Teksti suurus:

Valitsusasutuste ametiautode kasutamise korrastamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RT I 1997, 36, 547

Valitsusasutuste ametiautode kasutamise korrastamine

Vastu võetud 07.05.1997 nr 95

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447) paragrahvi 27 lõike 3 alusel valitsusasutustes ametiautode kasutamise korrastamiseks Vabariigi Valitsus määrab:

1. Ametiautode personaalse kasutamise õigus on peaministril, ministritel, riigisekretäril, ministeeriumide kantsleritel, Riigikantselei peadirektoril ja maavanematel.

2. Kinnitada ministrite ja riigisekretäri ametiauto soetamise piirhinnaks kuni 400 000 krooni ning ministeeriumide kantslerite, Riigikantselei peadirektori ja maavanemate ametiauto soetamise piirhinnaks kuni 280 000 krooni.

Peaministri ametiauto soetamise piirhind võib olla kuni 20 protsenti suurem ministri ametiauto soetamise piirhinnast.

3. Riigikantseleil korraldada 15. maiks 1997. a. riigivaraseaduse (RT I 1995, 22, 327; 1996, 36, 738; 40, 773; 48, 942; 81, 1446) paragrahvi 10 lõike 2 alusel Riigikantselei Autobaasilt riigiasutustele neid teenindanud sõiduautode ja liisinglepingute üleandmine.

4. Rahandusministeeriumil koos Riigikantseleiga:

1) koostada 15. maiks 1997. a. nende ametiautode väljavahetamise graafik, mille maksumus ületab käesoleva määruse punktis 2 märgitud normatiivi;

2) töötada 20. maiks 1997. a. välja ametisõitude korraldamise kord ja kulunormid.

5. Rahandusministeeriumil valmistada 15. juuniks 1997. a. ette Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise korrastamiseks.

6. Riigikantseleil koos Siseministeeriumiga korraldada autode AAA seeria numbrimärkide kasutamise lõpetamine 15. maiks 1997. a.

Peaminister   Mart SIIMANN

Rahandusminister Mart OPMANN

Riigisekretär   Uno VEERING

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json