Teksti suurus:

Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni ohtlike kaupade mereveo eeskirja paranduste rakendamine

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 1997, 98, 583

Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni ohtlike kaupade mereveo eeskirja paranduste rakendamine

Vastu võetud 16.06.1997 nr 26


Vastavalt kaubandusliku meresõidu koodeksi (RT 1991, 46-48, 577; RT I 1993, 65, 923; 1995, 54, 882; 1996, 78, 1380) 
paragrahvi 6 lõike 1 punktidele 1 ja 8 määran:

1. Rakendada alates 1. juulist 1997. a. Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni ohtlike kaupade mereveo eeskirja paranduste
pakett nr. 28-96, 1996. Dokumendiga on võimalik tutvuda Veeteede Ametis.

2. Veeteede Ametil kooskõlastatult Välisministeeriumiga informeerida Rahvusvahelist Mereorganisatsiooni käesoleva
määruse punktis 1 nimetatud dokumendi rakendamisest.

Minister  Raivo VARE
Kantsler  Ruth MARTIN