Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2002
Avaldamismärge:RTL 1997, 74, 424

Kultuurimälestiseks tunnistamine

        Kultuurimälestiseks tunnistamine

   Kultuuriministri 11. aprilli 1997. a. määrus nr. 18

   Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953;
86, 1538) paragrahvi 3 lõike 4, paragrahvi 12 lõike 1 ja
paragrahvi 46 lõike 2 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse
28. juuli 1994. a. määrusega nr. 272 (RT I 1994, 57, 966; 1996,
41, 798) kinnitatud "Kultuurimälestiseks tunnistamise ja
kultuurimälestiseks olemise lõpetamise korra" punktidele 3 ja 5
määran:

   Tunnistada kunstimälestiseks Ida-Viru maakonnas
(järjekorranumber, nimetus, omavalitsusüksus, asukoht, endine
number)

----------------------------------------------------------------
      Jõhvi linn Rakvere t. 6b, Jõhvi kirik
----------------------------------------------------------------
1 Altarimaal "Taevaminek", L. v. Liphart, 1900 (õli,  288
 lõuend) 
----------------------------------------------------------------
2 Triumfikaare grupp, J. V. Rabe, 1728 (puit,     289
 polükroomia)
----------------------------------------------------------------
3 Kantsel, J. V. Rabe, 1728 (puit, polükroomia)    290
----------------------------------------------------------------
4 Krutsifiks, E. Thiele,  Narva linn Bastrakovi   293
 17. saj. (puit,           t. 4, Narva
 polükroomia)             EAÕ kirik
--------------------------              ----------
5 Ikonostaas, V. Astafjev,               294
 ikoonid M. Dikarev, 19. 
 saj. (puit, kullatud, 
 tempera)
----------------------------------------------------------------
6 Ratasrist, 17. saj.   Iisaku vald Iisaku     891
 (paas)                kalmistu
--------------------------              ----------
7 Ratasrist, 17. saj.                 892
 (paas)
--------------------------              ----------
8 Ratasrist, 17. saj.                 893
 (paas)
--------------------------              ----------
9 Ratasrist, 17. saj.                 894
 (paas)
----------------------------------------------------------------
10 Reljeef kahe ovaalse  Illuka vald Kurtna mõis   896
  vapiga, 18. saj. (paas) 
----------------------------------------------------------------
11 Ratasrist, 17. saj.   Lüganuse  Lüganuse    897
  (paas)         vald    kirikuaed
--------------------------      --------------------------
12 Mensa, 15. saj. (paas)       Lüganuse kirik 901
----------------------------------------------------------------
13 Tornikell, 1732 (vask, Lohusuu   Lohusuu kirik  902
  hõbe)          vald
----------------------------------------------------------------
14 Kahhelkivid 525 tk.,  Tudulinna  Tudulinna kirik 903
  Hollandi töö, 18. saj. vald
  I pool (glasuuritud 
  keraamika) 
----------------------------------------------------------------
         Illuka vald Jaama EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
15 Ikoon "Nikolai Imetegija üheteistkümne stseeniga  904
  elust", 19. saj. (õli, puit, messing) 
----------------------------------------------------------------
16 Ikoon "Jumalaema Kristuse märgiga", 17.-20. saj.(?) 905
  (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
17 Ikoon "Paraskeva kahe stseeniga elust", 19. saj. I 906
  pool(?) (tempera, puit) 
----------------------------------------------------------------
18 Ikoon "Nikolai Imetegija", 18. saj. (tempera,    907
  puit)
----------------------------------------------------------------
19 Ikoon "Tessaloniki Demetrios", 19. saj. I pool   909
  (tempera, puit) 
----------------------------------------------------------------
20 Ikoon "Ära itke mind ema", 19. saj. I pool     910 
  (tempera, puit, tinafoolium) 
----------------------------------------------------------------
         Avinurme vald Avinurme kirik
----------------------------------------------------------------
21 Altarimaal "Kristus Ketsemani aias", 19. saj.    7-k 
  II pool (õli, lõuend) 
----------------------------------------------------------------
22 Altar, 19. saj. (puit, õlivärv)           8-k
----------------------------------------------------------------
23 Kantsel, 19. saj. II pool (puit, õlivärv)      9-k
----------------------------------------------------------------
24 Leivik, 19. saj. (messing, hõbetatud, kullatud)   11-k
----------------------------------------------------------------
25 Oblaatide toos, 19. saj. II pool (messing,     12-k 
  hõbetatud, kullatud) 
----------------------------------------------------------------
26 Veinikann, 19. saj. (messing, hõbetatud)      13-k
----------------------------------------------------------------
27 Veinikann, 19. saj. (messing, hõbetatud)      14-k
----------------------------------------------------------------
28 Ristimisvaagen, 19/20. saj. (messing, hõbetatud)  15-k
----------------------------------------------------------------
29 Kroonlühter kolmekümne kuue tulega, 19. saj.    16-k
  (messing)
----------------------------------------------------------------
30 Kroonlühter kuueteistkümne tulega, 19. saj.     17-k
  (pronks, plekk) 
----------------------------------------------------------------
31 Seinalühter kahe tulega, 19. saj. (pronks)     18-k
----------------------------------------------------------------
32 Seinalühter kahe tulega, 19. saj. (pronks)     19-k
----------------------------------------------------------------
33 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   22-k
----------------------------------------------------------------
34 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   23-k
----------------------------------------------------------------
35 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   24-k
----------------------------------------------------------------
36 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   25-k
----------------------------------------------------------------
37 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   26-k
----------------------------------------------------------------
38 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   27-k
----------------------------------------------------------------
39 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   28-k
----------------------------------------------------------------
40 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   29-k
----------------------------------------------------------------
41 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   30-k
----------------------------------------------------------------
42 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   33-k
----------------------------------------------------------------
43 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   32-k
----------------------------------------------------------------
44 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   33-k
----------------------------------------------------------------
45 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   34-k
----------------------------------------------------------------
46 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   35-k
----------------------------------------------------------------
47 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   36-k
----------------------------------------------------------------
48 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   37-k
----------------------------------------------------------------
49 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   38-k
----------------------------------------------------------------
50 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   39-k
----------------------------------------------------------------
51 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   40-k
----------------------------------------------------------------
52 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   41-k
----------------------------------------------------------------
53 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   42-k
----------------------------------------------------------------
54 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   43-k
----------------------------------------------------------------
55 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   44-k
----------------------------------------------------------------
56 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   45-k
----------------------------------------------------------------
57 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   46-k
----------------------------------------------------------------
58 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   47-k
----------------------------------------------------------------
59 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   48-k
----------------------------------------------------------------
60 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   49-k
----------------------------------------------------------------
61 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   50-k
----------------------------------------------------------------
62 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   51-k
----------------------------------------------------------------
63 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   52-k
----------------------------------------------------------------
64 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   53-k
----------------------------------------------------------------
65 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   54-k
----------------------------------------------------------------
66 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   55-k
----------------------------------------------------------------
67 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   56-k
----------------------------------------------------------------
68 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   57-k
----------------------------------------------------------------
69 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   58-k
----------------------------------------------------------------
70 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   59-k
----------------------------------------------------------------
71 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   60-k
----------------------------------------------------------------
72 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   61-k
----------------------------------------------------------------
73 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   62-k
----------------------------------------------------------------
74 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   63-k
----------------------------------------------------------------
75 Seinalühter kahe tulega, 19/20. saj. (messing)   64-k
----------------------------------------------------------------
76 Laualühter kolme tulega, 19. saj. (messing,     65-k
  hõbetatud)
----------------------------------------------------------------
77 Laualühter kolme tulega, 19. saj. (messing,     66-k 
  hõbetatud)
----------------------------------------------------------------
78 Laualühter kolme tulega, 19/20. saj. (messing,   67-k
  hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
79 Laualühter kolme tulega, 19/20. saj. (messing,   68-k
  hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
80 Küünlajalg, Vene töö, 19/20. saj. (messing)     69-k
----------------------------------------------------------------
81 Küünlajalg, Vene töö, 19/20. saj. (messing)     70-k
----------------------------------------------------------------
82 Krutsifiks, 20. saj. I pool (messing, kroomitud,  71-k
  figuur pronks, kullatud) 
----------------------------------------------------------------
83 Tornikell, Vene töö, 19. saj. II pool        72-k
----------------------------------------------------------------
84 Piibel, Tartu, 1903 (nahkköide)           73-k
----------------------------------------------------------------
85 Harmoonium, Estey Organ & Brattleboro USA,     74-k
  19. saj. (puit, metall) 
----------------------------------------------------------------
86 Oreliprospekt, T. Norman, 19. saj. (puit, metall)  75-k
----------------------------------------------------------------
          Iisaku vald Iisaku kirik
----------------------------------------------------------------
87 Altarimaal "Kristuse ilmumine", 19. saj. II pool  76-k 
  (õli, lõuend) 
----------------------------------------------------------------
88 Kantsel, 19. saj. II pool, maalid 1957 (puit,    77-k
  õlivärv)
----------------------------------------------------------------
89 Köstrikantsel, 19. saj. II pool (puit, õlivärv)   78-k
----------------------------------------------------------------
90 Oblaatide toos, 19. saj. II pool (messing,     83-k
  hõbetatud, seest kullatud) 
----------------------------------------------------------------
91 Oblaatide toos, 19. saj. II pool (messing,     83-k 
  hõbetatud, seest kullatud) 
----------------------------------------------------------------
92 Veinikann, 1889 (messing, hõbetatud)        84-k
----------------------------------------------------------------
93 Veinikann, 1892 (messing, hõbetatud)        85-k
----------------------------------------------------------------
94 Ristimisvaagen, 1869 (messing, hõbetatud)      86-k
----------------------------------------------------------------
95 Ristimisvaagen, 19/20. saj. (messing, hõbetatud)  87-k
----------------------------------------------------------------
96 Kroonlühter kaheksateistkümne tulega, Vene töö,   88-k
  19. saj. II pool (messing, hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
97 Kroonlühter kahekümne nelja tulega, 19. saj.    89-k
  II pool (malm, alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
98 Kroonlühter kahekümne nelja tulega, 19. saj.    89-k 
  II pool (malm, alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
99 Seinalühter viie tulega, 19. saj. (malm,      91-k
  alumiiniumvärv)
----------------------------------------------------------------
100 Seinalühter viie tulega, 19. saj. (malm,      92-k
  alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
101 Põrandalühter viie tulega, 19. saj. II pool    93-k
  (puit, raudtraat) 
----------------------------------------------------------------
102 Põrandalühter viie tulega, 19. saj. II pool    94-k
  (puit, raudtraat) 
----------------------------------------------------------------
103 Küünlajalg (altari), 19. saj. II pool (malm,    95-k
  alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
104 Küünlajalg (altari), 19. saj. II pool (malm,    96-k
  alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
105 Küünlajalg, 19. saj. II pool (messing,       97-k
  hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
106 Küünlajalg, 19. saj. II pool (messing, hõbetatud) 98-k
----------------------------------------------------------------
107 Küünlajalg, 19. saj. (pronks)           99-k
----------------------------------------------------------------
108 Küünlajalg, 19. saj. (pronks)           100-k
----------------------------------------------------------------
109 Krutsifiks, 18/19. saj.(?) (puit, polükroomia)   101-k
----------------------------------------------------------------
110 Maal "Aabrami ohvritoomine", S. Lemoyne, 1725   102-k
  (õli, lõuend) 
----------------------------------------------------------------
111 Tornikell, 1893 (pronks)              103-k
----------------------------------------------------------------
112 Tornikell, 1893 (pronks)              104-k
----------------------------------------------------------------
113 Piibel, 1884 (nahk, messing)            105-k
----------------------------------------------------------------
114 Graafiline leht "Kristus okaskrooniga", 19/20.   106-k
  saj. (litograafia) 
----------------------------------------------------------------
115 Oreliprospekt, H. Voit & Söhne Durlach, 19. saj.  107-k
  (puit, metall) 
----------------------------------------------------------------
116 Roosaken, 19. saj. II pool (klaasimaal, tina)   108-k
----------------------------------------------------------------
117 Hauasammas Peebu    Iisaku vald Iisaku kalmistu 109-k
  suguvõsale, 1965 
  (graniit) 
--------------------------              ----------
118 Ratasrist Anton ja                 110-k
  Henriette Terasmaa 
  haual, 1960.-70. 
  aastad (graniit)
--------------------------              ----------
119 Rist Marie Pauni                  111-k
  haual, 1889 (malm)
----------------------------------------------------------------
120 Oblaatide toos     Illuka vald Illuka kirik  114-k
  (messing, hõbetatud, 
  kullatud) 
--------------------------              ----------
121 Küünlajalg, 19. saj.                115-k
  (messing)
--------------------------              ----------
122 Küünlajalg, 19. saj.                116-k
  (messing)
--------------------------              ----------
123 Küünlajalg, 19/20.                 117-k
  saj. (messing)
--------------------------              ----------
124 Harmoonium, Peterburi               118-k
  töö, 19. saj. (puit, 
  metall)
--------------------------              ----------
125 Ristimisvaagen, 1885                 a
  (messing)
--------------------------              ----------
126 Tornikell, Peterburi                 a
  töö, 1892 (pronks)
--------------------------              ----------
127 Tornikell, 19. saj. II                a
  pool (pronks)
----------------------------------------------------------------
         Lohusuu vald Lohusuu kirik
----------------------------------------------------------------
128 Altarimaal "Kristus Keneetsareti järvel",     119-k
  W. Krüger, 1882 (õli, lõuend) 
----------------------------------------------------------------
129 Altarisein ja -võre, 1880 (puit, õli- ja      120-k 
  pronksvärv)
----------------------------------------------------------------
130 Kantsel, 1880 (puit, õli- ja pronksvärv)      121-k
----------------------------------------------------------------
131 Karp, 19. saj. (messing, hõbetatud, seest     124-k
  kullatud)
----------------------------------------------------------------
132 Kroonlühter neljakümne nelja tulega, 19. saj.   125-k
  (malm, pronksvärv) 
----------------------------------------------------------------
133 Kroonlühter neljakümne kahe tulega, 19. saj.    126-k 
  (malm, pronksvärv) 
----------------------------------------------------------------
134 Kroonlühter neljakümne kahe tulega, 19. saj.    127-k 
  (malm, pronksvärv) 
----------------------------------------------------------------
135 Seinalühter kolme tulega, 19. saj. (malm,     128-k
  pronksvärv)
----------------------------------------------------------------
136 Seinalühter kolme tulega, 19. saj. (malm,     129-k
  pronksvärv)
----------------------------------------------------------------
137 Seinalühter kolme tulega 19. saj. (malm,      130-k
  pronksvärv)
----------------------------------------------------------------
138 Laualühter nelja tulega, 19. saj. (messing, vask) 131-k
----------------------------------------------------------------
139 Laualühter nelja tulega, 19. saj. (messing, vask) 132-k
----------------------------------------------------------------
140 Küünlajalg, 19/20. saj. (messing)         133-k
----------------------------------------------------------------
141 Küünlajalg, 19/20. saj. (messing)         134-k
----------------------------------------------------------------
142 Krutsifiks, 19. saj. (malm, pronks)        135-k
----------------------------------------------------------------
143 Tornikell, 1732 (pronks)              136-k
----------------------------------------------------------------
144 Piibel, Tartu töö, 1878 (tekstiilköide)      136-k
----------------------------------------------------------------
145 Oreliprospekt, 19. saj. (puit, metall)       136-k
----------------------------------------------------------------
146 Altarimaal       Toila vald Pühajõe kirik  139-k
  "Taevasseminemine", 
  R. Auer, 1899 (õli, 
  lõuend) 
----------------------------------------------------------------
         Lüganuse vald Lüganuse kirik
----------------------------------------------------------------
147 Karikas, 20. saj. (messing, hõbetatud)       141-k
----------------------------------------------------------------
148 Leivik, 19/20. saj. (messing, hõbetatud)      142-k
----------------------------------------------------------------
149 Oblaatide toos, 19. saj. (messing, hõbetatud,   143-k
  kullatud)
----------------------------------------------------------------
150 Veinikann, 19. saj. II pool (valge metall,     144-k
  messing, hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
151 Karikas, 19. saj. II pool (valge metall)      145-k
----------------------------------------------------------------
152 Leivik, 19. saj. II pool (valge metall)      146-k
----------------------------------------------------------------
153 Oblaatide toos, 19. saj. II pool (valge metall)  147-k
----------------------------------------------------------------
154 Küünlajalg, 19. saj. II pool (valge metall)    148-k
----------------------------------------------------------------
155 Küünlajalg, 19. saj. II pool (valge metall)    149-k
----------------------------------------------------------------
156 Ristimisvaagen, Berliini töö, 19/20. saj. (valge  150-k
  metall) 
----------------------------------------------------------------
157 Ristimisvaagen, 20. saj. I pool (vask, hõbetatud) 151-k
----------------------------------------------------------------
158 Kroonlühter kaheksa tulega, 17/18. saj. (pronks)  154-k
----------------------------------------------------------------
159 Küünlajalg, 19. saj. (messing, hõbetatud)     155-k
----------------------------------------------------------------
160 Küünlajalg, 19. saj. (messing, hõbetatud)     156-k
----------------------------------------------------------------
161 Küünlajalg (altari), 20. saj. I pool (messing,   159-k
  hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
162 Küünlajalg (altari), 20. saj. I pool (messing,   160-k
  hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
163 Tornikell, Vene töö, 1889 (pronks)         164-k
----------------------------------------------------------------
164 Tornikell, 19. saj. (pronks)            165-k
----------------------------------------------------------------
165 Rist, 17. saj. (paas) Lüganuse  Lüganuse    170-k
              vald    kirikuaed
--------------------------      --------------------------
166 Küünlajalg, Vene töö,       Lüganuse kirik  a
  19. saj. (messing, 
  hõbetatud)
--------------------------              ----------
167 Kantsel Rakvere                   a
  Pauluse kirikust, 20. 
  saj. I pool (puit)
--------------------------              ----------
168 Karikakate, 19/20.                  a
  saj. (tekstiil)
--------------------------              ----------
169 Piibel, Toronto, 1972                a
  (nahkköide)
----------------------------------------------------------------
        Tudulinna vald Tudulinna kirik
----------------------------------------------------------------
170 Karikas, 1930. aastad (valge metall, hõbetatud,  172-k
  seest kullatud) 
----------------------------------------------------------------
171 Leivik, 1930 (valge metall)            173-k
----------------------------------------------------------------
172 Kroonlühter kahekümne kahe tulega, 19. saj.    174-k
  II pool (tsink, alumiiniumvärv) 
----------------------------------------------------------------
173 Tornikell, 1645 (pronks)              175-k
----------------------------------------------------------------
174 Tornikell, Vene töö, 19. saj. (pronks)       176-k
----------------------------------------------------------------
175 Oreliprospekt, M. Matto, op. 31, Tartu,      177-k 
  19. saj. (puit, metall) 
----------------------------------------------------------------
176 Rist, 1590 (paas)   Aseri vald Kõrkküla küla  179-k
----------------------------------------------------------------
177 Skulptuur "Karu", H.  Toila vald Oru pargi    180-k
  Halliste, 1930. aastad       värav
  (graniit)
--------------------------              ----------
178 Skulptuur "Karu", H.                181-k
  Halliste, 1930. aastad 
  (graniit)
----------------------------------------------------------------
      Jõhvi linn Rakvere t. 6b, Jõhvi kirik
----------------------------------------------------------------
179 Altar ja altariaed, 19/20. saj. (puit)       1-k
----------------------------------------------------------------
180 Karikas, 19. saj. II pool (valge metall)      4-k
----------------------------------------------------------------
181 Leivik, 19/20. saj. (valge metall, kullatud)    5-k
----------------------------------------------------------------
182 Oblaatide toos, 19/20. saj. (valge metall,     6-k 
  kullatud)
----------------------------------------------------------------
183 Veinikann, 19. saj. II pool (messing, hõbetatud,  8-k
  seest kullatud) 
----------------------------------------------------------------
184 Karikas, 19/20. saj. (messing, hõbetatud, seest  9-k
  kullatud) 
----------------------------------------------------------------
185 Leivik, 19/20. saj. (messing, hõbetatud, pealt   10-k
  kullatud) 
----------------------------------------------------------------
186 Küünlajalg, 19/20. saj. (messing, hõbetatud,    11-k 
  kullatud)
----------------------------------------------------------------
187 Küünlajalg, 19/20. saj. (messing, hõbetatud,    12-k
  kullatud)
----------------------------------------------------------------
188 Krutsifiks, 19/20. saj. (messing, hõbetatud,    13-k
  figuur valge metall, kullatud) 
----------------------------------------------------------------
189 Ristimisvaagen, 19/20. saj. (messing, hõbetatud)  14-k
----------------------------------------------------------------
190 Kroonlühter kuueteistkümne tulega, 1854 (pronks)  15-k
----------------------------------------------------------------
191 Kroonlühter kolmekümne kolme tulega, 19. saj. II  16-k
  pool (malm) 
----------------------------------------------------------------
192 Seinalühter "Peetrus" seitsme tulega, 19. saj.   17-k
  II pool (messing) 
----------------------------------------------------------------
193 Laualühter kolme tulega, Oehme, 1855 (messing,   18-k
  vaskplekk) 
----------------------------------------------------------------
194 Laualühter kolme tulega, Oehme, 1855 (messing,   19-k
  vaskplekk) 
----------------------------------------------------------------
195 Küünlajalg (altari), Peterburi töö, 19. saj.    22-k 
  II pool (messing, hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
196 Küünlajalg (altari), Peterburi töö, 19. saj.    23-k
  II pool (messing, hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
197 Küünlajalg (altari), 19. saj. II pool (messing,  24-k
  hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
198 Küünlajalg (altari), 19. saj. II pool (messing,  25-k
  hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
199 Küünlajalg (altari), 19. saj. II pool (messing)  26-k
----------------------------------------------------------------
200 Küünlajalg (altari), 19. saj. II pool (messing)  27-k
----------------------------------------------------------------
201 Krutsifiks, 19. saj. II pool (malm, figuur     29-k
  pronks, kullatud) 
----------------------------------------------------------------
202 Krutsifiks, 19. saj. II pool (malm, figuur     30-k
  messing, kullatud) 
----------------------------------------------------------------
203 Kronstein, 18. saj. (raud)             31-k
----------------------------------------------------------------
204 Kronstein, 18. saj. (raud)             32-k
----------------------------------------------------------------
205 Tornikell, 1727 (pronks)              33-k
----------------------------------------------------------------
206 Tornikell, 19. saj. (pronks)            34-k
----------------------------------------------------------------
207 Oreliprospekt, 1848 (puit, metall)         35-k
----------------------------------------------------------------
      Kiviõli linn Pikk t. 2, Kiviõli kirik
----------------------------------------------------------------
208 Altarimaal "Kristus Ketsemani aias", V. Thut,   36-k
  20. saj. (õli, vineer) 
----------------------------------------------------------------
209 Karikas, 20. saj. I pool (valge metall)      37-k
----------------------------------------------------------------
210 Laualühter kuue tulega, 19. saj. II pool      39-k
  (messing, hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
211 Laualühter kuue tulega, 19. saj. II pool      40-k
  (messing, hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
212 Küünlajalg, 19/20. saj. (messing, hõbetatud)    41-k
----------------------------------------------------------------
213 Küünlajalg, 19/20. saj. (messing, hõbetatud)    42-k
----------------------------------------------------------------
214 Krutsifiks, 19/20. saj. (puit, figuur valge    45-k
  metall, nikeldatud) 
----------------------------------------------------------------
215 Piibel, Tallinn, 1914 (nahkköide)         46-k
----------------------------------------------------------------
216 Harmoonium, Layer, 19/20. saj. (puit, metall)   47-k
----------------------------------------------------------------
217 Harmoonium, 19. saj.  Tudulinna  Tudulinna kirik 23-a
  Mannborg, (puit,    vald
  metall) 
--------------------------              ----------
218 Ristimisvaagen, annet.                a
  1932 (messing, 
  hõbetatud, pealt
  kullatud)
----------------------------------------------------------------
      Narva linn Kreenholmi t. 22, Narva kirik
----------------------------------------------------------------
219 Karikas, 20. saj. (valge metall)           a
----------------------------------------------------------------
220 Leivik, 20. saj. (valge metall)           a
----------------------------------------------------------------
221 Kroonlühter kuueteistkümne tulega Narva       a
  Aleksandri kirikust, 20. saj. (messing) 
----------------------------------------------------------------
222 Kroonlühter kuueteistkümne tulega Narva Aleksandri  a
  kirikust, 20. saj. (messing) 
----------------------------------------------------------------
223 Kroonlühter kuueteistkümne tulega Narva Aleksandri  a
  kirikust, 20. saj. (messing) 
----------------------------------------------------------------
224 Kroonlühter kuueteistkümne tulega Narva Aleksandri  a
  kirikust, 20. saj. (messing) 
----------------------------------------------------------------
225 Tornikell Narva Aleksandri kirikust, A. S. Lavrov,  a
  1900 (pronks) 
----------------------------------------------------------------
226 Kirjutuslaud, 1930. aastad (puit)          a
----------------------------------------------------------------
227 Leivik, Poola töö,   Tudulinna  Tudulinna kirik
  19. saj. II pool    vald
  (messing) 
----------------------------------------------------------------
          Toila vald Pühajõe kirik
----------------------------------------------------------------
228 Krutsifiks, Poola töö, 19. saj. II pool (messing, 152k
  hõbetatud, figuur pronks) 
----------------------------------------------------------------
229 Küünlajalg, Vene töö, 19/20. saj. (messing,    157k
  hõbetatud)
----------------------------------------------------------------
230 Küünlajalg, Vene töö, 19/20. saj. (messing,    158k
  hõbetatud)
----------------------------------------------------------------
231 Krutsifiks, 1886 (puit, figuur luu)         a
----------------------------------------------------------------
232 Ristimisvaagen, Poola töö, 19. saj. II pool (valge  a
  metall) 
----------------------------------------------------------------
233 Leivik, Soome töö, 1990 (teras, nikeldatud)     a
----------------------------------------------------------------
234 Leivik, Soome töö, 1990 (teras, nikeldatud)     a
----------------------------------------------------------------
235 Kann, Soome töö, 1990 (teras, nikeldatud)      a
----------------------------------------------------------------
236 Oblaatide toos, Soome töö, 1990 (teras, nikeldatud) a
----------------------------------------------------------------
237 Karikas, Soome töö, 1990 (teras, nikeldatud)     a
----------------------------------------------------------------
238 Leivik, Soome töö, 1990 (teras, nikeldatud)     a
----------------------------------------------------------------
239 Oblaatide toos, Soome töö, 1990 (teras, nikeldatud) a
----------------------------------------------------------------
240 Veinipudel, Soome töö, 1990 (teras, nikeldatud)   a
----------------------------------------------------------------
        Lohusuu vald Lohusuu EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
241 Ikoon "Aleksander Nevski", 19. saj. (õli, lõuend) 12. III 
                            9 k-1
----------------------------------------------------------------
242 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega", 19. saj. (õli,  12. III
  lõuend)                      9 k-2
----------------------------------------------------------------
243 Ikoon "Kõikide Kurbade Rõõmu Jumalaema"      12. III
  kappraamistuses, 19. saj. II pool (tempera,    9 k-3
  kullatis, puit) 
----------------------------------------------------------------
244 Ikoon "Valitud pühakud Kristuse sündimise     12. III
  kujutisega" kappraamistuses 19. saj. II pool    9 k-4
  (õli, puit, messing) 
----------------------------------------------------------------
245 Ikoon "Nikolai Imetegija", 19. saj. (tempera,   12. III 
  puit)                       9 k-5
----------------------------------------------------------------
246 Ikoon "Valitud pühakud Kolmainsuse kujutisega"   12. III
  kappraamistuses, 20. saj. I pool (tempera, puit,  9 k-6
  kullatis) 
----------------------------------------------------------------
247 Ikoon "Püha Jüri" kappraamistuses, 19. saj. II   12. III 
  pool (õli, puit, kullatis)             9 k-7
----------------------------------------------------------------
248 Ikoon "Ülestõusmine põrguhauda laskumisega     12. III
  kaheteistkümne pühaga" kappraamistuses, 19. saj.  9 k-8
  I pool (tempera, puit, kullatis) 
----------------------------------------------------------------
249 Ikoon "Kristuse ristimine", 19. saj. II pool    12. III 
  (õli, lõuend)                   9 k-9
----------------------------------------------------------------
250 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 19. saj. II    12. III
  pool (õli, lõuend)                 9 k-10
----------------------------------------------------------------
251 Ikoon "Nikolai Imetegija" ikonostaasil, 19. saj.  12. III
  (õli, puit, messing, hõbetatud)          9 k-11
----------------------------------------------------------------
252 Ikoon "Peaingel Miikael" ikonostaasil, 19. saj.  12. III
  II pool (õli, lõuend)               9 k-12
----------------------------------------------------------------
253 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega" ikonostaasil,   12. III
  19. saj. (õli, puit, messing, hõbetatud)      9 k-13
----------------------------------------------------------------
254 Ikoon "Peaingel Gabriel", ikonostaasi kuninglikel 12. III
  väravatel, 19. saj. II pool (õli, puit, messing,  9 k-14
  hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
255 Ikoon "Neitsi Maarja", ikonostaasi kuninglikel   12. III
  väravatel, 19. saj. II pool (õli, puit, messing,  9 k-15
  hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
256 Ikoon "Evangelist Johannes", ikonostaasi      12. III
  kuninglikel väravatel, 19. saj. II pool (õli,   9 k-16 
  puit, messing, hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
257 Ikoon "Evangelist Luukas", ikonostaasi       12. III
  kuninglikel väravatel, 19. saj. II pool (õli,   9 k-17 
  puit, messing, hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
258 Ikoon "Evangelist Matteus", ikonostaasi      12. III
  kuninglikel väravatel, 19. saj. II pool (õli,   9 k-18
  puit, messing, hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
259 Ikoon "Evangelist Markus", ikonostaasi       12. III
  kuninglikel väravatel, 19. saj. II pool (õli,   9 k-19
  puit, messing, hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
260 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" ikonostaasil,    12. III
  19. saj. II pool (õli, puit, messing, hõbetatud)  9 k-20
----------------------------------------------------------------
261 Ikoon "Peaingel Gabriel" ikonostaasil, 19. saj.  12. III 
  II pool (õli, lõuend)               9 k-21
----------------------------------------------------------------
262 Ikoon "Kristuse ristimine" ikonostaasil, 19.    12. III
  saj. II pool (õli, puit, messing, hõbetatud)    9 k-22
----------------------------------------------------------------
263 Ikoon "Risti ülendamine" ikonostaasil, 19/20.   12. III 
  saj. (õli, lõuend)                 9 k-23
----------------------------------------------------------------
264 Ikoon "Taevaminemine" ikonostaasil, 19/20. saj.  12. III 
  (õli, lõuend)                   9 k-23
----------------------------------------------------------------
265 Ikoon "Issandamuutmine" ikonostaasil, 19/20.    12. III
  saj. (õli, lõuend)                 9 k-23
----------------------------------------------------------------
266 Ikoon "Püha õhtusöömaaeg" ikonostaasil,      12. III 
  19/20. saj. (õli, lõuend)             9 k-23
----------------------------------------------------------------
267 Ikoon "Kolmainsus" ikonostaasil, 19/20.      12. III
  saj. (õli, lõuend)                 9 k-23
----------------------------------------------------------------
268 Ikoon "Ülestõusmine" ikonostaasil, 19/20. saj.   12. III 
  (õli, lõuend)                   9 k-23
----------------------------------------------------------------
269 Ikoon "Jumalaema uinumine" ikonostaasil, 19/20.  12. III 
  saj. (õli, lõuend)                 9 k-23
----------------------------------------------------------------
270 Ikoon "Kõikide Kurbade Rõõmu Jumalaema"      12. III
  kappraamistuses, 19. saj. II pool (õli, puit,   9 k-24 
  messing, kullatud)
----------------------------------------------------------------
271 Ikoon "Kristuse ristimine", 19. saj. (õli, puit,  12. III
  kullatud)                     9 k-25
----------------------------------------------------------------
272 "Vaga...", 19. saj. (õli, puit)          12. III 
                            9 k-26
----------------------------------------------------------------
273 Kristuse surikuju alus, 19. saj. II pool (puit)  12. III
                            9 k-27
----------------------------------------------------------------
274 Ikoon "Juuda suudlus" surikuju alusel, 19. saj.  12. III
  II pool (tempera, puit, metall)          9 k-27
----------------------------------------------------------------
275 Ikoon "Kristus Kaifase juures" surikuju alusel,  12. III
  19. saj. II pool (tempera, puit, metall)      9 k-27
----------------------------------------------------------------
276 Ikoon "Okaskrooniga kroonimine" surikuju alusel,  12. III
  19. saj. II pool (tempera, puit, metall)      9 k-27
----------------------------------------------------------------
277 Ikoon "Haudapanek" surikuju alusel, 19. saj. II  12. III
  pool (tempera, puit, metall)            9 k-27
----------------------------------------------------------------
278 Ikoon "Jalgade pesemine" surikuju alusel, 19.   12. III 
  saj. II pool (tempera, puit, metall)        9 k-27
----------------------------------------------------------------
279 Ikoon "Püha õhtusöömaaeg" surikuju alusel,     12. III
  19. saj. II pool (tempera, puit, metall)      9 k-27
----------------------------------------------------------------
280 Ikoon "Ristilt mahavõtmine" surikuju alusel,    12. III
  19. saj. II pool (tempera, puit, metall)      9 k-27
----------------------------------------------------------------
281 Ikoon "Kristus ristil" surikuju alusel, 19. saj.  12. III 
  II pool (tempera, puit, metall)          9 k-27
----------------------------------------------------------------
282 Ikoon "Risti kandmine" surikuju alusel, 19. saj.  12. III 
  II pool (tempera, puit, metall)          9 k-27
----------------------------------------------------------------
283 Ikoon "Kristuse piitsutamine" surikuju alusel,   12. III
  19. saj. II pool (tempera, puit, metall)      9 k-27
----------------------------------------------------------------
284 Ikoon "Kristus Pilatuse juures" surikuju alusel,  12. III 
  19. saj. II pool (tempera, puit, metall)      9 k-27
----------------------------------------------------------------
285 Ikoon "Kristus Ketsemani aias" surikuju alusel,  12. III 
  19. saj. II pool (tempera, puit, metall)      9 k-27
----------------------------------------------------------------
286 Rist, 19. saj. II pool (õli, puit)         12. III
                            9 k-28
----------------------------------------------------------------
287 Karikas, 18. saj. (valge metall, kullatud)     12. III 
                            9 k-30
----------------------------------------------------------------
288 Evangeelium (aujärjepealne), Moskva töö, 1760   12. III
  (tekstiil, vask, hõbetatud)            9 k-34
----------------------------------------------------------------
289 Evangeelium (aujärjepealne), 1870 (tekstiil,    12. III
  hõbe)                       9 k-35
----------------------------------------------------------------
290 Kroonlühter kahekümne kahe tulega, 19/20. saj.   12. III
  (messing, hõbetatud, kullatud, kristall)      9 k-36
----------------------------------------------------------------
291 Kroonlühter kaheksateistkümne tulega, 19/20. saj. 12. III
  (messing, hõbetatud, kristall)           9 k-37
----------------------------------------------------------------
292 Põrandalühter seitsme tulega, 19. saj. II pool   12. III
  (messing, hõbetatud)                9 k-38
----------------------------------------------------------------
293 Tornikell, Valdai töö, 1873 (pronks)        12. III
                            9 k-39
----------------------------------------------------------------
294 Tornikell, Peterburi töö, 1891 (pronks)      12. III
                            9 k-40
----------------------------------------------------------------
295 Tornikell, Peterburi töö, 1897 (pronks)      12. III
                            9 k-41
----------------------------------------------------------------
296 Tornikell, 19. saj. (pronks)            12. III
                            9 k-42
----------------------------------------------------------------
     Jõhvi linn Narva mnt. 2a, Jõhvi EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
297 Ikoon "Kolmainsus" kappraamistuses, 19. saj. II  2. III
  pool (õli, lõuend, puit, kullatud)         3 k-1
----------------------------------------------------------------
298 Ikoon "Ülestõusmine põrguhauda laskumisega     2. III
  kuueteistkümne pühaga" kappraamistuses, 19. saj.  3 k-2
  II pool (tempera, puit, kullatud) 
----------------------------------------------------------------
299 Ikoon "Märter Domna" kappraamistuses, 19. saj.   2. III
  II pool (õli, puit, messing, hõbetatud, kullatud) 3 k-3
----------------------------------------------------------------
300 Ikoon "Valitud pühakud" kappraamistuses, 19. saj. 2. III
  II pool (õli, puit)                3 k-4
----------------------------------------------------------------
301 Ikoon "Taevaminemine", 19. saj. II pool (õli,   2. III 
  plekk)                       3 k-5
----------------------------------------------------------------
302 Ikoon "Valitud pühakud", 1887 (õli, puit)     2. III
                            3 k-6
----------------------------------------------------------------
303 Ikoon "Radonezi Sergius", 19/20. saj. (õli, puit) 2. III
                            3 k-7
----------------------------------------------------------------
304 Ikoon "Kuningate kummardamine", 19. saj. II pool  2. III
  (õli, puit)                    3 k-8
----------------------------------------------------------------
305 Ikoon "Johannes Teoloog" kappraamistuses, 19/20.  2. III 
  saj. (õli, puit, kullatud)             3 k-9
----------------------------------------------------------------
306 Kuuikoon (detsember), 19. saj. (tempera, puit)   2. III
                            3 k-10
----------------------------------------------------------------
307 Ikoon "Kristuse ristimine", 1895 (õli, puit)    2. III
                            3 k-11
----------------------------------------------------------------
308 Ikoon "Aleksander Nevski" ikonostaasil, 19. saj.  2. III
  II pool (õli, puit)                3 k-12
----------------------------------------------------------------
309 Ikoon "Peaingel Gabriel" ikonostaasil, 19. saj.  2. III 
  II pool (õli, puit)                3 k-13
----------------------------------------------------------------
310 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega" ikonostaasil,   2. III
  19. saj. II pool (õli, puit)            3 k-14
----------------------------------------------------------------
311 Ikoon "Peaingel Gabriel" ikonostaasi kuninglikel  2. III
  väravatel, 19. saj. II pool (õli, puit)      3 k-15
----------------------------------------------------------------
312 Ikoon "Neitsi Maarja" ikonostaasi kuninglikel   2. III
  väravatel, 19. saj. II pool (õli, puit, messing,  3 k-16
  hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
313 Ikoon "Evangelistid Matteus ja Markus" ikonostaasi 2. III
  kuninglikel väravatel, 19. saj. II pool      3 k-17
  (õli, puit)
----------------------------------------------------------------
314 Ikoon "Evangelistid Luukas ja Johannes"      2. III
  ikonostaasi kuninglikel väravatel, 19. saj.    3 k-18
  II pool (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
315 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" ikonostaasil,    2. III
  19. saj. II pool (õli, puit)            3 k-19
----------------------------------------------------------------
316 Ikoon "Peaingel Miikael" ikonostaasil, 19. saj.  2. III
  II pool (õli, puit)                3 k-20
----------------------------------------------------------------
317 Ikoon "Kristuse ristimine" ikonostaasil, 19. saj. 2. III 
  II pool (õli, puit)                3 k-21
----------------------------------------------------------------
318 Ikoon "Püha õhtusöömaaeg", 19. saj. II pool    2. III
  (õli, puit)                    3 k-22
----------------------------------------------------------------
319 Ikoon "Ülestõusmine", 19/20. saj. (õli, lõuend)  2. III
                            3 k-23
----------------------------------------------------------------
320 Kahe poolega ikoon "Jumalaema Kristuse tähisega"  2. III
  ja "Nikolai Imetegija", 19. saj. II pool (õli,   3 k-24 
  puit, messing, hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
321 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" kappraamistuses,  2. III
  19. saj. II pool (õli, puit, hõbe, kullatud)    3 k-25
----------------------------------------------------------------
322 Ikoon "Apostlid Peetrus ja Paulus", 19. saj.    2. III
  II pool (õli, puit)                3 k-26
----------------------------------------------------------------
323 Üheksaosaline ikoon püha Barbara, Jumalaema    2. III
  uinumise jt. kujutistega, 19. saj. II pool     3 k-27
  (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
324 Ikoon "Sissesõit Jeruusalemma", 19/20. saj.    2. III
  (segatehnika, puit)                3 k-29
----------------------------------------------------------------
325 Ripplamp, 19. saj. I pool (messing, kullatud)   2. III
                            3 k-30
----------------------------------------------------------------
326 Tornikell, 1868 (pronks)              2. III 
                            3 k-31
----------------------------------------------------------------
327 Tornikell, 19. saj. (pronks)            2. III 
                            3 k-32
----------------------------------------------------------------
328 Tornikell, Peterburi töö, 1893 (pronks)      2. III
                            3 k-33
----------------------------------------------------------------
329 Tornikell, Valdai töö, 19. saj. II pool (pronks)  2. III
                            3 k-34
----------------------------------------------------------------
330 Tornikell, 19. saj. (pronks)            2. III
                            3 k-35
----------------------------------------------------------------
331 Tornikell, 19. saj. (pronks)            2. III
                            3 k-36
----------------------------------------------------------------
332 Tornikell, Peterburi töö, 1898 (pronks)      2. III
                            3 k-37
----------------------------------------------------------------
333 Tornikell, Valdai töö, 19. saj. (pronks)      2. III
                            3 k-38
----------------------------------------------------------------
334 Tornikell, 19. saj. (pronks)            2. III
                            3 k-39
----------------------------------------------------------------
         Illuka vald Jaama EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
335 Ikoon "Ülestõusmine põrguhauda laskumisega     12. III
  kaheteistkümne pühaga", 19. saj. (tempera, puit,  8 k-1
  õli) 
----------------------------------------------------------------
336 Ikoon "Kristus ristil kaheteistkümne stseeniga   12. III
  elust", 19. saj. II pool (tempera, puit)      8 k-2
----------------------------------------------------------------
337 Ikoon "Tessaloniki Demetrios", 19/20. saj. (õli,  12. III
  puit)                       8 k-3
----------------------------------------------------------------
338 Ikoon "Valitud pühakud", 19. saj. II pool (õli,  12. III 
  puit)                       8 k-4
----------------------------------------------------------------
339 Ikoon "Prohvet Eelias", 19. saj. II pool (õli,   12. III
  puit)                       8 k-5
----------------------------------------------------------------
340 Ikoon "Püha Jüri", 19/20. saj. (õli, puit)     12. III
                            8 k-6
----------------------------------------------------------------
341 Neljaosaline ikoon "Kristus", "Florus ja Laurus", 12. III
  "Püha Jüri" ja "Peaingel Miikael", 19. saj. II   8 k-7
  pool (õli, puit) 
----------------------------------------------------------------
342 Ikoon "Peaingel Miikael", 19/20. saj. (õli, puit) 12. III
                            8 k-8
----------------------------------------------------------------
343 Ikoon "Kolmainsus", 19/20. saj. (õli, puit)    12. III
                            8 k-9
----------------------------------------------------------------
344 Ikoon "Nikolai Imetegija", 19. saj. II pool    12. III
  (õli, puit)                    8 k-10
----------------------------------------------------------------
345 Rist (aujärjetagune), 19/20. saj. I pool (õli,   12. III
  puit, kullatud)                  8 k-11
----------------------------------------------------------------
346 Rist (aujärjetagune), 20. saj. (õli, puit,     12. III
  kullatud)                     8 k-12
----------------------------------------------------------------
347 Evangeelium (aujärjepealne), Moskva töö, 1748   12. III
  (tekstiil, metall, email)             8 k-16
----------------------------------------------------------------
348 Tornikell, Peterburi töö, 1891 (pronks)      12. III
                            8 k-17
----------------------------------------------------------------
349 Tornikell, AS "Fr. Krull", 1934 (pronks)      12. III
                            8 k-18
----------------------------------------------------------------
     Kiviõli linn Piiri t. 2a, Kiviõli EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
350 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega", 19. saj. II pool 2. III
  (tempera, puit)                  4 k-1
----------------------------------------------------------------
351 Ikoon "Kasini Anna", 20. saj. I pool        2. III 
  (segatehnika, puit)                4 k-2
----------------------------------------------------------------
352 Ikoon "Taevaminemine", 19. saj. II pool (tempera, 2. III 
  puit, messing)                   4 k-3
----------------------------------------------------------------
353 Ikoon "Vana Testamendi kolmainsus", 19. saj.    2. III
  II pool (tempera, puit, messing, hõbetatud)    4 k-4
----------------------------------------------------------------
354 Ikoon "Nikolai Imetegija" kappraamistuses, 19.   2. III 
  saj. (tempera, puit)                4 k-5
----------------------------------------------------------------
355 Ikoon "Jumalaema eestkoste", 19. saj. II pool   2. III
  (segatehnika, puit)                4 k-6
----------------------------------------------------------------
356 Ikoon "Püha Jüri", 19. saj. II pool (õli, puit)  2. III
                            4 k-8
----------------------------------------------------------------
357 Ikoon "Peaingel Miikael", 19. saj. II pool (õli,  2. III
  puit)                       4 k-9
----------------------------------------------------------------
358 Ikoon "Risti ülendamine", 19. saj. II pool (õli,  2. III
  puit)                       4 k-10
----------------------------------------------------------------
359 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 19. saj. II pool  2. III
  (tempera, puit, hõbe)               4 k-11
----------------------------------------------------------------
360 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega", 19. saj. II   2. III
  pool (tempera, puit)                4 k-12
----------------------------------------------------------------
361 Ikoon "Esidiakon Laurentsius" ikonostaasil, 19.  2. III
  saj. II pool (õli, segatehnika, puit)       4 k-13:1
----------------------------------------------------------------
362 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega" ikonostaasil,   2. III 
  19. saj. II pool (õli, segatehnika, puit)     4 k-13:2
----------------------------------------------------------------
363 Ikoon "Peaingel Gabriel" ikonostaasi kuninglikel  2. III
  väravatel, 19. saj. II pool (õli, segatehnika,   4 k-13:3
  puit) 
----------------------------------------------------------------
364 Ikoon "Jumalaema" ikonostaasi kuninglikel     2. III
  väravatel, 19. saj. II pool (õli, segatehnika,   4 k-13:4
  puit) 
----------------------------------------------------------------
365 Ikoon "Evangelistid Johannes ja Luukas"      2. III
  ikonostaasi kuninglikel väravatel, 19. saj. II   4 k-13:5
  pool (õli, segatehnika, puit)
----------------------------------------------------------------
366 Ikoon "Evangelistid Markus ja Matteus" ikonostaasi 2. III
  kuninglikel väravatel, 19. saj. II pool (õli,   4 k-13:6
  segatehnika, puit)
----------------------------------------------------------------
367 Ikoon "Rist" ikonostaasi kuninglikel väravatel,  2. III
  19. saj. II pool (õli, segatehnika, puit)     4 k-13:7
----------------------------------------------------------------
368 Ikoon "Rist" ikonostaasi kuninglikel väravatel,  2. III
  19. saj. II pool (õli, segatehnika, puit)     4 k-13:8
----------------------------------------------------------------
369 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" ikonostaasil, 19.  2. III
  saj. II pool (õli, segatehnika, puit)       4 k-13:9
----------------------------------------------------------------
370 Ikoon "Esidiakon Stefanos" ikonostaasil, 19. saj. 2. III 4
  II pool (õli, segatehnika, puit)          k-13:10
----------------------------------------------------------------
371 Ikoon "Püha õhtusöömaaeg" ikonostaasil, 19. saj.  2. III 4
  II pool (õli, segatenika, puit)          k-13:11
----------------------------------------------------------------
372 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 19. saj. II pool  2. III 
  (õli, puit, hõbe)                 4 k-14
----------------------------------------------------------------
373 Ikoon "Kaasani Jumalaema", 19. saj. II pool    2. III
  (värvitrükk, puit, hõbe)              4 k-15
----------------------------------------------------------------
374 Ikoon "Jumalaema Bogoljubovi kuju", 19. saj.    2. III 
  II pool, segatehnika, puit)            4 k-16
----------------------------------------------------------------
375 Ikoon "Haudapanemine" surikuju alusel, 19. saj.  2. III
  II pool (õli, lõuend, puit, kullatud)       4 k-17:1
----------------------------------------------------------------
376 Ikoon "Ristikandmine" surikuju alusel, 19. saj.  2. III 
  II pool (õli, lõuend, puit, kullatud)       4 k-17:2
----------------------------------------------------------------
377 Rist (aujärjetagune), 19. saj. II pool (õli, puit) 2. III
                            4 k-18
----------------------------------------------------------------
378 Rist, 19. saj. II pool (messing, email)      2. III
                            4 k-19
----------------------------------------------------------------
379 Rist (aujärjepealne), 19. saj. II pool (messing,  2. III
  hõbetatud, email)                 4 k-21
----------------------------------------------------------------
380 Kristuse surikuju alus koos ikoonidega, 19. saj.  2. III 
  II pool (tekstiil, õli, papp)           4 k-28
----------------------------------------------------------------
381 Piibel, Moskva töö, 1850 (nahkköide)        2. III
                            4 k-30
----------------------------------------------------------------
382 Põrandalühter, 19. saj. II pool (messing)     2. III
                            4 k-31
----------------------------------------------------------------
383 Põrandalühter, 19. saj. II pool (messing)     2. III
                            4 k-32
----------------------------------------------------------------
384 Põrandalühter seitsme tulega, 20. saj. I pool   2. III
  (messing)                     4 k-33
----------------------------------------------------------------
        Alajõe vald Vasknarva EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
385 Ikoon "Jumalaema uinumine", 19. saj. II pool    12. III
  (õli, puit)                    10 k-1
----------------------------------------------------------------
386 Ikoon "Ülestõusmine", 19. saj. II pool (tempera,  12. III
  puit, messing)                   10 k-2
----------------------------------------------------------------
387 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 19. saj. II pool  12. III
  (tempera, puit)                  10 k-3
----------------------------------------------------------------
388 Ikoon "Nikolai Imetegija", 19. saj. II pool (õli, 12. III
  puit)                       10 k-4
----------------------------------------------------------------
389 Ikoon "Aleksander Nevski", 19. saj. II pool (õli, 12. III
  puit)                       10 k-5
----------------------------------------------------------------
390 Ikoon "Prohvet Elias", 19/20. saj. (õli, plekk)  12. III
                            10 k-6
----------------------------------------------------------------
391 Kuninglikud väravad, 19. saj. II pool (puit,    12. III 
  kullatis)                     10 k-7
----------------------------------------------------------------
392 Ikoon "Ülestõusmine pühadega", 19. saj. II pool  12. III
  (tempera, puit, messing)              10 k-8
----------------------------------------------------------------
393 Rist (aujärjepealne), 19/20. saj. (õli, puit)   12. III
                            10 k-9
----------------------------------------------------------------
394 Annisäiliti, 19/20. saj. (messing, hõbetatud,   12. III
  email, kullatis)                  10 k-11
----------------------------------------------------------------
395 Evangeelium (aujärjepealne), Moskva töö, 1863   12. III
  (nahk, messing)                  10 k-12
----------------------------------------------------------------
396 Tornikell, Moskva töö, 19. saj. (pronks)      12. III 
                            10 k-13
----------------------------------------------------------------
397 Tornikell, 19. saj. (pronks)            12. III
                            10 k-14
----------------------------------------------------------------
398 Ikoon "Püha vaimu väljavalamine", 19. saj. II   12. III
  pool (õli, puit)                  10 k-15
----------------------------------------------------------------
399 Kuuikoon "Jaanuar", 19. saj. II pool (tempera,   12. III
  puit)                       10 k-16
----------------------------------------------------------------
400 Kuuikoon "Aprill", 19. saj. II pool (tempera,   12. III
  puit)                       10 k-17
----------------------------------------------------------------
401 Kuuikoon "Juuli", 19. saj. II pool (tempera, puit) 12. III
                            10 k-18
----------------------------------------------------------------
402 Kuuikoon "August", 19. saj. II pool (tempera,   12. III
  puit)                       10 k-19
----------------------------------------------------------------
403 Ikoon "Taevaminek", 19. saj. (õli, puit)      12. III
                            10 k-20
----------------------------------------------------------------
404 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega", 19. saj. (õli,  12. III
  puit)                       10 k-21
----------------------------------------------------------------
         Alajõe vald Alajõe EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
405 Ikoon "Nikolai Imetegija", 19. saj. II pool    12. III 
  (tempera, puit, messing)              7 k-1
----------------------------------------------------------------
406 Ikoon "Jumalaema sündimine", 19. saj. II pool   12. III
  (tempera, puit)                  7 k-2
----------------------------------------------------------------
407 Ikoon "Nikolai Imetegija", 19. saj. II pool    12. III
  (tempera, puit)                  7 k-3
----------------------------------------------------------------
408 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" kappraamistuses,  12. III
  19. saj. II pool (õli, puit)            7 k-4
----------------------------------------------------------------
409 Ikoon "Kolmainsus" kappraamistuses, 19. saj. II  12. III
  pool (õli, puit, messing)             7 k-5
----------------------------------------------------------------
410 Ikoon "Kõikide Kurbade Rõõmu Jumalaema"      12. III 
  (kopikatega), 19/20. saj. (tempera, puit)     7 k-6
----------------------------------------------------------------
411 Ikoon "Kristuse sündimine" kappraamistuses, 19/20. 12. III
  saj. (õli, puit)                  7 k-7
----------------------------------------------------------------
412 "Prohvet Elias", 19. saj. II pool (tempera, puit) 12. III
                            7 k-8
----------------------------------------------------------------
413 Ikoon "Püha Methodios" ikonostaasil, 19. saj. II  12. III
  pool (õli, puit)                  7 k-9
----------------------------------------------------------------
414 Ikoon "Peaingel Miikael" ikonostaasil, 19. saj.  12. III 
  II pool (õli, puit)                7 k-10
----------------------------------------------------------------
415 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega" ikonostaasil, 19. 12. III
  saj. (õli, puit)                  7 k-11
----------------------------------------------------------------
416 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" ikonostaasil, 19.  12. III
  saj. II pool (õli, puit)              7 k-12
----------------------------------------------------------------
417 Ikoon "Peaingel Gabriel" ikonostaasil, 19. saj.  12. III
  II pool (õli, puit)                7 k-13
----------------------------------------------------------------
418 Ikoon "Aleksander Nevski" ikonostaasil, 19. saj.  12. III
  II pool (õli, puit)                7 k-14
----------------------------------------------------------------
419 Ikoon "Ülestõusmine põrguhauda laskumisega     12. III
  kaheteistkümne pühaga", 19. saj. II pool (tempera, 7 k-17
  puit, messing, hõbetatud) 
----------------------------------------------------------------
420 Ikoon "Ülestõusmine põrguhauda laskumisega     12. III
  kuueteistkümne pühaga", 19. saj. II pool      7 k-18
  (tempera, puit) 
----------------------------------------------------------------
421 Rist (aujärjetagune), 19. saj. II pool (õli, puit, 12. III
  messing, hõbetatud)                7 k-19
----------------------------------------------------------------
422 Rist, 19. saj. II pool (õli, puit)         12. III
                            7 k-20
----------------------------------------------------------------
423 Laulatuskroon, 19. saj. (vask, hõbetatud, email)  12. III
                            7 k-27
----------------------------------------------------------------
424 Laulatuskroon, 19. saj. (vask, hõbetatud, email)  12. III
                            7 k-28
----------------------------------------------------------------
425 Evangeelium (aujärjepealne), 19. saj. II pool   12. III 
  (messing, hõbetatud)                7 k-29
----------------------------------------------------------------
426 Kroonlühter kahekümne nelja tulega, 19. saj.    12. III
  II pool (metall, hõbetatud)            7 k-43
----------------------------------------------------------------
427 Kroonlühter kahekümne nelja tulega, 19. saj. II  12. III
  pool (metall, hõbetatud)              7 k-44
----------------------------------------------------------------
428 Tornikell, Peterburi töö, 1896 (pronks)      12. III
                            7 k-45
----------------------------------------------------------------
429 Tornikell, 1890 (pronks)              12. III
                            7 k-46
----------------------------------------------------------------
430 Tornikell, 19. saj. II pool (pronks)        12. III
                            7 k-47
----------------------------------------------------------------
431 Tornikell, 19. saj. (pronks)            12. III
                            7 k-48
----------------------------------------------------------------
 Kohtla-Järve linn Järveküla tee 3, Kohtla-Järve EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
432 Ikoon "Tsernigovi Feodor, vaga Maria, peaingel   2. III
  Miikael, Moskva metropoliit Peeter, pühad Natalia 5 k-1
  ja Barbara", 18/19. saj. (tempera, puit) 
----------------------------------------------------------------
433 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 19. saj. II pool  2. III
  (tempera, puit, kullatud)             5 k-2
----------------------------------------------------------------
434 Ikoon "Vladimiri Jumalaema", 19. saj. II pool   2. III
  (tempera, puit)                  5 k-3
----------------------------------------------------------------
435 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega", 19. saj. II   2. III 
  pool (õli, puit)                  5 k-7
----------------------------------------------------------------
436 Ikoon "Kristuse ristimine", 19. saj. II pool (õli, 2. III
  segatehnika, puit)                 5 k-8
----------------------------------------------------------------
437 Ikoon "Nikolai Imetegija" ikonostaasil, 20. saj.  2. III 
  I pool (õli, lõuend)                5 k-9:1
----------------------------------------------------------------
438 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega" ikonostaasil,   2. III
  20. saj. I pool (õli, lõuend)           5 k-9:2
----------------------------------------------------------------
439 Ikoon "Peaingel Raafael" ikonostaasil, 20. saj.  2 III
  I pool, (õli, lõuend)               5 k-9:3
----------------------------------------------------------------
440 Ikoon "Seerav" ikonostaasil, 20. saj. I pool    2. III
  (õli, lõuend)                   5 k-9:4
----------------------------------------------------------------
441 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega" ikonostaasil,   2. III
  20. saj. I pool (õli, lõuend)           5 k-9:5
----------------------------------------------------------------
442 Ikoon "Peaingel Gabriel" ikonostaasi kuninglikel  2. III
  väravatel, 20. saj. I pool (õli, lõuend)      5 k-9:6
----------------------------------------------------------------
443 Ikoon "Kaks evangelisti" ikonostaasi kuninglikel  2. III
  väravatel, 20. saj. I pool (õli, lõuend)      5 k-9:7
----------------------------------------------------------------
444 Ikoon "Neitsi Maarja" ikonostaasi kuninglikel   2. III
  väravatel, 20. saj. I pool (õli, lõuend)      5 k-9:8
----------------------------------------------------------------
445 Ikoon "Kaks evangelisti" ikonostaasi kuninglikel  2. III
  väravatel, 20. saj. I pool (õli, lõuend)      5 k-9:9
----------------------------------------------------------------
446 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" ikonostaasil, 20.  2. III 5 
  saj. I pool (õli, lõuend)             k-9:10
----------------------------------------------------------------
447 Ikoon "Peaingel Miikael" ikonostaasil, 20. saj.  2. III 5
  I pool (õli, lõuend)                k-9:11
----------------------------------------------------------------
448 Ikoon "Seerav" ikonostaasil, 20. saj. I pool (õli, 2. III 5
  lõuend)                      k-9:12
----------------------------------------------------------------
449 Ikoon "Valitud pühakud" ikonostaasil, 20. saj. I  2. III 5
  pool (õli, lõuend)                 k-9:13
----------------------------------------------------------------
450 Ikoon "Aleksander Nevski" ikonostaasil, 20. saj.  2. III 5
  I pool (õli, lõuend)                k-9:14
----------------------------------------------------------------
451 Ikoon "Püha õhtusöömaaeg" ikonostaasil, 20. saj.  2. III 5
  I pool (õli, lõuend)                k-9:15
----------------------------------------------------------------
452 Ikoon "Ülestõusmine kaheteistkümne pühaga"     2. III
  kappraamistuses, 19. saj. II pool (segatehnika,  5 k-10
  puit) 
----------------------------------------------------------------
453 Ikoon "Kolmekäeline Jumalaema Damaskuse Johannese 2. III
  ja püha Katariinaga", 19. saj. I pool (tempera,  5 k-11
  puit) 
----------------------------------------------------------------
454 Rist (aujärjetagune), 19/20. saj. (õli, plekk,   2. III 
  messing)                      k-12
----------------------------------------------------------------
455 Rist, 19. saj. I pool (messing)          2. III
                            k-14
----------------------------------------------------------------
           Asukohta ei avaldata
----------------------------------------------------------------
456 Karikas, jalam J. Hermandt, kupa J. H. Schube,   291
  1652 (hõbe, kullatud) 
----------------------------------------------------------------
457 Kroonlühter kaheteistkümne tulega, 1641 (vask)   292
----------------------------------------------------------------
458 Karikas, V. Adrian, 18. saj. I pool (hõbe,     898
  kullatud) 
----------------------------------------------------------------
459 Karikas, 18. saj. II pool (hõbe, kullatud)     900
----------------------------------------------------------------
460 Ikoon "Kaasani Jumalaema", 19. saj. (tempera,   908
  puit, hõbe, messing) 
----------------------------------------------------------------
461 Karikas, Vene töö, 1890 (hõbe, seest kullatud)   10-k
----------------------------------------------------------------
462 Karikas, L. E. Michelsen, 1867 (hõbe, seest    79-k
  kullatud) 
----------------------------------------------------------------
463 Leivik, L. E. Michelsen, 1867 (hõbe, pealt     80-k
  kullatud) 
----------------------------------------------------------------
464 Oblaatide toos, L. E. Michelsen, 1867 (hõbe,    81-k
  seest kullatud) 
----------------------------------------------------------------
465 Leivik, V. Adrian, 18. saj. (hõbe, kullatud)    82-k
----------------------------------------------------------------
466 Leivik, 18. saj. II pool (hõbe, pealt kullatud)  112-k
----------------------------------------------------------------
467 Oblaatide toos, 18. saj. II pool (hõbe)      113-k
----------------------------------------------------------------
468 Oblaatide toos, 1848 - 20. saj. I pool (hõbe,    a
  seest kullatud) 
----------------------------------------------------------------
469 Karikas, 1868 (hõbe, seest kullatud)        122-k
----------------------------------------------------------------
470 Leivik, 1868 (hõbe, kullatud)           123-k
----------------------------------------------------------------
471 Leivik, Narva töö, 18. saj. (hõbe, kullatud)    2-k
----------------------------------------------------------------
472 Oblaatide toos, S. Herling, 18. saj. (hõbe)    3-k
----------------------------------------------------------------
473 Veinikann, 1907 (hõbe, seest kullatud)       7-k
----------------------------------------------------------------
474 Küünlajalg, Moskva töö, 1863 (hõbe)        20-k
----------------------------------------------------------------
475 Küünlajalg, Moskva töö, 1863 (hõbe)        21-k
----------------------------------------------------------------
476 Leivik, Tallinna töö, 20. saj. I pool (hõbe)    38-k
----------------------------------------------------------------
477 Karikas, 18/19. saj. (hõbe, messing, hõbetatud)   a
----------------------------------------------------------------
478 Rist (aujärjepealne), Moskva töö, 1756 (hõbe,   12. III 
  kullatud)                     9 k-29
----------------------------------------------------------------
479 Karikas, Moskva töö, 1896 - 20. saj. I pool (hõbe, 12. III
  messing)                      9 k-31
----------------------------------------------------------------
480 Peeker, 1892 (hõbe)                12. III
                            9 k-32
----------------------------------------------------------------
481 Lusikas, 19. saj. I pool (hõbe, kullatud)     12. III
                            9 k-33
----------------------------------------------------------------
482 Ikoon "Jumalaema sündimine", Peterburi töö, 1857  2. III
  (tempera, puit, hõbe)               3 k-28
----------------------------------------------------------------
483 Karikas, Moskva töö, 1849 (hõbe, kullatud)     12. III
                            8 k-13
----------------------------------------------------------------
484 Diskos, Moskva töö, 1866 (hõbe, valge metall)   12. III
                            8 k-14
----------------------------------------------------------------
485 Täheke, Narva töö, 19. saj. II pool (hõbe)     12. III
                            8 k-15
----------------------------------------------------------------
486 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 19. saj. II pool  2. III
  (õli, puit, hõbe)                 4 k-7
----------------------------------------------------------------
487 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 19. saj. II pool  2. III
  (tempera, puit, hõbe)               4 k-11
----------------------------------------------------------------
488 Rist (aujärjepealne), 19/20. saj. (hõbe)      2. III 
                            4 k-20
----------------------------------------------------------------
489 Diskos, 19/20. saj. (hõbe)             2. III
                            4 k-22
----------------------------------------------------------------
490 Täheke, 19/20. saj. (hõbe)             2. III
                            4 k-23
----------------------------------------------------------------
491 Taldrik, Moskva töö, 1890 (hõbe)          2. III
                            4 k-24
----------------------------------------------------------------
492 Taldrik, Moskva töö, 1890 (hõbe)          2. III
                            4 k-25
----------------------------------------------------------------
493 Lusikas, Moskva töö, 1873 (hõbe)          2. III
                            4 k-26
----------------------------------------------------------------
494 Annisäiliti, 20. saj. I pool (hõbe)        2. III
                            4 k-27
----------------------------------------------------------------
495 Evangeelium (aujärjepealne), Moskva töö, 1774;   2. III
  panused 1768 - 19. saj. II pool (tekstiil, hõbe)  4 k-29
----------------------------------------------------------------
496 Ikoon "Smolenski Jumalaema", 19. saj. II pool   12. III
  (õli, puit, hõbe)                 7 k-15
----------------------------------------------------------------
497 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 19. saj. II pool  12. III
  (õli, puit, hõbe)                 7 k-16
----------------------------------------------------------------
498 Diskos, Moskva töö, 1890 (hõbe)          12. III
                            7 k-21
----------------------------------------------------------------
499 Täheke, Moskva töö, 1890 (hõbe)          12. III
                            7 k-22
----------------------------------------------------------------
500 Peeker, Moskva töö, 1890 (hõbe)          12. III
                            7 k-23
----------------------------------------------------------------
501 Taldrik, Moskva töö, 1890 (hõbe)          12. III
                            7 k-24
----------------------------------------------------------------
502 Taldrik, Moskva töö, 1890 (hõbe)          12. III
                            7 k-25
----------------------------------------------------------------
503 Lusikas, Moskva töö, 1890 (hõbe)          12. III
                            7 k-26
----------------------------------------------------------------
504 Kuuraamat (jaanuar), 1691 (nahkköide)       12. III
                            7 k-30
----------------------------------------------------------------
505 Kuuraamat (veebruar), 1699 (nahkköide)       12. III
                            7 k-31
----------------------------------------------------------------
506 Kuuraamat (märts), 17. saj. II pool (nahkköide)  12. III
                            7 k-32
----------------------------------------------------------------
507 Kuuraamat (aprill), 1691 (nahkköide)        12. III
                            7 k-33
----------------------------------------------------------------
508 Kuuraamat (mai), 1699 (nahkköide)         12. III 
                            7 k-34
----------------------------------------------------------------
509 Kuuraamat (juuni), 1691 (nahkköide)        12. III
                            7 k-35
----------------------------------------------------------------
510 Kuuraamat (juuli), 1691 (nahkköide)        12. III
                            7 k-36
----------------------------------------------------------------
511 Kuuraamat (august), 17. saj. II pool (nahkköide)  12. III
                            7 k-37
----------------------------------------------------------------
512 Kuuraamat (september), 1689 (nahkköide)      12. III
                            7 k-38
----------------------------------------------------------------
513 Kuuraamat (oktoober), 1689 (nahkköide)       12. III
                            7 k-39
----------------------------------------------------------------
514 Kuuraamat (november), 1689 (nahkköide)       12. III
                            7 k-40
----------------------------------------------------------------
515 Kuuraamat (detsember), 1689 (nahkköide)      12. III
                            7 k-41
----------------------------------------------------------------
516 Raamat "Apostlite teod", 17. saj. (nahkköide)   12. III
                            7 k-42
----------------------------------------------------------------
517 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", Moskva töö, 1873  2. III
  (õli, puit, hõbe, kullatud)            5 k-4
----------------------------------------------------------------
518 Ikoon "Vladimiri Jumalaema", Vene töö, 19. saj.  2. III
  II pool (õli, puit, hõbe)             5 k-5
----------------------------------------------------------------
519 Ikoon "Vladimiri Jumalaema", 19. saj. II pool   2. III
  (õli, puit, hõbe(?))                5 k-6
----------------------------------------------------------------
520 Rist (aujärjepealne), 18/19. saj. (hõbe, kullatud) 2. III
                            k-15
----------------------------------------------------------------
521 Ikooni "Peaingel Miikael" raam, 19. saj. (hõbe)  2. III
                            k-16
----------------------------------------------------------------
522 Evangeelium (talituste), Kiiev, 1894 (tekstiil,  2. III
  hõbe)                       k-17
----------------------------------------------------------------
                    Minister Jaak ALLIK
                    Kantsler Toivo KULDSEPP