistamine

        Kultuurimälestiseks tunnistamine

    Kultuuriministri 19. märtsi 1997. a. määrus nr. 6

   Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953;
86, 1538) paragrahvi 3 lõike 4, paragrahvi 12 lõike 1 ja
paragrahvi 46 lõike 2 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse
28. juuli 1994. a. määrusega nr. 272 (RT I 1994, 57, 966; 1996,
41, 798) kinnitatud "Kultuurimälestiseks tunnistamise ja
kultuurimälestiseks olemise lõpetamise korra" punktidele 3 ja 5
määran:

   Tunnistada ajaloomälestiseks (järjekorranumber, nimetus,
omavalitsusüksus, asukoht, endine number): 

            Valga maakonnas
----------------------------------------------------------------
1 II maailmasõjas     Helme    Ala küla,    624
 hukkunute ühishaud    vald    Ala-
                    Taagepera 
                    tee ääres
--------------------------      --------------------------
2 Taagepera kalmistu          Ala küla     -
--------------------------      --------------------------
3 II maailmasõjas           Jõgeveste    614
 hukkunute ühishaud          küla
--------------------------      --------------------------
4 II maailmasõjas           Helme alevik  613
 hukkunute ühishaud
--------------------------              ----------
5 Helme kalmistu                     -
--------------------------      --------------------------
6 Hendrik Adamsoni           Helme      633
 (1891-1946) haud           kalmistu
--------------------------              ----------
7 Vabadussõjas hukkunute                 -
 matmispaik
----------------------------------------------------------------
8 II maailmasõjas     Hummuli   Kulli      615
 hukkunute ühishaud    vald    küla 
---------------------------------------------------------------- 
9 II maailmasõjas     Karula   Lüllemäe    616
hukkunute ühishaud     vald    küla
--------------------------              ----------
10 Lüllemäe vana kalmistu                -
--------------------------              ----------
11 Lüllemäe uus kalmistu                 -
--------------------------              ----------
12 Karula kihelkonnakooli               78-k
  hoone
--------------------------      --------------------------
13 Vissi kihelkonnakooli        Pikkjärve    83-k
  hoone                küla
--------------------------              ----------
14 Vissi (Pikkjärve)                   -
  kalmistu
----------------------------------------------------------------
15 II maailmasõjas     Otepää   Tartu mnt.   608
  hukkunute ühishaud   linn    
--------------------------      --------------------------
16 Otepää uus kalmistu         J. Hurda t.    -
----------------------------------------------------------------
17 Vabadussõjas hukkunute Palupera  Palupera    938
  ühishaud        vald    küla
--------------------------      --------------------------
18 Hellenurme mõisa          Hellenurme   634, 635
  kalmistu              küla
----------------------------------------------------------------
19 II maailmasõjas     Puka vald  Aakre küla,   940
  hukkunute ühishaud         Aakre park 
--------------------------      --------------------------
20 II maailmasõjas           Kolli küla,   619
  hukkunute ühishaud         Svalbemäe
--------------------------      --------------------------
21 II maailmasõjas           Kuigatsi küla  621
  hukkunute ühishaud
--------------------------      --------------------------
22 Vabadussõjas            Rebaste küla,  939
  hukkunute ühishaud         Oona
--------------------------      --------------------------
23 II maailmasõjas           Soontaga küla  620
  hukkunute ühishaud
--------------------------      --------------------------
24 Hermann Walteri           Soontaga küla, 30-k
  mälestussammas           Saeveski
                    paisjärve 
                    kaldal 
----------------------------------------------------------------
25 II maailmasõjas     Põdrala   Pikasilla    622
  hukkunute ühishaud   vald    küla
----------------------------------------------------------------
26 Palupera ja Arula    Pühajärve  Arula      84-k
  valla piiripost     vald    küla
--------------------------      --------------------------
27 II maailmasõjas           Otepää küla   617
  hukkunute ühishaud
--------------------------              ----------
28 Otepää pastoraadi                  11-k
  hoone, kus aastail 
  1872-1890 elas
  Jakob Hurt
--------------------------              ----------
29 Otepää kihelkonnakooli               12-k
  hoone
--------------------------              ----------
30 Otepää vana kalmistu                 -
----------------------------------------------------------------
31 Sangaste kalmistu    Sangaste  Kurevere     -
              vald    küla 
--------------------------      --------------------------
32 Sangaste külakooli         Lossiküla    89-k
  hoone                küla,
                    Kuiksilla
--------------------------      --------------------------
33 II maailmasõjas           Restu küla,   623
  hukkunute ühishaud         Restu park
--------------------------      --------------------------
34 Friedrich von Bergi         Sangaste    943
  (1845-1938) haud          kalmistu 
--------------------------              ----------
35 Peeter Hellati                   86-k
  (1857-1912) haud
----------------------------------------------------------------
36 II maailmasõjas     Taheva   Hargla     625
  hukkunute ühishaud   vald    küla
--------------------------              ----------
37 Hargla kalmistu                    -
----------------------------------------------------------------
38 Valga Tartu maantee   Tõlliste  Jaanikese     -
  kalmistu        vald    küla
--------------------------      --------------------------
39 Laatre (EAÕ) kalmistu        Laatre alevik   -
--------------------------      --------------------------
40 Vabadussõja Paju          Paju küla;   90-k
  lahingu koht            Paju mõisa,
                    Tartu-Valga
                    mnt., Viira
                    oja ja 
                    Pedeli jõe
                    vahelisel 
                    alal 
--------------------------      --------------------------
41 Laatre kalmistu           Rampe küla    -
--------------------------      --------------------------
42 II maailmasõjas           Tsirguliina   626
  hukkunute ühishaud         alevik
----------------------------------------------------------------
43 Vabadussõjas ja II   Tõrva linn Kevade t.    611
  maailmasõjas hukkunute 
  ühishaud 
----------------------------------------------------------------
44 Terroriohvrite     Valga linn Priimetsa    610
  matmispaik
--------------------------              ----------
45 Valga vangilaagri                   -
  kalmistu
--------------------------      --------------------------
46 Valga linnakooli hoone       Kesk t. 22   15-k
--------------------------      --------------------------
47 Valga                J. Kuperjanovi 47-k
  Poeglastegümnaasiumi        t. 10 
  hoone
--------------------------      --------------------------
48 Valga                Vabaduse    51-k
  Tütarlastegümnaasiumi        t. 13
  hoone
--------------------------      --------------------------
49 II maailmasõjas           Valga      609
  hukkunute ühishaud         Priimetsa
                    kalmistu
--------------------------              ----------
50 Vabadussõjas hukkunute                -
  matmispaik
--------------------------      --------------------------
51 Valga Priimetsa           Metsa t.     -
  kalmistu
--------------------------      --------------------------
52 Valga vana             Jaama pst.,    -
  linnakalmistu            E. Enno t.,
                    Pargi t. ja
                    turuplatsi 
                    vahelisel
                    alal ja 
                    Jaama pst., 
                    E. Enno t.
                    ja Pargi t. 
                    alusel alal 
--------------------------      --------------------------
53 Valga Tartu tänava         Tartu t.     -
  kalmistu
--------------------------      --------------------------
54 Valga Toogipalu kalmistu      Võru mnt.     -
----------------------------------------------------------------
55 II maailmasõjas     Õru vald  Õruste küla   627
  hukkunute ühishaud 
----------------------------------------------------------------
            Võru maakonnas
----------------------------------------------------------------
56 II maailmasõjas     Antsla vald Antsla     699
  hukkunute ühishaud         Metsakalmistu
--------------------------      --------------------------
57 Antsla Metsakalmistu        Kaberlaane    -
                    küla
--------------------------      --------------------------
58 Kaika kalmistu           Kaika küla    -
--------------------------      --------------------------
59 Kraavi kihelkonnakooli       Kraavi küla   15-k
  hoone
--------------------------              ----------
60 Kraavi kalmistu                    -
--------------------------      --------------------------
61 Tsooru (Lepistu)          Roosiku küla  113-k,
  ministeeriumikooli                 114-k
  hoone
--------------------------      --------------------------
62 II maailmasõjas           Tsooru küla   716
  hukkunute ühishaud
--------------------------      --------------------------
63 II maailmasõjas           Litsmetsa-   47-k
  hukkunute ühishaud         Valga tee
                    ääres
----------------------------------------------------------------
64 II maailmasõjas     Haanja   Haanja     701
  hukkunute ühishaud   vald    küla
--------------------------      --------------------------
65 Vabadussõjas hukkunute       Raagi küla   954
  ühishaud
--------------------------      --------------------------
66 II maailmasõjas           Ruusmäe küla,  702
  hukkunute ühishaud         Ruusmäe tammik
--------------------------      --------------------------
67 Rogosi-Pütsepa kalmistu       Pütsepa küla   -
--------------------------      --------------------------
68 Plaani kalmistu           Plaani küla    -
----------------------------------------------------------------
69 II maailmasõjas     Lasva vald Lasva küla   703
  hukkunute ühishaud 
--------------------------              ----------
70 Pindi kalmistu                    - 
----------------------------------------------------------------
71 Vabadussõjas hukkunute Meremäe   Küllatova    956
  ühishaud        vald    küla
--------------------------      --------------------------
72 Meeksi kalmistu           Meeksi küla    -
--------------------------      --------------------------
73 II maailmasõjas           Meeksi     704
  hukkunute ühishaud         kalmistu
--------------------------      --------------------------
74 Obinitsa kalmistu          Obinitsa küla   -
----------------------------------------------------------------
75 Vabadussõjas hukkunute Misso vald Käbli küla   128-k
  matmispaik 
--------------------------      --------------------------
76 II maailmasõjas           Misso kalmistu 705
  hukkunute ühishaud
--------------------------      --------------------------
77 Misso kalmistu           Käbli küla    -
--------------------------      --------------------------
78 II maailmasõjas           Luhamaa     706
  hukkunute ühishaud         kalmistu
--------------------------      --------------------------
79 Luhamaa kalmistu          Määsi küla    -
----------------------------------------------------------------
80 II maailmasõjas     Mõniste   Mõniste     707
  hukkunute ühishaud   vald    küla 
--------------------------      --------------------------
81 II maailmasõjas           Saru küla    709
  hukkunute ühishaud
--------------------------      --------------------------
82 II maailmasõjas           Singa küla   708
  hukkunute ühishaud
----------------------------------------------------------------
83 Nogopalu kalmistu    Rõuge vald Nogo küla     -
--------------------------      --------------------------
84 Rõuge kihelkonnakooli        Rõuge alevik   -
  hoone
--------------------------              ----------
85 Vabadussõja                     127-k
  mälestussammas
--------------------------              ----------
86 Jaani-Peebu kalmistu                 -
--------------------------              ----------
87 Rõuge vana kalmistu                  -
--------------------------      --------------------------
88 Terroriohvrite ühishaud       Jaani-Peebu   695
                    kalmistu
--------------------------      --------------------------
89 II maailmasõjas           Rõuge vana   710
  hukkunute ühishaud         kalmistu
--------------------------              ----------
90 Tannil Kriisa                    76-k
  (1866-1940) haud
--------------------------      --------------------------
91 Sänna külakooli hoone        Sänna küla   120-k
--------------------------              ----------
92 Vabadussõja                     129-k
  mälestussammas ja 
  Vabadussõjas hukkunud
  Juhan Liljebeki haud
----------------------------------------------------------------
93 II maailmasõjas     Sõmerpalu  Linnamäe    712
  hukkunute ühishaud   vald    küla
--------------------------      --------------------------
94 Vabadussõja             Osula küla   130-k
  mälestusmärk
--------------------------      --------------------------
95 II maailmasõjas           Osula kalmistu 711
  hukkunute ühishaud
--------------------------      --------------------------
96 Osula kalmistu           Osula küla    -
----------------------------------------------------------------
97 Urvaste kalmistu    Urvaste   Kirikuküla küla  -
              vald
--------------------------      --------------------------
98 II maailmasõjas           Urvaste     713
  hukkunute ühishaud         kalmistu
--------------------------      --------------------------
99 Maja, kus 1897. a.         Restu küla   14-k
  asutati Restu 
  Piimaselts
--------------------------      --------------------------
100 Urvaste mõisa kalmistu       Ruhingu küla   -
----------------------------------------------------------------
101 II maailmasõjas    Varstu vald Varstu küla   715
  hukkunute ühishaud 
--------------------------      --------------------------
102 Vana-Roosa kalmistu        Vana-Roosa küla  -
----------------------------------------------------------------
103 Vabadussõjas hukkunute Vastseliina Vana-Saaluse  57-k
  ühishaud        vald    küla 
--------------------------      --------------------------
104 Vabadussõja            Vastseliina   126-k
  mälestussammas           alevik
--------------------------      --------------------------
105 II maailmasõjas          Vastseliina   717
  hukkunute ühishaud         kalmistu
--------------------------      --------------------------
106 Vastseliina kalmistu        Vastseliina    -
                    alevik
----------------------------------------------------------------
107 Hoonete kompleks, kus Võru linn  Fr. R.     719
  aastail 1833-1877 elas       Kreutzwaldi
  ja töötas Friedrich        t. 31
  Reinhold Kreutzwald 
--------------------------      --------------------------
108 Võru kreiskooli hoone       Seminari    953
                    väljak 1
--------------------------      --------------------------
109 Terroriohvrite           Kubija tee   698
  ühishaud
--------------------------      --------------------------
110 Vabadussõjas hukkunute       Võru      124-k
  matmispaik             linnakalmistu
--------------------------              ----------
111 II maailmasõjas                  696
  hukkunute ühishaud
--------------------------              ----------
112 II maailmasõjas                  697
  hukkunute ühishaud
--------------------------      --------------------------
113 Võru linnakalmistu         Kose tee 8    -
----------------------------------------------------------------
114 Jaani külakooli hoone Võru vald  Meegomäe küla   -
----------------------------------------------------------------
   
                    Minister Jaak ALLIK
                    Kantsler Toivo KULDSEPP
  
  
  
  

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json