Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2002
Avaldamismärge:RTL 1997, 74, 423

Kultuurimälestiseks tunnistamine

        Kultuurimälestiseks tunnistamine

   Kultuuriministri 11. aprilli 1997. a. määrus nr. 17

   Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953;
86, 1538) paragrahvi 3 lõike 4, paragrahvi 12 lõike 1 ja
paragrahvi 46 lõike 2 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse
28. juuli 1994. a. määrusega nr. 272 (RT I 1994, 57, 966; 1996,
41, 798) kinnitatud "Kultuurimälestiseks tunnistamise ja
kultuurimälestiseks olemise lõpetamise korra" punktidele 3 ja 5
määran:

   Tunnistada kunstimälestiseks Saare maakonnas
(järjekorranumber, nimetus, omavalitsusüksus, asukoht, endine
number): 
----------------------------------------------------------------
1 Seinamaalide fragmendid, Kaarma vald Kaarma kirik  744
 13.-15. saj. (secco) 
----------------------------------------------------------------
2 Seinamaalide fragmendid, Leisi vald Karja kirik   745
 14. saj. (secco) 
----------------------------------------------------------------
3 Seinamaalide fragmendid, Kihelkonna Kihelkonna   746
 14. saj. (secco)     vald    kirik
--------------------------              ----------
4 Altarimaal-triptühhon                747
 "Püha õhtusöömaaeg", 
 1591 (õli, puit)
--------------------------              ----------
5 Altarimaal                      747
 "Ülestõusmine", 1591 
 (õli, puit)
----------------------------------------------------------------
6 Seinamaalide fragmendid, Muhu vald  Muhu kirik   748
 14. saj. (secco) 
----------------------------------------------------------------
7 Seinamaalide fragmendid, Valjala   Valjala kirik  749
 13.-15. saj. (secco)   vald
----------------------------------------------------------------
8 Reljeef "Maarja     Torgu vald Jämaja kirik  750
 kuulutus", 16. saj. 
 (dolomiit) 
--------------------------              ----------
9 Reljeef vapiga, 16. saj.               751
 (dolomiit)
--------------------------              ----------
10 Reljeef vapiga, 16.                 752
  saj. (dolomiit)
----------------------------------------------------------------
          Kaarma vald Kaarma kirik
----------------------------------------------------------------
11 Skulptuur "Joosep", Saksa töö, 1450 (polükroomia,  753
  puit)
----------------------------------------------------------------
12 Reljeef piilari tüvesel, 15. saj. (dolomiit)    754
----------------------------------------------------------------
13 Reljeef piilari tüvesel, 15. saj. (dolomiit)    754
----------------------------------------------------------------
14 Reljeef piilari tüvesel, 15. saj. (dolomiit)    754
----------------------------------------------------------------
15 Reljeef piilari tüvesel, 15. saj. (dolomiit)    754
----------------------------------------------------------------
16 Reljeef piilari tüvesel, 15. saj. (dolomiit)    754
----------------------------------------------------------------
17 Reljeef loomafiguuridega piilari baasil, 15. saj.  754
  (dolomiit) 
----------------------------------------------------------------
18 Reljeef linnufiguuride ja taimedega piilari     754
  baasil, 15. saj. (dolomiit) 
----------------------------------------------------------------
19 Altar, Lüübeki koolkond, 16. saj. I pool (puit,   756
  polükroomia) 
----------------------------------------------------------------
          Leisi vald Karja kirik
----------------------------------------------------------------
20 Bareljeefid triumfikaare lõunaküljel, 14. saj.   757
  (dolomiit) 
----------------------------------------------------------------
21 Bareljeefid triumfikaare põhjaküljel, 14. saj.   757
  (dolomiit) 
----------------------------------------------------------------
22 Bareljeefid pikihoone põhjapoolsel piilaril, 14.  757
  saj. (dolomiit) 
----------------------------------------------------------------
23 Bareljeefid pikihoone lõunapoolsel piilaril, 14.  757
  saj. (dolomiit)
----------------------------------------------------------------
24 Bareljeef lõunaportaali vimpergil, 14. saj.     757
  (dolomiit)
----------------------------------------------------------------
25 Krutsifiks, 15. saj. (polükroomia, puit)      758
----------------------------------------------------------------
26 Hauaplaat kolme ristiga, 15. saj. (dolomiit)    759
----------------------------------------------------------------
27 Hauaplaat vappidega,  Kihelkonna Kihelkonna   760
  16. saj. (dolomiit)   vald    kirik
--------------------------              ----------
28 Krutsifiks, 1652 (hõbe,               761
  puit)
--------------------------              ----------
29 Hauamonument, 18. saj.               762
  (marmor)
----------------------------------------------------------------
30 Buxhövdeni epitaaf,   Kärla vald Kärla kirik   765
  B. Raschky, 1637 (õli, 
  puit) 
----------------------------------------------------------------
31 Hauaplaat inimese    Muhu vald  Muhu kirik   766
  kujutisega, 1300(?) 
  (dolomiit) 
--------------------------              ----------
32 Hauaplaat ringi                   767
  kujutisega, 1300(?) 
  (dolomiit)
----------------------------------------------------------------
33 Hauaplaat, 1300(?)   Muhu vald  Muhu kirikuaed 768
  (dolomiit) 
--------------------------              ----------
34 Hauaplaat, 1300(?)                 769
  (dolomiit)
--------------------------              ----------
35 Hauaplaat, 13. saj.                 770
  (dolomiit)
--------------------------              ----------
36 Hauaplaat, 13. saj.                 771
  (dolomiit)
--------------------------              ----------
37 Hauaplaat, 13. saj.                 772
  (dolomiit)
--------------------------              ----------
38 Hauaplaat, 13. saj.                 773
  (dolomiit)
----------------------------------------------------------------
39 Epitaaf kahe vapiga,  Pöide vald Pöide kirik   774
  1666 (dolomiit) 
--------------------------              ----------
40 Bareljeef kahe                   775
  inimfiguuriga pikihoone 
  põhjaseina konsoolil, 
  14. saj. I pool 
  (dolomiit)
--------------------------              ----------
41 Hauaplaat kahe vapiga,               776
  1677 (dolomiit)
--------------------------              ----------
42 Hauaplaat rüütli                  777
  figuuriga, 15. saj. 
  (dolomiit)
--------------------------              ----------
43 Hauaplaat kahe vapiga,               778 
  16. saj. (dolomiit)
--------------------------              ----------
44 Hauaplaat ratasristiga,               779
  16. saj.(?) (dolomiit)
----------------------------------------------------------------
45 Hauaplaat teksti ja   Pihtla vald Püha kirikuaed 781
  nelja vapiga, 1603 
  (dolomiit) 
----------------------------------------------------------------
46 Trapetsikujuline    Valjala   Valjala kirik  782
  hauaplaat ratasristiga, vald
  1300 (dolomiit)
----------------------------------------------------------------
47 Kantsel, 1612 - 19.   Torgu vald Jämaja kirik  783
  saj. (puit õli) 
--------------------------              ----------
48 Epitaaf, 17. saj.                  784
  (dolomiit)
----------------------------------------------------------------
          Kaarma vald Kaarma kirik
----------------------------------------------------------------
49 Kantsel, J. Jakobson, 1645 (puit, polükroomia)   790
----------------------------------------------------------------
50 Epitaaf Kristuse haudapanemise stseeniga,      791
  kohalik töö, 17. saj. (puit, polükroomia) 
----------------------------------------------------------------
51 Ristimiskivi, 14. saj. (dolomiit)          792
----------------------------------------------------------------
52 Vapp-epitaaf, 1601 (dolomiit)            793
----------------------------------------------------------------
53 Ludwich Tolli vapp-epitaaf, 1693 (puit,       794
  polükroomia)
----------------------------------------------------------------
54 Carl Johan Ekesparre vapp-epitaaf, 1761 (puit,   795
  polükroomia) 
----------------------------------------------------------------
55 Mensa, 15. saj. (dolomiit)             797
----------------------------------------------------------------
56 Mensa, 15. saj. (dolomiit)             798
----------------------------------------------------------------
57 Mensa, 15. saj. (dolomiit)             799
----------------------------------------------------------------
58 Aderkasi vapp-epitaaf, B. Budeloch, 1680 (dolomiit) 800
----------------------------------------------------------------
59 Kantsel, B. Raschky,  Leisi vald Karja kirik   805
  1638 (puit, 
  polükroomia) 
--------------------------              ----------
60 Ristimiskivi, 14. saj.               806
  I pool (dolomiit)
--------------------------              ----------
61 Kroonlühter                     813
  neljateistkümne tulega 
  ja kotka figuuriga,
  17/18. saj. (messing, 
  graveeritud)
----------------------------------------------------------------
62 Kantsel, 1604-1769   Kihelkonna Kihelkonna   814
  (puit, õli)       vald    kirik
--------------------------              ----------
63 Epitaaf, B. Raschky,                815
  1650 (puit, õli)
--------------------------              ----------
64 Freytag-Loringhoveni                816
  vapp-epitaaf, 19. saj. 
  (puit, polükroomia)
--------------------------              ----------
65 Küünlajalg, 1857                  827
  (messing, graveeritud)
--------------------------              ----------
66 Küünlajalg, 1857                  828
  (messing, graveeritud)
----------------------------------------------------------------
   Kuressaare linn Tallinna mnt. 13, Laurentiuse kirik
----------------------------------------------------------------
67 Ristimiskivi, Fröjeli koolkond, 14. saj.      829
  (lubjakivi)
----------------------------------------------------------------
68 Kroonlühter kümne tulega ja ratsaniku figuuriga,  831 
  16. saj. (messing) 
----------------------------------------------------------------
69 Kroonlühter kuueteistkümne tulega ja kahepäise   832
  kulli figuuriga, 1635 (messing, graveeritud) 
----------------------------------------------------------------
70 Kroonlühter kaheteistkümne tulega, 1643 (messing,  833
  graveeritud) 
----------------------------------------------------------------
71 Kroonlühter kuue    Kärla vald Kärla kirik   842
  tulega, Vene töö, 19. 
  saj. (messing, 
  hõbetatud) 
--------------------------              ----------
72 Kroonlühter                     842
  neljateistkümne tulega, 
  Vene töö, 19. saj.
  (messing, hõbetatud)
--------------------------              ----------
73 Kroonlühter                     842
  neljateistkümne tulega, 
  Vene töö, 19. saj.
  (messing, hõbetatud)
----------------------------------------------------------------
74 Ristimiskivi, 14. saj. Pöide vald Pöide kirik   850
  I pool (dolomiit) 
--------------------------              ----------
75 Epitaaf, 17. saj.                  851
  (dolomiit)
----------------------------------------------------------------
76 Altar, G. Böhme, 1753  Pihtla vald Püha kirik   853
  (puit, õli) 
--------------------------              ----------
77 Kantsel, 1793 (puit)                854
----------------------------------------------------------------
78 Altar, N. Lorentzon,  Valjala   Valjala kirik  863
  1820 (puit, õli)    vald
--------------------------              ----------
79 Ristimiskivi, Reini                 864
  koolkond, 1260-1265 
  (dolomiit)
--------------------------              ----------
80 Pastor Andreas                   865
  Freigiuse epitaaf, 1664 
  (dolomiit)
--------------------------              ----------
81 Epitaaf krutsifiksiga,               866
  1667 (dolomiit)
----------------------------------------------------------------
    Kuressaare linn Lossi t. 8, Kuressaare EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
82 Ikonostaas, 1790-1880 (puit, õli)          879
----------------------------------------------------------------
83 Ikoon "Nikolai Imetegija", 18. saj. (õli, puit)   880
----------------------------------------------------------------
84 Ikoon "Nikolai Imetegija", Palehhi töö, 19. saj.  881
  (tempera, puit) 
----------------------------------------------------------------
85 Ikoon "Kolmainsus", 18/19. saj. (tempera, puit)   882
----------------------------------------------------------------
86 Ikoon "Kaasani Jumalaema", 19. saj. (tempera, puit) 883
----------------------------------------------------------------
87 Ikoon "Kolm pühakut", 18. saj. II pool (õli,    884
  lõuend)
----------------------------------------------------------------
88 Ikoon "Trooniv Kristus", 18/19. saj. (tempera,   885
  puit) 
----------------------------------------------------------------
89 Ikoon "Nikolai Imetegija", 19. saj. (õli, lõuend)  886
----------------------------------------------------------------
90 Ikoon "Jumalaema    Muhu vald Hellamaa EAÕ   887
  uinumine", 18/19. saj.      kirik
  (tempera, puit,
  messingkate hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
91 Ikoon "Jumalaema    Leisi vald Metsküla EAÕ  888
  templisse viimine",         kirik
  18/19. saj. (tempera, 
  puit) 
--------------------------              ----------
92 Ikoon "Ülestõusmine ja               889
  aasta pühad", Palehhi 
  töö, 19/20. saj. 
  (tempera, puit)
----------------------------------------------------------------
93 Oreliprospekt, J. A.  Kihelkonna Kihelkonna   890
  Stein, 1805 (puit)   vald    kirik
----------------------------------------------------------------
   Kuressaare linn Tallinna mnt. 13, Laurentiuse kirik
----------------------------------------------------------------
94 Altar koos aiaga, 1836 (dolomiit, puit, õli)    116-k
----------------------------------------------------------------
95 Altarimaal "Kolgata", C. S. Walther, 1836 (õli,   117-k
  lõuend)
----------------------------------------------------------------
96 Kantsel, 1836 (dolomiit, puit, õli)         118-k
----------------------------------------------------------------
97 Oblaatide toos, 19/20. saj. (kollane metall,    126-k
  nikeldatud)
----------------------------------------------------------------
98 Veinikann, Varssavi töö, 19. saj. (valge metall,  127-k
  seest kullatud) 
----------------------------------------------------------------
99 Kroonlühter kolmekümne tulega, 1907 (messing,    130-k
  graveeritud) 
----------------------------------------------------------------
100 Küünlajalg, 1869 (messing, hõbetatud)       131-k
----------------------------------------------------------------
101 Küünlajalg, 1869 (messing, hõbetatud)       132-k
----------------------------------------------------------------
102 Küünlajalg, Fr. P. Sevrjugin, 19. saj. (messing,  133-k
  hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
103 Küünlajalg, Fr. P. Sevrjugin, 19. saj. (messing,  134-k
  hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
104 Laualühter kolme tulega, 19. saj. (messing)    135-k
----------------------------------------------------------------
105 Laualühter kolme tulega, 19. saj. (messing)    136-k
----------------------------------------------------------------
106 Krutsifiks, 19. saj. (puit, figuur valge metall)  137-k
----------------------------------------------------------------
107 Krutsifiks, 20. saj. (pronks, kullatud)      138-k
----------------------------------------------------------------
108 Krutsifiks, 19. saj. (puit, figuur tina)      139-k
----------------------------------------------------------------
109 Krutsifiks, 20. saj. (messing, hõbetatud; figuur  140-k
  pronks, kullatud) 
----------------------------------------------------------------
110 Tornikell, AS "Tegur", Tartu, 1924 (segametall)  141-k
----------------------------------------------------------------
111 Tornikell, 1925 (segametall)            142-k
----------------------------------------------------------------
112 Rahakirst, 18. saj. (puit, raudsepis)       143-k
----------------------------------------------------------------
113 Piiblipult, 19. saj. (puit, pärltikand)      145-k
----------------------------------------------------------------
114 Piibel, 1859 (plüüð, hõbepanused kullatud)     146-k
----------------------------------------------------------------
115 Harmoonium, A. Koppel, Kuressaare, 20. saj. I   152-k
  pool (puit) 
----------------------------------------------------------------
116 Harmoonium, A. Koppel, Kuressaare, 20. saj. I pool 153-k
  (puit) 
----------------------------------------------------------------
117 Oreliprospekt "Sauer", Frankfurt Oderil, 1881-1903 154-k
  (puit) 
----------------------------------------------------------------
118 Tehumardi memoriaal,  Salme vald Tehumardi    aj. 861
  R. Kuld, M. Varik, 
  A. Murdma, 1966
  (dolomiit) 
----------------------------------------------------------------
119 Monument II      Orissaare  Tagavere    aj. 403
  maailmasõjas hukkunud vald
  sõduritele, M. Mõtus,
  1978 (dolomiit) 
----------------------------------------------------------------
           Asukohta ei avaldata
----------------------------------------------------------------
120 Skulptuur "Apostel Filippus", Lüübeki koolkond,  755
  16. saj. I pool (puit, polükroomia) 
----------------------------------------------------------------
121 Skulptuur "Apostel Peetrus", Lüübeki koolkond,   755
  16. saj. I pool (puit, polükroomia) 
----------------------------------------------------------------
122 Skulptuur "Apostel Jaakobus Noorem", Lüübeki    755
  koolkond, 16. saj. I pool (puit, polükroomia) 
----------------------------------------------------------------
123 Skulptuur "Apostel Jaakobus Vanem", Lüübeki    755
  koolkond, 16. saj. I pool (puit, polükroomia) 
----------------------------------------------------------------
124 Skulptuur "Apostel Johannes", Lüübeki koolkond,  755 
  16. saj. I pool (puit, polükroomia) 
----------------------------------------------------------------
125 Skulptuur "Apostel Juudas", Lüübeki koolkond,   755
  16. saj. I pool (puit, polükroomia) 
----------------------------------------------------------------
126 Skulptuur "Apostel Andreas", Lüübeki koolkond,   755
  16. saj. I pool (puit, polükroomia) 
----------------------------------------------------------------
127 Skulptuur "Apostel Siimon", Lüübeki koolkond,   755
  16. saj. I pool (puit, polükroomia) 
----------------------------------------------------------------
128 Skulptuur "Apostel Bartolomeus", Lüübeki      755
  koolkond, 16. saj. I pool (puit, polükroomia) 
----------------------------------------------------------------
129 Skulptuur "Apostel Toomas", Lüübeki koolkond,   755
  16. saj. I pool (puit, polükroomia) 
----------------------------------------------------------------
130 Skulptuur "Apostel Matteus", Lüübeki koolkond,   755
  16. saj. I pool (puit, polükroomia) 
----------------------------------------------------------------
131 Skulptuur "Apostel Paulus", Lüübeki koolkond,   755
  16. saj. I pool (puit, polükroomia) 
----------------------------------------------------------------
132 Skulptuur "Kristus kohtumõistjana", Lüübeki    755
  koolkond, 16. saj. I pool (puit, polükroomia) 
----------------------------------------------------------------
133 Skulptuur "Apostel", Saksa töö, 15. saj.      763
  (dolomiit)
----------------------------------------------------------------
134 Skulptuur "Apostel", Saksa töö, 15. saj.      764
  (dolomiit)
----------------------------------------------------------------
135 Karikas, 16. saj. (hõbe, kullatud, graveeritud)  785
----------------------------------------------------------------
136 Pateen, 1782 (hõbe, kullatud, graveeritud)     786
----------------------------------------------------------------
137 Küünlajalg, 1777 (vask, graveeritud)        787
----------------------------------------------------------------
138 Küünlajalg, 1777 (vask)              788
----------------------------------------------------------------
139 Kroonlühtri riputusvarras, 18. saj. (raud, sepis, 789
  õli- ja pronksvärv) 
----------------------------------------------------------------
140 Kroonlühtri riputusvarras, 18. saj. (raud, sepis, 789 
  õli- ja pronksvärv) 
----------------------------------------------------------------
141 Karikas, Kuressaare töö, 18/19. saj. (hõbe)    796
----------------------------------------------------------------
142 Ristimisvaagen, 16. saj. (messing, graveeritud)  801
----------------------------------------------------------------
143 Küünlajalg, 1766 (tina)              802
----------------------------------------------------------------
144 Küünlajalg, 1766 (tina)              803
----------------------------------------------------------------
145 Karikas, Breslau töö, 18. saj. (hõbe)       807
----------------------------------------------------------------
146 Karikas, 1716 (hõbe)                808
----------------------------------------------------------------
147 Oblaatide toos, 1719 (hõbe)            809
----------------------------------------------------------------
148 Küünlajalg, 17. saj. (messing)           810
----------------------------------------------------------------
149 Küünlajalg, 17. saj. (messing)           811
----------------------------------------------------------------
150 Karikas, Hamburgi töö, 1599 (hõbe, kullatud,    817
  graveeritud) 
----------------------------------------------------------------
151 Karikas, 18. saj. (hõbe, kullatud)         818
----------------------------------------------------------------
152 Ristimisvaagen, 15. saj. (messing)         819
----------------------------------------------------------------
153 Pateen, 15. saj. (hõbe, graveeritud)        820
----------------------------------------------------------------
154 Pateen, annet. 1676 (hõbe, graveeritud)      821
----------------------------------------------------------------
155 Kann, 1582 (hõbe, graveeritud)           822
----------------------------------------------------------------
156 Kann, 17. saj. (hõbe, kullatud, graveeritud)    823
----------------------------------------------------------------
157 Braa kuue tulega, 16. saj. (messing, graveeritud) 824
----------------------------------------------------------------
158 Küünlajalg, 18/19. saj. (messing)         825
----------------------------------------------------------------
159 Küünlajalg, 18/19. saj. (messing)         826
----------------------------------------------------------------
160 Seinalühter kahe tulega ja mehe figuuriga,     830
  16. saj. (pronks) 
----------------------------------------------------------------
161 Tukukott, annet. 1760 (puit, tekstiil, hõbe)    834
----------------------------------------------------------------
162 Piibel, 1768 (nahk, paber)             835
----------------------------------------------------------------
163 Karikas, Peterburi töö, 1797 (hõbe, üleni     837
  kullatud, graveeritud) 
----------------------------------------------------------------
164 Oblaatide toos, Peterburi töö, 1798 (hõbe,     838
  üleni kullatud, graveeritud) 
----------------------------------------------------------------
165 Ristimisvaagen, 1843 (messing, hõbetatud)     839
----------------------------------------------------------------
166 Küünlajalg, 16. saj. (pronks, graveeritud)     840
----------------------------------------------------------------
167 Küünlajalg, 16. saj. (pronks, graveeritud)     841
----------------------------------------------------------------
168 Karikas, 15. saj. (hõbe, graveeritud, üleni    843
  kullatud)
----------------------------------------------------------------
169 Karikas, Johann Hernelius, Kuressaare, 18.     844
  saj. (hõbe)
----------------------------------------------------------------
170 Pateen, 15. saj. (hõbe, üleni kullatud,      845
  graveeritud)
----------------------------------------------------------------
171 Armulauaveini pudel, 1630 (hõbe, graveeritud)   846
----------------------------------------------------------------
172 Ristimisvaagen, Andreas Berg vanem, Tartu, 18.   847
  saj. (hõbe, graveeritud) 
----------------------------------------------------------------
173 Küünlajalg, 1623 (messing)             848
----------------------------------------------------------------
174 Küünlajalg, 1623 (messing, graveeritud)      849
----------------------------------------------------------------
175 Karikas, 17. saj.(?) (hõbe, kullatud)       855
----------------------------------------------------------------
176 Karikas, Valentin Adrian, Tallinn, 1717 (hõbe,   856
  kullatud, graveeritud) 
----------------------------------------------------------------
177 Ristimisvaagen, 15. saj. (vask)          857
----------------------------------------------------------------
178 Pateen, Valentin Adrian(?), 1717 (hõbe, kullatud, 858
  graveeritud) 
----------------------------------------------------------------
179 Pateen, Moskva töö, 19. saj. (hõbe(?))       859
----------------------------------------------------------------
180 Küünlajalg, 1589 (pronks, graveeritud,       860
  alumiiniumvärv)
----------------------------------------------------------------
181 Küünlajalg, 1589 (pronks, alumiiniumvärv)     861
----------------------------------------------------------------
182 Küünlajalg, 17. saj. (pronks, hõbetatud)      867
----------------------------------------------------------------
183 Küünlajalg, 17. saj. (pronks, hõbetatud)      868
----------------------------------------------------------------
184 Karikas, Nürnbergi töö, 17. saj. (hõbe,      869
  üleni kullatud, graveeritud) 
----------------------------------------------------------------
185 Karikas, Moskva töö, 1830 (hõbe)          870
----------------------------------------------------------------
186 Karikas, Vene töö, annet. 1755 (hõbe, kullatud,  871
  graveeritud) 
----------------------------------------------------------------
187 Annisäiliti, Moskva töö, 1803 (hõbe, kullatud)   872
----------------------------------------------------------------
188 Annisäiliti, Vene töö, 1834 (hõbe, kullatud)    875
----------------------------------------------------------------
189 Välialtar ikoonidega, 1847 (puit, õli, hõbekate  876
  kullatud) 
----------------------------------------------------------------
190 Rist, 18. saj.(?) (valge metall, hõbetatud,    877
  graveeritud) 
----------------------------------------------------------------
191 Evangeelium, Moskva, 1791 (messingköide      878
  hõbetatud, email- ja klaaspanused) 
----------------------------------------------------------------
192 Karikas, Vene töö, 1865 (hõbe, kullatud,      119-k
  graveeritud)
----------------------------------------------------------------
193 Karikas, I. Kopf, Tallinn, 20. saj. I pool (hõbe, 120-k
  kullatud) 
----------------------------------------------------------------
194 Karikas, H. Nowack, L. Maydelli kavand, Tartu,   121-k
  19. saj. (hõbe, kullatud) 
----------------------------------------------------------------
195 Karikas, H. Nowack, Tartu, 19. saj. (hõbe,     122-k
  kullatud)
----------------------------------------------------------------
196 Leivik, Vene töö, 1865 (hõbe, graveeritud)     123-k
----------------------------------------------------------------
197 Leivik, H. Nowack, L. Maydelli kavand, Tartu,   124-k
  19. saj. (hõbe, kullatud) 
----------------------------------------------------------------
198 Leivik, H. Nowack, Tartu, 19. saj. (hõbe,     125-k
  kullatud)
----------------------------------------------------------------
199 Veinikann, Johann Fleischmann, Kuressaare, 17.   128-k
  saj. (hõbe, graveeritud) 
----------------------------------------------------------------
200 Ristimisvaagen, J. E. Nagel, Pärnu, 19. saj.    129-k 
  (hõbe, graveeritud, kullatud) 
----------------------------------------------------------------
201 Oblaatide toos, 1670-1709 (puit, samet,      144-k
  hõbelisandid, graveeritud) 
----------------------------------------------------------------
202 Matteuse evangeelium, G. M. Laurentius, Halle,   147-k
  1721 (nahk) 
----------------------------------------------------------------
203 H. Müller "Evangelischer Herzens Spiegel...",   148-k
  Lüneburg, 1722 (nahk, kullatud, messingpanused) 
----------------------------------------------------------------
204 Basilius Faber "Thesaurus eruditionis       149-k
  scholasticae...", Leipzig, 1726 (pärgament) 
----------------------------------------------------------------
205 A. H. Francke "Erklärung der Psalmen Davids",   150-k
  Halle, 1730 (nahk, kullatud) 
----------------------------------------------------------------
206 Piibel, Tallinn, 1773 (nahk, messingpanused)    151-k
----------------------------------------------------------------

                     Minister Jaak ALLIK
                     Kantsler Toivo KULDSEPP
  
  
  

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json