Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Soomaa ja Vilsandi rahvuspargis

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.01.2006
Avaldamismärge:RT I 1997, 41, 636

Maamaksu korrigeerimine Soomaa ja Vilsandi rahvuspargis

Vastu võetud 22.05.1997 nr 103

Maamaksuseaduse (RT I 1993, 24, 428; 1996, 41, 797; 89, 1589) paragrahvi 4 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:
1) Soomaa rahvuspargi sihtkaitsevööndi nende majandatavate alavööndite nimekiri, mille maamaksuks kehtestatakse 25 protsenti maamaksumäärast (juurde lisatud);
2) Vilsandi rahvuspargi sihtkaitsevööndi nende majandatavate alavööndite nimekiri, mille maamaksuks kehtestatakse 25 protsenti maamaksumäärast (juurde lisatud);
3) Soomaa rahvuspargi piiranguvööndi nende valdade nimekiri, mille maamaksuks kehtestatakse 50 protsenti maamaksumäärast (juurde lisatud);
4) Vilsandi rahvuspargi piiranguvööndi nende alavööndite nimekiri, mille maamaksuks kehtestatakse 50 protsenti maamaksumäärast (juurde lisatud).

2. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 1998. a.

Peaminister Mart SIIMANN 

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Uno VEERING

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 22. mai 1997. a.
määrusega nr. 103

 

Soomaa rahvuspargi sihtkaitsevööndi nende majandatavate alavööndite nimekiri, mille maamaksuks kehtestatakse 25 protsenti maamaksumäärast

Jrk. nr. Alavöönd Pindala (ha)
Viljandi maakond 

Kõpu vald

1. Halliste luha sihtkaitsevöönd 625,9
2. Tõrvaaugu sihtkaitsevöönd 204,0
3. Räksi sihtkaitsevöönd 111,9
4. Tipu sihtkaitsevöönd 223,6
5. Mardu sihtkaitsevöönd 441,4
Vastemõisa vald
6. Tõramaa sihtkaitsevöönd 56,7
7. Sandra-Mulgi sihtkaitsevöönd 674,1
8. Miiliaugu sihtkaitsevöönd 48,0
9. Ruunaraipe-Sauga sihtkaitsevöönd 317,5
10. Halliste luha sihtkaitsevöönd 144,3
Pärnu maakond 

Tori vald

11. Halliste luha sihtkaitsevöönd 585,7
12. Vireksaare sihtkaitsevöönd 100,9
Paikuse vald
13. Piirinõmme sihtkaitsevöönd 241,3
14. Pöörikaasiku sihtkaitsevöönd 347,7
15. Tõrvaaugu sihtkaitsevöönd 51,0
 
Keskkonnaminister Villu REILJAN
 

Kinnitatud
  Vabariigi Valitsuse 22. mai 1997. a.
määrusega nr. 103

 

Vilsandi rahvuspargi sihtkaitsevööndi nende majandatavate alavööndite nimekiri, mille maamaksuks kehtestatakse 25 protsenti maamaksumäärast

Jrk. nr. Alavöönd Pindala (ha)
Saare maakond 

Kihelkonna vald

1. Vahemere sihtkaitsevöönd 1,1
2. Harilaiu sihtkaitsevöönd 380,0
Lümanda vald
3. Laistinina sihtkaitsevöönd 37,6
4. Soeginina sihtkaitsevöönd 11,5
5. Kolga sihtkaitsevöönd 134,8
6. Antsulaiu sihtkaitsevöönd 6,0
7. Kuusnõmme sihtkaitsevöönd 529,0
 
Keskkonnaminister Villu REILJAN
 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 22. mai 1997. a.
määrusega nr. 103

 

Soomaa rahvuspargi piiranguvööndi nende valdade nimekiri, mille maamaksuks kehtestatakse 50 protsenti maamaksumäärast

Jrk. nr. Vald Pindala (ha)
Viljandi maakond
1. Kõpu 2082,4
2. Suure-Jaani 545,4
3. Vastemõisa 4203,7
Pärnu maakond
4. Paikuse 107,6
5. Tori 1304,7
6. Vändra 10,0
 
Keskkonnaminister Villu REILJAN
 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 22. mai 1997. a.
määrusega nr. 103

 

Vilsandi rahvuspargi piiranguvööndi nende alavööndite nimekiri, mille maamaksuks kehtestatakse 50 protsenti maamaksumäärast

Jrk. nr. Alavöönd Pindala (ha)
Saare maakond 

Kihelkonna vald

1. Vilsandi piiranguvöönd 1019
2. Kõruse piiranguvöönd 1195
3. Kiirassaare piiranguvöönd 1075
Lümanda vald
4. Atla piiranguvöönd 2870
5. Loonalaiu piiranguvöönd 116
 
Keskkonnaminister Villu REILJAN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json