Teksti suurus:

5-krooniste ja 10-krooniste pangatähtede käibelelaskmine

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RTL 1997, 103, 609

5-krooniste ja 10-krooniste pangatähtede käibelelaskmine

      Vastu võetud Eesti Panga presidendi 1.07.1997.a määrusega nr 17
(RTL 1997, 103, 609), jõustunud 15.07.1997.

   Kooskõlas Eesti Vabariigi rahaseaduse (RT ) paragrahviga 2
Eesti Pank määrab:

   1. Lasta 15. juulil 1997. a. Eesti Vabariigis täiendavalt
käibele uuendatud turvamärkidega 5-kroonised ja 10-kroonised
pangatähed väljalaskeaastaga 1994. a.

   2. Informatsiooniosakonnal avaldada massiteabevahendites
Eesti Panga teadaanne uuendatud turvamärkidega 5-krooniste ja
10-krooniste pangatähtede käibelelaskmisest koos pangatähtede
kirjeldustega.


Vahur Kraft
president