Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2002
Avaldamismärge:RTL 1997, 88, 518

Kultuurimälestiseks tunnistamine

   
        Kultuurimälestiseks tunnistamine

    Kultuuriministri 13. mai 1997. a. määrus nr. 21

   Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953;
86, 1538) paragrahvi 3 lõike 4, paragrahvi 12 lõike 1 ja
paragrahvi 46 lõike 2 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse
28. juuli 1994. a. määrusega nr. 272 (RT I 1994, 57, 966; 1996,
41, 798) kinnitatud "Kultuurimälestiseks tunnistamise ja
kultuurimälestiseks olemise lõpetamise korra" punktidele 3 ja 5
määran:

   Tunnistada arhitektuurimälestiseks Tallinna linnas
(järjekorranumber, nimetus, dateering, asukoht, kaitsevöönd,
endine number):
----------------------------------------------------------------
1 Elamu Kapi t. 8     1935  A. Kapi t. 8   krunt  71
---------------------------------------------------    -----
2 Püha Siimeoni kirik   1752- Ahtri t. 5        795k
              1755, 
              1870
---------------------------------------------------    -----
3 Elamugrupp Viiralti t.  1923  E. Viiralti t.      732
3-9/ Gonsiori t. 14    -30  3-9 /
                 Gonsiori t. 14
----------------------------------------------------------------
4 Tallinna vene      1895  Estonia pst. 8  *     9
seltskondliku kogu hoone 
----------------------------------------------------------------
5 Koolihoone Estonia    1916  Estonia pst. 10  *    688k
pst. 10              / Pärnu mnt. 13
----------------------------------------------------------------
6 Eesti Panga vanem    1909  Estonia pst. 13  krunt  710k
hoone 
---------------------------------------------------    -----
7 Elamu Estonia pst. 15  1912  Estonia pst. 15      785k
---------------------------------------------------    -----
8 Koolihoone F. R.     1935  F. R. Kreutzwaldi     694k
Kreutzwaldi t. 25         25
---------------------------------------------------    -----
9 Koolihoone Hariduse t.  1937  Hariduse t. 3       696k
3 
---------------------------------------------------    -----
10 Villa J. Poska t. 8   19.  J. Poska t. 8       701k
              saj.
----------------------------------------------------------------
11 Elamu J. Poska t. 14  19.  J. Poska t. 14  **    -
              saj. 
              lõpp
----------------------------------------------------------------
12 Elamu J. Poska t. 19  18/19. J. Poska t. 19  **    -
(hoone A)         saj.
---------------------------             ------------
13 Elamu J. Poska t. 19
(hoone B)                      **    -
---------------------------             ------------
14 Elamu J. Poska t. 19
(hoone C)                      **    -
---------------------------    ------------------------------
15 Elamu J. Poska t. 20      J. Poska t. 20 /
(tänavaäärne puumaja)       Roheline aas 10  **    -
----------------------------------------------------------------
16 Elamu J. Poska t. 23  18 saj.-
(hoone B)         19. saj.
             lõpp  J. Poska 23    **    -
--------------------------             ------------
17 Elamu J. Poska 23
(hoone C)                      **    -
--------------------------    ------------------------------
18 Elamu J. Poska t. 35      J. Poska t. 35  **    57
----------------------------------         ------------
19 Elamu J. Poska t. 35  18/19.
tänavaäärne kõrvalhoone  saj.           **    -
---------------------------    ------------------------------
20 Elamu J. Poska t. 41      J. Poska t. 41  **    -
----------------------------------------------------------------
21 Elamu J. Poska t. 51A  1906  J. Poska t. 51A  krunt  780k
----------------------------------             -----
22 Elamu J. Poska t. 51A  1910               780k
(hoovimaja) 
----------------------------------------------------------------
23 Kaitsekasarm      1829-
              1840  Kalaranna t. 2      822k
----------------------------------------------------    -----
24 Kaitsekasarmu
mortiirpatarei       1838  Kalaranna t. 2A      822k
----------------------------------------------------    -----
Kalaranna t. 2, 2A, Suur-Patarei t. 24 ja 29 krundid ning nende
ja raudtee vaheline ala 
----------------------------------------------------------------
25 Elamu Kaupmehe t. 5   1913  Kaupmehe t. 5   krunt  69
----------------------------------------------------    -----
26 Elamu Kaupmehe t. 8   1912  Kaupmehe t. 8       775k
----------------------------------------------------    -----
27 Jakob Westholmi
gümnaasiumi direktori
elamu Kevade t. 4, I
maja            1913  Kevade t. 4        496k
----------------------------------             -----
28 Jakob Westholmi
gümnaasiumi hoone Kevade
t. 4, II maja       1913               496k
----------------------------------------------------    -----
29 Koolihoone Kevade t. 8 1940  Kevade t. 8        697k
----------------------------------------------------------------
30 Eestimaa Rüütelkonna  18. saj. Kiriku plats 1/
hoone           I pool, Kohtu t. 1/ 
              1848   Toomrüütli t. 2 *   807k
----------------------------------------------------------------
31 Vene-Balti       1913  Kopli t. 101       820k
laevatehase        /15 
administratiivhoone 
----------------------------------------------------    -----
piir: Süsta tänav kuni trammi ringtee põhjaharuni - trammi
ringtee põhjaharu kuni krundini Kopli t. 118 - Kopli tänav kuni
Kopli t. 101 krundi loodenurgani - krundi Kopli t. 101 piir kuni
Kopli t. 103 krundi kagupiirini - Kopli t. 103 krundi kagupiir
kuni Kaluri tänava pikenduseni - Kaluri t. pikendus ja Kaluri
tänav kuni Süsta tänavani 
----------------------------------------------------------------
32 Peeter Suure
Merekindluse Pääsküla
positsiooni komandandi
elamu           1913  Külvi t. 14    krunt  705k
----------------------------------------------------    -----
33 Elamu L. Koidula t.   19.saj.
12A            lõpp  L. Koidula t. 12A     56
----------------------------------------------------    -----
34 Nn. Uuslinna ("Novoi  18.saj.
Gorodok") staabihoone   lõpp  Lasnamäe t. 48A      709k
----------------------------------------------------    -----
35 E. Lenderi       20.saj.
Gümnaasiumi tänavapoolne  algus Maakri t. 28       503k
hoone 
----------------------------------             -----
36 E. Lenderi       20.saj.             503k
Gümnaasiumi hoovipoolne  algus
hoone 
----------------------------------------------------------------
37 Seitsmenda Päeva
Advendi kirik       1923  Mere pst. 3    *    798k
----------------------------------------------------------------
38 Koolihoone Narva mnt.
25             1939  Narva mnt. 25   krunt  698k
----------------------------------------------------    -----
39 Kadrioru apteek     19. 
              saj. Narva mnt. 50       504k
----------------------------------             -----
40 Kadrioru apteegi     19.               504k
kõrvalhoone         saj.
----------------------------------------------------    -----
41 Elamu Narva mnt. 55   1928 Narva mnt. 55       734
----------------------------------------------------------------
42 Georg Eggersi      19.  Narva mnt. 124      708k
lubjaahju varemed      saj. krundi idapiiril
              algus
----------------------------------------------------    -----
piir: Narva mnt. kuni Kuristiku tänavani - Kuristiku t. kuni
Narva mnt. 124 krundi edelapiiri pikenduseni - Narva mnt. 124
krundi edelapiiri pikendus ja Narva mnt. 122 krundi piir kuni
Narva mnt. 122 krundi idapiirini - Narva mnt. 122 krundi
idapiiri pikendus kuni Narva maanteeni
----------------------------------------------------------------
43 Elamu P. Süda t. 9   20. 
             saj.  P. Süda t. 9   krunt  508k
----------------------------------------------------------------
44 Seewaldi suvemõisa   19.   Paldiski mnt. 52 Paldiski 833k
peahoone, hiljem     saj.           mnt. 52
peaarsti elamu Paldiski              ja 52A 
mnt. 52/9                     krundid
----------------------------------             -----
45 Seewaldi vaimuhaigla  19.                833k
valvurimaja Paldiski   saj.
mnt. 52/10 
----------------------------------             -----
46 Seewaldi vaimuhaigla
surnukuur-kabel Paldiski
mnt. 52/11 kõrval     1903               833k
----------------------------------             -----
47 Seewaldi suvemõisa
tall, vaimuhaigla kontor
Paldiski mnt. 52/11    19. saj.             833k
----------------------------------             -----
48 Seewaldi suvemõisa
ait Paldiski mnt. 52/16  19. saj.             833k
----------------------------------             -----
49 Seewaldi vaimuhaigla
katlamaja-elektrijaam
Paldiski mnt. 52/13    1903               833k
----------------------------------             -----
50 Seewaldi vaimuhaigla
majandushoone Paldiski
mnt. 52/12         1903               833k
----------------------------------             -----
51 Seewaldi vaimuhaigla
ravikorpus Paldiski mnt.
52/1            1903               833k
----------------------------------             -----
52 Seewaldi vaimuhaigla
ravikorpus Paldiski mnt.
52/2            1909               833k
----------------------------------             -----
53 Seewaldi vaimuhaigla
ravikorpus Paldiski mnt.
52/3            1909               833k
----------------------------------             -----
54 Seewaldi vaimuhaigla
ravikorpus Paldiski mnt.
52/4            1909               833k
----------------------------------             -----
55 Seewaldi vaimuhaigla
ravikorpus Paldiski mnt.
52/5            1909               833k
----------------------------------             -----
56 Seewaldi vaimuhaigla
arstimaja Paldiski mnt.
52/8            1913               833k
----------------------------------             -----
57 Seewaldi vaimuhaigla
arstimaja Paldiski mnt.
52/14           1909               833k
----------------------------------             -----
58 Seewaldi vaimuhaigla
seltskondlik maja
Paldiski mnt. 52/7     1912               833k
----------------------------------------------------    -----
59 Seewaldi vaimuhaigla
ravikorpus Paldiski mnt.
52A            1903  Paldiski mnt. 52A     833k
----------------------------------------------------------------
60 Merekindluse         Peeter Suure        
rannakaitsepatarei nr.      Paljassaare
12             1915  lääneneemel,
                 loodetipust u.
                  100 m          706k
----------------------------------------------------    -----
Poolsaare tipp, mille moodustab patarei väliskontuuri
kagupoolseimast punktist 50 m kagus olev edela-kirde-suunaline
joon
----------------------------------------------------------------
61 Valge torni varemed   1821- Paljassaare
              1824  idaneemel     50 m  707k
----------------------------------------------------------------
62 Elamu fassaad ja
historitsistlikud
interjöörid Pikk t. 16/      Pikk t. 16 / 
Pühavaimu t. 1       1876  Pühavaimu t. 1  *    845k
----------------------------------------------------------------
63 Tallinna Kanuti gildi     Pikk t. 20 / 
hoone           1863  Pühavaimu t. 5  *    816k
----------------------------------------------------------------
64 Elamu Pikk t. 30    15/19. 
              saj.  Pikk t. 30    *    36k
----------------------------------------------------------------
65 Maarjamäe suvemõisa
loss            1874  Pirita tee 56-76 ***   23k
----------------------------------         ------------
66 Maarjamäe suvemõisa
jääkelder         19. saj.         ***   23k
----------------------------------         ------------
67 Maarjamäe suvemõisa
köök           19. saj.         ***   23k
----------------------------------         ------------
68 Maarjamäe suvemõisa
ait            19. saj.         ***   23k
----------------------------------         ------------
69 Maarjamäe
suhkruvabriku meistrite
elamu (I)         19. saj.         ***   23k
----------------------------------         ------------
70 Maarjamäe
suhkruvabriku meistrite
elamu (II)        19. saj.         ***   23k
----------------------------------         ------------
71 Maarjamäe
suhkruvabriku meistrite
elamu (III)        19. saj.         ***   23k
----------------------------------         ------------
72 Maarjamäe
suhkruvabriku meistrite
elamu (IV)        19. saj.         ***   23k
----------------------------------------------------------------
73 Maarjamäe suvemõisa
tall           19. saj. Pirita tee 78  ***   23k
----------------------------------------------------------------
74 Tallinna Peeteli
kirik           1938  Preesi t. 5-7   krunt  796k
----------------------------------------------------    -----
75 Elamu Pärnu mnt. 20   1938  Pärnu mnt. 20       736
----------------------------------------------------    -----
76 Elamu Pärnu mnt. 23   1934  Pärnu mnt. 23       735
----------------------------------------------------    -----
77 Elu- ja ärihoone
Pärnu mnt. 26       1935  Pärnu mnt. 26
----------------------------------------------------    -----
78 Elu- ja ärihoone
Pärnu mnt. 28       1937  Pärnu mnt. 28       33k
----------------------------------------------------    -----
79 Elu- ja ärihoone
Pärnu mnt. 30       1936  Pärnu mnt. 30       54k
----------------------------------------------------    -----
80 Elu- ja ärihoone
Pärnu mnt. 32       1937  Pärnu mnt. 32
----------------------------------------------------------------
81 Rahumäe kalmistu                 ei keh-
Kaarli koguduse kabel   1913  Rahumäe tee 6   testata 770k
----------------------------------             -----
82 Rahumäe kalmistu
Pühavaimu koguduse kabel  1932               771k
----------------------------------------------------------------
83 Elamu Raua t. 4     1924  Raua t. 4     krunt  731
----------------------------------------------------    -----
84 Koolihoone Raua t. 6  1923  Raua t. 6         690k
----------------------------------------------------    -----
85 Koolihoone Ristiku t.
69             1929  Ristiku t. 69       691k
----------------------------------------------------------------
86 End. "Hotel de
France'i" teenijate    18/19.
elamu           saj.  Roheline aas 14  **    12
---------------------------                -----
87 End. "Hotel de
France'i" pesuköök -
teenijate elamu                       12
----------------------------------------------------------------
88 Haiglahoone
Roosikrantsi t. 2A         Roosikrantsi
fassaadid         1904  t. 2A      krunt  831k
----------------------------------------------------    -----
89 Elamu Roosikrantsi t.      Roosikrantsi
3             1878   t. 3          305k
----------------------------------------------------    -----
90 Elu- ja ärihoone        Roosikrantsi
Roosikrantsi t. 8, 8A   1939  t. 8, 8A         53k
----------------------------------------------------    -----
91 Elamu ja kliinik        Roosikrantsi 
Roosikrantsi t. 10, 10A  1912   t. 10, 10A       703k
----------------------------------------------------------------
92 Koch'ide kabeli         Rummu tee 3,
varemed koos            Pirita Uue
perekonnakalmistuga   19. saj. kalmistu ja 
                  jõe vahel    40 m  722k
----------------------------------------------------------------
93 Elamu Sakala t. 21   1905  Sakala t. 21   krunt  32k
----------------------------------------------------    -----
94 Eramu Sakala t. 23   1903  Sakala t. 23       279k
----------------------------------------------------    -----
95 Tallinna
Raudtee-tehnikakooli
hoone           1895  Tehnika t. 18       699k
----------------------------------------------------    -----
96 Elamu Tähe t. 7     1930. 
             aastad Tähe t. 7         711k
----------------------------------------------------    -----
97 Hohenhaupti lossi
vaatetorn         1910  Tähetorni t. 2      819k
----------------------------------------------------------------
98 Kalamaja kalmistu       Uus-Kalamaja   ei keh-
värav-kellatorn      1780  t. 23       testata 718k
----------------------------------------------------------------
99 Tallinna Meremeeste      Uus-Sadama
Kodu            1926  t. 14       krunt  270k
----------------------------------------------------    -----
100 Hohenhaupti loss       Vana-Mustamäe
(nn. Glehni loss)     1886  t. 48           819k
----------------------------------             -----
101 Hohenhaupti lossi   1900-
palmimaja         1910               819k
----------------------------------------------------------------
102 Kaupluse ja kinoga
üürimaja Viru t. 4     1914  Viru t. 4     *    493k
----------------------------------------------------------------
103 Ohvitseride kasarm   19. saj. Väike-Patarei 
Väike-Patarei t. 10    lõpp   t. 10      krunt  276k
---------------------------                -----
104 Hoovimaja
Väike-Patarei t. 10                     276k
----------------------------------------------------------------
105 Elamu Wismari t. 9   1924  Wismari t. 9   *    704k
----------------------------------------------------------------
106 Elamu Wismari t. 11  1923  Wismari t. 11   *    776k
----------------------------------------------------------------

* Kaitstav objekt asub Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal -
eraldi kaitsevööndit ei kehtestata.

** Kõigile kultuurimälestistele kehtestatakse ühine kaitsevöönd,
mis koosneb järgmistest Kadrioru lossi ajaloolise linnaosa
endise slobodaa kruntidest: L. Koidula t. 24, L. Koidula t. 26,
J. Poska t. 43 / L. Koidula t. 28, J. Poska t. 41, J. Poska t.
39, J. Poska t. 37, J. Poska t. 35, J. Poska t. 33, J. Poska t.
31, J. Poska t. 29, J. Poska t. 27, J. Poska t. 25, J. Poska t.
23, J. Poska t. 21, J. Poska t. 19, Roheline aas 14, Roheline
aas 16, Roheline aas 18, Roheline aas 20, Roheline aas 22,
Roheline aas 12 / J. Poska t. 18, Roheline aas 10 / J. Poska t.
20, Roheline aas 8 / J. Poska t. 22, Roheline aas 6 / J. Poska
t. 24, Roheline aas 4 / J. Poska t. 26, Roheline aas 2 / L.
Koidula t. 32 / J. Poska t. 28.

*** Kõigile mälestistele kehtestatakse ühine kaitsevöönd, mis
koosneb Pirita tee 56-76 ja Pirita tee 78 kruntidest.

                    Minister  Jaak ALLIK
                    Kantsler  Toivo KULDSEPP
  
  
  

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json