Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2002
Avaldamismärge:RTL 1997, 88, 520

Kultuurimälestiseks tunnistamine

   
        Kultuurimälestiseks tunnistamine

    Kultuuriministri 13. mai 1997. a. määrus nr. 23

   Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953;
86, 1538) paragrahvi 3 lõike 4, paragrahvi 12 lõike 1 ja
paragrahvi 46 lõike 2 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse
28. juuli 1994. a. määrusega nr. 272 (RT I 1994, 57, 966; 1996,
41, 798) kinnitatud "Kultuurimälestiseks tunnistamise ja
kultuurimälestiseks olemise lõpetamise korra" punktidele 3 ja 5
määran:

   1. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Tallinna linnas
(järjekorranumber, nimetus, dateering, asukoht, endine number): 
----------------------------------------------------------------
1 Rotermanni tehase
elevaatorihoone fassaadid  1904-1930  Hobujaama t. 1  1043k
-----------------------------------------         -----
2 Rotermanni tehaste
tööstushoone lõunafassaad
aastaarvuga "1912"      1912               -
-----------------------------------------         -----
3 Rotermanni tehaste
leivaaida lõunafassaad
aastaarvuga "1904"      1904               -
-----------------------------------------         -----
4 Rotermanni tehaste
katlamaja korsten      1910-1912            -
-----------------------------------------         -----
5 Rotermanni tehaste     19. saj. 
prooviveski fassaadid    lõpp               -
----------------------------------------------------------------
6 Rotermanni tehase Mere
puiesteega külgneva
tööstushoone fassaadid    1879-1891  Mere pst. 4    947k
-----------------------------------------         -----
7 Rotermanni tehase     
aurusaeveski-sepikoja    1879-1880,
korsten           1922              947k
-----------------------------------------         -----
8 Rotermanni tehase direktori
elamu-kontorihoone koos
väravaga           1910-1911           947k
----------------------------------------------------------------
9 Piiritusevabriku
rektifikatsioonihoone    1875-1876,
fassaadid          1924     Mere pst. 6    948k
-----------------------------------------         -----
10 Piiritusevabriku
administratiivhoone 
fassaadid          1888, 1912           948k
----------------------------------------------------------------

   2. Kehtestada ülaltoodud mälestistele ühtne kaitsevöönd,
mille piirideks on Narva maantee, Viru väljak, Mere puiestee,
raudtee ja Hobujaama tänav.

                  Minister  Jaak ALLIK
                  Kantsler  Toivo KULDSEPP
  
  
  

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json