Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2002
Avaldamismärge:RTL 1997, 68, 375

Kultuurimälestiseks tunnistamine

        Kultuurimälestiseks tunnistamine

    Kultuuriministri 19. märtsi 1997. a. määrus nr. 8

   Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953;
86, 1538) paragrahvi 3 lõike 4, paragrahvi 12 lõike 1 ja
paragrahvi 46 lõike 2 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse
28. juuli 1994. a. määrusega nr. 272 (RT I 1994, 57, 966; 1996,
41, 798) kinnitatud "Kultuurimälestiseks tunnistamise ja
kultuurimälestiseks olemise lõpetamise korra" punktidele 3 ja 5
määran:

   Tunnistada kunstimälestiseks (järjekorranumber, nimetus,
omavalitsus, asukoht, endine number): 

            Võru maakonnas
----------------------------------------------------------------
1 Maal "Võru vaade",    Võru linn  Liiva t. 13,  1255
 E. Kits, 1959 (õli,         Võru
 lõuend)               Kultuurimaja
                    "Kannel" 
--------------------------      --------------------------
2 Triptühhon Kalevipoja        Koolitee 2,   1256
 teemal, E. Allsalu,         Võru I
 1960 (õli, lõuend)          Keskkool
--------------------------      --------------------------
3 Fr. R. Kreutzwaldi          Kreutzwaldi   1257
 monument, A. Adamson,        t. 16,
 1926 (graniit, pronks)        Võrumaa
                    muuseum
----------------------------------------------------------------
4 Laelühter, 18. saj. II  Antsla   Kraavi kirik  1260
 pool (pronks, kristall) vald
----------------------------------------------------------------
5 Põrandalühter Kärsa EAÕ Meremäe   Meeksi EAÕ   1261
 kirikust, 19. saj.    vald    kirik
 (puit) 
--------------------------              ----------
6 Põrandalühter Kärsa EAÕ               1262
 kirikust, 19. saj. 
 (puit)
----------------------------------------------------------------
      Võru linn Lembitu t. 1, Võru EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
7 Ikonostaas, 19. saj. I pool (puit,          1263
 lõuend, õlivärv) 
----------------------------------------------------------------
8 Põrandalühter, 18. saj. I pool            1264
 (messing, hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
9 Ikoon "Nikolai Imetegija"              1267-1
 ikonostaasil, 19. saj. I pool
 (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
10 Ikoon "Kristuse templisse toomine"         1267-2
  ikonostaasil, 19. saj. I pool (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
11 Ikoon "Apostel Paulus" ikonostaasil,        1267-3
  19. saj. I pool (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
12 Ikoon "Peaingel Miikael" ikonostaasil,       1267-4 
  19. saj. I pool (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
13 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega"          1267-5
  ikonostaasil, 19. saj. I pool (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
14 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja"           1267-6
  ikonostaasil, 19. saj. I pool (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
15 Ikoon "Evangelist Matteus" kuninglikel       1267-7
  väravatel, 19. saj. I pool (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
16 Ikoon "Evangelist Markus" kuninglikel        1267-8
  väravatel, 19. saj. I pool (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
17 Ikoon "Evangelist Luukas" kuninglikel        1267-9
  väravatel, 19. saj. I pool (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
18 Ikoon "Evangelist Johannes"             1267-10
  kuninglikel väravatel, 19.
  saj. I pool (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
19 Ikoon "Esidiakon Stefanos" ikonostaasil,      1267-11
  19. saj. I pool (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
20 Ikoon "Kolmainsus" ikonostaasil, 19. saj.      1267-12
  I pool (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
21 Ikoon "Risti ülendamine" ikonostaasil,       1267-13
  19. saj. I pool (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
22 Ikoon "Aleksander Nevski" ikonostaasil,       1267-14    
  19. saj. I pool (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
23 Ikoon "Püha Katariina" ikonostaasil,        1267-15
  19. saj. I pool (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
24 Ikoon "Apostel Peetrus" ikonostaasil,        1267-16 
  19. saj. I pool (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
25 Ikoon "Jumalaema templisse viimine"         1267-17
  ikonostaasil, 19. saj. I pool (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
26 Ikoon "Jumalaema sündimine" ikonostaasil,      1267-18
  19. saj. I pool (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
27 Ikoon "Kristuse sündimine" ikonostaasil,      1267-19
  19. saj. I pool (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
28 Ikoon "Sissesõit Jeruusalemma"           1267-20
  ikonostaasil, 19. saj. I pool 
  (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
29 Ikoon "Issandamuutmine" ikonostaasil,        1267-21 
  19. saj. I pool (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
30 Ikoon "Jumalaema uinumine" ikonostaasil,      1267-22
  19. saj. I pool (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
31 Ikoon "Maarja kuulutus" ikonostaasil,        1267-23
  19. saj. I pool (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
32 Ikoon "Kõikenägev silm" ikonostaasil,        1267-24 
  19. saj. I pool (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
33 Ikoon "Püha õhtusöömaaeg" ikonostaasil,       1267-25 
  19. saj. I pool (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
34 Ikoon "Taevaminemine" ikonostaasil,         1267-26
  19. saj. I pool (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
35 Ikoon "Kõikenägev silm" ikonostaasil,        1267-27 
  19. saj. I pool (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
36 Ikoon "Ülestõusmine" ikonostaasil,         1267-28
  19. saj. I pool (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
37 Oreliprospekt, T.    Urvaste   Urvaste kirik  1269
  Kriisa, 1937-1938    vald
  (puit, metall)
----------------------------------------------------------------
38 Ristimisnõu, A.     Võru linn  Jüri t. 9,   1-k
  Noppason, 1895 (puit,        Võru kirik
  metall) 
--------------------------      --------------------------
39 Prk. Tedersoo            Võru kalmistu  2-k
  hauasammas, H. 
  Halliste, 1930 
  (graniit)
----------------------------------------------------------------
          Lasva vald Pindi kirik
----------------------------------------------------------------
40 Altarimaal "Kristus ristil", 19. saj.        14-k
  II pool (õli, lõuend) 
----------------------------------------------------------------
41 Maal "Kolgata", B. Rikand, 1935-1940        15-k
  (õli, lõuend) 
----------------------------------------------------------------
42 Karikas, 19. saj. (melhior, seest          16-k
  kullatud) 
----------------------------------------------------------------
43 Leivik, 19. saj. (messing, hõbetatud)        17-k
----------------------------------------------------------------
44 Oblaatide toos, 19. saj. (messing,         18-k
  hõbetatud, seest kullatud) 
----------------------------------------------------------------
45 Veinikann, 19. saj. (messing, hõbetatud,      19-k
  sees kuldamisjäljed) 
----------------------------------------------------------------
46 Ristimisvaagen, annet. 1891 (messing,        20-k
  hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
47 Ristimisvaagen, annet. 1878 (valge metall)     21-k
----------------------------------------------------------------
48 Ristimisvaagen, 19. saj. (messing, hõbetatud)    22-k
----------------------------------------------------------------
49 Kroonlühter kolmekümne tulega, 19. saj.       23-k
  (messing) 
----------------------------------------------------------------
50 Laualühter kolme tulega, 19. saj. (malm,      24-k
  pronks- ja alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
51 Laualühter kolme tulega, 19. saj. (malm,      25-k
  pronks- ja alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
52 Küünlajalg, 19. saj. (malm, pronks-         26-k
  ja alumiiniumvärv)
----------------------------------------------------------------
53 Küünlajalg, 19. saj. (malm, pronks-         27-k
  ja alumiiniumvärv)
----------------------------------------------------------------
54 Krutsifiks, 19. saj. (malm, pronks-         28-k
  ja alumiiniumvärv, figuur pronks) 
----------------------------------------------------------------
55 Tornikell, 1863 (malm)               29-k
----------------------------------------------------------------
56 Joonistus "Kristus okaskrooniga",          30-k
  I. Wessart, 1892 (süsi, paber) 
----------------------------------------------------------------
57 Harmoonium, A. S. I. Estey & Co,          31-k
  19/20. saj. (puit, metall) 
----------------------------------------------------------------
58 Oreliprospekt, T. Kriisa, 1903 (puit, metall)    32-k
----------------------------------------------------------------
          Varstu vald Roosa kirik
----------------------------------------------------------------
59 Altarimaal "Aita mind Issand",           33-k
  R. v. zur Mühlen, 19. saj. (õli, lõuend) 
----------------------------------------------------------------
60 Vana altarimaal "Kolgata", 18. saj. (õli, puit)   34-k
----------------------------------------------------------------
61 Karikas, 19/20. saj. (valge metall,         35-k
  hõbetatud, seest kullatud) 
----------------------------------------------------------------
62 Leivik, 20. saj. I pool (valge metall)       36-k
----------------------------------------------------------------
63 Veinikann, Peterburi töö, 19. saj. (hõbe,      37-k
  osalt kullatud, kristall) 
----------------------------------------------------------------
64 Kroonlühter kaheteistkümne tulega,         38-k
  19. saj. ll pool (valge metall) 
----------------------------------------------------------------
65 Kroonlühter kolmekümne tulega, 19. saj.       39-k
  ll pool (valge metall) 
----------------------------------------------------------------
66 Seinalühter "Paulus" kolme tulega, 19.       40-k
  saj. (valge metall) 
----------------------------------------------------------------
67 Seinalühter "Peetrus" kolme tulega, 19.       41-k
  saj. (valge metall) 
----------------------------------------------------------------
68 Seinalühter kahe tulega, 19. saj. 42-k
  II pool (valge metall)
----------------------------------------------------------------
69 Seinalühter kahe tulega, 19. saj. ll        42-k
  pool (valge metall)
----------------------------------------------------------------
70 Seinalühter kahe tulega, 19. saj. ll        42-k
  pool (valge metall)
----------------------------------------------------------------
71 Seinalühter kahe tulega, 19. saj. ll        42-k 
  pool (valge metall)
----------------------------------------------------------------
72 Seinalühter kahe tulega, 19. saj. ll        42-k
  pool (valge metall)
----------------------------------------------------------------
73 Seinalühter kahe tulega, 19. saj. ll        42-k
  pool (valge metall)
----------------------------------------------------------------
74 Küünlajalg, 19. saj. (malm)             43-k
----------------------------------------------------------------
75 Küünlajalg, 19. saj. (malm)             44-k
----------------------------------------------------------------
76 Laualühter kolme tulega, 19/20. saj.        45-k
  (valge metall, nikeldatud) 
----------------------------------------------------------------
77 Laualühter kolme tulega, 19/20. saj.        46-k
  (valge metall, nikeldatud) 
----------------------------------------------------------------
78 Krutsifiks, 19. saj. (malm, figuur         47-k
  valge metall, kullatud) 
----------------------------------------------------------------
79 Krutsifiks, 19. saj. (malm, figuur         48-k
  valge metall, kullatud) 
----------------------------------------------------------------
80 Tornikell, I. W. Strandtmann, 1847 (pronks)     49-k
----------------------------------------------------------------
          Rõuge vald Rõuge kirik
----------------------------------------------------------------
81 Altarimaal "Aita mind Issand",           50-k
  R. v. zur Mühlen, 19. saj. (õli, lõuend) 
----------------------------------------------------------------
82 Karikas, 19. saj. I pool (valge metall)       51-k
----------------------------------------------------------------
83 Leivik, 20. saj. I pool (messing, hõbetatud)    52-k
----------------------------------------------------------------
84 Oblaatide toos, 19/20. saj. (messing, hõbetatud)  53-k
----------------------------------------------------------------
85 Veinikann, 19/20. saj. (valge metall, hõbetatud)  54-k
----------------------------------------------------------------
86 Ristimisvaagen, 19/20. saj. (messing, hõbetatud)  55-k
----------------------------------------------------------------
87 Kroonlühter seitsmeteistkümne tulega,        56-k
  19. saj. (messing, kullatud) 
----------------------------------------------------------------
88 Kroonlühter kolmekümne tulega, 1883         57-k
  (messing, kullatud)
----------------------------------------------------------------
89 Küünlajalg, Peterburi töö, 19. saj.         58-k
  (vask, hõbetatud)
----------------------------------------------------------------
90 Küünlajalg, Peterburi töö, 19. saj.         59-k 
  (vask, hõbetatud)
----------------------------------------------------------------
91 Laualühter kolme tulega, 19. saj.          60-k
  (messing, hõbetatud, alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
92 Laualühter nelja tulega, 19. saj.          61-k
  (messing, hõbetatud, alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
93 Laualühter kolme tulega, 19. saj. (pronks,     62-k
  kuldamisjäljed) 
----------------------------------------------------------------
94 Laualühter kolme tulega, 19. saj. (pronks,     63-k
  kuldamisjäljed) 
----------------------------------------------------------------
95 Laualühter kolme tulega, 19. saj. (pronks)     64-k
----------------------------------------------------------------
96 Laualühter kolme tulega, 19. saj. (pronks)     65-k
----------------------------------------------------------------
97 Krutsifiks, Peterburi töö, 19. saj.         66-k
  (vask, hõbetatud, figuur pronks) 
----------------------------------------------------------------
98 Tornikell, I. W. Strandtmann, 1848 (pronks)     67-k
----------------------------------------------------------------
99 Tornikell, I. W. Strandtmann, 1847 (pronks)     68-k
----------------------------------------------------------------
100 Rahapakk tekstitahvliga, 19. saj.         69-k
  (puit, õlivärv, raudsepis) 
----------------------------------------------------------------
101 Oreliprospekt, 19. saj. (puit)           70-k
----------------------------------------------------------------
         Urvaste vald Urvaste kirik
----------------------------------------------------------------
102 Altarimaal "Kristus ristil", 19. saj.       71-k
  (õli, lõuend)
----------------------------------------------------------------
103 Altarimaal "Ketsemane aias", C. Walther,      72-k
  1855 (õli, lõuend) 
----------------------------------------------------------------
104 Altarisein, 19. saj. (puit)            73-k
----------------------------------------------------------------
105 Kantsel, 19. saj. (puit)              74-k
----------------------------------------------------------------
106 Karikas, 19. saj. (tina)              78-k
----------------------------------------------------------------
107 Karikas, 19. saj. (tina)              79-k
----------------------------------------------------------------
108 Karikas koduse armulaua komplektist,        82-k
  19. saj. (vask, hõbetatud, seest kullatud) 
----------------------------------------------------------------
109 Leivik koduse armulaua komplektist,        83-k
  19. saj. (vask, hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
110 Oblaatide toos koduse armulaua           84-k
  komplektist, 19. saj. (vask, hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
111 Veinikann, 19. saj. (messing, hõbetatud,      85-k
  seest kullatud) 
----------------------------------------------------------------
112 Veinikann, 19. saj. (messing, hõbetatud,      86-k
  seest kullatud) 
----------------------------------------------------------------
113 Ristimisvaagen, 19/20. saj. (messing,       88-k
  hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
114 Kroonlühter kolmekümne tulega, 19. saj.      89-k
  (messing) 
----------------------------------------------------------------
115 Kroonlühter kaheteistkümne tulega,         90-k
  19. saj. (messing)
----------------------------------------------------------------
116 Kroonlühter kaheksateistkümne tulega,       91-k
  19. saj. (messing) 
----------------------------------------------------------------
117 Seinalühter "Peetrus" kahe tulega,         92-k
  19. saj. (messing)
----------------------------------------------------------------
118 Seinalühter "Paulus" kahe tulega, 19.       93-k
  saj. (messing)
----------------------------------------------------------------
119 Seinalühter kolme tulega, 19. saj. (messing)    94-k
----------------------------------------------------------------
120 Seinalühter kolme tulega, 19. saj. (messing)    95-k
----------------------------------------------------------------
121 Küünlajalg, 19. saj. I pool (malm, õlivärv)    96-k
----------------------------------------------------------------
122 Küünlajalg, 19. saj. I pool (malm, õlivärv)    97-k
----------------------------------------------------------------
123 Küünlajalg, 19. saj. (malm, pronks- ja       98-k
  alumiiniumvärv)
----------------------------------------------------------------
124 Küünlajalg, 19. saj. (malm, pronks- ja       99-k
  alumiiniumvärv)
----------------------------------------------------------------
125 Laualühter kolme tulega (malm, pronks- ja     100-k
  alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
126 Laualühter kolme tulega (malm, pronks- ja     101-k
  alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
127 Tornikell, I. W. Strandtmann, 1834 (pronks)    102-k
----------------------------------------------------------------
128 Tornikell, I. W. Strandtmann, 1874 (pronks)    103-k
----------------------------------------------------------------
129 Mälestuskivi C. O. von Lowensternile ja      104-k
  abikaasale, 19. saj. (raidkivi) 
----------------------------------------------------------------
       Vastseliina vald Vastseliina kirik
----------------------------------------------------------------
130 Altarimaal "Ülestõusmine", E. L. v.        105-k
  Maydell, 19. saj. I pool (õli, lõuend) 
----------------------------------------------------------------
131 Maal "Õnnistav Kristus", 19. saj. II        106-k
  pool (õli, lõuend)
----------------------------------------------------------------
132 Kantsel, 1901 (puit, pronksvärv)          107-k
----------------------------------------------------------------
133 Ristimisvaagen, 20. saj. I pool (valge       118-k
  metall, hõbetatud, seest kullatud) 
----------------------------------------------------------------
134 Kroonlühter kolmekümne kuue tulega, 19.      119-k
  saj. (malm, alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
135 Kroonlühter kolmekümne kuue tulega, 19.      120-k
  saj. (malm, alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
136 Kroonlühter kolmekümne tulega, 19. saj. (malm,   121-k
  alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
137 Kroonlühter kolmekümne tulega, 19. saj. (malm,   122-k
  alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
138 Kroonlühter kolmekümne tulega, 19. saj. (malm,   123-k
  alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
139 Seinalühter "Paulus" kuue tulega, 19.       124-k
  saj. (puit, malm, alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
140 Seinalühter "Peetrus" kuue tulega, 19.       125-k
  saj. (puit, malm, alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
141 Küünlajalg, 19. saj. (malm, alumiiniumvärv)    126-k
----------------------------------------------------------------
142 Küünlajalg, 19. saj. (malm, alumiiniumvärv)    127-k
----------------------------------------------------------------
143 Küünlajalg, 19. saj. (malm, alumiiniumvärv)    128-k
----------------------------------------------------------------
144 Küünlajalg, 19. saj. (malm, alumiiniumvärv)    129-k
----------------------------------------------------------------
145 Küünlajalg, 19/20. saj. (vask, hõbetatud)     130-k
----------------------------------------------------------------
146 Küünlajalg, 19/20. saj. (vask, hõbetatud)     131-k
----------------------------------------------------------------
147 Krutsifiks, 19. saj. (malm, figuur pronks,     132-k
  kullatud)
----------------------------------------------------------------
148 Tornikell, F. Klein, 1728 (pronks)         133-k
----------------------------------------------------------------
149 Tornikell, Moskva töö, 1878 (pronks)        134-k
----------------------------------------------------------------
150 Oreliprospekt, T. Kriisa, 1911 (puit, metall)   135-k
----------------------------------------------------------------
        Võru linn Jüri t. 9, Võru kirik
----------------------------------------------------------------
151 Altarimaal "Kristus ristil", F. Bogants(?),    136-k
  1855 (õli, lõuend) 
----------------------------------------------------------------
152 Altariümbris, 18. saj. (puit, õlivärv)       137-k
----------------------------------------------------------------
153 Kantsel, 18. saj. (puit)              137-k
----------------------------------------------------------------
154 Veinikann, 1930 (messing, hõbetatud, sees     141-k
  kuldamisejäljed) 
----------------------------------------------------------------
155 Kroonlühter kolmekümne tulega, 19. saj.      142-k
  II pool (messing) 
----------------------------------------------------------------
156 Kroonlühter kahekümne nelja tulega, 19. saj.    143-k
  II pool (messing, kullatud) 
----------------------------------------------------------------
157 Seinalühter "Peetrus" kuue tulega, 19. saj.    144-k
  (puit, messing, tsink, kullatud) 
----------------------------------------------------------------
158 Seinalühter "Paulus" kuue tulega, 19. saj.     145-k
  (puit, messing, tsink, kullatud) 
----------------------------------------------------------------
159 Seinalühter "Paulus" kolme tulega,         146-k
  19. saj. (puit, messing, tsink, kullatud) 
----------------------------------------------------------------
160 Seinalühter "Peetrus" kolme tulega,        146-k
  19. saj. (puit, messing, tsink, kullatud) 
----------------------------------------------------------------
161 Küünlajalg, 19. saj. II pool (vask, hõbetatud)   147-k
----------------------------------------------------------------
162 Küünlajalg, 19. saj. II pool (vask, hõbetatud)   148-k
----------------------------------------------------------------
163 Küünlajalg, 19. saj. II pool (messing,       149-k
  hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
164 Küünlajalg, 19. saj. II pool (messing,       150-k 
  hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
165 Laualühter kolme tulega, Peterburi töö,      151-k
  19. saj. II pool (vaskplekk, hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
166 Laualühter kolme tulega, Peterburi töö,      152-k
  19. saj. II pool (vaskplekk, hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
167 Küünlajalg, 19. saj. II pool (messing,       153-k 
  hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
168 Küünlajalg, 19. saj. II pool (messing,       154-k
  hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
169 Küünlajalg, 19. saj. II pool (pronks,       155-k
  kullatud) 
----------------------------------------------------------------
170 Küünlajalg, 19. saj. II pool (pronks,       156-k
  kullatud) 
----------------------------------------------------------------
171 Küünlajalg, 19/20. saj. (pronks,          157-k
  hõbetamisejäljed)
----------------------------------------------------------------
172 Küünlajalg, 19/20. saj. (pronks,          158-k
  hõbetamisejäljed)
----------------------------------------------------------------
173 Küünlajalg, 19/20. saj. (pronks)          159-k
----------------------------------------------------------------
174 Küünlajalg, 19/20. saj. (pronks)          160-k
----------------------------------------------------------------
175 Küünlajalg, 19/20. saj. (pronks,          161-k 
  hõbetamisejäljed)
----------------------------------------------------------------
176 Küünlajalg, 19/20. saj. (pronks,          162-k
  hõbetamisejäljed)
----------------------------------------------------------------
177 Krutsifiks, 1874 (messing, hõbetatud,       163-k
  figuur valge metall, kullatud) 
----------------------------------------------------------------
178 Krutsifiks, 19. saj. II pool (messing,       164-k
  hõbetatud, figuur pronks, kullatud) 
----------------------------------------------------------------
179 Tornikell, Bochumer Verein, Bochum, 1931      165-k
  (malm) 
----------------------------------------------------------------
180 Tornikell, Bochumer Verein, Bochum, 1931      166-k
  (malm) 
----------------------------------------------------------------
181 Oreliprospekt, T. Kriisa, 1914 (puit,       167-k
  metall, õli- ja pronksivärv) 
----------------------------------------------------------------
     Antsla linn Soo t. 9, Antsla EELK palvela
----------------------------------------------------------------
182 Küünlajalg, 19. saj. (vask, hõbetatud)       168-k
----------------------------------------------------------------
183 Küünlajalg, 19. saj. (vask, hõbetatud)       169-k
----------------------------------------------------------------
184 Harmoonium, A. S. J. Estey & Co, 19.        170-k
  saj. (puit, metall) 
----------------------------------------------------------------
185 Koduorel, 19. saj.   Haanja vald Jaanimäe EELK  171-k
  (puit)               palvela
--------------------------              ----------
186 Laud, 19. saj. (puit)               172-k
----------------------------------------------------------------
187 Altarimaal "Ketsemane Misso vald Misso EELK   173-k
  aias", 20. saj. (õli,       palvela
  lõuend)
--------------------------              ----------
188 Harmoonium, A. S. J.                174-k
  Estey & Co, 19. saj. 
  (puit, metall)
----------------------------------------------------------------
189 Krutsifiks, 20. saj.  Haanja vald Ruusmäe EELK  175-k
  (puit, metall)           palvela 
----------------------------------------------------------------
         Misso vald Luhamaa EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
190 Ikoon "Prohvet Elias", F. Bosranov,        21. III
  1898 (õli, puit)                  12 k-1
----------------------------------------------------------------
191 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" (aujärjetagune),  21. III 
  19. saj. II pool (õli, lõuend)           12 k-2
----------------------------------------------------------------
192 Ikoon "Aleksander Nevski", 1880 (õli, puit)    21. III 
                            12 k-3
----------------------------------------------------------------
193 Karikas, 20. saj. algus (hõbe, messing)      21. III 
                            12 k-4
----------------------------------------------------------------
194 Laualühter viie tulega, 19. saj.          21. III
  II pool (pronks, kullatud)             12 k-6
----------------------------------------------------------------
195 Laualühter viie tulega, 19. saj.          21. III
  II pool (pronks, kullatud)             12 k-7
----------------------------------------------------------------
196 Tornikell, Moskva töö, 1877 (pronks)        21. III 
                            12 k-8
----------------------------------------------------------------
197 Tornikell, Peterburi töö, 19. saj. (pronks)    21. III 
                            12 k-9
----------------------------------------------------------------
198 Tornikell, A. S. Lavrovi tehas, Gatsina,      21. III 
  1884 (pronks)                   12 k-10
----------------------------------------------------------------
199 Ikoon "Sissesõit Jeruusalemma", 20.        21. III
  saj. I pool (õli, plekk)              12 a-1
----------------------------------------------------------------
200 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega",         21. III
  20. saj. I pool (õli, puit)            12 a-2
----------------------------------------------------------------
201 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja",          21. III
  20. saj. I pool (õli, lõuend)           12 a-3
----------------------------------------------------------------
202 Ikoon "Püha vaimu väljavalamine",         21. III
  20. saj. I pool (õli, lõuend)           12 a-4
----------------------------------------------------------------
203 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega",         21. III
  19. saj. II pool (õli, puit, messing,       12 a-5
  hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
204 Ikoon "Nikolai Imetegija", 20. saj.        21. III
  I pool (õli, puit)                 12 a-6
----------------------------------------------------------------
205 Ikoon "Püha vaimu väljavalamine",         21. III
  20. saj. I pool (õli, lõuend)           12 a-7
----------------------------------------------------------------
206 Ikoon "Iberioni Jumalaema", 20. saj.        21. III 
  I pool (värvitrükk, plekk)             12 a-8
----------------------------------------------------------------
207 Ikoon "Peaingel Gaabriel", 19/20. saj.       21. III
  I pool (õli, lõuend)                12 a-9
----------------------------------------------------------------
208 Ikoon "Prohvet Elias", 20. saj.          21. III
  I pool (õli, lõuend, puit)             12 a-10
----------------------------------------------------------------
209 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega", 20.       21. III
  saj. I pool (õli, lõuend)             12 a-11
----------------------------------------------------------------
210 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 20.        21. III 
  saj. I pool (õli, lõuend)             12 a-12
----------------------------------------------------------------
211 Ikoon "Ristija Johannes", 20. saj.         21. III
  I pool (õli, lõuend, puit)             12 a-13
----------------------------------------------------------------
212 Ikoon "Peaingel Miikael", 19/20.          21. III
  saj. I pool (õli, lõuend)             12 a-14
----------------------------------------------------------------
213 Ikoon "Püha õhtusöömaaeg", 20. saj.        21. III
  I pool (õli, lõuend)                12 a-15
----------------------------------------------------------------
214 Ikoon "Peaingel Miikaeli võitlus          21. III
  saatanaga", A. Sergejev, 1950 (õli,        12 a-16
  lõuend) 
----------------------------------------------------------------
215 Ikoon "Viimsepäevakohus", A. Sergejev,       21. III
  1950 (õli, lõuend)                 12 a-17
----------------------------------------------------------------
216 Ikoon "Issandamuutmine", A. Sergejev,       21. III 
  1950 (õli, lõuend)                 12 a-18
----------------------------------------------------------------
217 Ikoon "Prohvet Elias", 20. saj. I pool       21. III
  (õli, puit)                    12 a-19
----------------------------------------------------------------
218 Rist (aujärjetagune), 20. saj. I pool       21. III
  (puit, õlivärv)                  12 a-20
----------------------------------------------------------------
219 Krutsifiks, 19/20. saj. (malm,           21. III
  alumiiniumvärv, figuur pronks)           12 a-21
----------------------------------------------------------------
220 Diskos, Vene töö, 20. saj. I pool         21. III
  (messing, hõbetatud)                12 a-22
----------------------------------------------------------------
221 Täheke, 20. saj. I pool (messing,         21. III 
  hõbetatud)                     12 a-23
----------------------------------------------------------------
222 Peeker, 20. saj. I pool (messing)         21. III 
                            12 a-24
----------------------------------------------------------------
223 Kristuse surikuju, 19/20. saj. (õli,        21. III
  lõuend, samet, brokaattikand)           12 a-25
----------------------------------------------------------------
224 Kristuse surikuju, 20. saj. I pool         21. III
  (tekstiil, õlivärv)                12 a-26
----------------------------------------------------------------
225 Kroonlühter neljateistkümne tulega,        21. III
  19. saj. II pool (messing, hõbetatud)       12 a-27
----------------------------------------------------------------
226 Põrandalühter, G. Morel, 1923 (puit,        21. III
  plekk, alumiinium- ja õlivärv)           12 a-28
----------------------------------------------------------------
227 Seitsmikküünlajalg, 19/20. saj.          21. III
  (messing, hõbetatud)                12 a-29
----------------------------------------------------------------
228 Küünlajalg, 20. saj. I pool (puit)         21. III 
                            12 a-30
----------------------------------------------------------------
229 Küünlajalg, 20. saj. I pool (pronks)        21. III 
                            12 a-31
----------------------------------------------------------------
        Meremäe vald Meeksi EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
230 Ikoon "Voroneþi piiskop Nitrofan", 19.       21. III
  saj. II pool (õli, lõuend)             13 k-1
----------------------------------------------------------------
231 Ikoon "Kõigi Kurbade Rõõmu Jumalaema",       21. III
  19. saj. II pool (õli, puit)            13 k-2
----------------------------------------------------------------
232 Ikoon "Peaingel Gaabriel" ikonostaasilt      21. III 
  Kärsa EAÕ kirikust, 19. saj. II pool        13 k-3
  (õli, lõuend) 
----------------------------------------------------------------
233 Ikoon "Peaingel Miikael" ikonostaasilt       21. III
  Kärsa EAÕ kirikust, 19. saj. II pool        13 k-4
  (õli, lõuend) 
----------------------------------------------------------------
234 Ikoon "Peaingel Gaabriel" ikonostaasilt      21. III
  Kärsa EAÕ kirikust, 19. saj. II pool        13 k-5:1
  (õli, lõuend) 
----------------------------------------------------------------
235 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega"          21. III
  ikonostaasilt Kärsa EAÕ kirikust, 19. saj.     13 k-5:2
  II pool (õli, lõuend) 
----------------------------------------------------------------
236 Ikoon "Peaingel Gaabriel" kuninglikelt       21. III
  väravatelt Kärsa EAÕ kirikust, 19. saj. II pool  13 k-5:3
  (õli, lõuend) 
----------------------------------------------------------------
237 Ikoon "Neitsi Maarja" kuninglikelt         21. III
  väravatelt Kärsa EAÕ kirikust, 19. saj. II pool  13 k-5:4
  (õli, lõuend) 
----------------------------------------------------------------
238 Ikoon "Evangelist Matteus" kuninglikelt      21. III
  väravatelt Kärsa EAÕ kirikust, 19. saj. II pool  13 k-5:5
  (õli, lõuend) 
----------------------------------------------------------------
239 Ikoon "Evangelist Johannes" kuninglikelt      21. III
  väravatelt Kärsa EAÕ kirikust, 19. saj. II pool  13 k-5:6 
  (õli, lõuend) 
----------------------------------------------------------------
240 Ikoon "Evangelist Markus" kuninglikelt       21. III
  väravatelt Kärsa EAÕ kirikust, 19. saj. II pool  13 k-5:7
  (õli, lõuend) 
----------------------------------------------------------------
241 Ikoon "Evangelist Luukas" kuninglikelt       21. III
  väravatelt Kärsa EAÕ kirikust, 19. saj. II pool  13 k-5:8
  (õli, lõuend) 
----------------------------------------------------------------
242 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja"           21. III
  ikonostaasilt Kärsa EAÕ kirikust, 19. saj.     13 k-5:9
  II pool (õli, lõuend) 
----------------------------------------------------------------
243 Ikoon "Peaingel Miikael" ikonostaasilt       21. III
  Kärsa EAÕ kirikust, 19. saj. II pool (õli,     13 k-5:10
  lõuend) 
----------------------------------------------------------------
244 Ikoon "Püha õhtusöömaaeg" kuninglikelt       21. III
  väravatelt Kärsa EAÕ kirikust, 20. saj.      13 k-5:11
  I pool (õli, lõuend) 
----------------------------------------------------------------
245 Ikoon "Peaingel Gaabriel", 19. saj. II       21. III
  pool (õli, lõuend)                 13 k-6
----------------------------------------------------------------
246 Ikoon "Peaingel Miikael", 19. saj. II       21. III
  pool (õli, lõuend)                 13 k-7
----------------------------------------------------------------
247 Evangeelium (aujärjepealne), Moskva töö,      21. III
  1809 (messing, hõbetatud, email)          13 k-10
----------------------------------------------------------------
248 Evangeelium (aujärjepealne), Moskva töö,      21. III
  1859 (tekstiil, messing, kullatud)         13 k-11
----------------------------------------------------------------
249 Kristuse surikuju Kärsa EAÕ kirikust,       21. III
  19. saj. (tekstiil, brokaattikand, õli, lõuend)  13 k-12
----------------------------------------------------------------
250 Tornikell Petseri kloostrist, Moskva töö,     21. III
  19/20. saj. (pronks)                13 k-15
----------------------------------------------------------------
251 Tornikell Petseri kloostrist, F. W. Wilde,     21. III 
  Riia, 1862 (pronks)                13 k-16
----------------------------------------------------------------
252 Tornikell Petseri kloostrist, 19. saj.       21. III
  (pronks)                      13 k-17
----------------------------------------------------------------
253 Ikoon "Valitud pühakud" 20. saj. I pool      21. III 
  (õli, puit)                    13 a-1
----------------------------------------------------------------
254 Ikoon "Pihkva Nikander" Petseri kloostrist,    21. III 
  20. saj. II pool (õli, lõuend)           13 a-2
----------------------------------------------------------------
255 Ikoon "Pihkva Kornelius" Petseri kloostrist,    21. III
  20. saj. II pool (õli, lõuend)           13 a-3
----------------------------------------------------------------
256 Ikoon "Kristus ristil", 20. saj. I pool      21. III
  (õli, lõuend)                   13 a-4
----------------------------------------------------------------
257 Ikoon "Esidiakon Stefanos", 20. saj. I       21. III
  pool (õli, lõuend)                 13 a-5
----------------------------------------------------------------
258 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega", 20. saj.     21. III 
  I pool (õli, puit)                 13 a-6
----------------------------------------------------------------
259 Ikoon "Püha Joakim ja Anna", 20. saj.       21. III
  I pool (õli, puit)                 13 a-7
----------------------------------------------------------------
260 Ikoon "Ristija Johannes", 20. saj. I        21. III
  pool (õli, puit)                  13 a-8
----------------------------------------------------------------
261 Ikoon "Ristija Johannes", 20. saj. I        21. III
  pool (õli, puit)                  13 a-9
----------------------------------------------------------------
262 Ikoon "Ristija Johannes" Kärsa EAÕ         21. III
  kirikust, 19. saj. II pool (õli, lõuend)      13 a-10
----------------------------------------------------------------
263 Ikoon "Kolmainsus", 20. saj. I pool        21. III
  (õli, lõuend)                   13 a-11
----------------------------------------------------------------
264 Ikoon "Ülestõusmine pühadega", 20.         21. III 
  saj. I pool (õli, puit)              13 a-12
----------------------------------------------------------------
265 Ikoon "Ülestõusmine " (aujärjetagune),       21. III
  20. saj. I pool (õli, lõuend)           13 a-13
----------------------------------------------------------------
266 Ikoon "Püha õhtusöömaaeg", 20. saj. I pool     21. III 
  (õli, lõuend)                   13 a-14
----------------------------------------------------------------
267 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 19. saj.      21. III
  II pool (õli, puit, messing, hõbetatud)      13 a-15
----------------------------------------------------------------
268 Kuuikoon "Märts", 20. saj. I pool         21. III
  (segatehnika, puit)                13 a-16
----------------------------------------------------------------
269 Kuuikoon "Aprill", 20. saj. I pool         21. III
  (segatehnika, puit)                13 a-17
----------------------------------------------------------------
270 Kuuikoon "Mai", 20. saj. I pool          21. III
  (segatehnika, puit)                13 a-18
----------------------------------------------------------------
271 Kuuikoon "Juuli", 20. saj. I pool         21. III
  (segatehnika, puit)                13 a-19
----------------------------------------------------------------
272 Kuuikoon "September", 20. saj. I pool       21. III
  (segatehnika, puit)                13 a-20
----------------------------------------------------------------
273 Kuuikoon "Oktoober", 20. saj. I pool        21. III 
  (segatehnika, puit)                13 a-21
----------------------------------------------------------------
274 Kuuikoon "November", 20. saj. I pool        21. III
  (segatehnika, puit)                13 a-22
----------------------------------------------------------------
275 Kuuikoon "Detsember", 20. saj. I pool       21. III
  (segatehnika, puit)                13 a-23
----------------------------------------------------------------
276 Rist (aujärjetagune), 20. saj. I pool       21. III
  (õli, puit)                    13 a-24
----------------------------------------------------------------
277 Rist (aujärjetagune) Kärsa EAÕ kirikust,      21. III 
  20. saj. I pool (õli, puit)            13 a-25
----------------------------------------------------------------
278 Rist (aujärjetagune), 20. saj. I pool       21. III
  (messing, kullatud) 13 a-26
----------------------------------------------------------------
279 Karikas, 19. saj. II pool (melhior,        21. III
  kullatud)                     13 a-27
----------------------------------------------------------------
280 Diskos, 19. saj. II pool (melhior,         21. III
  kullatud)                     13 a-28
----------------------------------------------------------------
281 Täheke, 19. saj. II pool (melhior,         21. III
  kullatud)                     13 a-29
----------------------------------------------------------------
282 Lusikas, 19. saj. II pool (melhior,        21. III
  kullatud)                     13 a-30
----------------------------------------------------------------
283 Annisäiliti, 20. saj. I pool (messing,       21. III
  kullatud)                     13 a-31
----------------------------------------------------------------
284 Kirikulipp Kristuse ristimise stseeni ja      21. III
  Nikolai Imetegija kujutistega, 19. saj.      13 a-32
  I pool (õli, lõuend) 
----------------------------------------------------------------
285 Kroonlühter kaheksa tulega, 19. saj.        21. III
  II pool (messing, kristall, kullatud)       13 a-33
----------------------------------------------------------------
286 Küünlajalg, 20. saj. I pool (pronks)        21. III 
                            13 a-34
----------------------------------------------------------------
287 Ripplamp, 19. saj. (messing, portselan)      21. III 
                            13 a-35
----------------------------------------------------------------
288 Ripplamp, 19. saj. (messing, portselan)      21. III 
                            13 a-36
----------------------------------------------------------------
      Varstu vald Mõniste-Ritsiku EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
289 Ikoon "Ristija Johannes", 19/20. saj.       21. III
  (õli, puit)                    14 k-1
----------------------------------------------------------------
290 Ikoon "Peaingel Gaabriel", 19. saj. II pool    21. III
  (õli, lõuend)                   14 k-2
----------------------------------------------------------------
291 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega"          21. III
  ikonostaasilt, 19. saj. II pool (õli, lõuend)   14 k-3
----------------------------------------------------------------
292 Ikoon "Peaingel Gaabriel" kuninglikel       21. III
  väravatel, 19. saj. II pool (õli, lõuend)     14 k-4:1
----------------------------------------------------------------
293 Ikoon "Neitsi Maarja" kuninglikel         21. III
  väravatel, 19. saj. II pool (õli, lõuend)     14 k-4:2
----------------------------------------------------------------
294 Ikoon "Evangelistid Matteus ja Johannes"      21. III
  kuninglikel väravatel, 19. saj. II pool      14 k-4:3
  (õli, lõuend) 
----------------------------------------------------------------
295 Ikoon "Evangelistid Markus ja Luukas"       21. III
  kuninglikel väravatel, 19. saj. II pool      14 k-4:5
  (õli, lõuend) 
----------------------------------------------------------------
296 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" ikonostaasil,    21. III
  19. saj. II pool (õli, lõuend),          14 k-5
----------------------------------------------------------------
297 Ikoon "Peaingel Miikael" ikonostaasil, 19.     21. III 
  saj. II pool (õli, lõuend)             14 k-6
----------------------------------------------------------------
298 Ikoon "Jumalaema eestkoste" ikonostaasil,     21. III 
  19. saj. II pool (õli, lõuend)           14 k-7
----------------------------------------------------------------
299 Ikoon "Taevaminemine" ikonostaasil, 19.      21. III
  saj. II pool (õli, lõuend)             14 k-8
----------------------------------------------------------------
300 Ikoon "Püha õhtusöömaaeg" ikonostaasil,      21. III 
  19. saj. II pool (õli, lõuend)           14 k-9
----------------------------------------------------------------
301 Ikoon "Issandamuutmine" ikonostaasil, 19.     21. III
  saj. II pool (õli, lõuend)             14 k-10
----------------------------------------------------------------
302 Ikoon "Risti ülendamine" ikonostaasil, 19.     21. III
  saj. II pool (õli, lõuend)             14 k-11
----------------------------------------------------------------
303 Ikoon "Kristus Ketsemane aias", 19. saj.      21. III
  II pool (õli, lõuend)               14 k-12
----------------------------------------------------------------
304 Rist (aujärjetagune), 19. saj. I pool       21. III 
  (messing, puit)                  14 k-13
----------------------------------------------------------------
305 Annisäiliti, 20. saj. I pool (messing,       21. III
  kullatud)                     14 k-14
----------------------------------------------------------------
306 Noodiraamat, Moskva, 1841 (nahk)          21. III 
                            14 k-20
----------------------------------------------------------------
307 Noodiraamat, Moskva, 1844 (nahk)          21. III 
                            14 k-21
----------------------------------------------------------------
308 Tornikell, 19/20. saj. (pronks)          21. III 
                            14 k-22
----------------------------------------------------------------
309 Tornikell, 19/20. saj. (pronks)          21. III
                            14 k-23
----------------------------------------------------------------
310 Tornikell, 19/20. saj. (pronks)          21. III 
                            14 k-24
----------------------------------------------------------------
311 Ikoon "Ülestõusmine", 19. saj. II pool       21. III
  (õli, lõuend)                   14 a-1
----------------------------------------------------------------
312 Ikoon "Nikolai Imetegija", 19. saj. II       21. III
  pool, (õli, puit)                 14 a-2
----------------------------------------------------------------
313 Ikoon "Ristija Johannes", 19. saj. (õli,      21. III
  puit)                       14 a-3
----------------------------------------------------------------
314 Ikoon "Kristus sündimine", 19. saj.        21. III
  II pool (õli, lõuend)               14 a-4
----------------------------------------------------------------
315 Ikoon "Ristija Johannes", 19. saj. (õli, puit,   21. III
  messing)                      14 a-5
----------------------------------------------------------------
316 Diskos, 20. saj. I pool (messing, hõbetatud)    21. III
                            14 a-6
----------------------------------------------------------------
317 Täheke, 20. saj. I pool (messing, kullatud)    21. III
                            14 a-7
----------------------------------------------------------------
318 Evangeelium (aujärjepealne), Moskva, 1851,     21. III
  köide 19. saj. (tekstiil)             14 a-8
----------------------------------------------------------------
319 Noodiraamat, Moskva, 1851 (nahk)          21. III 
                            14 a-9
----------------------------------------------------------------
320 Noodiraamat, Moskva, 1848 (nahk)          21. III
                            14 a-10
----------------------------------------------------------------
321 Laulatuskroon, 20. saj. I pool (messing, email)  21. III 
                            14 a-11
----------------------------------------------------------------
322 Laulatuskroon, 20. saj. I pool (messing, email)  21. III
                            14 a-12
----------------------------------------------------------------
323 Laulatuskroon, 20. saj. I pool (messing, email)  21. III
                            14 a-13
----------------------------------------------------------------
324 Laulatuskroon, 20. saj. I pool (messing, email)  21. III
                            14 a-14
----------------------------------------------------------------
325 Kirikulipp, 19. saj. II pool (messing, õli,    21. III
  plekk)                       14 a-15
----------------------------------------------------------------
326 Kirikulipp, 19. saj. II pool (messing, õli,    21. III 
  plekk)                       14 a-16
----------------------------------------------------------------
327 Kroonlühter neljateistkümne tulega, 19. saj.    21. III
  II pool (messing)                 14 a-17
----------------------------------------------------------------
        Meremäe vald Obinitsa EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
328 Ikoon "Kristuse ristimine", 20. saj.        21. III
  I pool (õli, puit)                 15 k-1
----------------------------------------------------------------
329 Ikoon "Jumalaema - põlematu põõsas", 19/20.    21. III
  saj. (tempera, puit)                15 k-2
----------------------------------------------------------------
330 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega", F. Baranov,   21. III
  1904 (õli, puit)                  15 k-3
----------------------------------------------------------------
331 Ikoon "Jumalaema eestkoste", 19/20. saj.      21. III
  (õli, puit)                    15 k-4
----------------------------------------------------------------
332 Ikoon "Püha Panteleimon", 19/20. saj. (õli,    21. III
  plekk)                       15 k-6
----------------------------------------------------------------
333 Mälestusrist, 1904 (õli, puit)           21. III
                            15 k-7
----------------------------------------------------------------
334 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega", F. Baranov,   21. III
  1904 (õli, puit)                  15 k-8
----------------------------------------------------------------
335 Ikoon "Püha Jüri", 20. saj. (õli, puit)      21. III
                            15 k-9
----------------------------------------------------------------
336 Ikoon "Tulge minu juurde", 20. saj. I pool     21. III
  (õli, plekk)                    15 k-12
----------------------------------------------------------------
337 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega Petseri      21. III
  kloostri kujul", 20. saj. I pool (õli, puit)    15 k-13
----------------------------------------------------------------
338 Ikoon "Ülestõusmine kaheteistkümne pühaga",    21. III
  20. saj. I pool (õli, puit)            15 k-14
----------------------------------------------------------------
339 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 20. saj.      21. III 
  I pool (õli, puit)                 15 k-15
----------------------------------------------------------------
340 Ikoon "Issandamuutmine", 20. saj. I pool      21. III
  (õli, puit)                    15 k-16
----------------------------------------------------------------
341 Ikoon "Issandamuutmine", 20. saj. I pool      21. III
  (õli, lõuend)                   15 k-17
----------------------------------------------------------------
342 Ikoon "Kristus õnnistab lapsi", 20. saj.      21. III
  I pool (õli, puit)                 15 k-18
----------------------------------------------------------------
343 Ikoon "Jumalaema uinumine", 20. saj. (õli,     21. III
  puit)                       15 k-19
----------------------------------------------------------------
344 Ikoon "Kolmainsus", 19. saj. I pool (õli,     21. III
  lõuend)                      15 k-20
----------------------------------------------------------------
345 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 20. saj.      21. III 
  I pool (õli, puit)                 15 k-22
----------------------------------------------------------------
346 Ikoon "Nikolai Imetegija", 19. saj. II       21. III
  pool (õli, puit, messing)             15 k-24
----------------------------------------------------------------
347 Ikoon "Prohvet Elias", 20. saj. (õli,       21. III
  kartong)                      15 k-25
----------------------------------------------------------------
348 Ikoon "Saarovi Serafim", 20. saj.         21. III
  I pool (õli, puit)                 15 k-26
----------------------------------------------------------------
349 Ikoon "Peaingel Miikael", 20. saj. I pool     21. III
  (õli, lõuend)                   15 k-28
----------------------------------------------------------------
350 Ikoon "Kristus oksakrooniga", 20. saj.       21. III
  (õli, puit)                    15 k-30
----------------------------------------------------------------
351 Ikoon "Neitsi Maarja", 20. saj. (õli, puit)    21. III 
                            15 k-31
----------------------------------------------------------------
352 Ikoon "Apostlid Peetrus ja Paulus",        21. III
  20. saj. (õli, lõuend)               15 k-32
----------------------------------------------------------------
353 Ikoon "Peaingel Gaabriel", 20. saj. I pool     21. III
  (õli, lõuend)                   15 k-33
----------------------------------------------------------------
354 Ikoon "Nikolai Imetegija", 20. saj. I pool     21. III
  (õli, lõuend)                   15 k-34
----------------------------------------------------------------
355 Ikoon "Peaingel Gaabriel" ikonostaasil,      21. III
  20. saj. I pool (õli, lõuend)           15 k-35:1
----------------------------------------------------------------
356 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega"          21. III
  ikonostaasil, 20. saj. I pool (õli, lõuend)    15 k-35:2
----------------------------------------------------------------
357 Ikoon "Neitsi Maarja" kuninglikel         21. III
  väravatel, 20. saj. I pool (õli, lõuend)      15 k-35:3
----------------------------------------------------------------
358 Ikoon "Peaingel Gaabriel" kuninglikel       21. III
  väravatel, 20. saj. I pool (õli, lõuend)      15 k-35:4
----------------------------------------------------------------
359 Ikoon "Evangelistid Matteus ja Markus"       21. III
  kuninglikel väravatel, 20. saj. (õli, lõuend)   15 k-35:5
----------------------------------------------------------------
360 Ikoon "Evangelistid Luukas ja Johannes"      21. III
  kuninglikel väravatel, 20. saj. (õli, lõuend)   15 k-35:6
----------------------------------------------------------------
361 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" ikonostaasil,    21. III
  20. saj. I pool (õli, puit)            15 k-35:7
----------------------------------------------------------------
362 Ikoon "Peaingel Miikael" ikonostaasil,       21. III
  20. saj. I pool (õli, lõuend)           15 k-35:8
----------------------------------------------------------------
363 Ikoon "Apostel Peetrus" ikonostaasil, 20.     21. III 
  saj. I pool (õli, lõuend)             15 k-35:9
----------------------------------------------------------------
364 Ikoon "Kristuse ristimine" ikonostaasil,      21. III
  20. saj. I pool (õli, lõuend)           15 k-35:10
----------------------------------------------------------------
365 Ikoon "Püha õhtusöömaaeg" ikonostaasil,      21. III
  20. saj. I pool (õli, lõuend)           15 k-35:11
----------------------------------------------------------------
366 Ikoon "Kristuse sündimine" ikonostaasil,      21. III 
  20. saj. I pool (õli, lõuend)           15 k-35:12
----------------------------------------------------------------
367 Ikoon "Apostel Paulus" ikonostaasil, 20.      21. III
  saj. I pool (õli, lõuend)             15 k-35:13
----------------------------------------------------------------
368 Ikoon "Kolmainsus", 20. saj. I pool (õli,     21. III
  lõuend)                      15 k-36
----------------------------------------------------------------
369 Ikoon "Püha õhtusöömaaeg", 20. saj. I pool     21. III
  (õli, lõuend)                   15 k-37
----------------------------------------------------------------
370 Ikoon-triptühhon (aujärjetagune), 20.       21. III
  saj. I pool (õli, lõuend)             15 k-38
----------------------------------------------------------------
371 Ikoon "Jumalaema Kristuse tähisega" ja       21. III
  "Nikolai Imetegijaga", 20. saj. I pool       15 k-39
  (õli, puit, messing, hõbetatud)
----------------------------------------------------------------
372 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega", 20. saj.     21. III
  I pool (õli, lõuend)                15 k-40
----------------------------------------------------------------
373 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega", 20. saj.     21. III 
  I pool (õli, puit)                 15 k-41
----------------------------------------------------------------
374 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega", 1885       21. III
  (õli, puit, valge metall, klaas)          15 k-42
----------------------------------------------------------------
375 Ikoon "Kolm pühakut", 20. saj. I pool (õli,    21. III
  lõuend)                      15 k-43
----------------------------------------------------------------
376 Ikoon "Tessaloonika Demetrios", 20. saj.      21. III 
  I pool (tempera, puit)               15 k-44
----------------------------------------------------------------
377 Ikoon "Püha õhtusöömaaeg", 19. saj.        21. III
  II pool (tempera, puit, messing, kullatud)     15 k-45
----------------------------------------------------------------
378 Ikoon "Valitud pühakut", 20. saj.         21. III
  I pool (õli, puit)                 15 k-46
----------------------------------------------------------------
379 Ikoon "Kolgata rist", 20. saj. II pool       21. III
  (õli, puit)                    15 k-47
----------------------------------------------------------------
380 Rist (aujärjetagune), 20. saj. II pool       21. III
  (õli, puit)                    15 k-48
----------------------------------------------------------------
381 Rist (aujärjetagune), 20. saj. II pool       21. III
  (õli, puit)                    15 k-49
----------------------------------------------------------------
382 Ristimisnõu, 1904 (messing, hõbetatud)       21. III 
                            15 k-58
----------------------------------------------------------------
383 Kroonlühter kolmekümne kuue tulega, 20.      21. III
  saj. I pool (messing, pronks, email, hõbetatud)  15 k-59
----------------------------------------------------------------
384 Kroonlühter kaheksateistkümne tulega, 20. saj.   21. III
  I pool (messing)                  15 k-60
----------------------------------------------------------------
385 Ripplamp fajanssküünlaga, 19/20. saj.       21. III 
  (messing, fajanss, hõbetatud)           15 k-61
----------------------------------------------------------------
386 Ripplamp fajanssküünlaga, 19/20. saj.       21. III
  (messing, fajanss, hõbetatud)           15 k-62
----------------------------------------------------------------
387 Tornikell, Vene töö, 1909 (pronks)         21. III
                            15 k-63
----------------------------------------------------------------
388 Tornikell, Peterburi töö, 19. saj. (pronks)    21. III
                            15 k-64
----------------------------------------------------------------
389 Tornikell, 19. saj. (pronks)            21. III
                            15 k-65
----------------------------------------------------------------
390 Tornikell, 19. saj. (pronks)            21. III 
                            15 k-66
----------------------------------------------------------------
391 Tornikell, 19. saj. (pronks)            21. III
                            15 k-67
----------------------------------------------------------------
392 Ikoon "Ülestõusmine", 20. saj. I pool       21. III
  (õli, lõuend)                   15 a-2
----------------------------------------------------------------
393 Ikoon "Issandamuutmine", 20. saj. I        21. III
  pool (õli, plekk)                 15 a-3
----------------------------------------------------------------
394 Ikoon "Apostlid Paulus ja Peetrus", 20.      21. III
  saj. I pool (õli, plekk)              15 a-4
----------------------------------------------------------------
395 Ikoon "Maarja kuulutus", 20. saj. I pool      21. III 
  (õli, plekk)                    15 a-5
----------------------------------------------------------------
396 Ikoon "Issandamuutmine / Jumalaema         21. III
  eestkoste", 20. saj. I pool (õli, puit)      15 a-6
----------------------------------------------------------------
397 Ikoon "Pühavaimu väljavalamine",          21. III
  Moskva töö, 20. saj. I pool (värvitrükk,      15 a-7
  plekk)
----------------------------------------------------------------
398 Ikoon "Risti ülendamine", Moskva töö,       21. III
  20. saj. I pool (värvitrükk, plekk)        15 a-8
----------------------------------------------------------------
399 Ikoon "Kristuse sündimine", Moskva töö,      21. III
  20. saj. I pool (värvitrükk, plekk)        15 a-9
----------------------------------------------------------------
400 Ikoon "Kristuse sündimine", Moskva töö,      21. III
  20. saj. I pool (värvitrükk, plekk)        15 a-10
----------------------------------------------------------------
401 Ikoon "Ülestõusmine pühadega", 20. saj.      21. III
  I pool (värvitrükk, plekk)             15 a-11
----------------------------------------------------------------
402 Ikoon "Sissesõit Jeruusalemma", 20. saj.      21. III
  I pool (värvitrükk, plekk)             15 a-12
----------------------------------------------------------------
403 Ikoon "Kristuse ristimine", 20. saj. I       21. III
  pool (värvitrükk, plekk)              15 a-13
----------------------------------------------------------------
404 Seitsmikküünlajalg, 20. saj. I pool        21. III
  (messing, hõbetatud, kullatud)           15 a-14
----------------------------------------------------------------
405 Annisäiliti, 20. saj. I pool (messing,       21. III 
  kullatud)                     15 a-15
----------------------------------------------------------------
406 Pühaveenõu, 20. saj. I pool (messing,       21. III
  hõbetatud)                     15 a-16
----------------------------------------------------------------
407 Ripplamp, 20. saj. I pool (messing,        21. III
  klaas)                       15 a-17
----------------------------------------------------------------
408 Ripplamp fajanssküünlaga, 20. saj. I        21. III
  pool (messing, fajanss)              15 a-18
----------------------------------------------------------------
409 Ripplamp fajanssküünlaga, 20. saj. I        21. III
  pool (messing, fajanss)              15 a-19
----------------------------------------------------------------
410 Ripplamp, 19/20. saj. (messing, hõbetatud)     21. III
                            15 a-20
----------------------------------------------------------------
411 Suitsuti, 19/20. saj. (messing, hõbetatud)     21. III 
                            15 a-21
----------------------------------------------------------------
412 Kristuse surikuju, 19. saj. I pool (tekstiil,   21. III
  õli, lõuend)                    15 a-22
----------------------------------------------------------------
413 Kirikulipp Tõrva EAÕ kirikust, 19. saj.      21. III 
  II pool (messing, õli, plekk)           15 a-23
----------------------------------------------------------------
414 Kirikulipp Tõrva EAÕ kirikust, 19. saj.      21. III 
  II pool (messing, õli, plekk)           15 a-24
----------------------------------------------------------------
415 Kirikulipp vanast Obinitsa EAÕ kirikust,      21. III
  19. saj. II pool (messing, õli, lõuend)      15 a-25
----------------------------------------------------------------
416 Kirikulipp vanast Obinitsa EAÕ kirikust,      21. III
  19. saj. II pool (messing, õli, lõuend)      15 a-26
----------------------------------------------------------------
        Meremäe vald Küllatuva EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
417 Ikoon "Valitud pühakud, Nikolai Imetegija,     21. III
  usukannatajad Paraskeva ja Anastassija"      15 k-5
  Obinitsa EAÕ kirikust, 19/20. saj. (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
418 Ikoon "Peaingel Gaabriel" kuninglikel       21. III
  väravatel Obinitsa EAÕ kirikust, 20. saj.     15 k-10:1
  (õli, lõuend, puit) 
----------------------------------------------------------------
419 Ikoon "Neitsi Maarja" kuninglikel         21. III
  väravatel Obinitsa EAÕ kirikust, 20. saj.     15 k-10:2
  (õli, lõuend, puit) 
----------------------------------------------------------------
420 Ikoon "Ülestõusmine" Obinitsa EAÕ         21. III
  kirikust, 20. saj. I pool (õli, puit)       15 k-11
----------------------------------------------------------------
421 Ikoon "Solovetsi Zosima" Obinitsa EAÕ       21. III
  kirikust, 19. saj. I pool (õli, lõuend)      15 k-21
----------------------------------------------------------------
422 Ikoon "Peaingel Gaabriel" ja "Neitsi Maarja"    21. III
  kuninglikel väravatel Obinitsa EAÕ kirikust,    15 k-23:1
  20. saj. (õli, lõuend, puit) 
----------------------------------------------------------------
423 Ikoon "Neli Evangelisti" kuninglikel        21 III
  väravatel Obinitsa EAÕ kirikust, 20. saj.     15 k-23:2
  (õli, lõuend, puit) 
----------------------------------------------------------------
424 Ikoon "Aleksander Nevski" Obinitsa EAÕ       21 III
  kirikust, 20. saj. I pool (õli, lõuend)      15 k-27
----------------------------------------------------------------
425 Ikoon "Nikolai Imetegija" Obinitsa EAÕ       21 III
  kirikust, 20. saj. I pool (õli, lõuend)      15 k-29
----------------------------------------------------------------
      Võru linn Lembitu t. 1, Võru EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
426 Ikoon "Esidiakon Laurentius" Plaani EAÕ      21. III
  kirikust, 20. saj. I pool (õli, puit)       16 k-1
----------------------------------------------------------------
427 Ikoon "Nikolai Imetegija", 19. saj.        21. III 
  I pool (õli, puit)                 16 k-2
----------------------------------------------------------------
428 Ikoon "Nikolai Imetegija", 19. saj.        21. III
  I pool (õli, puit, hõbe)              16 k-3
----------------------------------------------------------------
429 Ikoon "Basilios Suur, Gregorius Teoloog,      21. III
  Johannes Kuldsuu" Plaani EAÕ kirikust, 20. saj.  16 k-4
  I pool (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
430 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega" Plaani      21. III
  EAÕ kirikust, 20. saj. I pool (õli, puit)     16 k-5
----------------------------------------------------------------
431 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega", 19. saj.     21. III 
  I pool (õli, puit)                 16 k-6
----------------------------------------------------------------
432 Ikoon "Esidiakon Stefanos" Plaani EAÕ       21. III
  kirikust, 20. saj. I pool (õli, puit)       16 k-7
----------------------------------------------------------------
433 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 19. saj.      21. III
  I pool (õli, puit, hõbe, kullatud)         16 k-8
----------------------------------------------------------------
434 Ikoon "Kristuse teotamine", 1874 (õli,       21. III
  lõuend)                      16 k-9
----------------------------------------------------------------
435 Ikoon "Nikolai Imetegija" Plaani EAÕ        21. III
  kirikust, 20. saj. I pool (õli, puit)       16 k-10
----------------------------------------------------------------
436 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" Plaani       21. III
  EAÕ kirikust, 20. saj. I pool (õli, puit)     16 k-11
----------------------------------------------------------------
437 Ikoon "Kristus ristil", 19. saj. II        21. III
  pool (õli, puit)                  16 k-12
----------------------------------------------------------------
438 Ikoon "Kolmainsus", 19. saj. II pool        21. III
  (õli, lõuend)                   16 k-13
----------------------------------------------------------------
439 Ikoon "Jumal-Isa", 20. saj. I pool         21. III
  (õli, puit)                    16 k-14
----------------------------------------------------------------
440 Ikoon "Jumalaema ilmumine Radonezi         21. III
  Sergiusele", 19. saj. II pool (õli, puit)     16 k-15
----------------------------------------------------------------
441 Ikoon "Kaasani Jumalaema", 19. saj.        21. III
  II pool (tempera, puit, messing, hõbetatud,    16 k-16
  kullatud) 
----------------------------------------------------------------
442 Ikoon "Nikolai Imetegija", 20. saj.        21. III
  I pool (õli, puit, kips, kullatis)         16 k-17
----------------------------------------------------------------
443 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 19. saj.      21. III
  II pool (õli, puit, messing, hõbetatud,      17 k-18
  kullatud) 
----------------------------------------------------------------
444 Ikoon "Kõigi Kurbade Rõõmu Jumalaema        21. III
  (kopikatega)", 19/20. saj. (õli, puit )      16 k-19
----------------------------------------------------------------
445 Ikoon "Kaasani Jumalaema", Moskva töö, 1888    21. III
  (õli, puit, hõbe)                 16 k-20
----------------------------------------------------------------
446 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega", 20. saj.     21. III
  I pool (õli, puit)                 16 k-21
----------------------------------------------------------------
447 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 20. saj.      21. III
  I pool (õli, puit)                 16 k-22
----------------------------------------------------------------
448 Ikoon "Jumalaema Petseri kloostri kuju",      21. III 
  19. saj. II pool (õli, puit)            16 k-24
----------------------------------------------------------------
449 Ikoon "Jumalaema Kristuse tähisega", 19.      21. III
  saj. II pool (tempera, puit)            16 k-25
----------------------------------------------------------------
450 Ikoon "Kolmainsus", 19. saj. II pool        21. III
  (õli, puit)                    16 k-26
----------------------------------------------------------------
451 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 19.        21. III
  saj. II pool (õli, puit, messing, hõbetatud,    16 k-27
  kullatud)
----------------------------------------------------------------
452 Ikoon "Basilios Suur", 20. saj. I pool       21. III
  (õli, puit)                    16 k-28
----------------------------------------------------------------
453 Ikoon "Püha õhtusöömaaeg", 19. saj. II       21. III
  pool (õli, puit)                  16 k-29
----------------------------------------------------------------
454 Kristus ristil, 20. saj. I pool          21. III
  (puit, õlivärv)                  16 k-30
----------------------------------------------------------------
455 Kristus ristil, 19. saj. II pool          21. III
  (puit, õlivärv)                  16 k-31
----------------------------------------------------------------
456 Kristus ristil, 19. saj. II pool          21. III 
  (puit, õlivärv)                  16 k-32
----------------------------------------------------------------
457 Rist, 19. saj. II pool (pronks)          21. III
                            16 k-33
----------------------------------------------------------------
458 Rist, 19. saj. II pool (messing, email)      21. III
                            16 k-34
----------------------------------------------------------------
459 Rist, 19. saj. II pool (messing, email)      21. III
                            16 k-35
----------------------------------------------------------------
460 Karikas, 18. saj. II pool (vask,          21. III
  kullatud)                     16 k-36
----------------------------------------------------------------
461 Diskos, 18. saj. II pool (tina)          21. III
                            16 k-37
----------------------------------------------------------------
462 Evangeelium (aujärjepealne), 1863         21. III
  (tekstiil, messing)                16 k-43
----------------------------------------------------------------
463 Evangeelium (aujärjepealne), 1900         21. III
  (tekstiil, messing)                16 k-44
----------------------------------------------------------------
464 Evangeelium (talituste), 1861 (tekstiil,      21. III
  messing, hõbetatud)                16 k-46
----------------------------------------------------------------
465 Kroonlühter kahekümne nelja tulega,        21. III
  20. saj. I pool (messing, kristall)        16 k-47
----------------------------------------------------------------
466 Kroonlühter kaheteistkümne tulega,         21. III
  20. saj. I pool (messing, kristall,        16 k-48
  kullatud) 
----------------------------------------------------------------
467 Küünlajalg, 19. saj. II pool (messing)       21. III
                            16 k-50
----------------------------------------------------------------
468 Tugitool, 18. saj. II pool (puit,         21. III
  polster, õlivärv)                 16 k-51
----------------------------------------------------------------
469 Ahelad, 1893 (raudsepis)              21. III
                            16 k-52
----------------------------------------------------------------
470 Tornikell, 1873, annet. 1902 (pronks)       21. III
                            16 k-53
----------------------------------------------------------------
471 Tornikell, 19. saj. (pronks)            21. III
                            16 k-54
----------------------------------------------------------------
472 Tornikell, 19. saj. (pronks)            21. III
                            16 k-55
----------------------------------------------------------------
473 Ikoon "Kristus Ketsemane aias", 20.        21. III 
  saj. I pool (õli, papp)              16 a-1
----------------------------------------------------------------
474 Ikoon "Saarovi Serafim", 20. saj. I        21. III
  pool (õli, puit)                  16 a-2
----------------------------------------------------------------
475 Ikoon "Püha Panteleion", 20. saj. I        21. III
  pool (õli, puit)                  16 a-3
----------------------------------------------------------------
476 Ikoon "Ülestõusmine", 19/20. saj.         21. III
  (õli, puit)                    16 a-4
----------------------------------------------------------------
477 Ikoon "Ülestõusmine", Bonaker, 1899        21. III 
  (värvitrükk, plekk)                16 a-5
----------------------------------------------------------------
478 Ikoon "Püha Katariina", 20. saj. I         21. III
  pool (õli, puit)                  16 a-6
----------------------------------------------------------------
479 Ikoon "Jumalaema eestkoste", 19. saj.       21. III
  II pool (õli, puit)                16 a-7
----------------------------------------------------------------
480 Ikoon "Vladimiri Jumalaema", 19. saj.       21. III
  II pool (õli, puit, messing, hõbetatud)      16 a-8
----------------------------------------------------------------
481 Ikoon "Kaasani Jumalaema", 19. saj. II       21. III
  pool (tempera, puit, messing, hõbetatud)      16 a-9
----------------------------------------------------------------
482 Ikoon "Püha Katariina", 20. saj. I         21. III
  pool (õli, puit)                  16 a-10
----------------------------------------------------------------
483 Ikoon "Kõigi Kurbade Rõõmu Jumalaema        21. III
  (kopikatega)", 19. saj. II pool (õli, puit)    16 a-11
----------------------------------------------------------------
484 Ikoon "Apostlid Peetrus ja Paulus",        21. III
  19/20. saj. (õli, puit)              16 a-12
----------------------------------------------------------------
485 Ikoon "Ülestõusmine kaheteistkümne pühaga",    21. III
  19. saj. II pool (tempera, puit)          16 a-13
----------------------------------------------------------------
486 Rist, 20. saj. I pool (puit, õlivärv)       21. III
                            16 a-14
----------------------------------------------------------------
487 Rist, 20. saj. I pool (messing, kullatud,     21. III
  õlivärv, plekk)                  16 a-15
----------------------------------------------------------------
488 Rist (aujärjepealne), 20. saj. I pool       21. III
  (messing, email)                  16 a-16
----------------------------------------------------------------
489 Taldrik, 19/20. saj. (messing)           21. III
                            16 a-17
----------------------------------------------------------------
490 Peeker, 19. saj. II pool (messing,         21. III
  hõbetatud)                     16 a-18
----------------------------------------------------------------
491 Peeker, 19. saj. II pool (messing,         21. III
  hõbetatud)                     16 a-19
----------------------------------------------------------------
492 Annisäiliti, 20. saj. I pool (messing)       21. III
                            16 a-20
----------------------------------------------------------------
493 Evangeelium (talituste), 1889 (messing,      21. III
  hõbetatud)                     16 a-21
----------------------------------------------------------------
494 Seitsmikküünlajalg, 19/20. saj. (messing)     21. III 
                            16 a-22
----------------------------------------------------------------
495 Ripplamp fajanssküünlaga, 19. saj. I        21. III
  pool (messing, hõbetatud)             16 a-23
----------------------------------------------------------------
496 Ripplamp kolme tulega, 20. saj. I pool       21. III 
  (messing)                     16 a-24
----------------------------------------------------------------
497 Küünlajalg, 19. saj. I pool (messing,       21. III
  hõbetatud)                     16 a-25
----------------------------------------------------------------
498 Küünlajalg, 19. saj. (vask, hõbetatud)       21. III
                            16 a-26
----------------------------------------------------------------
499 Kantsel, 19. saj. II  Lasva vald Pindi kirik    -
  pool (puit, õlivärv) 
--------------------------              ----------
500 Altar ja altariaed,                 -
  19. saj. (puit, 
  õlivärv)
----------------------------------------------------------------
          Varstu vald Roosa kirik
----------------------------------------------------------------
501 Armulauariistade kate, 19/20. saj.          -
  (tekstiil, messing, brokaat) 
----------------------------------------------------------------
502 Altarikate, 20. saj. (tekstiil, messing, brokaat)  -
----------------------------------------------------------------
503 Altar ja altariaed, 19. saj. II pool         -
  (puit, õlivärv)
----------------------------------------------------------------
504 Oreliprospekt, 19. saj. (puit, õlivärv)       -
----------------------------------------------------------------
505 Oreliväär, 19. saj. II pool (puit, õlivärv)     -
----------------------------------------------------------------
506 Kantsel, 19. saj. II pool (puit, õlivärv)      -
----------------------------------------------------------------
507 Pingistik, 19. saj. II pool (puit, õlivärv)     -
----------------------------------------------------------------
508 Jutlustaja kantsel, 19. saj. II pool (puit,     -
  õlivärv)
----------------------------------------------------------------
509 Kapp, 19. saj. II pool (puit, õlivärv)        -
----------------------------------------------------------------
          Rõuge vald Rõuge kirik
----------------------------------------------------------------
510 Vaas, 20. saj. I pool (klaas)            -
----------------------------------------------------------------
511 Tool, 19. saj. II pool (puit)            -
----------------------------------------------------------------
512 Seinalühter nelja tulega, 19. saj. II pool      -
  (puit, pronksvärv) 
----------------------------------------------------------------
513 Seinalühter nelja tulega, 19. saj. II pool      - 
  (puit, pronksvärv) 
----------------------------------------------------------------
514 Seinalühter nelja tulega, 19. saj. II pool      -
  (puit, pronksvärv) 
----------------------------------------------------------------
515 Seinalühter nelja tulega, 19. saj. II pool      -
  (puit, pronksvärv) 
----------------------------------------------------------------
516 Seinalühter nelja tulega, 19. saj. II pool      -
  (puit, pronksvärv) 
----------------------------------------------------------------
517 Seinalühter nelja tulega, 19. saj. II pool      -
  (puit, pronksvärv) 
----------------------------------------------------------------
518 Seinalühter nelja tulega, 19. saj. II pool      -
  (puit, pronksvärv) 
----------------------------------------------------------------
519 Küünlajalg, 19. saj. II pool (pronks, kullatud)   -
----------------------------------------------------------------
520 Küünlajalg, 19. saj. II pool (pronks, kullatud)   -
----------------------------------------------------------------
521 Piibel, E. Taska töökoda, 1938 (nahk)        -
----------------------------------------------------------------
522 Altarikate, 20. saj. (tekstiil, messing, brokaat)  -
----------------------------------------------------------------
523 Kirst, 20. saj. I   Rõuge vald Jaanimäe EELK   -
  pool (puit, metall)        palvela
--------------------------              ----------
524 Koduorel, 1884 (puit,                -
  metall, tekstiil)
----------------------------------------------------------------
525 Karikas, 19/20. saj.  Haanja vald Ruusmäe EELK   -
  (messing, hõbetatud)        palvela
--------------------------              ----------
526 Leivik, 1950. aastad                 -
  (hõbe)
--------------------------              ----------
527 Krutsifiks, 20. saj.                 -
  (puit, metall)
----------------------------------------------------------------
         Urvaste vald Urvaste kirik
----------------------------------------------------------------
528 Krutsifiks koduse armulaua komplektist,       -
  20. saj. (messing)
----------------------------------------------------------------
529 Küünlajalg koduse armulaua komplektist,       -
  20. saj. (messing, hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
530 Küünlajalg koduse armulaua komplektist,       - 
  20. saj. (messing, hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
531 Oblaatide toos, 19/20. saj. (messing,        -
  hõbetatud, seest kullatud) 
----------------------------------------------------------------
532 Krutsifiks, 19/20. saj. (messing, hõbetatud)     -
----------------------------------------------------------------
533 Krutsifiks, Leedu töö, 20. saj. (messing)      -
----------------------------------------------------------------
534 Kirjutuslaud, Rootsi töö, 19/20. saj.        -
  (puit, metall)
----------------------------------------------------------------
535 Tornikell, 1893    Antsla vald Kraavi kirik   -
  (pronks)
--------------------------      --------------------------
536 Hauasammas Jaan          Antsla      -
  Antsovi haual, E.         Metsakalmistu
  Taniloo, 1976
  (graniit)
----------------------------------------------------------------
       Vastseliina vald Vastseliina kirik
----------------------------------------------------------------
537 Ingel, 20. saj. I pool (kips)            -
----------------------------------------------------------------
538 Ingel, 20. saj. I pool (kips)            -
----------------------------------------------------------------
539 Altarisein koos võrega, 1922 (puit)         -
----------------------------------------------------------------
540 Ristimisnõu, 20. saj. (valge metall, kullatud)    -
----------------------------------------------------------------
541 Seinalühter kolme tulega, 19. saj. (malm,      -
  alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
542 Seinalühter kolme tulega, 19. saj. (malm,      -
  alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
543 Seinalühter kolme tulega, 19. saj. (malm,      -
  alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
544 Seinalühter kolme tulega, 19. saj. (malm,      -
  alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
545 Seinalühter kolme tulega, 19. saj. (malm,      -
  alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
546 Seinalühter kolme tulega, 19. saj. (malm,      -
  alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
547 Seinalühter kolme tulega, 19. saj. (malm,      -
  alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
548 Seinalühter kolme tulega, 19. saj. (malm,      -
  alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
549 Seinalühter kolme tulega, 19. saj. (malm,      -
  alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
550 Seinalühter kolme tulega, 19. saj. (malm,      -
  alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
551 Seinalühter kolme tulega, 19. saj. (malm,      -
  alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
552 Seinalühter kolme tulega, 19. saj. (malm,      -
  alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
553 Seinalühter kolme tulega, 19. saj. (malm,      -
  alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
554 Seinalühter kolme tulega, 19. saj. (malm,      -
  alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
555 Seinalühter kolme tulega, 19. saj. (malm,      -
  alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
556 Seinalühter kolme tulega, 19. saj. (malm,      -
  alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
557 Krutsifiks, 19. saj. (malm, alumiinium-       -
  ja pronksvärv)
----------------------------------------------------------------
558 Küünlajalg, 19. saj. (puit, vaskplekk,        -
  pronksvärv)
----------------------------------------------------------------
559 Küünlajalg, 19. saj. (puit, vaskplekk,        -
  pronksvärv)
----------------------------------------------------------------
560 Küünlajalg, Vene töö, 19. saj. (messing)       -
----------------------------------------------------------------
561 Küünlajalg, Vene töö, 19. saj. (messing)       -
----------------------------------------------------------------
562 Küünlajalg, 19/20. saj. (puit, pronksvärv)      -
----------------------------------------------------------------
563 Küünlajalg, 19/20. saj. (puit, pronksvärv)      -
----------------------------------------------------------------
564 Piibel, E Taska töökoda, 1938 (nahk)         -
----------------------------------------------------------------
565 Krutsifiks, 19/20. saj. (malm)            -
----------------------------------------------------------------
566 Tornikell, Vene töö, 19/20. saj. (pronks)      -
----------------------------------------------------------------
567 Tornikell, Vene töö, 19/20. saj. (pronks)      -
----------------------------------------------------------------
568 Tornikell, Vene töö, 1765 (pronks)          -
----------------------------------------------------------------
569 Karikas, 20. saj. II  Misso vald Misso EELK    -
  pool (vask, seest         palvela
  hõbetatud) 
--------------------------              ----------
570 Leivik, 20. saj. II                 -
  pool (valge metall, 
  pealt kullatud)
--------------------------      --------------------------
571 Tornikell, J. C.          Misso kalmistu  -
  Schwenn, Riia, 1882        kabel
  (pronks)
----------------------------------------------------------------
        Võru linn Jüri t. 9, Võru kirik
----------------------------------------------------------------
572 Tool, Chippendale, 1750 (puit, tekstiil)       -
----------------------------------------------------------------
573 Krutsifiks koduse armulaua komplektist,       -
  19/20. saj. (messing, hõbetatud, figuur 
  pronks, kullatud) 
----------------------------------------------------------------
574 Küünlajalg, 20. saj. I pool (pressklaas)       -
----------------------------------------------------------------
575 Graafiline leht "Christus anklopfend",        -
  19/20. saj. (litograafia) 
----------------------------------------------------------------
576 Kroonlühter kaheksa tulega, 20. saj.         -
  II pool (metall, klaas) 
----------------------------------------------------------------
577 Kroonlühter kaheksa tulega, 20. saj.         -
  II pool (metall, klaas) 
----------------------------------------------------------------
578 Kroonlühter kuue tulega, 20. saj. II         -
  pool (metall, klaas) 
----------------------------------------------------------------
579 Kroonlühter kuue tulega, 20. saj. II pool      -
  (metall, klaas) 
----------------------------------------------------------------
580 Karikas, 20. saj. I  Võru linn  Karja t. 27,   -
  pool (messing,           Võru EEKB
  hõbetatud)             palvela
--------------------------              ----------
581 Taldrik, 20. saj. I                 -
  pool (messing, 
  hõbetatud)
--------------------------              ----------
582 Harmoonium, 20. saj.                 -
  I pool, Stuttgart 
  (puit, metall)
----------------------------------------------------------------
583 Küünlajalg, 20. saj.  Antsla linn Pärna t. 52,   -
  (kollane metall)          Antsla EEKB
                    palvela
--------------------------              ----------
584 Küünlajalg, 20. saj.                 -
  (kollane metall)
--------------------------              ----------
585 Karikas, 20. saj.                  -
  (valge metall)
--------------------------              ----------
586 Harmoonium, USA töö,                 -
  19/20. saj. (puit, 
  metall)
----------------------------------------------------------------
587 Vabadussõja      Rõuge vald Rõuge, Rõuge   -
  mälestussammas, V.         vallavalitsus
  Mellik, 1926 (pronks,
  graniit)  
----------------------------------------------------------------
588 Vabadussõja      Vastseliina Võidu t. 22,   -
  mälestussammas, M.   vald    Vastseliina
  Saks, 1931 (pronks,        vallavalitsus
  graniit)   
----------------------------------------------------------------
589 Hauasammas Evald    Sõmerpalu  Osula kalmistu aj. 75-k
  Malteneki haual, 1938 vald
  (graniit)
----------------------------------------------------------------
590 Rist Maria ja Liisa  Lasva vald Pindi kalmistu  -
  Pikali haual, 19. saj. 
  (kivi) 
--------------------------              ----------
591 Johann Kahno                     -
  hauasammas, H. 
  Halliste, 1933 
  (graniit, pronks)
--------------------------              ----------
592 Hauapiire, 19. saj.                 -
  (raud)
----------------------------------------------------------------
          Võru linn Võru kalmistu
----------------------------------------------------------------
593 Rist Julie Sohardi haual, 19/20. saj. (metall)    -
----------------------------------------------------------------
594 Rist Theodor ja Scharlotte von Kosmelleni haual,   -
  1834 (metall) 
----------------------------------------------------------------
595 Rist prk. Richard Kordese haual, K. Kopiewski,    -
  19. saj. (graniit) 
----------------------------------------------------------------
596 Hauasammas Johannes Krastini haual, 1920. aastad   -
  (betoon, graniit) 
----------------------------------------------------------------
597 Rist Else Mageri haual, 1929 (graniit)        -
----------------------------------------------------------------
598 Prk. Tiganiku hauaplats, H. Halliste,        -
  1937 (graniit)
----------------------------------------------------------------
599 Aleksander Sibula hauaplats, 1939 (graniit)     -
----------------------------------------------------------------
600 Hauasammas prk. Sinka haual, 1968 (betoon,      -
  keraamika)
----------------------------------------------------------------
601 Hauasammas Erich Kongo haual, R. Kuld,        - 
  1983 (pronks, graniit) 
----------------------------------------------------------------
602 Hauasammas prk. Siiraku haual, E. Paberit,      -
  1970. aastad (graniit) 
----------------------------------------------------------------
603 Skulptuur "Ema     Võru linn  Vilja t. 14,   -
  lapsega", E. Taniloo,       Võru Elektrivõrk
  1991 (graniit)
----------------------------------------------------------------
      Võru linn Võru-Kubija, Võrumaa haigla
----------------------------------------------------------------
604 Akvarell "Kevad", E. Lehis, 1980 (akvarell, paber)  -
----------------------------------------------------------------
605 Akvarell "Kevad on tulnud", E. Lehis, 1980      -
  (akvarell, paber) 
----------------------------------------------------------------
606 Akvarell "Lilled laual", E. Lehis, 1980       -
  (akvarell, paber) 
----------------------------------------------------------------
607 Akvarell "Maastik", E. Lehis, 1980          -
  (akvarell, paber) 
----------------------------------------------------------------
608 Akvarell "Lilled", V. Lember-Bogatkina,       - 
  1980 (akvarell, paber) 
----------------------------------------------------------------
609 Akvarell "Kontsert", V. Lember-Bogatkina, 1978    -
  (akvarell, paber) 
----------------------------------------------------------------
610 Akvarell "Tõhela, 1948", M. Leis, 1981        -
  (akvarell, paber) 
----------------------------------------------------------------
611 Akvarell "Rondo II", M. Leis, 1978          -
  (akvarell, paber) 
----------------------------------------------------------------
612 Akvarell "Rondo III", M. Leis, 1980         -
  (akvarell, paber)
----------------------------------------------------------------
613 Akvarell "Rondo IV", M. Leis, 1971          -
  (akvarell, paber)
----------------------------------------------------------------
614 Akvarell "Rondo V", M. Leis, 1988          -
  (akvarell, paber)
----------------------------------------------------------------
615 Akvarell "Vana jahionn", Ü. Meister,         -
  1981 (akvarell, paber) 
----------------------------------------------------------------
616 Akvarell "Kadri", T. Pallo-Vaik, 1980        -
  (akvarell, paber)
----------------------------------------------------------------
617 Akvarell "Lillekiosk. Budapest", I. Paul,      -
  1981 (akvarell, paber) 
----------------------------------------------------------------
618 Akvarell "Põllulilled", A. Pilar, 1981        -
  (akvarell, paber) 
----------------------------------------------------------------
619 Akvarell "Köögilaud", A. Pilar, 1981         -
  (akvarell, paber)
----------------------------------------------------------------
620 Akvarell "Vaade rõdult II", O. Terri,        -
  1984 (akvarell, paber) 
----------------------------------------------------------------
621 Akvarell "Peipsi rannal", A. Uiga,          -
  1981 (akvarell, paber) 
----------------------------------------------------------------
622 Maal "Loojang", L.   Antsla vald Linda       -
  Siim (õli, lõuend)         Rahvamaja
--------------------------              ----------
623 Maal "Lõuna-Eesti                  -
  maastik", R. Sepp, 
  1946 (õli, lõuend)
----------------------------------------------------------------
       Antsla vald Lusti Algkool-lasteaed
----------------------------------------------------------------
624 Maal "Suvemaastik", T. Vint, 1973 (õli, lõuend)   -
----------------------------------------------------------------
625 Maal "Valgus", L. Lapin, 1975 (õli, lõuend)     -
----------------------------------------------------------------
626 Maal "Õitsev maa", K. Kaasik, 1972 (õli, lõuend)   -
----------------------------------------------------------------
627 Maal "Ööliblikas", J. Palm (õli, lõuend)       -
----------------------------------------------------------------
628 Akvarell "Sinililled", M. Leis, 1975 (akvarell)   -
----------------------------------------------------------------
629 Akvarell "Orhideed", A. Vint (guaðð)         -
----------------------------------------------------------------
630 Graafika "Kena koht ka", C. Klar (pehmelakk)     -
----------------------------------------------------------------
631 Triptühhon rahvakunsti Võru linn  Liiva t. 13,   -
  teemal, 1964 (klaas)        Võru
                    Kultuurimaja
                    "Kannel"
--------------------------              ----------
632 Klaasimaal "Külvaja",                -
  1964 (klaas)
----------------------------------------------------------------
633 Ausammas "Lauluema",  Meremäe   Meremäe      -
  E. Taniloo, 1986    vald    vallavalitsus
  (graniit) 
----------------------------------------------------------------
         Misso vald Luhamaa EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
634 Käsilühter, 20. saj. I pool            21. III
  (pronks, kullatud)                 12 a
----------------------------------------------------------------
635 Käsilühter, 20. saj. I pool            21. III
  (pronks, kullatud)                 12 a
----------------------------------------------------------------
636 Laulatuskroon, 20. saj. I pool           21. III
  (messing, kullatud, vask, hõbetatud)        12 a
----------------------------------------------------------------
637 Laulatuskroon, 20. saj. I pool (messing,      21. III 
  kullatud, vask, hõbetatud)             12 a
----------------------------------------------------------------
638 Peeker, 20. saj. (messing, hõbetatud)       21. III 
                            12 a
----------------------------------------------------------------
639 Rist, 20. saj. (messing, kullatud)         21. III
                            12 a
----------------------------------------------------------------
        Meremäe vald Meeksi EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
640 Ikoon "Püha Jüri", 20. saj. I pool         21. III
  (õli, lõuend)                   13 a
----------------------------------------------------------------
641 Ikoon "Ristija Johannese pea", 20.         21. III
  saj. II pool (õli, lõuend)             13 a
----------------------------------------------------------------
642 Kuuikoon "Juuli", 20. saj. I pool         21. III 
  (segatehnika, puit)                13 a
----------------------------------------------------------------
643 Linik, 20. saj. I pool (tekstiil)         21. III
                            13 a
----------------------------------------------------------------
644 Karikas koduse armulaua komplektist,        21. III
  19/20. saj. (messing, kullatud)          13 a
----------------------------------------------------------------
645 Lusikas koduse armulaua komplektist, 1931     21. III 
  (messing, kullatud)                13 a
----------------------------------------------------------------
646 Annisäiliti koduse armulaua komplektist,      21. III 
  19/20. saj. (messing, kullatud)          13 a
----------------------------------------------------------------
647 Peeker, 19/20. saj. (messing, kullatud)      21. III 
                            13 a
----------------------------------------------------------------
648 Peeker, 19/20. saj. (messing)           21. III
                            13 a
----------------------------------------------------------------
649 Seitsmikküünlajalg, 20. saj. I pool        21. III
  (messing, hõbetatud)                13 a
----------------------------------------------------------------
650 Annikarbike lusikaga, 19/20. saj.         21. III 
  (kollane metall)                  13 a
----------------------------------------------------------------
651 Ikoon "Kristus ristil", 19/20. saj.        21. III
  (messing, hõbetatud, pronks, puit)         13 a
----------------------------------------------------------------
652 Rist (aujärjetagune), 20. saj.           21. III
  (puit, õlivärv)                  13 a
----------------------------------------------------------------
653 Peeker, 20. saj. (valge metall)          21. III
                            13 a
----------------------------------------------------------------
654 Peeker, 20. saj. (valge metall)          21. III
                            13 a
----------------------------------------------------------------
655 Seitsmikküünlajalg, 19/20. saj. (messing)     21. III
                            13 a
----------------------------------------------------------------
656 Lühendatud noodiraamat, 1849 (poolnahk)      21. III
                            13 a
----------------------------------------------------------------
657 Noodiraamat, 1849 (nahk)              21. III
                            13 a
----------------------------------------------------------------
      Varstu vald Mõniste-Ritsiku EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
658 Ripplamp, 19. saj. II pool (messing)        21. III
                            14 a
----------------------------------------------------------------
659 Ripplamp, 19. saj. II pool (messing)        21. III
                            14 a
----------------------------------------------------------------
660 Ripplamp, 19. saj. II pool (messing)        21. III 
                            14 a
----------------------------------------------------------------
661 Ripplamp, 19. saj. II pool (messing)        21. III
                            14 a
----------------------------------------------------------------
662 Ripplamp, 19. saj. II pool (messing)        21. III
                            14 a
----------------------------------------------------------------
663 Käsilühter, 19. saj. II pool (messing,       21. III
  kullatud, email)                  14 a
----------------------------------------------------------------
664 Ikoon "Kristuse surikuju", 19. saj.        21. III
  II pool (õli, lõuend)               14 a
----------------------------------------------------------------
665 Põrandalühter, 20. saj. I pool (messing)      21. III
                            14 a
----------------------------------------------------------------
666 Annisäiliti, 20. saj. (messing, hõbetatud)     21. III
                            14 a
----------------------------------------------------------------
667 Oda, 19/20. saj. (metall, luu)           21. III
                            14 a
----------------------------------------------------------------
668 Peeker, 20. saj. II pool (messing)         21. III
                            14 a
----------------------------------------------------------------
669 Taldrik, 20. saj. II pool (messing)        21. III
                            14 a
----------------------------------------------------------------
670 Taldrik, 20. saj. II pool (messing)        21. III
                            14 a
----------------------------------------------------------------
671 Annisäiliti, 20. saj. (messing)          21. III
                            14 a
----------------------------------------------------------------
672 Liitianõu, 20. saj. II pool (messing)       21. III
                            14 a
----------------------------------------------------------------
673 Ikoon "Jumalaema eestkoste", 19. saj.       21. III
  II pool (õli, puit)                14 a
----------------------------------------------------------------
674 Ikoon "Kristus ristil", 19/20. saj.        21. III
  (messing, hõbetatud, pronks, puit)         14 a
----------------------------------------------------------------
675 Rist (aujärjetagune), 20. saj.           21. III
  (puit, õlivärv)                  14 a
----------------------------------------------------------------
676 Peeker, 20. saj. (valge metall)          21. III
                            14 a
----------------------------------------------------------------
677 Peeker, 20. saj. (valge metall)          21. III
                            14 a
----------------------------------------------------------------
678 Seitsmikküünlajalg, 19/20. saj.          21. III
  (messing)                     14 a
----------------------------------------------------------------
679 Lühendatud noodiraamat, 1849 (poolnahk)      21. III
                            14 a
----------------------------------------------------------------
680 Noodiraamat, 1849 (nahk)              21. III
                            14 a
----------------------------------------------------------------
        Meremäe vald Obinitsa EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
681 Põrandalühter fajanssküünlaga, 19. saj. II     21. III
  pool (messing)                   15 a
----------------------------------------------------------------
682 Põrandalühter, 19. saj. II pool (messing)     21. III
                            15 a
----------------------------------------------------------------
683 Põrandalühter, 19. saj. II pool (messing)     21. III
                            15 a
----------------------------------------------------------------
684 Põrandalühter, 19. saj. II pool (messing)     21. III
                            15 a
----------------------------------------------------------------
685 Laulatuskroon, 20. saj. I pool (messing)      21. III
                            15 a
----------------------------------------------------------------
686 Laulatuskroon, 20. saj. I pool (messing)      21. III
                            15 a
----------------------------------------------------------------
687 Küünalde alus hingepalvelaualt, 20. saj.      21. III 
  I pool (messing)                  15 a
----------------------------------------------------------------
688 Oda, 19/20. saj. (metall, luu)           21. III
                            15 a
----------------------------------------------------------------
689 Oda, 20. saj. (metall, plastmass)         21. III
                            15 a
----------------------------------------------------------------
690 Tool, 20. saj. (puit)               21. III
                            15 a
----------------------------------------------------------------
691 Annisäiliti, 19/20. saj. (messing,         21. III 
  hõbetatud)                     15 a
----------------------------------------------------------------
692 Rist (aujärjepealne), 19/20. saj. (messing,    21. III
  hõbetatud)                     15 a
----------------------------------------------------------------
693 Laulatuskroon, 20. saj. I pool (messing,      21. III
  tekstiil)                     15 a
----------------------------------------------------------------
694 Laulatuskroon, 20. saj. I pool (messing,      21. III 
  tekstiil)                     15 a
----------------------------------------------------------------
695 Põrandalühter fajanssküünlaga, 19. saj.      21. III
  II pool (messing)                 15 a
----------------------------------------------------------------
696 Põrandalühter, 19. saj. II pool (messing)     21. III
                            15 a
----------------------------------------------------------------
697 Põrandalühter, 19. saj. II pool (messing)     21. III
                            15 a
----------------------------------------------------------------
698 Põrandalühter, 19. saj. II pool (messing)     21. III
                            15 a
----------------------------------------------------------------
699 Kirikulipp, 19. saj. II pool (tekstiil)      21. III
                            15 a
----------------------------------------------------------------
700 Kirikulipp, 19. saj. II pool (metall)       21. III
                            15 a
----------------------------------------------------------------
701 Rist (aujärjetagune), Meremäe   Küllatuva    21 III
  20. saj. I pool (õli, vald    EAÕ kirik    15 a
  puit)
--------------------------              ----------
702 Ikoon "Suzdali                   21 III
  Jefrossinia" Obinitsa               15 a
  EAÕ kirikust, 20. saj. 
  I pool (õli, lõuend)
----------------------------------------------------------------
      Võru linn Lembitu t. 1, Võru EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
703 Tornikell, 19. saj. (pronks)            21. III
                            16 a
----------------------------------------------------------------
704 Tornikell, 19. saj. (pronks)            21. III
                            16 a
----------------------------------------------------------------
705 Tornikell Plaani EAÕ kirikust, 19. saj.      21. III
  (pronks)                      16 a
----------------------------------------------------------------
706 Evangeelium (aujärjepealne), 1910 (tekstiil,    21. III
  messing)                      16 a
----------------------------------------------------------------
707 Evangeelium (aujärjepealne), 1896 (tekstiil,    21. III 
  messing)                      16 a
----------------------------------------------------------------
708 Rist, 19. saj. II pool (messing, email,      21. III
  kullatud)                     16 a
----------------------------------------------------------------
709 Taldrik, 18. saj. lõpp (tina)           21. III
                            16 a
----------------------------------------------------------------
710 Ikoon "Kristus Ketsemane aias", 20. saj.      21. III
  I pool (õli, papp)                 16 a
----------------------------------------------------------------
711 Ikoon "Saarovi Serafim", 20. saj. I pool      21. III
  (õli, puit)                    16 a
----------------------------------------------------------------
712 Ikoon "Püha Panteleion", 20. saj. I pool      21. III 
  (õli, puit)                    16 a
----------------------------------------------------------------
713 Ikoon "Ülestõusmine", 19/20. saj. (õli, puit)   21. III
                            16 a
----------------------------------------------------------------
714 Ikoon "Püha Katariina", 20. saj. I pool      21. III
  (õli, puit)                    16 a
----------------------------------------------------------------
715 Ikoon "Jumalaema eestkoste", 19. saj.       21. III
  II pool (õli, puit)                16 a
----------------------------------------------------------------
716 Ikoon "Vladimiri Jumalaema", 19. saj.       21. III
  II pool (õli, puit, messing, hõbetatud)      16 a
----------------------------------------------------------------
717 Ikoon "Kaasani Jumalaema", 19. saj.        21. III
  II pool (tempera, puit, messing, hõbetatud)    16 a
----------------------------------------------------------------
718 Ikoon "Püha Katariina", 20. saj. I pool      21. III
  (õli, puit)                    16 a
----------------------------------------------------------------
719 Ikoon "Kõigi Kurbade Rõõmu Jumalaema        21. III
  (kopikatega)", 19. saj. II pool (õli, puit)    16 a
----------------------------------------------------------------
720 Ikoon "Apostlid Peetrus ja Paulus",        21. III
  19/20. saj. I pool (õli, puit)           16 a
----------------------------------------------------------------
721 Ikoon "Ülestõusmine 12 pühaga", 19. saj.      21. III
  II pool (tempera, puit)              16 a
----------------------------------------------------------------
722 Rist, 20. saj. I pool (puit, õlivärv)       21. III
                            16 a
----------------------------------------------------------------
723 Rist, 20. saj. I pool (messing, kullatud,     21. III
  õlivärv, plekk)                  16 a
----------------------------------------------------------------
724 Rist (aujärjepealne), 20. saj. I pool       21. III
  (messing, email)                  16 a
----------------------------------------------------------------
725 Taldrik, 19/20. saj. (messing)           21. III
                            16 a
----------------------------------------------------------------
726 Peeker, 19. saj. II pool (messing,         21. III
  hõbetatud)                     16 a
----------------------------------------------------------------
727 Peeker, 19. saj. II pool (messing,         21. III
  hõbetatud)                     16 a
----------------------------------------------------------------
728 Annisäiliti, 20. saj. I pool (messing)       21. III
                            16 a
----------------------------------------------------------------
729 Evangeelium (talituste), 1889 (tekstiil,      21. III
  messing, hõbetatud)                16 a
----------------------------------------------------------------
730 Seitsmikküünlajalg, 19/20. saj. (messing)     21. III
                            16 a
----------------------------------------------------------------
731 Ripplamp fajanssküünlaga, 19. saj. I        21. III
  pool (messing, hõbetatud)             16 a
----------------------------------------------------------------
732 Ripplamp kolme tulega, 20. saj. I pool       21. III
  (messing)                     16 a
----------------------------------------------------------------
733 Küünlajalg, 19. saj. I pool (messing,       21. III
  hõbetatud)                     16 a
----------------------------------------------------------------
734 Küünlajalg, 19. saj. (vask, hõbetatud)       21. III
                            16 a
----------------------------------------------------------------
735 Annisäiliti koduse armulaua jaoks, 20.       21. III
  saj. I pool (messing, hõbetatud)          16 a
----------------------------------------------------------------
736 Evangeelium, Kiievi-Petseri Suurklooster,     21. III
  1841 (messing, hõbetatud, email)          16 a
----------------------------------------------------------------
737 Ikoon "Jumalaema Petseri kloostri kuju",      21. III
  19. saj. II pool (õli, puit)            16 a
----------------------------------------------------------------
738 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega", 20. saj.     21. III
  I pool (õli, puit)                 16 a
----------------------------------------------------------------
739 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 20. saj.      21. III
  I pool (õli, puit)                 16 a
----------------------------------------------------------------
740 Ikoon "Jumalaema Kristuse tähisega", 19.      21. III
  saj. II pool (tempera, puit)            16 a
----------------------------------------------------------------
741 Ikoon "Kolmainsus", 19. saj. II pool (õli,     21. III
  puit)                       16 a
----------------------------------------------------------------
742 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 19. saj.      21. III
  II pool (õli, puit, messing, hõbetatud,      16 a
  kullatud) 
----------------------------------------------------------------
743 Ikoon "Basileios Suur", 20. saj. algus       21. III
  (õli, puit)                    16 a
----------------------------------------------------------------
           asukohta ei avaldata
----------------------------------------------------------------
744 Evangeelium (aujärjepealne), 1688 (tekstiil,    1265
  metall)
----------------------------------------------------------------
745 Karikas, Viljandi töö, 17/18. saj. (hõbe, seest  1266
  kullatud) 
----------------------------------------------------------------
746 Ikoon "Ristija Johannese pea" ikonostaasilt,    1268
  Moskva töö, 1784 (õli, puit, hõbe) 
----------------------------------------------------------------
747 Karikas, 1859 (hõbe, seest kullatud)        75-k
----------------------------------------------------------------
748 Leivik, 1859 (hõbe, pealt kullatud)        76-k
----------------------------------------------------------------
749 Oblaatide toos, 1859 (hõbe, seest kullatud)    77-k
----------------------------------------------------------------
750 Leivik, E. Brockmann, 19. saj. (hõbe, pealt    80-k
  kullatud)
----------------------------------------------------------------
751 Leivik, E. Brockmann, 19. saj. (hõbe, pealt    81-k
  kullatud)
----------------------------------------------------------------
752 Ristimisvaagen, Peterburi töö, 19. saj.      87-k
  II pool (hõbe)
----------------------------------------------------------------
753 Karikas, 1947 (hõbe)                108-k
----------------------------------------------------------------
754 Leivik, 1947 (hõbe)                109-k
----------------------------------------------------------------
755 Oblaatide toos, 1947 (hõbe, seest kullatud)    110-k
----------------------------------------------------------------
756 Veinikann, 1947 (hõbe, seest kullatud)       111-k
----------------------------------------------------------------
757 Karikas koduse armulaua komplektist, 1947     112-k
  (hõbe, seest kullatud) 
----------------------------------------------------------------
758 Leivik koduse armulaua komplektist, 1947      113-k
  (hõbe, seest kullatud) 
----------------------------------------------------------------
759 Oblaatide toos koduse armulaua komplektist,    114-k
  1947 (hõbe, seest kullatud) 
----------------------------------------------------------------
760 Veinipudel koduse armulaua komplektist,      115-k
  1947 (hõbe)
----------------------------------------------------------------
761 Küünlajalg koduse armulaua komplektist,      116-k
  1947 (hõbe)
----------------------------------------------------------------
762 Küünlajalg koduse armulaua komplektist, 1947    117-k
  (hõbe)
----------------------------------------------------------------
763 Karikas, M. Rinck, 1792 (hõbe)           138-k
----------------------------------------------------------------
764 Leivik, M. Rinck, 1793 (hõbe)           139-k
----------------------------------------------------------------
765 Oblaatide toos, J. Orenius, 1818 (hõbe)      140-k
----------------------------------------------------------------
766 Evangeelium (aujärjetagune), Moskva töö,      21. III 
  1841/1847 (hõbe)                  12 k-5
----------------------------------------------------------------
767 Rist (aujärjepealne), Moskva töö, 1853       21. III
  (hõbe, kullatud)                  13 k-8
----------------------------------------------------------------
768 Taldrik, Moskva töö, 1866 (hõbe)          21. III
                            13 k-9
----------------------------------------------------------------
769 Karikas, Vene töö, 20. saj. I pool (hõbe,     21. III
  messing)                      14 k-15
----------------------------------------------------------------
770 Taldrik, 18. saj. II pool (hõbe, kullatud)     21. III
                            14 k-16
----------------------------------------------------------------
771 Lusikas, Peterburi töö, 1852 (hõbe)        21. III
                            14 k-17
----------------------------------------------------------------
772 Lusikas, Vene töö, 20. saj. I pool (hõbe)     21. III
                            14 k-18
----------------------------------------------------------------
773 Evangeelium (aujärjepealne), Moskva, 1758,     21. III
  köide 19. saj. (tekstiil, messing)         14 k-19
----------------------------------------------------------------
774 Rist (aujärjepealne), Moskva töö, 1846       21. III 
  (hõbe, kullatud)                  15 k-50
----------------------------------------------------------------
775 Karikas, Moskva töö, 1846 (hõbe, kullatud)     21. III
                            15 k-51
----------------------------------------------------------------
776 Diskos, Moskva töö, 1846 (hõbe, kullatud)     21. III
                            15 k-52
----------------------------------------------------------------
777 Täheke, Moskva töö, 1871 (hõbe, kullatud)     21. III
                            15 k-53
----------------------------------------------------------------
778 Taldrik, Moskva töö, 1860 (hõbe, kullatud)     21. III 
                            15 k-54
----------------------------------------------------------------
779 Taldrik, Moskva töö, 1860 (hõbe, kullatud)     21. III
                            15 k-55
----------------------------------------------------------------
780 Peeker, Moskva töö, 1846 (hõbe, kullatud)     21. III
                            15 k-56
----------------------------------------------------------------
781 Lusikas, Moskva töö, 1890 (hõbe)          21. III
                            15 k-57
----------------------------------------------------------------
782 Täheke, Moskva töö, 1893 (hõbe)          21. III
                            16 k-38
----------------------------------------------------------------
783 Taldrik, Moskva töö, 1782 (hõbe)          21. III
                            16 k-39
----------------------------------------------------------------
784 Taldrik, Moskva töö, 1893 (hõbe)          21. III
                            16 k-40
----------------------------------------------------------------
785 Lusikas, Moskva töö, 1893 (hõbe)          21. III
                            16 k-41
----------------------------------------------------------------
786 Evangeelium (talituste), 1850 (tekstiil,      21. III 
  hõbe, vask)                    16 k-45
----------------------------------------------------------------
787 Toop, 1950. aastad (hõbe)              -
----------------------------------------------------------------
788 Karikas komplektis nr. 80, E. Brockmann,       -
  19. saj. (hõbe, seest kullatud) 
----------------------------------------------------------------
789 Oblaatide toos komplektis nr. 80, 19. saj.      - 
  (hõbe, seest kullatud) 
----------------------------------------------------------------
790 Oblaatide toos komplektis nr. 1266, 1728       -
  (hõbe, seest kullatud) 
----------------------------------------------------------------
791 Veinikann, Tallinna töö, 1872 (hõbe)         -
----------------------------------------------------------------
792 Karikas, D. J. Orenius, R. Krug, 18. saj. (hõbe)   -
----------------------------------------------------------------
793 Oblaatide toos, D. J. Orenius, 18. saj. (hõbe)    -
----------------------------------------------------------------
794 Ristimisvaagen, D. J. Orenius, 18. saj. (hõbe)    -
----------------------------------------------------------------
795 Karikas, Saksa töö, 1993 (hõbe)           -
----------------------------------------------------------------
796 Leivik, Saksa töö, 1993 (hõbe)            -
----------------------------------------------------------------
797 Lusikas, 19. saj. (hõbe)              21. III
                            13 a
----------------------------------------------------------------
798 Evangeelium (aujärjepealne), Moskva töö,      21. III
  1841/1846 (tekstiil, hõbe)             15 a
----------------------------------------------------------------
799 Taldrik, Peterburi töö, 1866 (hõbe)        21. III
                            15 a
----------------------------------------------------------------
800 Evangeelium, 19. saj. (tekstiil, hõbe)       21. III
                            15 a
----------------------------------------------------------------
801 Taldrik, 19/20. saj. (hõbe)            21. III
                            15 a
----------------------------------------------------------------
            Harju maakonnas
----------------------------------------------------------------
802 Bareljeef "G. Ots",  Tallinna  Kaarli pst. 5   -
  A. Kaasik, I. Volkov, linn
  1980 (pronks)   
----------------------------------------------------------------
                    Minister Jaak ALLIK
                    Kantsler Toivo KULDSEPP
  
  
  

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json