Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2002
Avaldamismärge:RTL 1997, 88, 519

Kultuurimälestiseks tunnistamine

   
        Kultuurimälestiseks tunnistamine

    Kultuuriministri 13. mai 1997. a. määrus nr. 22

   Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953;
86, 1538) paragrahvi 3 lõike 4, paragrahvi 12 lõike 1 ja
paragrahvi 46 lõike 2 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse
28. juuli 1994. a. määrusega nr. 272 (RT I 1994, 57, 966; 1996,
41, 798) kinnitatud "Kultuurimälestiseks tunnistamise ja
kultuurimälestiseks olemise lõpetamise korra" punktidele 3 ja 5
määran:

   1. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Tallinna linnas
(järjekorranumber, nimetus, dateering, asukoht): 
----------------------------------------------------------------
1 Balti Puuvillavabriku  
tootmishoone peakorpus   1900-1909  Kopli t. 35 
----------------------------------------------------------------
2 Balti Puuvillavabriku
direktori elamu      1899    Kopli t. 35A
----------------------------------------------------------------
3 Balti Puuvillavabriku
koolihoone         1913    Sitsi t. 1
----------------------------------------------------------------
4 Balti Puuvillavabriku
meistrite elamu      1900    Sitsi t. 3
----------------------------------------------------------------
5 Balti Puuvillavabriku
asula pesuköök       1900    Sitsi t. 3A
----------------------------------------------------------------
6 Balti Puuvillavabriku
hobusetall         1900    Sitsi t. 3B
----------------------------------------------------------------
7 Balti Puuvillavabriku
ametnike elamu       1900    Sitsi t. 5
----------------------------------------------------------------
8 Balti Puuvillavabriku
tööliselamu Sitsi t. 5A  1901-1905  Sitsi t. 5A
----------------------------------------------------------------
9 Balti Puuvillavabriku
tööliselamu Sitsi t. 5B  1901-1905  Sitsi t. 5B
----------------------------------------------------------------
10 Balti Puuvillavabriku
tööliselamu Sitsi t. 7   1901-1905  Sitsi t. 7
----------------------------------------------------------------
11 Balti Puuvillavabriku
tööliselamu Sitsi t. 9   1901-1905  Sitsi t. 9
----------------------------------------------------------------
12 Balti Puuvillavabriku
tööliselamu Sitsi t. 11  1901-1905  Sitsi t. 11
----------------------------------------------------------------
13 Balti Puuvillavabriku
tööliselamu Sitsi t. 13  1923    Sitsi t. 13
----------------------------------------------------------------
14 Balti Puuvillavabriku
asula kirik (Kõikide
Kurbade Rõõmu Jumalaema
kirik)           1913    Sitsi t. 15A
----------------------------------------------------------------
15 Balti Puuvillavabriku
asula saun         1901-1905  Sitsi t. 15B
----------------------------------------------------------------
16 Balti Puuvillavabriku  1920.-1930.
Tarvitajate Ühistu hoone  aastad   Sitsi t. 16
----------------------------------------------------------------

   2. Kehtestada Balti Puuvillavabriku hoonetekompleksi
kuuluvatele mälestistele ühine kaitsevöönd, mille piirideks on
Sitsi tänav oma algusest kuni Sitsi t. 17 krundi piirini -
krundi Sitsi t. 15B edelapiir - krundi Sitsi t. 15A lõunapoolsed
piirid - krundi Kopli t. 35 piir kuni krundini Sõle t. 54A koos
vahepealse selle piiri nurki ühendava lõiguga - krundi Sõle t.
54A läänepoolsed piirid - krunte Paavli t. 14, 12, 10 ja 8
ühendav kontuur kuni kagupoolsema raudteeharuni - kagupoolsem
raudteeharu ja selle mõtteline pikendus kuni Kopli tänavani -
Kopli tänav kuni Sitsi tänavani.

                   Minister  Jaak ALLIK
                   Kantsler  Toivo KULDSEPP
  
  
  

/otsingu_soovitused.json