Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2002
Avaldamismärge:RTL 1997, 165, 921

Kultuurimälestiseks tunnistamine

        Kultuurimälestiseks tunnistamine

    Kultuuriministri 3. juuli 1997. a. määrus nr. 41

   Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953;
86, 1538) paragrahvi 3 lõike 4, paragrahvi 12 lõike 1 ja
paragrahvi 46 lõike 2 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse
28. juuli 1994. a. määrusega nr. 272 kinnitatud
"Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise
lõpetamise korra" (RT I 1994, 57, 966) punktidele 3 ja 5 määran:

   Tunnistada kunstimälestiseks Pärnu maakonnas
(järjekorranumber, nimetus, omavalitsusüksus, asukoht, endine
number): 
----------------------------------------------------------------
1  L. Koidula ausammas,     Pärnu   Pärnu
  A. Adamson, 1929       linn   L. Koidula
  (pronks, graniit)            park   295
---------------------------------      --------------------
2  Johan Linde hauamonument,        Pärnu
  A. Adamson, 1927            Alevi
  (pronks, graniit)            kalmistu 296
----------------------------------------------------------------
      Pärnu linn   Vee 8, Katariina EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
3  Ikonostaas, 18. saj. 
  (puit, tempera)                  301
----------------------------------------------------------------
4  Ikoon "Kadunud poja tagasitulek" 
  ikonostaasil, 19. saj. II pool (õli, puit)    V 301:1
----------------------------------------------------------------
5  Ikoon "Külvaja" ikonostaasil, 
  18. saj. II pool (õli, puit)           V 301:2
----------------------------------------------------------------
6  Ikoon "Moosese nägemus" ikonostaasil, 
  18. saj. II pool (õli, puit)           V 301:3
----------------------------------------------------------------
7  Ikoon "Karjased" ikonostaasil, 
  18. saj. II pool (õli, puit)           V 301:4
----------------------------------------------------------------
8  Ikoon "Püha Katariina keisri ees" 
  ikonostaasil, 18. saj. II pool (õli, puit)    V 301:5
----------------------------------------------------------------
9  Ikoon "Kristus ja Samaaria naine" 
  ikonostaasil, 19. saj. II pool (õli, puit)    V 301:6
----------------------------------------------------------------
10 Ikoon "Apostel Andreas" ikonostaasil, 
  19. saj. II pool, kate 1901 
  (õli, puit, messing, hõbetatud)          V 301:7
----------------------------------------------------------------
11 Ikoon "Apostlid Peetrus ja Paulus" 
  ikonostaasil, 19. saj. II pool; kate 1897 
  (õli, puit, messing, hõbetatud)          V 301:8
----------------------------------------------------------------
12 Ikoon "Peaingel Gaabriel" ikonostaasil, 
  19. saj. II pool (õli, puit)           V 301:9
----------------------------------------------------------------
13 Ikoon "Jumalaema uinumine" ikonostaasil, 
  19. saj II pool; kate annet. 1897 
  (õli, puit, messing, hõbetatud)          V 301:10
----------------------------------------------------------------
14 Ikoon "Peaingel Gaabriel" ikonostaasi 
  kuninglikel väravatel, 18. saj. II pool 
  (õli, puit)                    V 301:11
----------------------------------------------------------------
15 Ikoon "Neitsi Maarja" ikonostaasi kuninglikel 
  väravatel, 18. saj. II pool (õli, puit)      V 301:12
----------------------------------------------------------------
16 Ikoon "Evangelist Matteus" ikonostaasi 
  kuninglikel väravatel, 18. saj. II pool 
  (õli, lõuend)                   V 301:13
----------------------------------------------------------------
17 Ikoon "Evangelist Johannes" ikonostaasi 
  kuninglikel väravatel, 18. saj. II pool 
  (õli, lõuend)                   V 301:14
----------------------------------------------------------------
18 Ikoon "Evangelist Markus" ikonostaasi 
  kuninglikel väravatel, 18. saj. II pool 
  (õli, lõuend)                   V 301:15
----------------------------------------------------------------
19 Ikoon "Evangelist Luukas" ikonostaasi 
  kuninglikel väravatel, 18. saj. II pool
  (õli, lõuend)                   V 301:16
----------------------------------------------------------------
20 Ikoon "Peaingel Miikael" ikonostaasil, 
  18. saj. II pool (õli, puit)           V 301:18
----------------------------------------------------------------
21 Ikoon "Aleksander Nevski" ikonostaasil, 
  19. saj. II pool, kate 1901
  (õli, puit, messing, hõbetatud)          V 301:20
----------------------------------------------------------------
22 Ikoon "Risti ülendamine" ikonostaasil, 
  19. saj. II pool (õli, puit)           V 301:21
----------------------------------------------------------------
23 Ikoon "Jumalaema templisse viimine" 
  ikonostaasil, 18. saj. II pool (õli, puit)    V 301:22
----------------------------------------------------------------
24 Ikoon "Kristuse sündimine" ikonostaasil, 
  18. saj. II pool (õli, puit)           V 301:23
----------------------------------------------------------------
25 Ikoon "Kristuse ristimine" ikonostaasil, 
  18. saj. II pool (õli, puit)           V 301:24
----------------------------------------------------------------
26 Ikoon "Issandamuutmine" ikonostaasil, 
  18. saj. II pool (õli, puit)           V 301:25
----------------------------------------------------------------
27 Ikoon "Sissesõit Jeruusalemma" ikonostaasil, 
  18. saj. II pool (õli, puit)           V 301:26
----------------------------------------------------------------
28 Ikoon "Kristuse templisse viimine" 
  ikonostaasil, 18. saj. II pool (õli, puit)    V 301:27
----------------------------------------------------------------
29 Ikoon "Jumalaema sündimine" ikonostaasil, 
  19. saj. II pool (õli, puit)           V 301:28
----------------------------------------------------------------
30 Ikoon "Jalgade pesemine" ikonostaasil,
  18. saj. II pool (õli, puit)           V 301:29
----------------------------------------------------------------
31 Ikoon "Püha Õhtusöömaaeg" ikonostaasil, 
  18. saj. II pool (õli, puit)           V 301:30
----------------------------------------------------------------
32 Ikoon "Kristus Ketsemani aias" ikonostaasil, 
  18. saj. II pool (õli, puit)           V 301:31
----------------------------------------------------------------
33 Ikoon "Juuda suudlus" ikonostaasil, 
  18. saj. II pool (õli, puit)           V 301:32
----------------------------------------------------------------
34 Ikoon "Kristus Annase ees" ikonostaasil, 
  18. saj. II pool (õli, puit)           V 301:33
----------------------------------------------------------------
35 Ikoon "Kristus Kaifase juures" ikonostaasil, 
  18. saj. II pool (õli, puit)           V 301:34
----------------------------------------------------------------
36 Ikoon "Kristus Pilaatuse ees" ikonostaasil, 
  18. saj. II pool (õli, puit)           V 301:35
----------------------------------------------------------------
37 Ikoon "Kristuse piitsutamine" ikonostaasil, 
  18. saj. II pool (õli, puit)           V 301:36
----------------------------------------------------------------
38 Skulptuur "Ingel" ikonostaasil, 
  18. saj. II pool (puit, pronksvärv)        V 301:37
----------------------------------------------------------------
39 Ikoon "Kroonimine okaskrooniga" ikonostaasil, 
  18. saj. II pool (õli, puit)           V 301:38
----------------------------------------------------------------
40 Ikoon "Risti kandmine" ikonostaasil, 
  18. saj. II pool (õli, puit)           V 301:39
----------------------------------------------------------------
41 Skulptuur "Ingel" ikonostaasil, 
  18. saj. II pool (puit, pronksvärv)        V 301:40
----------------------------------------------------------------
42 Skulptuur "Neitsi Maarja Kolgata grupist" 
  ikonostaasil, 19. saj. (õli, puit)        V 301:41
----------------------------------------------------------------
43 Ikoon "Ristilt mahavõtmine" ikonostaasil, 
  19. saj. (õli, puit)               V 301:42
----------------------------------------------------------------
44 Krutsifiks Jeruusalemma vaatega ikonostaasil,
  19. saj. II pool (puit, polükroomia)       V 301:43
----------------------------------------------------------------
45 Ikoon "Haudapanemine" ikonostaasil, 
  19. saj. II pool (puit, õlivärv)         V 301:44
----------------------------------------------------------------
46 Skulptuur "Johannes Kolgata grupist" 
  ikonostaasil, 19. saj. II pool (puit, õlivärv)  V 301:45
----------------------------------------------------------------
47 Skulptuur "Jumal-Isa" ikonostaasil, 
  18. saj. II pool (puit, kullatis, pronksvärv)   V 301:46
----------------------------------------------------------------
48 Maal "Kalevipoja kojutulek", Kilingi-Nõmme
  E. Allsalu, 1962       linn   Sambla 18,
  (õli, lõuend)              Kilingi-Nõmme
                      Gümnaasium
                           990
---------------------------------           ----------
49 Maal "Maastik", E. Kits, 1961 
  (õli, lõuend)                   991
---------------------------------           ----------
50 Maal "Natüürmort", 
  A. Kongo, ? (õli, lõuend)             992
----------------------------------------------------------------
51 Maal "Kristus Õlimäel",    Saarde  Saarde
  18. saj. (õli, puit)     vald   kirik   993
---------------------------------           ----------
52 Maal "Kolgata", 
  L. v. Maydell, 1835 
  (õli, lõuend)                   994
----------------------------------------------------------------
53 Altarimaal          Varbla  Varbla
  "Kristuse sündimine",     vald   kirik
  17. saj. (õli, puit)               995
---------------------------------           ----------
54 Altarimaal 
  "Kristuse ülestõusmine", 
  17. saj. (õli, puit)               996
---------------------------------           ----------
55 Altarimaal 
  "Kristuse taevaminek", 
  17. saj. (õli, puit)               997
----------------------------------------------------------------
56 Reljeef, A. Rips, 1962    Kilingi-Nõmme
  (kips)            linn   Sambla 18, 
                      Kilingi-Nõmme 
                      Gümnaasium  
                           998
----------------------------------------------------------------
57 Vitraaþaknad P. v. Pilhau   Audru   Tõstamaa mnt. 5,
  ja Ungern-Sternbergi     vald   Audru kirik
  vappidega, Dresdeni töö, 
  1892 (klaas, tinaraamid)             1001
----------------------------------------------------------------
58 Kantsel, E. Thiele, umb.   Halinga  Pärnu-Jaagupi,
  1660 (puit, polükroomia)   vald   Pärnu mnt. 45, 
                      Jakobi 
                      kirik   1003
----------------------------------------------------------------
59 Altar, 1797 (puit)      Varbla  Varbla 
                 vald   kirik   1017
----------------------------------------------------------------
60 Ikonostaas, 19. saj. (puit)  Häädemeeste
                 vald   Häädemeeste 
                      EAÕ 
                      kirik   1022
----------------------------------------------------------------
     Pärnu linn   Nikolai 22, Eliisabeti kirik
----------------------------------------------------------------
61 Altarimaal "Ülestõusmine", L. van der Kaa, 
  Rotterdam, 1853 (õli, lõuend)           14-k
----------------------------------------------------------------
62 Altarisein ja -aed, 1850 (õli, puit)       15-k
----------------------------------------------------------------
63 Kantsel, Puls, Pärnu, 1850 (õli, puit)      16-k
----------------------------------------------------------------
64 Veinikann, annet. 1901 
  (messing, graveeritud, hõbetatud)         20-k
----------------------------------------------------------------
65 Kroonlühter kaheksateistkümne tulega, 
  annet. 1893 (messing, kullatud, graveeritud)   23-k
----------------------------------------------------------------
66 Kroonlühter kolmekümne kahe tulega, 
  annet. 1893 (messing, kullatud, graveeritud)   24-k
----------------------------------------------------------------
67 Kroonlühter kaheteistkümne tulega, 
  annet. 1893 (messing, kullatud, graveeritud)   25-k
----------------------------------------------------------------
68 Seinalühter kümne tulega, annet. 1893 
  (messing, pronks, kullatud, graveeritud)     26-k
----------------------------------------------------------------
69 Seinalühter kümne tulega, annet. 1893 
  (messing, pronks, kullatud, graveeritud)     27-k
----------------------------------------------------------------
70 Seinalühter kuue tulega ja Pauluse figuuriga, 
  annet. 1893 
  (messing, pronks, tsink, graveeritud)       28-k
----------------------------------------------------------------
71 Seinalühter kuue tulega ja Peetruse figuuriga, 
  annet. 1893 
  (messing, pronks, tsink, graveeritud)       29-k
----------------------------------------------------------------
72 Seinalühter kolme tulega, annet. 1893 
  (messing, pronks, graveeritud)          30-k
----------------------------------------------------------------
73 Seinalühter kolme tulega, annet. 1893 
  (messing, pronks, graveeritud)          31-k
----------------------------------------------------------------
74 Seinalühter kolme tulega, annet. 1893 
  (messing, pronks, graveeritud)          32-k
----------------------------------------------------------------
75 Seinalühter nelja tulega, 19. saj. 
  (pronks, klaasripatsid)              33-k
----------------------------------------------------------------
76 Seinalühter nelja tulega, 19. saj. 
  (pronks, klaasripatsid)              34-k
----------------------------------------------------------------
77 Seinalühter kolme tulega, 19. saj. (messing)   35-k
----------------------------------------------------------------
78 Seinalühter kolme tulega, 19. saj. (messing)   36-k
----------------------------------------------------------------
79 Laualühter kuue tulega, 19. saj. 
  (tina?, raud?, pronksvärv)            37-k
----------------------------------------------------------------
80 Laualühter viie tulega, 19. saj. 
  (pronks, kullatud)                39-k
----------------------------------------------------------------
81 Laualühter viie tulega, 19. saj. I pool 
  (messing)                     41-k
----------------------------------------------------------------
82 Laualühter viie tulega, 19. saj. I pool
  (messing)                     42-k
----------------------------------------------------------------
83 Laualühter viie tulega, 19. saj. (pronks)     43-k
----------------------------------------------------------------
84 Laualühter nelja tulega, 19. saj. (messing)    44-k
----------------------------------------------------------------
85 Laualühter kolme tulega, 19. saj. II pool 
  (messing, hõbetatud)               45-k
----------------------------------------------------------------
86 Laualühter kolme tulega, 19. saj. II pool 
  (messing, hõbetatud)               46-k
----------------------------------------------------------------
87 Küünlajalg, 1861, Poola töö 
  (messing, hõbetatud)               49-k
----------------------------------------------------------------
88 Küünlajalg, 1861, Poola töö 
  (messing, hõbetatud)               50-k
----------------------------------------------------------------
89 Küünlajalg, 19. saj. II pool 
  (pronks, kullatud)                51-k
----------------------------------------------------------------
90 Küünlajalg, 19. saj. II pool 
  (pronks, kullatud)                52-k
----------------------------------------------------------------
91 Küünlajalg, 19/20. saj. (messing)         53-k
----------------------------------------------------------------
92 Küünlajalg, 19/20. saj. (messing)         55-k
----------------------------------------------------------------
93 Küünlajalg, 19/20. saj. (messing)         56-k
----------------------------------------------------------------
94 Krutsifiks, 19. saj. (malm, figuur pronks)    57-k
----------------------------------------------------------------
95 Krutsifiks, 19/20. saj. 
  (malm, figuur pronks, pronksvärv, email)     58-k
----------------------------------------------------------------
96 Krutsifiks, 19/20. saj. 
  (valutsink, pronksvärv, email)          60-k
----------------------------------------------------------------
97 M. Lutheri büst, omand. 1850 (kips)        61-k
----------------------------------------------------------------
98 Reljeef "Kannatav Kristus", annet. 1893 
  (kips, pronksvärv, samettaust)          62-k
----------------------------------------------------------------
99 Reljeef "Kristuse kinnivõtmine", J. Jõgi, 
  1957 (puit)                    63-k
----------------------------------------------------------------
100 Reljeef "Rahuriik", J. Jõgi, 1957 (puit)     64-k
----------------------------------------------------------------
101 Reljeef "Kristus Emmauses", J. Jõgi, ? 
   (puit)                      65-k
----------------------------------------------------------------
102 Pastor W. G. Wagneri hauaplaat, 1757 
   (paas, õli)                   66-k
----------------------------------------------------------------
103 Maal "Pastor Harry J. Nuudi portree", 
   K. Burian, 1938 (õli, lõuend)          67-k
----------------------------------------------------------------
104 Maal "Elisabethi kirik Pärnus", E. Leps, 
   1942 (õli, lõuend)                68-k
----------------------------------------------------------------
105 Graafiline leht "Ecce Homo", C. W. Schurig, 
   Dresden, 19. saj. II pool (paber, lito)     69-k
----------------------------------------------------------------
106 Välisuks, L. C. Brock jun., 18. saj. 
   (puit, õli)                   70-k
----------------------------------------------------------------
107 Pingistik, 19. saj. lõpp (õli, puit)       71-k
----------------------------------------------------------------
108 Tornikell, Peterburi töö, 1824 (pronks)     74-k
----------------------------------------------------------------
109 Tornikell, E. Peterson, Pärnu, 1861 (pronks)   75-k
----------------------------------------------------------------
110 Tornikukk, 1747 (vask)              76-k
----------------------------------------------------------------
111 Piibel, C. Flemming, Glogau, 19. saj. 
   (nahkköide, messingpanused hõbetatud)      78-k
----------------------------------------------------------------
112 Piibel, Köln, 1861; köide 1909 
   (nahkköide, metallpanused)            79-k
----------------------------------------------------------------
113 Piibel, A. Mickwitz, Tallinn, 1914 
   (tekstiilköide, messingpanused ja -sulus)    80-k
----------------------------------------------------------------
114 Reljeef "Naine lapsega",   Pärnu   Tammsaare
   A. Vomm, 1938 (dolomiit)   linn   pst. 1a  
                           83-k
---------------------------------           ----------
115 Reljeef "Mees ankruga", 
   A. Vomm, 1938 (dolomiit)             84-k
---------------------------------           ----------
116 Kamin reljeefiga "Lamav akt", 
   A. Vomm, 1938 (dolomiit)             85-k
---------------------------------           ----------
117 Kamin reljeefiga "Lamav akt", 
   A. Vomm, 1938 (dolomiit)             86-k
---------------------------------      --------------------
118 V. I. Lenini monument,         Papiniidu 5, 
   M. Varik, 1979 (pronks)        AS Pärnu 
                      Kommunaal
                           87-k
---------------------------------      --------------------
119 Reljeef "Lydia Koidula",        Metsa 21,
   R. Kuld, 1981             L. Koidula
   (pronks, graniit)           Gümnaasium
                           88-k
----------------------------------------------------------------
     Pärnu linn   Nikolai 22, Eliisabeti kirik
----------------------------------------------------------------
120 Küünlajalg, 19. saj. (messing, pronksvärv)    1-a
----------------------------------------------------------------
121 Küünlajalg, 19. saj. (messing, pronksvärv)    2-a
----------------------------------------------------------------
122 Kaminakell, 1930. aastad (puit)         3-a
----------------------------------------------------------------
123 Tool, 1930. aastad (puit, nahk, polsterdus)   4-a
----------------------------------------------------------------
124 Tool, 1930. aastad (puit, nahk, polsterdus)   5-a
----------------------------------------------------------------
125 Raamatukapp, 1950. aastad (puit)         6-a
----------------------------------------------------------------
126 Tugitool, 1930. aastad 
   (puit, polsterdus, tekstiil)           7-a
----------------------------------------------------------------
127 Tugitool, 1930. aastad 
   (puit, polsterdus, tekstiil)           8-a
----------------------------------------------------------------
128 Tugitool, 1930. aastad 
   (puit, polsterdus, tekstiil)           9-a
----------------------------------------------------------------
129 Tugitool, 1930. aastad 
   (puit, polsterdus, tekstiil)           10-a
----------------------------------------------------------------
130 Diivanilaud, 1930. aastad (puit)         11-a
----------------------------------------------------------------
131 Kirjutuslaua tool, 1930. aastad 
   (puit, polsterdus, tekstiil)           12-a
----------------------------------------------------------------
132 Kirjutuslaud, 1930. aastad (puit)        13-a
----------------------------------------------------------------
133 Pink, 19. saj. (puit)              14-a
----------------------------------------------------------------
134 Karikas, 19. saj. (valge metall, hõbetatud)   16-a
----------------------------------------------------------------
135 Leivik, 19. saj. (messing, hõbetatud)      17-a
----------------------------------------------------------------
136 Oblaatide toos, 19. saj. (messing, hõbetatud)  18-a
----------------------------------------------------------------
137 Karikas, 19/20. saj. 
   (kollane metall, hõbetatud)           19-a
----------------------------------------------------------------
138 Kann, Poola töö, 19. saj. 
   (valge metall, hõbetatud)            21-a
----------------------------------------------------------------
139 Kann, Poola töö, 19. saj.
   (valge metall, hõbetatud)            22-a
----------------------------------------------------------------
140 Kann, Poola töö, 19. saj. 
   (valge metall, hõbetatud)            23-a
----------------------------------------------------------------
141 Kann, 19/20. saj. 
   (messing, hõbetatud, kullatud)          25-a
----------------------------------------------------------------
142 Leivik, 19/20. saj. (messing, hõbetatud)     26-a
----------------------------------------------------------------
143 Ristimisvaagen, 1892 (messing, hõbetatud)    27-a
----------------------------------------------------------------
144 A. Jakobsoni monument,    Pärnu   Kuninga-
   J. Soans, U. Ivask,     linn   Vee-Rüütli-
   1973 (pronks, graniit)         Akadeemia 
                      kvartal  28-a
----------------------------------------------------------------
     Audru vald   Tõstamaa mnt. 5, Audru kirik
----------------------------------------------------------------
145 Altarimaal "Kristus ristil", G. Bierman,
   Berliin, 1872 (õli, lõuend)           2-k
----------------------------------------------------------------
146 Altar koos aiaga, 19. saj. 
   (puit, peits, lakk)               3-k
----------------------------------------------------------------
147 Kantsel, 19. saj. (puit, peits, lakk)      4-k
----------------------------------------------------------------
148 Karikas, 19/20. saj. (messing, hõbetatud)    6-k
----------------------------------------------------------------
149 Ristimisvaagen, 19/20. saj. 
   (messing, hõbetatud)               9-k
----------------------------------------------------------------
150 Kroonlühter kolmekümne tulega, 19/20. saj. 
   (messing, pronks)                10-k
----------------------------------------------------------------
151 Seinalühter "Johannes" kolme tulega, 
   19/20. saj. (messing, pronks, valutsink)     11-k
----------------------------------------------------------------
152 Seinalühter "Jakobus" nelja tulega, 
   19/20. saj. (messing, pronks, valutsink)     12-k
----------------------------------------------------------------
153 Seinalühter "Peetrus" kolme tulega, 
   19/20. saj. (messing, pronks, valutsink)     13-k
----------------------------------------------------------------
154 Küünlajalg, 19. saj. II pool 
   (pronks, hõbetatud)               16-k
----------------------------------------------------------------
155 Küünlajalg, 19. saj. II pool 
   (pronks, hõbetatud)               16-k
----------------------------------------------------------------
156 Välisuks koos luku ja hingedega, 
   (puit, raudsepised)               17-k
----------------------------------------------------------------
157 Nurgapink, 19. saj. (puit)            18-k
----------------------------------------------------------------
158 Pingistik, 19. saj. (puit, õli)         19-k
----------------------------------------------------------------
159 Perekonnapink viie jalapingiga, 19. saj. 
   (puit, õli)                   20-k
----------------------------------------------------------------
160 Tornikell, Bochumer Verein, Bochum, 1894 
   (malm)                      21-k
----------------------------------------------------------------
161 Tukukott, 1851 
   (samet, nahk, brokaatnarmad, puit)        24-k
----------------------------------------------------------------
162 Karikakate, 19. saj. (tekstiil, siidniit,
   tikand, brokaatpael, aplikatsioon)        26-k
----------------------------------------------------------------
163 Piibel, A. Mickwitz, Tallinn, 1895
   (nahkköide, kullatud)              27-k
----------------------------------------------------------------
164 Oreliprospekt, 19. saj. 
   (puit, õli- ja pronksvärv)            28-k
----------------------------------------------------------------
165 Seinalühter, 19. saj. (pronks, klaas)      29-a
----------------------------------------------------------------
166 Seinalühter, 19. saj. (pronks, klaas)      30-a
----------------------------------------------------------------
167 Maal "Kristus Õlimäel", A. Haas, 1959
   (õli, lõuend)                  31-a
----------------------------------------------------------------
168 Maal "Ole ustav surmani" 19. saj. 
   (õli, lõuend)                  32-a
----------------------------------------------------------------
  Häädemeeste vald   Pärnu mnt. 36, Häädemeeste kirik
----------------------------------------------------------------
169 Altarimaal 
   "Kristus ja Peetrus Keneetsareti järvel", 
   A. Ramsay (Richteri järgi), 1881 (õli, lõuend)  29-k
----------------------------------------------------------------
170 Altar, 19. saj. (puit, kips)           31-k
----------------------------------------------------------------
171 Karikas, 19/20. saj. (valge metall, hõbetatud)  35-k
----------------------------------------------------------------
172 Leivik, 19/20. saj. (valge metall, hõbetatud)  36-k
----------------------------------------------------------------
173 Veinikann, Poola töö, 19. saj. II pool 
   (messing, hõbetatud, seest kullatud)       37-k
----------------------------------------------------------------
174 Ristimisvaagen, 19. saj. (messing, hõbetatud)  40-k
----------------------------------------------------------------
175 Kroonlühter kaheksateistkümne tulega, 
   annet. 1879 (klaas, pronks, malm, raudsepis)   41-k
----------------------------------------------------------------
176 Kroonlühter kolmekümne tulega, 19. saj. 
   (valutsink, pronks, alumiiniumvärv)       42-k
----------------------------------------------------------------
177 Laualühter viie tulega, 19. saj. 
   (pronks, kristall)                43-k
----------------------------------------------------------------
178 Laualühter viie tulega, 19. saj.
   (pronks, kristall)                44-k
----------------------------------------------------------------
179 Laualühter nelja tulega, 19. saj. 
   (pronks, kullatud)                45-k
----------------------------------------------------------------
180 Küünlajalg, 19. saj. 
   (valge metall, alumiiniumvärv)          47-k
----------------------------------------------------------------
181 Küünlajalg, 19. saj. 
   (valge metall, alumiiniumvärv)          48-k
----------------------------------------------------------------
182 Küünlajalg, 1818 (messing)            51-k
----------------------------------------------------------------
183 Küünlajalg, 1818 (messing)            52-k
----------------------------------------------------------------
184 Küünlajalg, 19. saj. (messing, hõbetatud)    53-k
----------------------------------------------------------------
185 Küünlajalg, 19. saj. (messing, hõbetatud)    54-k
----------------------------------------------------------------
186 Küünlajalg, 19/20. saj.
   (pronks, alumiiniumvärv)             55-k
----------------------------------------------------------------
187 Küünlajalg, 19/20. saj. 
   (pronks, alumiiniumvärv)             56-k
----------------------------------------------------------------
188 Küünlajalg, Fraget, Varssavi, 19. saj. 
   (vask, hõbetatud, alumiiniumvärv)        58-k
----------------------------------------------------------------
189 Küünlajalg, Fraget, Varssavi, 19. saj. 
   (vask, hõbetatud, alumiiniumvärv)        59-k
----------------------------------------------------------------
190 Krutsifiks, Fraget, Varssavi, 19. saj. 
   (valge metall, figuur pronks, alumiiniumvärv)  60-k
----------------------------------------------------------------
191 Tornikell, C. W. Peterson, Pärnu, 1874 
   (pronks)                     63-k
----------------------------------------------------------------
192 Harmoonium, Lindholm, 19/20. saj. (puit)     65-k
----------------------------------------------------------------
193 Oreliprospekt, W. Müllverstedt, Tartu, 1883 
   (puit, alumiinium- ja pronksvärv)        66-k
----------------------------------------------------------------
194 Piibel, Tallinn, 1895 (nahkköide, messingsulus) 33-a
----------------------------------------------------------------
195 Kantsel, 19. saj. (puit, õli)          34-a
----------------------------------------------------------------
 Halinga vald   Pärnu-Jaagupi, Pärnu mnt. 45, Jakobi kirik
----------------------------------------------------------------
196 Altar, 1793 (puit, õli- ja pronksvärv)      67-k
----------------------------------------------------------------
197 Altarimaal "Kristus ristil", A. Laikmaa 
   E. V. Gebhardti järgi, 1901 (õli, lõuend)    68-k
----------------------------------------------------------------
198 Veinikann, Jürgenson, annet. 1897 
   (uushõbe, graveeritud)              72-k
----------------------------------------------------------------
199 Kroonlühter kolmekümne tulega, annet. 1904 
   (messing, pronks, graveeritud)          74-k
----------------------------------------------------------------
200 Kroonlühter kahekümne nelja tulega, 
   19/20. saj. (messing, pronks)          75-k
----------------------------------------------------------------
201 Seinalühter kolme tulega, annet. 1893-1895 
   (messing, pronks, graveeritud)          76-k:1
----------------------------------------------------------------
202 Seinalühter kolme tulega, annet. 1893-1895 
   (messing, pronks, graveeritud)          76-k:2
----------------------------------------------------------------
203 Seinalühter kolme tulega, annet. 1893-1895 
   (messing, pronks, graveeritud)          76-k:3
----------------------------------------------------------------
204 Seinalühter kolme tulega, annet. 1893-1895 
   (messing, pronks, graveeritud)          76-k:4
----------------------------------------------------------------
205 Seinalühter kolme tulega, annet. 1893-1895 
   (messing, pronks, graveeritud)          76-k:5
----------------------------------------------------------------
206 Seinalühter kolme tulega, annet. 1893-1895 
   (messing, pronks, graveeritud)          76-k:6
----------------------------------------------------------------
207 Laualühter kolme tulega, 19/20. saj. 
   (messing, nikeldatud)              77-k
----------------------------------------------------------------
208 Laualühter kolme tulega, 19/20. saj. 
   (messing, nikeldatud)              78-k
----------------------------------------------------------------
209 Laualühter kolme tulega, 19/20. saj. 
   (messing, nikeldatud)              79-k
----------------------------------------------------------------
210 Laualühter kolme tulega, 19/20. saj.
   (messing, nikeldatud)              80-k
----------------------------------------------------------------
211 Krutsifiks, 19. saj. 
   (malm, pronks, alumiiniumvärv)          83-k
----------------------------------------------------------------
212 Pingistik, 1920/30. aastad (puit, õli)      84-k
----------------------------------------------------------------
213 Tornikell, A. S. Lavrov, Gatðina, 
   annet. 1887 (pronks)               85-k
----------------------------------------------------------------
214 Piibel, K. Mattiesen, Tartu, 1903 
   (nahkköide, messingsulus)            86-k
----------------------------------------------------------------
215 Oreliprospekt, H. Walcker, 1895 (puit)      87-k
----------------------------------------------------------------
216 Liivavaagen koos labidaga, 19/20. saj.
   (messing, puit)                 37-a
----------------------------------------------------------------
217 Ristimisvaagen, 19/20. saj. 
   (messing, hõbetatud)               38-a
----------------------------------------------------------------
         Koonga vald   Mihkli kirik
----------------------------------------------------------------
218 Altarimaal "Kristus ristil", G. M. Künnap, 
   1883 (õli, lõuend)                88-k
----------------------------------------------------------------
219 Altarisein ja -aed, 1916? 
   (puit, õli- ja pronksvärv, kips)         89-k
----------------------------------------------------------------
220 Kantsel, 1916? (puit, õli- ja pronksvärv)    90-k
----------------------------------------------------------------
221 Karikas, annet. 1933 
   (messing, hõbetatud, seest kullatud)       91-k
----------------------------------------------------------------
222 Ristimisvaagen, 19. saj. 
   (messing, hõbetatud, graveeritud)        92-k
----------------------------------------------------------------
223 Ristimisvaagna jalg, 15.? saj. (paas)      93-k
----------------------------------------------------------------
224 Küünlajalg, 19. saj. (messing, hõbetatud)    94-k
----------------------------------------------------------------
225 Küünlajalg, 19. saj. (messing, hõbetatud)    95-k
----------------------------------------------------------------
226 Krutsifiks, 19. saj. (puit, figuur pronks)    98-k
----------------------------------------------------------------
227 Krutsifiks, 19. saj. (puit, figuur pronks)    99-k
----------------------------------------------------------------
228 Pingistik, 1862 (puit)              100-k
----------------------------------------------------------------
229 Tuulelipp, 18. saj. (raudsepis?)         101-k
----------------------------------------------------------------
230 Piibel, A. Mikcwitz, Tallinn, 1895 
   (nahkköide, metallpanused hõbetatud)       103-k
----------------------------------------------------------------
231 Oreliprospekt, Normann, Tallinn, 1871 (puit)   104-k
----------------------------------------------------------------
232 Värav, 19/20. saj.      Koonga  Mihkli 
   (raudsepis, graniit)     vald   kirikuaed
                           105-k
---------------------------------           ----------
233 V. Lantingshausenite vapp, 
   1831 (dolomiit)                 106-k
----------------------------------------------------------------
         Koonga vald   Mihkli kirik
----------------------------------------------------------------
234 Maal "Ole ustav surmani" Rabavere palvelast, 
   G. M. Künnap, 1871 (õli, plekk)         39-a
----------------------------------------------------------------
235 Oblaatide toos, 1914 (messing, hõbetatud,
   seest kullatud, graveeritud)           41-a
----------------------------------------------------------------
236 Leivik, 1908 (messing, hõbetatud, graveeritud)  42-a
----------------------------------------------------------------
237 Laualühter kolme tulega, 19. saj. 
   (valge metall, hõbetatud)            43-a
----------------------------------------------------------------
238 Küünlajalg, 19. saj. (messing)          44-a
----------------------------------------------------------------
239 Küünlajalg, Ystad Metall, Rootsi, 1949 
   (pronks, graveeritud)              45-a
----------------------------------------------------------------
240 Küünlajalg, Ystad Metall, Rootsi, 1949 
   (pronks, graveeritud)              46-a
----------------------------------------------------------------
         Saarde vald   Saarde kirik
----------------------------------------------------------------
241 Altar koos aiaga, 19. saj. (puit, pronksvärv)  107-k
----------------------------------------------------------------
242 Karikas, 1930 (uushõbe)             110-k
----------------------------------------------------------------
243 Leivik, 1930 (uushõbe)              111-k
----------------------------------------------------------------
244 Oblaatide toos, 1930 (uushõbe)          112-k
----------------------------------------------------------------
245 Leivik, 19. saj. (vask)             113-k
----------------------------------------------------------------
246 Veinikann, Riia töö, 19. saj. (tina)       114-k
----------------------------------------------------------------
247 Veinikann, Riia töö, 19. saj. (tina)       115-k
----------------------------------------------------------------
248 Kroonlühter kahekümne nelja tulega, 
   19. saj. (pronks)                117-k
----------------------------------------------------------------
249 Kroonlühter kolmekümne tulega, 
   annet. 1891 (pronks)               118-k
----------------------------------------------------------------
250 Kroonlühter kaheksateistkümne tulega, 
   19. saj. (pronks)                119-k
----------------------------------------------------------------
251 Seinalühter "Jakobus" kolme tulega, 
   19/20. saj. (messing, pronks, valutsink, 
   graveeritud)                   120-k
----------------------------------------------------------------
252 Seinalühter "Johannnes", kolme tulega, 
   annet. 1907 (messing, pronks, valutsink,
   graveeritud)                   121-k
----------------------------------------------------------------
253 Seinalühter "Matteus", kolme tulega, 
   19/20. saj. (messing, pronks, valutsink, 
   graveeritud)                   122-k
----------------------------------------------------------------
254 Seinalühter "Peetrus" kolme tulega, 
   19/20. saj. (messing, pronks, valutsink, 
   graveeritud)                   123-k
----------------------------------------------------------------
255 Seinalühter "Filippus" kolme tulega, 
   19/20. saj. (messing, pronks, valutsink, 
   graveeritud)                   124-k
----------------------------------------------------------------
256 Seinalühter kahe tule ja Peetruse figuuriga,
   annet. 1907 (messing, pronks, valutsink, 
   graveeritud)                   125-k
----------------------------------------------------------------
257 Seinalühter kolme tulega, annet. 1910
   (messing, pronks, graveeritud)          126-k:1
----------------------------------------------------------------
258 Seinalühter kolme tulega, annet.
   1912 (messing, pronks, graveeritud)       126-k:2
----------------------------------------------------------------
259 Seinalühter kolme tulega, annet. 1908 
   (messing, pronks, graveeritud)          126-k:3
----------------------------------------------------------------
260 Seinalühter kolme tulega, annet. 1911 
   (messing, pronks, graveeritud)          126-k:4
----------------------------------------------------------------
261 Seinalühter kolme tulega, annet. 1912 
   (messing, pronks, graveeritud)          126-k:5
----------------------------------------------------------------
262 Seinalühter kolme tulega, annet. 1908 
   (messing, pronks, graveeritud)          126-k:6
----------------------------------------------------------------
263 Seinalühter kolme tulega, annet. 1913 
   (messing, pronks, graveeritud)          126-k:7
----------------------------------------------------------------
264 Seinalühter kolme tulega, annet. 1910 
   (messing, pronks, graveeritud)          126-k:8
----------------------------------------------------------------
265 Seinalühter kolme tulega, annet. 1910 
   (messing, pronks, graveeritud)          126-k:9
----------------------------------------------------------------
266 Seinalühter kolme tulega, annet. 1913 
   (messing, pronks, graveeritud)          126-k:10
----------------------------------------------------------------
267 Seinalühter kolme tulega, annet. 1909 
   (messing, pronks, graveeritud)          126-k:11
----------------------------------------------------------------
268 Seinalühter nelja tulega, 19. saj. 
   (pronks, kristallripatsid)            127-k
----------------------------------------------------------------
269 Seinalühter nelja tulega, 19. saj. 
   (pronks, kristallripatsid)            128-k
----------------------------------------------------------------
270 Seinalühter kolme tulega, 19/20. saj. 
   (pronksvärv, valutsink)             129-k
----------------------------------------------------------------
271 Seinalühter kolme tulega, 19/20. saj. 
   (pronksvärv, valutsink)             130-k
----------------------------------------------------------------
272 Seinalühter kolme tulega, 19. saj. (pronks)   131-k
----------------------------------------------------------------
273 Seinalühter kolme tulega, 19. saj. (pronks)   132-k
----------------------------------------------------------------
274 Seinalühter kolme tulega, 19. saj. 
   (pronks, kristallripatsid)            133-k
----------------------------------------------------------------
275 Seinalühter kolme tulega, 19. saj. 
   (pronks, kristallripatsid)            134-k
----------------------------------------------------------------
276 Küünlajalg, 19. saj. (messing, hõbetatud)    135-k
----------------------------------------------------------------
277 Küünlajalg, 19. saj. (messing, hõbetatud)    136-k
----------------------------------------------------------------
278 Küünlajalg, 19. saj. (messing, hõbetatud)    137-k
----------------------------------------------------------------
279 Küünlajalg, 19. saj. (messing, hõbetatud)    138-k
----------------------------------------------------------------
280 Küünlajalg, 1858 (messing, hõbetatud)      139-k
----------------------------------------------------------------
281 Küünlajalg, 1858 (messing, hõbetatud)      140-k
----------------------------------------------------------------
282 Küünlajalg, 19. saj. (vask, hõbetatud)      141-k
----------------------------------------------------------------
283 Küünlajalg, 19. saj. (vask, hõbetatud)      142-k
----------------------------------------------------------------
284 Küünlajalg, M. Judin, Venemaa, 19. saj. 
   (pronks)                     143-k
----------------------------------------------------------------
285 Küünlajalg, M. Judin, Venemaa, 19. saj. 
   (pronks)                     144-k
----------------------------------------------------------------
286 Krutsifiks, 19. saj. 
   (messing, hõbetatud, figuur pronks)       145-k
----------------------------------------------------------------
287 Krutsifiks, 19. saj. (raud, malm, pronksvärv)  146-k
----------------------------------------------------------------
288 Krutsifiks, 19/20. saj. 
   (messing, hõbetatud, figuur pronks)       147-k
----------------------------------------------------------------
289 Tornikukk, 18. saj. (messing)          148-k
----------------------------------------------------------------
290 Tornikell, C. Malmberg, Tallinn, 1817 (pronks)  149-k
----------------------------------------------------------------
291 Tornikell, Bochumer Verein, Bochum, 
   annet. 1939 (malm)                150-k
----------------------------------------------------------------
292 Piibel, Peterburi, 1822 (nahkköide)       151-k
----------------------------------------------------------------
293 Harmoonium, "Dianawerk", 19/20. saj. (puit)   153-k
----------------------------------------------------------------
294 Oreliprospekt, 19. saj. lõpp 
   (puit, pronksvärv)                154-k
----------------------------------------------------------------
295 Õpetaja A. G. Matthissoni mälestusplaat 
   kapikeses, 1919 (messing, puit)         48-a
----------------------------------------------------------------
296 Luise Behle mälestusplaat kapikeses, 
   19. saj. (hõbe, puit)              49-a
----------------------------------------------------------------
297 Õpetaja Th. M. Walckeri mälestusplaat 
   kapikeses, 1895 (hõbetatud plekk, puit)     50-a
----------------------------------------------------------------
298 Ristimisvaagen, Norblin ja Ko, Varssavi, 
   19. saj. (messing, hõbetatud)          51-a
----------------------------------------------------------------
       Häädemeeste vald   Treimani kirik
----------------------------------------------------------------
299 Kroonlühter kahekümne nelja tulega,
   19. saj. II pool (pronks, kullatud, 
   kristallripatsid)                156-k
----------------------------------------------------------------
300 Kroonlühter kümne tulega, 19. saj.
   (puit, raudsepis)                157-k
----------------------------------------------------------------
301 Küünlajalg, Poola töö, 19. saj. 
   (vask, hõbetatud)                158-k
----------------------------------------------------------------
302 Küünlajalg, Poola töö, 19. saj. 
   (vask, hõbetatud)                159-k
----------------------------------------------------------------
303 Küünlajalg, 19/20. saj. (messing)        160-k
----------------------------------------------------------------
304 Küünlajalg, 19/20. saj. (messing)        161-k
----------------------------------------------------------------
305 Küünlajalg, 19/20. saj. (tina, nikeldatud)    162-k
----------------------------------------------------------------
306 Küünlajalg, 19/20. saj. (tina, nikeldatud)    163-k
----------------------------------------------------------------
307 Küünlajalg, 19/20. saj. (messing, kunstkivi)   164-k
----------------------------------------------------------------
308 Küünlajalg, 19/20. saj. (messing, kunstkivi)   165-k
----------------------------------------------------------------
309 Krutsifiks, 19. saj. (raud, malm, pronksvärv)  166-k
----------------------------------------------------------------
310 Tornikell, 19. saj. (pronks)           167-k
----------------------------------------------------------------
311 Piibel, Tartu, 1897 (nahkköide)         168-k
----------------------------------------------------------------
312 Koduorel, 19. saj. (puit)            169-k
----------------------------------------------------------------
313 Küünlajalg, "Tinaa", Soome, 1997 (tina)     52-a
----------------------------------------------------------------
314 Küünlajalg, "Tinaa", Soome, 1997 (tina)     53-a
----------------------------------------------------------------
315 Karikas, Rootsi töö, 1928 
   (metall, nikeldatud, kullatud)          54-a
----------------------------------------------------------------
316 Ristimisvaagen, Rootsi töö, 20. saj. 
   (kollane metall, nikeldatud)           55-a
----------------------------------------------------------------
317 Kann, Rootsi töö, 1905 (metall, nikeldatud)   56-a
----------------------------------------------------------------
    Tõstamaa vald   Sadama tee 8a, Tõstamaa kirik
----------------------------------------------------------------
318 Altarimaal "Leiba õnnistav Kristus", 
   19. saj. (õli, lõuend)              170-k
----------------------------------------------------------------
319 Altarimaal "Püha Õhtusöömaaeg", 
   17/18. saj. (õli, lõuend)            171-k
----------------------------------------------------------------
320 Altar koos aiaga, 18/19.saj. 
   (puit, õli- ja pronksvärv)            172-k
----------------------------------------------------------------
321 Kantsel, 1863 (puit, õli)            173-k
----------------------------------------------------------------
322 Kroonlühter kahekümne nelja tulega, 1889 
   (messing, pronks, graveeritud)          179-k
----------------------------------------------------------------
323 Seinalühter nelja tulega, 19. saj. 
   (valutsink, alumiiniumvärv)           180-k
----------------------------------------------------------------
324 Seinalühter nelja tulega, 19. saj. 
   (valutsink, alumiiniumvärv)           181-k
----------------------------------------------------------------
325 Seinalühter kolme tulega, 19. saj. 
   (valutsink, alumiiniumvärv)           182-k
----------------------------------------------------------------
326 Seinalühter kolme tulega, 19. saj. 
   (valutsink, alumiiniumvärv)           183-k
----------------------------------------------------------------
327 Vappepitaaf, 19/20. saj. (puit)         187-k
----------------------------------------------------------------
328 Perekonnapink, 19. saj. (puit)          190-k
----------------------------------------------------------------
329 Tornikell, Riia töö, 1861 (pronks)        191-k
----------------------------------------------------------------
330 Karikas, 19. saj. 
   (valge metall, hõbetatud, graveeritud)      57-a
----------------------------------------------------------------
331 Ristimisvaagen, annet. 1883 
   (messing, hõbetatud)               60-a
----------------------------------------------------------------
332 Veinikann, annet. 1883 
   (messing, hõbetatud, seest kullatud)       61-a
----------------------------------------------------------------
333 Laualühter viie tulega, Rootsi töö, 
   19. saj. (messing, tina)             62-a
----------------------------------------------------------------
         Varbla vald   Varbla kirik
----------------------------------------------------------------
334 Altarimaal "Kristus ristil", C. Walther, 
   1860 (õli, lõuend)                193-k
----------------------------------------------------------------   
335 Kantsel, 19. saj. (puit)             194-k
----------------------------------------------------------------
336 Veinikann, annet. 1884 (messing, hõbetatud,
   graveeritud, seest kullatud)           195-k
----------------------------------------------------------------
337 Kroonlühter kuueteistkümne tulega, 19. saj.
   (valutsink, pronksvärv)             196-k
----------------------------------------------------------------
338 Kroonlühter kaheksateistkümne tulega,
   19. saj. (valutsink)               197-k
----------------------------------------------------------------
339 Kroonlühter kuueteistkümne tulega, 
   19. saj. (pronks)                198-k
----------------------------------------------------------------
340 Seinalühter kahe tulega, 19. saj.
   (valutsink, alumiinium- ja pronksvärv)      199-k
----------------------------------------------------------------
341 Seinalühter kahe tulega, 19. saj. 
   (valutsink, alumiinium- ja pronksvärv)      200-k
----------------------------------------------------------------
342 Zirandool kolme tulega, 19/20. saj. (messing)  201-k
----------------------------------------------------------------
343 Zirandool kolme tulega, 19/20. saj. (messing)  202-k
----------------------------------------------------------------
344 Küünlajalg, 19. saj. (messing, hõbetatud)    203-k
----------------------------------------------------------------
345 Küünlajalg, 19. saj. (messing, hõbetatud)    204-k
----------------------------------------------------------------
346 Küünlajalg, I. Kuzmin, Venemaa, 
   19. saj. (messing)                205-k
----------------------------------------------------------------
347 Küünlajalg, I. Kuzmin, Venemaa, 
   19. saj. (messing)                206-k
----------------------------------------------------------------
348 Krutsifiks, 19. saj. (valutsink, raud,
   pronksvärv, figuur pronks)            207-k
----------------------------------------------------------------
349 Perekonnapink Maydelli vapiga, 19. saj. (puit)  208-k
----------------------------------------------------------------
350 Perekonnapink, 19. saj. (puit)          209-k
----------------------------------------------------------------
351 Tornikell, Pärnu töö, 1893 (pronks)       211-k
----------------------------------------------------------------
352 Piibel, A. Mickwitz, Tallinn, 1895 
   (nahkköide, messingpanused hõbetatud)      213-k
----------------------------------------------------------------
353 Oreliprospekt, 19. saj. (puit)          214-k
----------------------------------------------------------------
354 Värav, 19. saj. lõpp     Varbla  Varbla
   (malm, raudsepis)      vald   kiriku 
                      aed    215-k
---------------------------------           ----------
355 Värav, 19. saj. lõpp 
   (malm, raudsepis)                216-k
---------------------------------           ----------
356 Perekond von Cube 
   hauamonument, 19. saj. 
   (graniit)                    217-k
---------------------------------      --------------------
357 Ristimisvaagen, 19. saj.        Varbla
   (messing, hõbetatud)          kirik   64-a
---------------------------------           ----------
358 Vaas, 1920/30. aastad 
   (poolkristall)                  65-a
---------------------------------           ----------
359 Vaas, 1920/30. aastad 
   (poolkristall)                  66-a
---------------------------------           ----------
360 Armulauariistade kate, 1887 
   (linane, tikand, mulinee, 
   pilu, pits)                   67-a
---------------------------------           ----------
361 Matuseliiva laud ja kühvel, 
   19. saj. (puit, metall, õli)           68-a
----------------------------------------------------------------
       Vändra vald   Pikk 32, Vändra kirik
----------------------------------------------------------------
362 Altarimaal "Kristus ristil", 19. saj. 
   (õli, lõuend)                  218-k
----------------------------------------------------------------
363 Oblaatide toos, annet. 1883 (messing,
   hõbetatud, seest kullatud, graveeritud)     221-k
----------------------------------------------------------------
364 Veinikann, annet.1883, (messing, hõbetatud,
   seest kullatud, graveeritud)           222-k
----------------------------------------------------------------
365 Veinikann, annet. 1883, (messing, hõbetatud,
   seest kullatud, graveeritud)           222-k
----------------------------------------------------------------
366 Ristimisvaagen, annet. 1891
   (messing, hõbetatud, graveeritud)        224-k
----------------------------------------------------------------
367 Ristimisvaagen, annet. 1855 (messing)      225-k
----------------------------------------------------------------
368 Krutsifiks, 19. saj. (valutsink, 
   alumiiniumvärv, figuur pronks)          226-k
----------------------------------------------------------------
369 Krutsifiks, 19. saj. (valutsink, raud,
   alumiiniumvärv, figuur pronks)          227-k
----------------------------------------------------------------
370 Kroonlühter kahekümne tulega, 19. saj. 
   (pronks, messing)                228-k
----------------------------------------------------------------
371 Kroonlühter kahekümne nelja tulega, 
   19/20. saj. (pronks, messing)          229-k
----------------------------------------------------------------
372 Seinalühter kolme tulega, annet. 1902 
   (messing, pronks, graveeritud)          230-k
----------------------------------------------------------------
373 Seinalühter kolme tulega, annet. 1902 
   (messing, pronks, graveeritud)          231-k
----------------------------------------------------------------
374 Seinalühter kolme tulega, annet. 1904 
   (messing, pronks, graveeritud)          232-k
----------------------------------------------------------------
375 Seinalühter kolme tulega, annet. 1904 
   (messing, pronks, graveeritud)          233-k
----------------------------------------------------------------
376 Seinalühter kolme tulega, 19/20. saj. 
   (messing, pronks, graveeritud)          234-k
----------------------------------------------------------------
377 Laualühter kolme tulega, 19/20. saj. 
   (messing, hõbetatud)               235-k
----------------------------------------------------------------
378 Laualühter kolme tulega, 19/20. saj. 
   (messing, hõbetatud)               236-k
----------------------------------------------------------------
379 Küünlajalg, 19. saj. (valutsink, pronksvärv)   237-k
----------------------------------------------------------------
380 Küünlajalg, 19. saj. (valutsink, pronksvärv)   238-k
----------------------------------------------------------------
381 Küünlajalg, 19. saj. (valutsink, 
   alumiiniumvärv)                 239-k
----------------------------------------------------------------
382 Küünlajalg, 19. saj. (valutsink, 
   alumiiniumvärv)                 240-k
----------------------------------------------------------------
383 Küünlajalg, 19/20. saj. (messing, hõbetatud)   241-k
----------------------------------------------------------------
384 Küünlajalg, 19/20. saj. (messing, hõbetatud)   242-k
----------------------------------------------------------------
385 Tornikell, Tallinnas ümber valatud 1948 
   (pronks)                     244-k
----------------------------------------------------------------
386 Piibel, Tartu, 1903 (tekstiilköide)       245-k
----------------------------------------------------------------
387 Oreliprospekt, W. Müllwerstedt, Tartu, 
   1887 (puit)                   246-k
----------------------------------------------------------------
388 Harmoonium, 19/20. saj. (puit)          247-k
----------------------------------------------------------------
389 Karikas, Soome töö, 20. saj. 
   (valge metall, nikeldatud)            69-a
----------------------------------------------------------------
390 Oblaatide toos, Soome töö, 20. saj. 
   (valge metall, nikeldatud)            70-a
----------------------------------------------------------------
391 Leivik, Soome töö, 20. saj. 
   (valge metall, nikeldatud)            71-a
----------------------------------------------------------------
392 Kann, Soome töö, 20. saj.
   (valge metall, nikeldatud)            72-a
----------------------------------------------------------------
393 Uks, 1855 (puit, õli)              73-a
----------------------------------------------------------------
394 Fr. von Ditmari mälestustahvel, C. Lesta, 
   Tartu, 1894 (marmor, kullatud)          74-a
----------------------------------------------------------------
       Varbla vald   EELK Kulli palvela
----------------------------------------------------------------
395 Altarimaal "Püha Õhtusöömaaeg", 17/20. saj.
   (õli, puit)                   248-k
----------------------------------------------------------------
396 Küünlajalg, 19. saj. lõpp (messing)       249-k
----------------------------------------------------------------
397 Küünlajalg, 19. saj. lõpp (messing)       250-k
----------------------------------------------------------------
398 Küünlajalg, Järvakandi töö, 19/20. saj. 
   (elavhõbeklaas)                 251-k
----------------------------------------------------------------
399 Küünlajalg, Järvakandi töö, 19/20. saj. 
   (elavhõbeklaas)                 252-k
----------------------------------------------------------------
400 Küünlajalg, Järvakandi töö, 19/20. saj. 
   (elavhõbeklaas)                 253-k
----------------------------------------------------------------
401 Piibel, A. Mickwitz, Tallinn, 1895 
   (nahkköide, messingsulus)            255-k
----------------------------------------------------------------
402 Piibel, A. Mickwitz, Tallinn, 1904 
   (nahkköide, messingsulus)            256-k
----------------------------------------------------------------
       Koonga vald   EELK Pikavere palvela
----------------------------------------------------------------
403 Kroonlühter viie tulega, 19. saj. lõpp 
   (puit, raudsepis)                258-k
----------------------------------------------------------------
404 Kroonlühter viie tulega, 19. saj. lõpp 
   (puit, raudsepis)                259-k
----------------------------------------------------------------
405 Kroonlühter viie tulega, 19. saj. lõpp 
   (puit, raudsepis)                260-k
----------------------------------------------------------------
406 Laelamp, 19/20. saj. (pronks, klaas)       261-k
----------------------------------------------------------------
407 Piibel, K. Mattiesen, Tartu, 1903 (nahkköide)  263-k
----------------------------------------------------------------
408 Harmoonium, A. Kukk, 19/20. saj. (puit)     264-k
----------------------------------------------------------------
409 Pingistik, 19. saj. (puit)            75-a
----------------------------------------------------------------
410 A. Jürgensteini monument,  Vändra  Kooli 13,
   V. Mellik, 1931       vald   Vändra 
   (pronks, graniit)      (alev)  Gümnaasium
                           76-a
----------------------------------------------------------------
          Tori vald   Tori kirik
----------------------------------------------------------------
411 Oblaatide toos, Varssavi töö, 19. saj. 
   II pool (messing, hõbetatud, graveeritud, 
   seest kullatud)               15. III 7 k-3
----------------------------------------------------------------
412 Karikas, 19/20. saj. 
   (messing, hõbetatud, seest kullatud)    15. III 7 k-4:1
----------------------------------------------------------------
413 Leivik, 19/20. saj. 
   (messing, hõbetatud, üleni kullatud)    15. III 7 k-4:2
----------------------------------------------------------------
414 Oblaatide toos, 19/20. saj. 
   (messing, hõbetatud)            15. III 7 k-4:3
----------------------------------------------------------------
415 Küünlajalg, 19/20. saj. 
   (messing, hõbetatud)            15. III 7 k-4:4
----------------------------------------------------------------
416 Küünlajalg, 19/20. saj. 
   (messing, hõbetatud)            15. III 7 k-4:5
----------------------------------------------------------------
417 Krutsifiks, 19/20. saj. (messing, 
   hõbetatud, figuur pronks, kullatud)     15. III 7 k-4:6
----------------------------------------------------------------
418 Laualühter viie tulega, 19. saj. 
   II pool (pronks, kullatud)         15. III 7 k-5
----------------------------------------------------------------
419 Laualühter viie tulega, 19. saj. 
   II pool (pronks, kullatud)         15. III 7 k-6
----------------------------------------------------------------
420 Krutsifiks, 19/20. saj. 
   (puit, figuur pronks, hõbetatud)      15. III 7 k-7
----------------------------------------------------------------
421 Piibel, Tallinn, 1904 
   (nahkköide, messingsulus)          15. III 7 k-8
----------------------------------------------------------------
422 Koduorel, 20. saj. algus (puit)       15. III 7 k-9
----------------------------------------------------------------
423 Tornikell, Bergholtz, Sigtuna, 
   1992 (pronks)                15. III 7 a-4
----------------------------------------------------------------
424 Krutsifiks, M. Karmin, J. Kask, 
   1996 (pronks, puit)             15. III 7 a-5
----------------------------------------------------------------
425 Kamin, Tveri kubermang, 1860 (kahhelkivi)  15. III 7 a-6
----------------------------------------------------------------
        Tahkuranna vald   Võiste kirik
----------------------------------------------------------------
426 Altarimaal "Kristuse ristilt võtmine", 
   18. saj. lõpp (õli, lõuend)           30-k
----------------------------------------------------------------
427 Altarikapp, 19. saj. (puit)           32-k
----------------------------------------------------------------
428 Veinikann, 19. saj. (messing)          38-k
----------------------------------------------------------------
429 Veinikann, 19. saj. (messing)          39-k
----------------------------------------------------------------
430 Laualühter kolme tulega, Fraget, Poola, 
   19. saj. (vask, hõbetatud, alumiiniumvärv)    46-k
----------------------------------------------------------------
431 Küünlajalg, 19. saj. lõpp 
   (messing, nikeldatud)              49-k
----------------------------------------------------------------
432 Küünlajalg, 19. saj. lõpp 
   (messing, nikeldatud)              50-k
----------------------------------------------------------------
433 Küünlajalg, 19. saj. 
   (vask, hõbetatud, alumiiniumvärv)        57-k
----------------------------------------------------------------
434 Küünlajalg, 19. saj. 
   (vask, hõbetatud, alumiiniumvärv)        57-k
----------------------------------------------------------------
435 Krutsifiks, 19. saj. lõpp (valutsink, 
   messing, nikeldatud, pronksvärv)         61-k
----------------------------------------------------------------
436 Piibel, A. Mickwitz, Tartu, 1897 
   (nahkköide, messingsulus)            64-k
----------------------------------------------------------------
437 Vaagen, 1934 (messing,    Are    Suigu
   hõbetatud, graveeritud)   vald   EEKB 
                      palvela  78-a
---------------------------------           ----------
438 Kann, 1930. aastad 
   (kristall)                    80-a
----------------------------------------------------------------
       Pärnu linn   Henno 3, EEKB palvela
----------------------------------------------------------------
439 Taldrik, N. S. Alpaca, 1930.aastad 
   (alpaka, hõbetatud)               83-a
----------------------------------------------------------------
440 Taldrik, N. S. Alpaca, 1930. aastad 
   (alpaka, hõbetatud)               84-a
----------------------------------------------------------------
441 Taldrik, 20. saj. (valge metall, hõbetatud)   85-a
----------------------------------------------------------------
442 Taldrik, 20. saj. (valge metall, hõbetatud)   86-a
----------------------------------------------------------------
443 Taldrik, 20. saj. (valge metall, hõbetatud)   87-a
----------------------------------------------------------------
444 Karikas, 20. saj. (valge metall, nikeldatud)   88-a
----------------------------------------------------------------
445 Karikas, 20. saj. (valge metall, nikeldatud)   89-a
----------------------------------------------------------------
446 Kann, 1930. aastad (metall, nikeldatud)     90-a
----------------------------------------------------------------
447 Laualühter viie tulega, 19. saj. (messing)    91-a
----------------------------------------------------------------
448 Laualühter viie tulega, 19. saj. (messing)    92-a
----------------------------------------------------------------
449 Küünlajalg, 19. saj. (messing)          93-a
----------------------------------------------------------------
450 Küünlajalg, 19. saj. (messing)          94-a
----------------------------------------------------------------
451 Kontorilühter, 19/20. saj. (messing)       95-a
----------------------------------------------------------------
452 Tugitool, 19. saj. 
   (puit, tekstiil, polsterdus)           96-a
----------------------------------------------------------------
453 Harmoonium, J. H. Zimmermann, Brattleboro,
   USA, 19/20. saj. (puit)             97-a
----------------------------------------------------------------
454 Kilingi-Nõmme        Saarde  Saarde
   õnnetusohvrite        vald   kalmistu
   mälestussammas, 
   P. Horma, 1936 (graniit)             98-a
----------------------------------------------------------------
     Häädemeeste vald   Häädemeeste EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
455 Ikoon "Kristus Ketsemani aias" 
   ikonostaasil, 19/20. saj. 
   (õli, lõuend)                15. III 14 k-2
----------------------------------------------------------------
456 Ikoon "Peaingel Gaabriel" ikonostaasil, 
   19. saj. II pool (õli, lõuend)       15. III 14 k-3
----------------------------------------------------------------
457 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega" 
   ikonostaasil, 19. saj. II pool 
   (õli, lõuend)                15. III 14 k-4
----------------------------------------------------------------
458 Ikoon "Peaingel Gaabriel" ikonostaasi 
   kuninglikel väravatel, 19. saj. II pool
   (segatehnika, puit)             15. III 14 k-5
----------------------------------------------------------------
459 Ikoon "Neitsi Maarja" ikonostaasi 
   kuninglikel väravatel, 19. saj. II pool
   (segatehnika, puit)             15. III 14 k-6
----------------------------------------------------------------
460 Ikoon "Evangelist Matteus" ikonostaasi 
   kuninglikel väravatel, 19. saj. II pool 
   (segatehnika, puit)             15. III 14 k-7
----------------------------------------------------------------
461 Ikoon "Evangelist Johannes" ikonostaasi 
   kuninglikel väravatel, 19. saj. II pool
   (segatehnika, puit)             15. III 14 k-8
----------------------------------------------------------------
462 Ikoon "Evangelist Markus" ikonostaasi 
   kuninglikel väravatel, 19. saj. II pool 
   (segatehnika, puit)             15. III 14 k-9
----------------------------------------------------------------
463 Ikoon "Evangelist Luukas" ikonostaasi 
   kuninglikel väravatel, 19. saj. II pool 
   (segatehnika, puit)             15. III 14 k-10
----------------------------------------------------------------
464 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" 
   ikonostaasil, 19. saj. II pool 
   (õli, lõuend)                15 III 14 k-11
----------------------------------------------------------------
465 Ikoon "Peaingel Miikael" ikonostaasil, 
   19. saj. II pool (õli, lõuend)       15. III 14 k-12
----------------------------------------------------------------   
466 Ikoon "Issandamuutmine" ikonostaasil, 
   19. saj. II pool (õli, lõuend)       15. III 14 k-13
----------------------------------------------------------------
467 Ikoon "Siloa tiik" ikonostaasil,
   19. saj. II pool (õli, puit)        15. III 14 k-14
----------------------------------------------------------------
468 Ikoon "Kristuse sündimine" ikonostaasil,
   19. saj. II pool (õli, lõuend)       15. III 14 k-15
----------------------------------------------------------------
469 Ikoon "Kristuse sündimine" ikonostaasil,
   19. saj. II pool (õli, lõuend)       15. III 14 k-16
----------------------------------------------------------------
470 Ikoon "Ülestõusmine" ikonostaasil,
   19. saj. II pool (õli, lõuend)       15. III 14 k-17
----------------------------------------------------------------
471 Ikoon "Taevaminemine" ikonostaasil, 
   19. saj. II pool (õli, lõuend)       15. III 14 k-18
----------------------------------------------------------------
472 Ikoon "Laatsaruse elluäratamine" 
   ikonostaasil, 19. saj. II pool 
   (õli, lõuend)                15. III 14 k-19
----------------------------------------------------------------   
473 Ikoon pühaku kujutisega ikonostaasil, 
   19. saj. II pool (õli, plekk)        15. III 14 k-20
----------------------------------------------------------------
474 Ikoon "Nikolai Imetegija" ikonostaasil, 
   19. saj. II pool (õli, plekk)        15. III 14 k-21
----------------------------------------------------------------
475 Ikoon "Aleksander Nevski" ikonostaasil, 
   19. saj. II pool (õli, plekk)        15. III 14 k-22
----------------------------------------------------------------
476 Ikoon pühaku kujutisega ikonostaasil, 
   19. saj. II pool (õli, plekk)        15. III 14 k-23
----------------------------------------------------------------
477 Ikoon "Püha Õhtusöömaaeg" ikonostaasil, 
   19. saj. II pool (õli, lõuend)       15. III 14 k-24
----------------------------------------------------------------
478 Ikoon "Jumal-Isa" ikonostaasil, 
   19. saj. II pool (õli, lõuend)       15. III 14 k-25
----------------------------------------------------------------
479 Skulptuur "Ingel", 19. saj. (õli, puit)   15. III 14 k-26
----------------------------------------------------------------
480 Skulptuur "Ingel", 19. saj. (õli, puit)   15. III 14 k-27
----------------------------------------------------------------
481 Kristus ristil ikonostaasil, 
   19. saj. II pool (õli, puit)        15. III 14 k-28
----------------------------------------------------------------
482 Ikoon "Ristilt mahavõtmine", 1890 
   (õli, lõuend)                15. III 14 k-29
----------------------------------------------------------------
483 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega", 
   19. saj. II pool (segatehnika, puit)    15. III 14 k-30
----------------------------------------------------------------
484 Täheke, 20. saj. (uushõbe)         15. III 14 k-33
----------------------------------------------------------------
485 Kirikulipp Kaasani Jumalaema ja Kristuse 
   Ülestõusmise kujutisega, 19/20. saj. 
   (messing, kullatud, õli, plekk)       15. III 14 k-37
----------------------------------------------------------------
486 Kirikulipp Nikolai Imetegija ja Kristuse 
   sündimise kujutisega, 19/20. saj. 
   (messing, kullatud, õli, plekk)       15. III 14 k-38
----------------------------------------------------------------
487 Evangeelium, Moskva, 1858 
   (messing, hõbetatud, email)         15. III 14 k-39
----------------------------------------------------------------
488 Evangeelium (talituste), Moskva, 1867 
   (tekstiil, messing, hõbetatud)       15. III 14 k-40
----------------------------------------------------------------
489 Tornikell, Moskva töö, 19. saj. II pool 
   (pronks)                  15. III 14 k-42
----------------------------------------------------------------
490 Tornikell, 19. saj. II pool (pronks)    15. III 14 k-43
----------------------------------------------------------------
491 Tornikell, Moskva töö, 19. saj. II pool
   (pronks)                  15. III 14 k-44
----------------------------------------------------------------
492 Tornikell, 19. saj. II pool (pronks)    15. III 14 k-45
----------------------------------------------------------------
493 Ikoon "Melhidor", 19. saj. II pool 
   (segatehnika, puit)             15. III 14 k-46
----------------------------------------------------------------
494 Ikoon "Prohvet Aaron", 19. saj. II pool 
   (segatehnika, puit)             15. III 14 k-47
----------------------------------------------------------------
495 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja aujärjel",
   19. saj. II pool (segatehnika, puit)    15. III 14 k-48
----------------------------------------------------------------
496 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja 
   kaheteistkümne pühaga", 19. saj. II pool
   (segatehnika, puit)             15. III 14 a-1
----------------------------------------------------------------
497 Ikoon "Kolmainsus", 19. saj. II pool
   (värvitrükk plekil)             15. III 14 a-3
----------------------------------------------------------------
498 Ikoon "Issandamuutmine", 19. saj. II pool
   (värvitrükk plekil)             15. III 14 a-12
----------------------------------------------------------------
499 Rist (aujärjetagune), 19. saj. II pool 
   (õli, puit, messing, hõbetatud)       15. III 14 a-18
----------------------------------------------------------------
500 Lusikas, 19/20. saj. (messing, hõbetatud)  15. III 14 a-20
----------------------------------------------------------------
501 Hingepalvelaud, annet. 1940 
   (messing, hõbetatud, pronks)        15. III 14 a-21
----------------------------------------------------------------
502 Kroonlühter kolmekümne tulega, 
   19. saj. II pool (messing, hõbetatud)    15. III 14 a-22
----------------------------------------------------------------
503 Ripplühter, 19. saj. II pool 
   (vask, hõbetatud)              15. III 14 a-23
----------------------------------------------------------------
504 Ripplühter, 19. saj. II pool 
   (vask, hõbetatud)              15. III 14 a-24
----------------------------------------------------------------
505 Ripplühter, 19. saj. II pool (messing)   15. III 14 a-25
----------------------------------------------------------------
506 Ripplühter, 19. saj. II pool (messing)   15. III 14 a-26
----------------------------------------------------------------
507 Ripplamp, 19. saj. II pool 
   (messing, hõbetatud)            15. III 14 a-27
----------------------------------------------------------------
508 Ripplamp, 19. saj. II pool 
   (messing, hõbetatud)            15. III 14 a-28
----------------------------------------------------------------
509 Ripplamp, 19. saj. II pool (messing)    15. III 14 a-29
----------------------------------------------------------------
510 Ripplamp, 19. saj. II pool (messing)    15. III 14 a-30
----------------------------------------------------------------
511 Ristimisveenõu, 19/20. saj. 
   (messing, tinutatud)            15. III 14 a
----------------------------------------------------------------
512 Kroonlühter kolmekümne kuue tulega, 
   19. saj. II pool 
   (messing, kullatud, raud)          15. III 14 a
----------------------------------------------------------------
513 Taldrik, 19/20. saj. (messing, hõbetatud)  15. III 14 a
----------------------------------------------------------------
514 Ripplamp, 19. saj. II pool 
   (messing, hõbetatud)            15. III 14 a
----------------------------------------------------------------
515 Põrandalühter, 19/20. saj. (messing)    15. III 14 a
----------------------------------------------------------------
516 Seitsmikküünlajalg, 19/20. saj. 
   (messing, hõbetatud)            15. III 14 a
----------------------------------------------------------------
517 Annisäiliti, 19/20. saj. 
   (messing, hõbetatud)            15. III 14 a
----------------------------------------------------------------
518 Kirikulipp, 19/20. saj.
   (tekstiil, õli, lõuend)           15. III 14 a
----------------------------------------------------------------
519 Kirikulipp, 19/20. saj. 
   (tekstiil, õli, lõuend)           15. III 14 a
----------------------------------------------------------------
        Audru vald   Jõõpre EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
520 Ikoon "Peaingel Miikael" ikonostaasil,
   19. saj. II pool (õli, lõuend)       15. III 15 k1-1
----------------------------------------------------------------
521 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega" 
   ikonostaasil, 19. saj. II pool 
   (õli, lõuend)                15. III 15 k1-2
----------------------------------------------------------------
522 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" 
   ikonostaasil, 19. saj. II pool 
   (õli, lõuend)                15. III 15 k1-7
----------------------------------------------------------------
523 Ikoon "Arhipiiskop" ikonostaasil, 
   19. saj. II pool (õli, lõuend)       15. III 15 k1-8
----------------------------------------------------------------
524 Ikoon "Aleksander Nevski" ikonostaasil, 
   19. saj. II pool (õli, lõuend)       15. III 15 k1-9
----------------------------------------------------------------
525 Ikoon "Püha Õhtusöömaaeg" ikonostaasil,
   19. saj. II pool (õli, lõuend)       15. III 15 k1-10
----------------------------------------------------------------
526 Ikoon "Püha Jüri" ikonostaasil,
   19. saj. II pool (õli, lõuend)       15. III 15 k1-11
----------------------------------------------------------------
527 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" 
   ikonostaasil, 19. saj. II pool 
   (õli, lõuend)               15. III 15 k1-12
----------------------------------------------------------------
528 Ikoon "Püha Jüri" ikonostaasil, 
   19. saj. II pool (õli, lõuend)       15. III 15 k1-13
----------------------------------------------------------------
529 Ikoon "Ülestõusmine" (aujärjetagune), 
   19/20. saj. (õli, lõuend)          15. III 15 k-2
----------------------------------------------------------------
530 "Kristus ristil", K. Süvalo, 1925 
   (õli, puit, plekk)             15. III 15 k-3
----------------------------------------------------------------
531 Kristuse surikuju, 19. saj. II pool 
   (õli, lõuend, tekstiil, hõbebrokaat)    15. III 15 k-6
----------------------------------------------------------------
532 Kroonlühter kolmekümne kuue tulega 
   (messing, hõbetatud, kristall)       15. III 15 k-8
----------------------------------------------------------------
533 Seitsmikküünlajalg, 19. saj. II pool
   (messing, pronks)              15. III 15 k-9
----------------------------------------------------------------
534 Tornikell, A. S. Lavrov, 1899 (pronks)   15. III 15 k-10
----------------------------------------------------------------
535 Tornikell, 19. saj. II pool (pronks)    15. III 15 k-11
----------------------------------------------------------------
536 Tornikell, 19. saj. II pool (pronks)    15. III 15 k-12
----------------------------------------------------------------
537 Rist (aujärjetagune) Sindi EAÕ kirikust, 
   19. saj. II pool (õli, puit)        15. III 15 a-2
----------------------------------------------------------------
538 Täheke, 19/20. saj. (messing, kullatud)   15. III 15 a-3
----------------------------------------------------------------
539 Psalter, Moskva töö, 1848 (nahkköide)    15. III 15 a-4
----------------------------------------------------------------
540 Kirikulipp Kalli EAÕ kirikust, 
   19. saj. II pool (tekstiil, õli, lõuend)  15. III 15 a-6
----------------------------------------------------------------
541 Kirikulipp Kalli EAÕ kirikust, 
   19. saj. II pool (tekstiil, õli, lõuend)  15. III 15 a-7
----------------------------------------------------------------
542 Hingepalvelaud Kalli EAÕ kirikust, 
   19. saj. II pool (messing, hõbetatud)    15. III 15 a-8
----------------------------------------------------------------
543 Ikoon "Ristija Johannes",  Koonga  Kalli 
   19. saj. II pool       vald   EAÕ
   (segatehnika, puit)          kirik
                         15. III 16
---------------------------------        ---------------
544 Ikoon "Kõikide Kurbade Rõõmu
   Jumalaema", 19. saj. II pool 
   (segatehnika, puit)             15. III 16
----------------------------------------------------------------
        Kihnu vald   Kihnu EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
545 Ikoon "Püha Jüri" 19. saj. II pool 
   (segatehnika, puit)             15. III 19 k-1
----------------------------------------------------------------
546 Ikoon "Prohvet Elias", 19. saj. II pool 
   (tempera, puit)               15. III 19 k-2
----------------------------------------------------------------
547 Ikoon "Apostel Paulus", 19. saj. II pool
   (tempera, puit)               15. III 19 k-3
----------------------------------------------------------------
548 Ikoon "Apostel Peetrus", 
   19. saj. II pool (tempera, puit)      15. III 19 k-4
----------------------------------------------------------------
549 Ikoon "Kuningate kummardamine",
   19. saj. II pool (tempera, puit)      15. III 19 k-5
----------------------------------------------------------------
550 Ikoon "Esidiakon Stefanos" ikonostaasil,
   19. saj. II pool (õli, lõuend)       15. III 19 k-6
----------------------------------------------------------------
551 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega" 
   ikonostaasil, 19. saj. II pool
   (õli, lõuend)                15. III 19 k-7
----------------------------------------------------------------
552 Ikoon "Neitsi Maarja" ikonostaasi
   kuninglikel väravatel, 19. saj. II pool
   (õli, lõuend)               15. III 19 k-8:1
----------------------------------------------------------------
553 Ikoon "Peaingel Gaabriel" ikonostaasi
   kuninglikel väravatel, 19. saj. II pool 
   (õli, lõuend)               15. III 19 k-8:2
----------------------------------------------------------------
554 Ikoon "Evangelist Matteus ja Markus" 
   ikonostaasi kuninglikel väravatel,
   19. saj. II pool (õli, papp)        15. III 19 k-8:3
----------------------------------------------------------------
555 Ikoon "Evangelist Johannes ja Luukas" 
   ikonostaasi kuninglikel väravatel, 
   19. saj. II pool (õli, papp)        15. III 19 k-8:4
----------------------------------------------------------------
556 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" 
   ikonostaasil, 19. saj. II pool 
   (õli, lõuend)                15. III 19 k-9
----------------------------------------------------------------
557 Ikoon "Esidiakon Laurentsius" 
   ikonostaasil, 19. saj. II pool 
   (õli, lõuend)                15. III 19 k-10
----------------------------------------------------------------
558 Ikoon "Püha Õhtusöömaaeg" ikonostaasil, 
   19. saj. II pool (õli, lõuend)       15. III 19 k-11
----------------------------------------------------------------
559 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega",
   19. saj. II pool (tempera, puit)      15. III 19 k-14
----------------------------------------------------------------
560 Ikoon "Haudapanemine", 1833 (õli, lõuend)  15. III 19 k-15
----------------------------------------------------------------
561 Rist, 19/20. saj. (puit, õlivärv)      15. III 19 k-16
----------------------------------------------------------------
562 Rist (aujärjetagune), 19. saj. II pool 
   (puit, õlivärv, messing, hõbetatud)     15. III 19 k-17
----------------------------------------------------------------
563 Kroonlühter kaheksateistkümne tulega,
   19. saj. II pool 
   (messing, pronks, kristall)         15. III 19 k-18
----------------------------------------------------------------
564 Kroonlühter kaheteistkümne tulega, 
   19. saj. II pool 
   (messing, pronks, kristall)         15. III 19 k-19
----------------------------------------------------------------
565 Kroonlühter viie tulega, 18. saj. II pool
   (klaas, kristall)              15. III 19 k-20
----------------------------------------------------------------
566 Kronstein, 20. saj. (raud, sepis)     15. III 19 k-21:1
----------------------------------------------------------------
567 Kronstein, 20. saj. (raud, sepis)     15. III 19 k-21:2
----------------------------------------------------------------
568 Kronstein, 20. saj. (raud, sepis)     15. III 19 k-21:3
----------------------------------------------------------------
569 Kronstein, 20. saj. (raud, sepis)     15. III 19 k-21:4
----------------------------------------------------------------
570 Tornikell, Varssavi töö, 1824 (pronks)   15. III 19 k-23
----------------------------------------------------------------
571 Tornikell, 1907 (pronks)          15. III 19 k-24
----------------------------------------------------------------
572 Ikoon "Jumalaema - põlematu põõsas", 
   19. saj. II pool (tempera, puit)      15. III 19 a-1
----------------------------------------------------------------
573 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega" 
   kappraamistuses, 19. saj. II pool
   (õli, puit, messing)            15. III 19 a-2
----------------------------------------------------------------
574 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" 
   kappraamistuses, 19. saj. II pool 
   (õli, puit, messing)            15. III 19 a-3
----------------------------------------------------------------
575 Ikoon "Nikolai Imetegija" kappraamistuses,
   19. saj. II pool (õli, puit, messing)    15. III 19 a-4
----------------------------------------------------------------
576 Ikoon "Kaasani jumalaema ja Nikolai 
   Imetegija", 19. saj. II pool 
   (tempera, puit)               15. III 19 a-5
----------------------------------------------------------------
577 Annisäiliti, 19. saj. II pool 
   (messing, hõbetatud, email)         15. III 19 a-6
----------------------------------------------------------------
578 Uus Testament, Tartu, 1903 
   (tekstiil, vask, hõbetatud)         15. III 19 a-7
----------------------------------------------------------------
579 Kirikulipp Ülestõusmise ja Nikolai
   Imetegija kujutistega, 20. saj. I pool
   (tekstiil, tempera, lõuend)         15. III 19 a-8
----------------------------------------------------------------
580 Kirikulipp Kristuse ristimise ja 
   Kaasani Jumalaema kujutistega, 20. saj. 
   I pool (tekstiil, tempera, lõuend)     15. III 19 a-9
----------------------------------------------------------------
581 Kroonlühter, 18. saj. II pool 
   (klaas, puit, kristall)           15. III 19 a-10
----------------------------------------------------------------
582 Seitsmikküünlajalg, 19/20. saj. 
   (messing, hõbetatud)            15. III 19 a-11
----------------------------------------------------------------
583 Ripplamp, 19/20. saj. (messing)       15. III 19 a-12
----------------------------------------------------------------
584 Ripplamp, 19/20. saj. (messing)       15. III 19 a-13
----------------------------------------------------------------
585 Lihavõttemuna, 19. saj. II pool 
   (portselan)                 15. III 19 a-14
----------------------------------------------------------------
586 Kappraamistus, 19/20. saj. (puit)      15. III 19 a-15
----------------------------------------------------------------
587 Kappraamistus, 19/20. saj. (puit)      15. III 19 a-16
----------------------------------------------------------------
588 Rist (aujärjetagune), 19. saj. II pool
   (puit, õlivärv, messing, hõbetatud,
   kullatud)                  15. III 19 a
----------------------------------------------------------------
589 Rist (aujärjepealne), 19/20. saj. 
   (messing, kullatud, email)         15. III 19 a
----------------------------------------------------------------
590 Evangeelium, 1940 (paberköide, messing)   15. III 19 a
----------------------------------------------------------------
591 Lusikas, 19/20. saj. (messing, kullatud)  15. III 19 a
----------------------------------------------------------------
592 Karikas, 19. saj. (messing, kullatud)    15. III 19 a
----------------------------------------------------------------
593 Rist (aujärjepealne), Vene töö, 
   19/20. saj. (messing, kullatud)       15. III 19 a
----------------------------------------------------------------
       Varbla vald   Paadrema EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
594 Ikoon "Kõikide Kurbade Rõõmu Jumalaema"
   ikonostaasil, 19. saj. II pool
   (tempera, puit, metall)           15. III 20 k-1
----------------------------------------------------------------
595 Ikoon "Kaasani Jumalaema" ikonostaasil, 
   19. saj. II pool (tempera, puit, metall)  15. III 20 k-2
----------------------------------------------------------------
596 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" 
   ikonostaasil, 19/20. saj. 
   (õli, puit, metall, nimbus kullatud)    15. III 20 k-3
----------------------------------------------------------------
597 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja aujärjel" 
   ikonostaasil, 19. saj. II pool 
   (õli, puit, metall)             15. III 20 k-4
----------------------------------------------------------------
598 Kroonlühter kahekümne viie tulega, 
   19. saj. II pool (pronks, kristall)     15. III 20 k-8
----------------------------------------------------------------
599 Tornikell, Valdai töö, 1890 (pronks)    15. III 20 k-10
----------------------------------------------------------------
600 Tornikell, 19. saj. II pool (pronks)    15. III 20 k-11
----------------------------------------------------------------
601 Tornikell, 19. saj. II pool (pronks)    15. III 20 k-12
----------------------------------------------------------------
602 Tornikell, 19. saj. II pool (pronks)    15. III 20 k-13
----------------------------------------------------------------   
603 Tornikell, 19. saj. II pool (pronks)    15. III 20 k-14
----------------------------------------------------------------
604 Tornikell, 19. saj. II pool (pronks)    15. III 20 k-15
----------------------------------------------------------------
605 Ikoon "Neitsi Maarja" ikonostaasi
   kuninglikel väravatel, 19. saj. II pool
   (õli, puit)                 15. III 20 a
----------------------------------------------------------------
606 Ikoon "Peaingel Gaabriel" ikonostaasi 
   kuninglikel väravatel, 19. saj. II pool
   (õli, puit)                 15. III 20 a
----------------------------------------------------------------
607 Ikoon "Evangelist Matteus" ikonostaasi 
   kuninglikel väravatel, 19. saj. II pool 
   (õli, puit)                 15. III 20 a
----------------------------------------------------------------
608 Ikoon "Evangelist Markus" ikonostaasi 
   kuninglikel väravatel, 19. saj. II pool
   (õli, puit)                 15. III 20 a
----------------------------------------------------------------
609 Ikoon "Evangelist Johannes" ikonostaasi
   kuninglikel väravatel, 19. saj. II pool
   (õli, puit)                 15. III 20 a
----------------------------------------------------------------
610 Ikoon "Evangelist Luukas" ikonostaasi 
   kuninglikel väravatel, 19. saj. II pool 
   (õli, puit)                 15. III 20 a
----------------------------------------------------------------
611 Ikoon "Peaingel Gaabriel" ikonostaasil,
   19. saj. II pool (õli, puit)        15. III 20 a
----------------------------------------------------------------
612 Ikoon "Peaingel Gaabriel" ikonostaasil,
   19. saj. II pool (õli, puit)        15. III 20 a
----------------------------------------------------------------
613 Seitsmikküünlajalg, 19/20. saj. (metall)  15. III 20 a
----------------------------------------------------------------
614 Annisäiliti, 19/20. saj. (messing)     15. III 20 a
----------------------------------------------------------------
615 Laualühter kolme tulega, 
   19. saj. II pool (messing?)         15. III 20 a
----------------------------------------------------------------
616 Laualühter kolme tulega, 19. saj. II pool
   (messing?)                 15. III 20 a
----------------------------------------------------------------
617 Karikas, 19. saj. II pool 
   (messing, hõbetatud)            15. III 20 a
----------------------------------------------------------------
618 Peeker, V. Piin, 20. saj. I pool (messing) 15. III 20 a
----------------------------------------------------------------
619 Diskos, 20. saj. I pool (messing)      15. III 20 a
----------------------------------------------------------------
620 Täheke, 20. saj. I pool (messing)      15. III 20 a
----------------------------------------------------------------
621 Taldrik, 19. saj. II pool (messing)     15. III 20 a
----------------------------------------------------------------
622 Lusikas, 20. saj. I pool (messing)     15. III 20 a
----------------------------------------------------------------
623 Ripplamp, 19/20. saj. (messing, hõbetatud) 15. III 20 a
----------------------------------------------------------------
624 Ripplamp, 19/20. saj. (messing, hõbetatud) 15. III 20 a
----------------------------------------------------------------
625 Rist aujärjepealne, 19. saj. II pool 
   (messing)                  15. III 20 a
----------------------------------------------------------------
626 Pühaveenõu, 19. saj. II pool (messing)   15. III 20 a
----------------------------------------------------------------
627 Põrandalühter 19. saj. II pool 
   (valge metall, hõbetatud)          15. III 20 a
----------------------------------------------------------------
628 Põrandalühter 19. saj. II pool
   (valge metall, hõbetatud)          15. III 20 a
----------------------------------------------------------------
629 Rist, 19/20. saj. II pool (messing)     15. III 20 a
----------------------------------------------------------------
630 Ikoon "Peaingel Gaabriel" Seliste EAÕ 
   kirikust, 19. saj. II pool (õli, lõuend)  15. III 20 a
----------------------------------------------------------------
631 Ikoon "Peaingel Miikael" Seliste EAÕ 
   kirikust, 19. saj. II pool (õli, lõuend)  15. III 20 a
----------------------------------------------------------------
632 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega" Seliste 
   EAÕ kirikust, 19. saj. II pool 
   (õli, lõuend)                15. III 20 a
----------------------------------------------------------------
633 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" Seliste
   EAÕ kirikust, 19. saj. II pool 
   (õli, lõuend)                15. III 20 a
----------------------------------------------------------------
634 Kuninglike väravate uks Neitsi Maarja 
   ja kahe evangelisti kujutisega pärit 
   Seliste EAÕ kirikust, 19. saj. II pool 
   (õli, lõuend)                15. III 20 a
----------------------------------------------------------------
      Tõstamaa vald   Pootsi-Kõpu EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
635 Ikoon "Nikolai Imetegija" ikonostaasil, 
   19. saj. II pool (õli, lõuend)       15. III 21 k-1
----------------------------------------------------------------
636 Ikoon "Ristija Johannes" ikonostaasil, 
   19. saj. II pool (õli, lõuend)       15. III 21 k-2
----------------------------------------------------------------
637 Ikoon "Aleksander Nevski", 
   19. saj. II pool (õli, lõuend)       15. III 21 k-3
----------------------------------------------------------------
638 Ikoon "Apostlid Peetrus ja Paulus" 
   ikonostaasil, 1870. aastad (tempera, puit) 15. III 21 k-4
----------------------------------------------------------------
639 Ikoon "Peaingel Gaabriel" ikonostaasil, 
   19. saj. II pool (tempera, puit)      15. III 21 k-5
----------------------------------------------------------------
640 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega"
   ikonostaasil, 1870. aastad (tempera, puit) 15. III 21 k-6
----------------------------------------------------------------
641 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" 
   ikonostaasil, 1870. aastad 
   (tempera, puit)               15. III 21 k-7
----------------------------------------------------------------
642 Ikoon "Peaingel Miikael" ikonostaasil, 
   1870. aastad (tempera, puit)        15. III 21 k-8
----------------------------------------------------------------
643 Ikoon "Kolmainsus" ikonostaasil,
   1870. aastad (tempera, puit)        15. III 21 k-9
----------------------------------------------------------------
644 Ikoon "Apostel Peetrus", ikonostaasil,
   1870. aastad (tempera, puit)        15. III 21 k-10
----------------------------------------------------------------
645 Ikoon "Apostel Paulus" ikonostaasil, 
   1870. aastad, (tempera, puit)        15. III 21 k-11
----------------------------------------------------------------
646 Ikoon "Püha Õhtusöömaaeg" ikonostaasil,
   1870. aastad (tempera, puit)        15. III 21 k-12
----------------------------------------------------------------
647 Ikoon "Jumal-Isa" ikonostaasil, 
   1870. aastad (tempera, puit)        15. III 21 k-13
----------------------------------------------------------------
648 Ikoon "Evangelist Matteus" ikonostaasil, 
   1870. aastad (tempera, puit)        15. III 21 k-14
----------------------------------------------------------------
649 Ikoon "Evangelist Luukas" ikonostaasil, 
   1870. aastad (tempera, puit)        15. III 21 k-15
----------------------------------------------------------------
650 Ikoon "Kolmainsus" ikonostaasil, 
   19. saj. II pool õli, lõuend)        15. III 21 k-16
----------------------------------------------------------------
651 Kristuse surikuju, 19. saj. II pool
   (tekstiil, õli, lõuend, klaas)       15. III 21 k-17
----------------------------------------------------------------
652 Kamin, 20. saj. (keraamika, glasuur)    15. III 21 k-18
----------------------------------------------------------------
653 Tornikell, Moskva töö, 19. saj. (pronks)  15. III 21 k-19
----------------------------------------------------------------
654 Tornikell, Jaroslavli töö, 19. saj.
   (pronks)                  15. III 21 k-20
----------------------------------------------------------------
655 Tornikell, 19. saj. (pronks)        15. III 21 k-21
----------------------------------------------------------------
656 Ristimisastjas, 19/20. saj. (pronks)    15. III 21 a
----------------------------------------------------------------
657 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega",
   1870. aastad (õli, lõuend)         15. III 21 a
----------------------------------------------------------------
658 Rist (aujärjetagune), 19. saj.
   (puit, õlivärv)               15. III 21 a
----------------------------------------------------------------
659 Ikoon "Kristus Ketsemani aias", 20. saj.
   (õli, lõuend)                15. III 21 a
----------------------------------------------------------------
660 Seitsmikküünlajalg, 19. saj. II pool 
   (messing, pronks)              15. III 21 a
----------------------------------------------------------------
661 Kroonlühter viiekümnega tulega,
   19. saj. II pool (messing, hõbetatud)    15. III 21 a
----------------------------------------------------------------
662 Kroonlühter üheksa tulega, 
   19. saj. II pool (messing, hõbetatud)    15. III 21 a
----------------------------------------------------------------
663 Ahi, 19/20. saj. (malm)           15. III 21 a
----------------------------------------------------------------
664 Ahi, 19/20. saj. (malm)           15. III 21 a
----------------------------------------------------------------
665 Ikoon "Johannes Kuldsuu", 20. saj.
   (õli, lõuend)                15. III 21 a
----------------------------------------------------------------
      Tahkuranna vald   Tahkuranna EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
666 Rist, 19. saj. II pool (õli, puit)     15. III 23 k-12
----------------------------------------------------------------
667 Kroonlühter kahekümne nelja tulega, 
   19/20. saj. (messing)            15. III 23 k-24
----------------------------------------------------------------
668 Põrandalühter, 19. saj. II pool 
   (messing, hõbetatud)            15. III 23 k-25
----------------------------------------------------------------
669 Põrandalühter, 19. saj. II pool
   (messing, hõbetatud)            15. III 23 k-26
----------------------------------------------------------------
670 Evangeelium (aujärjepealne),
   Moskva töö, 1909 (messing, klaas, email)  15. III 23 a-3
----------------------------------------------------------------
671 Kirikulipp Kaasani Jumalaema ja Kristuse
   ristimise kujutisega, 19. saj. II pool 
   (tekstiil, õli, lõuend)           15. III 23 a-4
----------------------------------------------------------------
672 Kroonlühter üheteistkümne tulega, 
   19. saj. II pool (messing, hõbetatud)    15. III 23 a-6
----------------------------------------------------------------
673 Põrandalühter, 19. saj. II pool 
   (messing, hõbetatud)            15. III 23 a-7
----------------------------------------------------------------
674 Põrandalühter, 19. saj. II pool 
   (messing, hõbetatud)            15. III 23 a-8
----------------------------------------------------------------
675 Põrandalühter, 19. saj. II pool 
   (messing, hõbetatud)            15. III 23 a-9
----------------------------------------------------------------
676 Seitsmikküünlajalg, 19. saj. II pool 
   (messing, hõbetatud)            15. III 23 a-10
----------------------------------------------------------------
677 Kappraamistus, 19. saj. II pool (puit)   15. III 23 a
----------------------------------------------------------------
678 Tornikell, Moskva töö, 19. saj. (pronks)  15. III 23 a
----------------------------------------------------------------
      Häädemeeste vald   Treimani EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
679 Ikoon "Aleksander Nevski", 
   19. saj. II pool (õli, lõuend)       15. III 24 k-1
----------------------------------------------------------------
680 Ikoon "Nikolai Imetegija", 
   19. saj. II pool (õli, lõuend)       15. III 24 k-2
----------------------------------------------------------------
681 Ikoon "Peaingel Gaabriel" ikonostaasil, 
   19. saj. (õli, lõuend)           15. III 24 k-3-1
----------------------------------------------------------------
682 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega aujärjel"
   ikonostaasil, 19. saj. II pool 
   (õli, lõuend)               15. III 24 k-3-2
----------------------------------------------------------------
683 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja aujärjel" 
   ikonostaasil, 19. saj. II pool 
   (õli, lõuend)               15. III 24 k-3-3
----------------------------------------------------------------
684 Ikoon "Peaingel Miikael" ikonostaasil,
   19. saj. (õli, lõuend)           15. III 24 k-3-4
----------------------------------------------------------------
685 Ikoon "Püha Õhtusöömaaeg" ikonostaasil, 
   19. saj. II pool (õli, lõuend)       15. III 24 k-3-5
----------------------------------------------------------------
686 Ikoon "Kristus ristiga", 20. saj. I pool
   (õli, lõuend)               15. III 24 k-3-4
----------------------------------------------------------------
687 Rist (aujärjetagune), 20. saj.I pool 
   (õli, puit)                15. III 24 k-3-5
----------------------------------------------------------------
688 Tornikell, 20. saj. I pool (pronks)    15. III 24 k-3-9
----------------------------------------------------------------
689 Rist, 19/20. saj. (puit, õlivärv)      15. III 24 a-1
----------------------------------------------------------------
690 Rist (aujärjepealne), 20. saj. I pool
   (messing, hõbetatud)            15. III 24 a-2
----------------------------------------------------------------
691 Kirikulipp Jumalaema Kristuse tähisega 
   ja Kristuse ristimise kujutisega, 
   19. saj. II pool (tekstiil, õli, lõuend)  15. III 24 a-3
----------------------------------------------------------------
692 Kirikulipp Nikolai Imetegija ja Kristuse
   käteloominguta kuju kujutisega, 
   19. saj. II pool (tekstiil, õli, lõuend)  15. III 24 a-4
----------------------------------------------------------------
693 Evangeelium (aujärjepealne), Moskva töö,
   1872 (messing, hõbetatud)          15. III 24 a-5
----------------------------------------------------------------
694 Välisukse käepide, 20. saj. I pool 
   (pronks?)                  15. III 24 a-6
----------------------------------------------------------------
695 Kirikulipp Kaasani Jumalaema ja Kristuse 
   ristimise kujutisega, 19. saj. II pool
   (tekstiil, õli, lõuend)           15. III 24 a
----------------------------------------------------------------
696 Kirikulipp Nikolai Imetegija ja 
   Ülestõusmise kujutisega, 19. saj. II pool
   (tekstiil, õli, lõuend)           15. III 24 a
----------------------------------------------------------------
697 Kristuse surikuju, 19/20. saj. 
   (tekstiil, õli, lõuend)           15. III 24 a
----------------------------------------------------------------
       Halinga vald   Uduvere EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
698 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega" 
   Vändra EAÕ kirikust, 19. saj. II pool 
   (õli, puit)                 15. III 25 k-1
----------------------------------------------------------------
699 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega" 
   Vändra EAÕ kirikust, 19. saj. II pool 
   (õli, puit, messing)            15. III 25 k-2
----------------------------------------------------------------
700 Ikoon "Kolmainsus" Vändra EAÕ kirikust,
   19. saj. II pool (õli, puit)        15. III 25 k-3
----------------------------------------------------------------
701 Ikoon "Jumalaema eestkoste" Vändra
   EAÕ kirikust, 19. saj. II pool 
   (õli, puit, messing)            15. III 25 k-5
----------------------------------------------------------------
702 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" Vändra 
   EAÕ kirikust, 19. saj. II pool 
   (õli, puit, messing)            15. III 25 k-6
----------------------------------------------------------------
703 Ikoon "Püha Õhtusöömaaeg" ikonostaasil,
   19/20. saj. (õli, lõuend)          15. III 25 k-7
----------------------------------------------------------------
704 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" 
   ikonostaasil, 19. saj. II pool 
   (õli, puit, messing)            15. III 25 k-8
----------------------------------------------------------------
705 Ikoon "Taevaminemine" Tuhalaane EAÕ 
   kirikust, 20. saj. I pool (õli, puit)    15. III 25 k-9
----------------------------------------------------------------
706 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja aujärjel", 
   19. saj. II pool (õli, puit)        15. III 25 k-10
----------------------------------------------------------------
707 Annisäiliti Kergu kirikust, 
   19. saj. II pool 
   (messing, hõbetatud, kullatud, email)    15. III 25 k-14
----------------------------------------------------------------
708 Evangeelium Kergu kirikust, Moskva, 1863 
   (tekstiil, messing, vasegravüürid)     15. III 25 k-15
----------------------------------------------------------------
709 Kroonlühter kaheksateistkümne tulega, 
   19/20. saj. (messing, kristall)       15. III 25 k-16
----------------------------------------------------------------
710 Küünlajalg Kergu kirikust, 19/20. saj.
   (pronks, kullatud)             15. III 25 k-17
----------------------------------------------------------------
711 Küünlajalg Kergu kirikust, 19/20. saj.
   (pronks, kullatud)             15. III 25 k-18
----------------------------------------------------------------
712 Tornikell, Riia töö, 1883 (pronks)     15. III 25 k-20
----------------------------------------------------------------
713 Tornikell, 19. saj. (pronks)        15. III 25 k-21
----------------------------------------------------------------
714 Tornikell, Tartu töö, 1924 (pronks)     15. III 25 k-22
----------------------------------------------------------------
715 Ikoon "Issandamuutmine" kappraamistuses 
   Vändra EAÕ kirikust, 19/20. saj. 
   (segatehnika, puit)             15. III 25 a-1
----------------------------------------------------------------
716 Ikoon "Peaingel Gaabriel" ikonostaasil
   Tuhalaane EAÕ kirikust, 20. saj. I pool   15. III 25 a-3
----------------------------------------------------------------
717 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega" 
   ikonostaasil, 20. saj. I pool 
   (õli, lõuend)                15. III 25 a-4
----------------------------------------------------------------
718 Ikoon "Peaingel Gaabriel" kuninglikel 
   väravatel, 19. saj. II pool 
   (õli, lõuend)               15. III 25 a-5:1
----------------------------------------------------------------
719 Ikoon "Neitsi Maarja" kuninglikel
   väravatel, 19. saj. II pool 
   (õli, lõuend)               15. III 25 a-5:2
----------------------------------------------------------------
720 Ikoon "Kaks evangelisti" kuninglikel
   väravatel, 19. saj. II pool 
   (õli, lõuend)               15. III 25 a-5:3
----------------------------------------------------------------
721 Ikoon "Kaks evangelisti" kuninglikel 
   väravatel, 19. saj. II pool
   (õli, lõuend)               15. III 25 a-5:4
----------------------------------------------------------------
722 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" 
   ikonostaasil, 20. saj. I pool 
   (õli, puit, messing)            15. III 25 a-6
----------------------------------------------------------------
723 Ikoon "Peaingel Miikael" ikonostaasil, 
   19. saj. II pool (õli, lõuend)       15. III 25 a-7
----------------------------------------------------------------
724 Ikoon "Valitud pühakud" ikonostaasil
   Vändra kirikust, 19/20. saj. 
   (õli, lõuend)                15. III 25 a-8
----------------------------------------------------------------
725 Ikoon "Suzdali Jefrim" ikonostaasil, 
   19/20. saj. (õli, lõuend)          15. III 25 a-9
----------------------------------------------------------------
726 Ikoon "Apostel Peetrus" ikonostaasil, 
   19/20. saj. (õli, lõuend)          15. III 25 a-10
----------------------------------------------------------------
727 Ikoon "Apostel Paulus" ikonostaasil, 
   19/20. saj. (õli, lõuend)          15. III 25 a-11
----------------------------------------------------------------
728 Ikoon "Apostel Jakobus" ikonostaasil, 
   19/20. saj. (õli, lõuend)          15. III 25 a-12
----------------------------------------------------------------
729 Ikoon "Püha Õhtusöömaaeg" Vändra EAÕ 
   kirikust, 19/20. saj. (õli, lõuend)     15. III 25 a-13
----------------------------------------------------------------
730 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega" 
   Kergu EAÕ kirikust, 20. saj. I pool
   (õli, lõuend)                15. III 25 a-14
----------------------------------------------------------------
731 Ikoon "Püha Sinaida" Kergu EAÕ kirikust, 
   20. saj. I pool (õli, lõuend)        15. III 25 a-15
----------------------------------------------------------------
732 Ikoon "Peaingel Gaabriel" ikonostaasil
   Kergu EAÕ kirikust, 20. saj. I pool 
   (õli, lõuend)                15. III 25 a-16
----------------------------------------------------------------
733 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega" 
   Kergu EAÕ kirikust, 20. saj. I pool 
   (õli, lõuend)                15. III 25 a-17
----------------------------------------------------------------
734 Ikoon "Peaingel Gaabriel" kuninglikel 
   väravatel Kergu EAÕ kirikust, 
   19. saj. II pool (õli, lõuend)      15. III 25 a-18:1
----------------------------------------------------------------
735 Ikoon "Neitsi Maarja" kuninglikel 
   väravatel Kergu EAÕ kirikust, 
   19. saj. II pool (õli, lõuend)      15. III 25 a-18:2
----------------------------------------------------------------
736 Ikoon "Evangelist Matteus" kuninglikel 
   väravatel Kergu EAÕ kirikust, 
   19. saj. II pool (õli, lõuend)      15. III 25 a-18:3
----------------------------------------------------------------
737 Ikoon "Evangelist Johannes" kuninglikel
   väravatel Kergu EAÕ kirikust, 
   19. saj. II pool (õli, lõuend)      15. III 25 a-18:4
----------------------------------------------------------------
738 Ikoon "Evangelist Markus" kuninglikel 
   väravatel Kergu EAÕ kirikust, 
   19. saj. II pool (õli, lõuend)      15. III 25 a-18:5
----------------------------------------------------------------
739 Ikoon "Evangelist Luukas" kuninglikel 
   väravatel Kergu EAÕ kirikust, 
   19. saj. II pool (õli, lõuend)      15. III 25 a-18:6
----------------------------------------------------------------
740 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" 
   ikonostaasil Kergu EAÕ kirikust, 
   19/20. saj. (õli, lõuend)          15. III 25 a-19
----------------------------------------------------------------
741 Ikoon "Peaingel Miikael" ikonostaasil 
   Kergu EAÕ kirikust, 19. saj. II pool 
   (õli, lõuend)                15. III 25 a-20
----------------------------------------------------------------
742 Ikoon "Püha Sinaida" Kergu EAÕ kirikust, 
   20. saj. I pool (õli, lõuend)        15. III 25 a-21
----------------------------------------------------------------
743 Ikoon "Püha Õhtusöömaaeg" Kergu EAÕ 
   kirikust, 19/20. saj. (õli, lõuend)     15. III 25 a-22
----------------------------------------------------------------
744 Ikoon "Prohvet Taaniel" Kergu EAÕ 
   kirikust, 19/20. saj. (õli, lõuend)     15. III 25 a-23
----------------------------------------------------------------
745 Rist (aujärjetagune) Kergu EAÕ kirikust, 
   19/20. saj. (õli, puit)           15. III 25 a-24
----------------------------------------------------------------
746 Rist (aujärjetagune), 20. saj. I pool 
   (õli, puit)                 15. III 25 a-25
----------------------------------------------------------------
747 Rist (aujärjetagune), 20. saj. I pool 
   (messing, hõbetatud, email, figuur
   pronks)                   15. III 25 a-26
----------------------------------------------------------------
748 Diskos, 20. saj. I pool 
   (messing, kullatud)             15. III 25 a-27
----------------------------------------------------------------
749 Täheke, 20. saj. I pool 
   (messing, kullatud)             15. III 25 a-28
----------------------------------------------------------------
750 Kirikulipp Jumalaema ja Kristuse 
   ristimise kujutisega, 19/20. saj. 
   (tekstiil, õli)               15. III 25 a-29
----------------------------------------------------------------
751 Kirikulipp Nikolai Imetegija ja
   Ülestõusmise kujutisega, 19/20. saj. 
   (tekstiil, õli)               15. III 25 a-30
----------------------------------------------------------------
752 Evangeelium (aujärjepealne), 
   Moskva töö, 1892 (tekstiil, messing)    15. III 25 a-31
----------------------------------------------------------------
753 Uus Testament, Tartu, 1903 
   (tekstiil, messing, vasegravüürid)     15. III 25 a-32
----------------------------------------------------------------
754 Kroonlühter kahekümne kahe tulega, 
   20. saj. I pool (puit)           15. III 25 a-33
----------------------------------------------------------------
755 Küünlajalg Kergu EAÕ kirikust, 
   Poola töö, 19. saj. II pool 
   (vask, hõbetatud, alumiiniumvärv)      15. III 25 a-36
----------------------------------------------------------------
756 Küünlajalg Kergu EAÕ kirikust, 
   Poola töö, 19. saj. II pool
   (vask, hõbetatud, alumiiniumvärv)      15. III 25 a-37
----------------------------------------------------------------
757 Kristuse surikuju Vändra EAÕ kirikust,
   19. saj. II pool 
   (tekstiil, õli, lõuend, brokaatniit)    15. III 25 a
----------------------------------------------------------------
758 Kirikulipp Jumalaema ja Kristuse 
   ristimise kujutistega, 19/20. saj. 
   (tekstiil, õli)               15. III 25 a
----------------------------------------------------------------
759 Kirikulipp Nikolai Imetegija ja 
   Ülestõusmise kujutistega, 19/20. saj.
   (tekstiil, õli)               15. III 25 a
----------------------------------------------------------------
      Häädemeeste vald   Urissaare EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
760 Ikoon "Peaingel Gaabriel" ikonostaasil, 
   19/20. saj. (õli, lõuend)          15. III 26 k-1
----------------------------------------------------------------
761 Ikoon "Peaingel Miikael" ikonostaasil,
   19/20. saj. (õli, lõuend)          15. III 26 k-2
----------------------------------------------------------------
762 Ikoon "Jumalaema Kristuse tähisega ja 
   Nikolai imetegija kujutisega", 19/20. saj.
   (messing, õli, plekk, email)        15. III 26 k-3
----------------------------------------------------------------
763 Tornikell, Moskva töö, 1890 (pronks)    15. III 26 k-9
----------------------------------------------------------------
764 Tornikell, Valdai töö, 1893 (pronks)    15. III 26 k-10
----------------------------------------------------------------
765 Tornikell, 19. saj. II pool (pronks)    15. III 26 k-11
----------------------------------------------------------------
766 Tornikell, 19. saj. II pool (pronks)    15. III 26 k-12
----------------------------------------------------------------
767 Tornikell, 19. saj. II pool (pronks)    15. III 26 k-13
----------------------------------------------------------------
768 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega", 
   19. saj. II pool (õli, lõuend)       15. III 26 a-1
----------------------------------------------------------------
769 Ikoon "Kristus ristil", 20. saj. I pool
   (õli, lõuend)                15. III 26 a-2
----------------------------------------------------------------
770 Ikoon "Kristus Ketsemani aias", 
   K. Korõtko, 1922 (õli, lõuend)       15. III 26 a-3
----------------------------------------------------------------
771 Ikoon "Ülestõusmine", 19/20. saj. 
   (õli, lõuend)                15. III 26 a-4
----------------------------------------------------------------
772 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 
   19. saj. II pool (õli, puit)        15. III 26 a-5
----------------------------------------------------------------
773 Ikoon "Nikolai Imetegija" ikonostaasil,
   20. saj. I pool (õli, papp)         15. III 26 a-7
----------------------------------------------------------------
774 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega" 
   ikonostaasil, 20. saj. I pool (õli, papp)  15. III 26 a-8
----------------------------------------------------------------
775 Ikoon "Neitsi Maarja" kuninglikel 
   väravatel, 19. saj. II pool (õli, vineer) 15. III 26 a-9:1
----------------------------------------------------------------
776 Ikoon "Peaingel Gaabriel" kuninglikel 
   väravatel, 19. saj. II pool (õli, vineer) 15. III 26 a-9:2
----------------------------------------------------------------
777 Ikoon "Evangelistid Matteus ja Luukas" 
   kuninglikel väravatel, 19. saj. II pool
   (õli, vineer)               15. III 26 a-9:3
----------------------------------------------------------------
778 Ikoon "Evangelistid Johannes ja Markus"
   kuninglikel väravatel, 19. saj. II pool
   (õli, vineer)               15. III 26 a-9:4
----------------------------------------------------------------
779 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" 
   ikonostaasil, 20. saj. I pool (õli, papp)  15. III 26 a-10
----------------------------------------------------------------
780 Ikoon "Moskva metropoliit Aleksius" 
   ikonostaasil, 20. saj. I pool (õli, papp)  15. III 26 a-11
----------------------------------------------------------------
781 Ikoon "Püha Õhtusöömaaeg" ikonostaasil,
   20. saj. I pool (õli, papp)         15. III 26 a-12
----------------------------------------------------------------
782 Ikoon "Sambapühak Siimeon" ikonostaasil,
   20. saj. I pool (õli, papp)         15. III 26 a-13
----------------------------------------------------------------
783 Ikoon "Peaingel Gaabriel" kuninglikel 
   väravatel, 20 saj. I pool (õli, papp)    15. III 26 a-14
----------------------------------------------------------------
784 Ikoon "Neitsi Maarja" kuninglikel
   väravatel, 20. saj. I pool (õli, papp)   15. III 26 a-15
----------------------------------------------------------------
785 Ikoon "Evangelist Matteus" kuninglikel
   väravatel, 20. saj. I pool (õli, papp)   15. III 26 a-16
----------------------------------------------------------------
786 Ikoon "Evangelist Johannes" kuninglikel
   väravatel, 20. saj. I pool (õli, papp)   15. III 26 a-17
----------------------------------------------------------------
787 Ikoon "Evangelist Markus" kuninglikel
   väravatel, 20. saj. I pool (õli, papp)   15. III 26 a-18
----------------------------------------------------------------
788 Ikoon "Evangelist Luukas" kuninglikel
   väravatel, 20. saj. I pool (õli, papp)   15. III 26 a-19
----------------------------------------------------------------
789 Ikoon "Püha Panteleimon" ikonostaasil,
   20. saj. I pool (õli, papp)         15. III 26 a-20
----------------------------------------------------------------
790 Ikoon "Ülestõusmine" (aujärjetagune), 
   20. saj. I pool (õli, lõuend)        15. III 26 a-21
----------------------------------------------------------------
791 Ikoon "Kristus Okaskrooniga", 
   K. Korõtko, 1922 (õli, lõuend)       15. III 26 a-22
----------------------------------------------------------------
792 Rist (aujärjepealne), 19/20. saj. 
   (messing, õli, plekk)            15. III 26 a-23
----------------------------------------------------------------
793 Küünlajalg, 19/20. saj. 
   (messing, hõbetatud)            15. III 26 a-25
----------------------------------------------------------------
794 Ripplamp, 19/20. saj. 
   (messing, hõbetatud)            15. III 26 a-26
----------------------------------------------------------------
795 Laulatuskroon, 20. saj. I pool 
   (messing, email)              15. III 26 a-28
----------------------------------------------------------------
796 Laulatuskroon, 20. saj. I pool 
   (messing, email)              15. III 26 a-29
----------------------------------------------------------------
        Audru vald   Uruste EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
797 Ikoon "Kõikide Kurbade Rõõmu Jumalaema 
   (kopikatega)" kappraamistuses, 
   20. saj. (segatehnika, puit)        15. III 26 k-1
----------------------------------------------------------------
798 Ikoon "Nikolai Imetegija" ikonostaasil,
   19. saj. II pool (tempera, puit)      15. III 26 k-2:1
----------------------------------------------------------------
799 Ikoon "Esidiakon Laurentsius"
   ikonostaasil, 19. saj. II pool 
   (tempera, puit)              15. III 26 k-2:2
----------------------------------------------------------------
800 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega" 
   ikonostaasil, 19. saj. II pool 
   (tempera, puit)              15. III 26 k-2:3
----------------------------------------------------------------
801 Ikoon "Peaingel Gaabriel" kuninglikel 
   väravatel, 19 saj. II pool 
   (tempera, puit)              15. III 26 k-2:4
----------------------------------------------------------------
802 Ikoon "Neitsi Maarja" kuninglikel
   väravatel, 19. saj. II pool 
   (tempera, puit)              15. III 26 k-2:5
----------------------------------------------------------------
803 Ikoon "Evangelist Matteus" kuninglikel
   väravatel, 19. saj. II pool 
   (tempera, puit)              15. III 26 k-2:6
----------------------------------------------------------------
804 Ikoon "Evangelist Johannes" kuninglikel
   väravatel, 19. saj. II pool 
   (tempera, puit)              15. III 26 k-2:7
----------------------------------------------------------------
805 Ikoon "Evangelist Markus" kuninglikel
   väravatel, 19. saj. II pool 
   (tempera, puit)              15. III 26 k-2:8
----------------------------------------------------------------
806 Ikoon "Evangelist Luukas" kuninglikel
   väravatel, 19. saj. II pool 
   (tempera, puit)              15. III 26 k-2:9
----------------------------------------------------------------
807 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" 
   ikonostaasil, 19. saj. II pool 
   (tempera, puit)              15. III 26 k-2:10
----------------------------------------------------------------
808 Ikoon "Esidiakon Stefanos" 
   ikonostaasil, 19. saj. II pool 
   (tempera, puit)              15. III 26 k-2:11
----------------------------------------------------------------
809 Ikoon "Taevasseminemine" ikonostaasil, 
   19. saj. II pool (tempera, puit)     15. III 26 k-2:12
----------------------------------------------------------------
810 Ikoon "Apostel Johannes" ikonostaasil, 
   19. saj. II pool (tempera, puit)     15. III 26 k-2:13
----------------------------------------------------------------
811 Ikoon "Apostel Peetrus" ikonostaasil, 
   19. saj. II pool (tempera, puit)     15. III 26 k-2:14
----------------------------------------------------------------
812 Ikoon "Püha Õhtusöömaaeg" ikonostaasil,
   19. saj. II pool (tempera, puit)     15. III 26 k-2:15
----------------------------------------------------------------
813 Ikoon "Apostel Paulus" ikonostaasil,
   19. saj. II pool (tempera, puit)     15. III 26 k-2:16
----------------------------------------------------------------
814 Ikoon "Ristija Johannes" ikonostaasil,
   19. saj. II pool (tempera, puit)     15. III 26 k-2:17
----------------------------------------------------------------
815 Ikoon "Kristuse käteloomiguta kuju" 
   ikonostaasil, 19. saj. II pool 
   (tempera, puit)              15. III 26 k-2:18
----------------------------------------------------------------
816 Ikoon "Püha Barbara, peaingel Miikael
   ja Makarios", 19. saj. II pool 
   (õli, puit)                 15. III 26 k-4
----------------------------------------------------------------
817 Kroonlühter, 19/20. saj. 
   (messing, kristall)             15. III 26 k-12
----------------------------------------------------------------
818 Kroonlühter, 19/20. saj. 
   (messing, kristall)             15. III 26 k-13
----------------------------------------------------------------
819 Tornikell, Moskva töö, 1899 (pronks)    15. III 26 k-14
----------------------------------------------------------------
820 Tornikell, 19. saj. (pronks)        15. III 26 k-15
----------------------------------------------------------------
821 Tornikell, Gatðina töö, 19/20. saj. 
   (pronks)                  15. III 26 k-16
----------------------------------------------------------------
822 Tornikell, 1905 (pronks)          15. III 26 k-17
----------------------------------------------------------------
    Pärnu linn   Pärnu Issandamuutmise EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
823 Ikoon "Kaasani Jumalaema", 20. saj. 
   I pool (õli, puit, kullatis)       4. III+E870. 2 k-2
----------------------------------------------------------------
824 Ikoon "Peaingel Miikael", 19/20. saj.
   (õli, lõuend)                4. III 2 k-3
----------------------------------------------------------------
825 Ikoon "Nikolai Imetegija" 
   kappraamistuses, 20. saj. I pool
   (õli, puit, kullatis, pronksvärv)      4. III 2 k-4
----------------------------------------------------------------
826 Ikoon "Maarja Magdaleena", 
   20. saj. I pool (õli, lõuend)        4. III 2 k-5
----------------------------------------------------------------
827 Ikoon "Apostlid Peetrus ja Paulus",
   19. saj. II pool (õli, puit)        4. III 2 k-7
----------------------------------------------------------------
828 Ikoon "Apostel Andreas" ikonostaasil, 
   20. saj. I pool (õli, lõuend)        4. III 2 k-8:1
----------------------------------------------------------------
829 Ikoon "Peaingel Gaabriel" ikonostaasil,
   20. saj. I pool (õli, lõuend)        4. III 2 k-8:2
----------------------------------------------------------------
830 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega",
   20. saj. I pool (õli, lõuend)        4. III 2 k-8:3
----------------------------------------------------------------
831 Ikoon "Peaingel Gaabriel" ikonostaasi 
   kuninglikel väravatel, 20. saj. I pool
   (õli, lõuend)                4. III 2 k-8:4
----------------------------------------------------------------
832 Ikoon "Neitsi Maarja" ikonostaasi 
   kuninglikel väravatel, 20. saj. I pool 
   (õli, lõuend)                4. III 2 k-8:5
----------------------------------------------------------------
833 Ikoon "Evangelist Matteus" ikonostaasi 
   kuninglikel väravatel, 20. saj. I pool
   (õli, lõuend)                4. III 2 k-8:6
----------------------------------------------------------------
834 Ikoon "Evangelist Johannes" ikonostaasi
   kuninglikel väravatel, 20. saj. I pool 
   (õli, lõuend)                4. III 2 k-8:7
----------------------------------------------------------------
835 Ikoon "Evangelist Markus" ikonostaasi 
   kuninglikel väravatel, 20. saj. I pool 
   (õli, lõuend)                4. III 2 k-8:8
----------------------------------------------------------------
836 Ikoon "Evangelist Luukas" ikonostaasi 
   kuninglikel väravatel, 20. saj. I pool
   (õli, lõuend)                4. III 2 k-8:9
----------------------------------------------------------------
837 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja"
   ikonostaasil, 20. saj. II pool 
   (õli, lõuend)                4. III 2 k-8:10
----------------------------------------------------------------
838 Ikoon "Peaingel Rafael" ikonostaasil, 
   20. saj. I pool (õli, lõuend)        4. III 2 k-8:11
----------------------------------------------------------------
839 Ikoon "Issandamuutmine" ikonostaasil, 
   20. saj. I pool (õli, lõuend)        4. III 2 k-8:12
----------------------------------------------------------------
840 Ikoon "Jumalaema sündimine" ikonostaasil,
   20. saj. I pool (õli, lõuend)        4. III 2 k-8:13
----------------------------------------------------------------
841 Ikoon "Püha Õhtusöömaaeg" ikonostaasil, 
   20. saj. I pool (õli, lõuend)        4. III 2 k-8:14
----------------------------------------------------------------
842 Ikoon "Kristuse sündimine" ikonostaasil,
   20. saj. I pool (õli, lõuend)        4. III 2 k-8:15
----------------------------------------------------------------
843 Ikoon "Taevaminemine" ikonostaasil, 
   20. saj. I pool (õli, lõuend)        4. III 2 k-8:16
----------------------------------------------------------------
844 Ikoon "Ülestõusmine pühadega", 
   19. saj. II pool (tempera, puit)      4. III 2 k-11
----------------------------------------------------------------
845 Ikoon "Ristilt mahavõtmine" 
   19. saj. II pool (õli, lõuend)       4. III 2 k-12
----------------------------------------------------------------
846 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 
   20. saj. I pool (õli, puit)         4. III 2 k-13
----------------------------------------------------------------
847 Ikoon "Jumalaema sündimine", 
   19. saj. II pool (õli, puit)        4. III 2 k-17
----------------------------------------------------------------
848 Ikoon "Jumalaema templisse viimine",
   19. saj. II pool (õli, puit)        4. III 2 k-18
----------------------------------------------------------------
849 Ikoon "Maarja kuulutus", 
   19. saj. II pool (õli, puit)        4. III 2 k-19
----------------------------------------------------------------
850 Ikoon "Jumalaema uinumine", 
   19. saj. II pool (õli, puit)        4. III 2 k-20
----------------------------------------------------------------
851 Ikoon "Kristuse sündimine", 
   19. saj. II pool (õli, puit)        4. III 2 k-21
----------------------------------------------------------------
852 Ikoon "Kristuse templisse toomine", 
   19. saj. II pool (õli, puit)        4. III 2 k-22
----------------------------------------------------------------
853 Ikoon "Kristuse ristimine",
   19. saj. II pool (õli, puit)        4. III 2 k-23
----------------------------------------------------------------
854 Ikoon "Sissesõit Jeruusalemma", 
   19. saj. II pool (õli, puit)        4. III 2 k-24
----------------------------------------------------------------
855 Ikoon "Ülestõusmine", 19. saj. II pool
   (õli, puit)                 4. III 2 k-25
----------------------------------------------------------------
856 Ikoon "Issandamuutmine", 
   19. saj. II pool (õli, puit)        4. III 2 k-26
----------------------------------------------------------------
857 Ikoon "Taevaminemine", 
   19. saj. II pool (õli, puit)        4. III 2 k-27
----------------------------------------------------------------
858 Ikoon "Risti ülendamine", 
   19. saj. II pool (õli, puit)        4. III 2 k-28
----------------------------------------------------------------
859 Ikoon "Nikolai Imetegija", 
   19. saj. II pool (tempera, puit)      4. III 2 k-30
----------------------------------------------------------------
860 Ikoon "Apostel Johannes", 
   19. saj. II pool (segatehnika, puit)    4. III 2 k-32
----------------------------------------------------------------
861 Ikoon "Ristija Johannes", 
   20. saj. I pool (tempera, puit)       4. III 2 k-33
----------------------------------------------------------------
862 Ikoon "Basileos Suur, Gregorios Teoloog
   ja Johann Kuldsuu", 20. saj. I pool 
   (tempera, puit)               4. III 2 k-34
----------------------------------------------------------------
863 Kroonlühter kahekümne kaheksa tulega,
   19/20. saj. (messing, pronks, email)    4. III 2 k-71
----------------------------------------------------------------
864 Laualühter viie tulega, 19. saj. II pool
   (pronks, kullatud, klaas, kristall)     4. III 2 k-72
----------------------------------------------------------------
865 Laualühter viie tulega, 19. saj. II pool
   (pronks, kullatud, klaas, kristall)     4. III 2 k-73
----------------------------------------------------------------
866 Kirikuleibade pitsat, 19. saj. (metall)   4. III 2 k-75
----------------------------------------------------------------
867 Tornikell, 19/20. saj. (pronks)       4. III 2 k-77
----------------------------------------------------------------
868 Tornikell, Peterburi töö, 1895 (pronks)   4. III 2 k-78
----------------------------------------------------------------
869 Tornikell Tartu Ülikooli kirikust, 
   Peterburi töö, 1902 (pronks)        4. III 2 k-79
----------------------------------------------------------------
870 Tornikell, Vene töö, 19. saj. (pronks)   4. III 2 k-80
----------------------------------------------------------------
871 Ikoon "Keisrinna Aleksandra" Sindi EAÕ 
   kirikust, 20. saj. I pool (õli, plekk)   4. III 2 a-1
----------------------------------------------------------------
872 Ikoon "Valitud pühakud" Sindi EAÕ 
   kirikust, 20. saj. I pool (õli, plekk)   4. III 2 a-2
----------------------------------------------------------------
873 Ikoon "Kõikide Kurbade Rõõmu Jumalaema"
   Sindi EAÕ kirikust, 20. saj. I pool 
   (õli, plekk)                4. III 2 a-3
----------------------------------------------------------------
874 Ikoon "Kaasani Jumalaema", 19/20. saj. 
   (õli, puit, messing)            4. III 2 a-4
----------------------------------------------------------------
875 Ikoon "Püha Jüri", 19/20. saj. (õli, puit) 4. III 2 a-5
----------------------------------------------------------------
876 Ikoon "Saarovi Serafim", 20. saj. I pool 
   (õli, puit)                 4. III 2 a-6
----------------------------------------------------------------
877 Ikoon "Kristuse templisse toomine", 
   19. saj. II pool 
   (tempera, puit, messing, hõbetatud)     4. III 2 a-7
----------------------------------------------------------------
878 Ikoon "Jumalaema Kristuse tähisega",
   20. saj. I pool (värvitrükk, plekk)     4. III 2 a-8
----------------------------------------------------------------
879 Ikoon "Issandamuutmine", 19/20. saj. 
   (õli, puit)                 4. III 2 a-9
----------------------------------------------------------------
880 Ikoon "Tihvini Jumalaema", 19/20. saj.
   (õli, puit)                 4. III 2 a-10
----------------------------------------------------------------
881 Ikoon "Aleksander Nevski" Sindi EAÕ 
   kirikust, 20. saj. I pool (õli, plekk)   4. III 2 a-11
----------------------------------------------------------------
882 Ikoon "Apostlid Peetrus ja Paulus" Sindi 
   EAÕ kirikust, 20. saj. I pool (õli, plekk) 4. III 2 a-12
----------------------------------------------------------------
883 Ikoon "Püha Jüri" Sindi EAÕ kirikust, 
   20. saj. I pool (õli, plekk)        4. III 2 a-13
----------------------------------------------------------------
884 Ikoon "Jumalaema eestkoste" Sindi EAÕ
   kirikust, 20. saj. I pool (õli, plekk)   4. III 2 a-14
----------------------------------------------------------------
885 Ikoon "Maarja Magdaleena" Sindi EAÕ
   kirikust, 19. saj. II pool (õli, plekk)   4. III 2 a-15
----------------------------------------------------------------
886 Ikoon "Kaasani Jumalaema" Sindi EAÕ 
   kirikust, 20. saj. I pool (õli, plekk)   4. III 2 a-16
----------------------------------------------------------------
887 Ikoon "Kristus Ketsemani aias", 
   20. saj. I pool (õli, lõuend)        4. III 2 a-17
----------------------------------------------------------------
888 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja",
   19. saj. II pool
   (õli, puit, messing, kullatud)       4. III 2 a-18
----------------------------------------------------------------
889 Ikoon "Vee peal käimine", 
   20. saj. I pool (õli, lõuend)        4. III 2 a-19
----------------------------------------------------------------
890 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" Sindi EAÕ 
   kirikust, 20. saj. I pool (õli, plekk)   4. III 2 a-20
----------------------------------------------------------------
891 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 
   19. saj. II pool (õli, puit, messing,
   hõbetatud kullatud)             4. III 2 a-21
----------------------------------------------------------------
892 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 20. saj.
   I pool (õli, puit, messing, kullatud)    4. III 2 a-22
----------------------------------------------------------------
893 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 
   19. saj. II pool (tempera, puit,
   messing, kullatud)             4. III 2 a-23
----------------------------------------------------------------
894 Ikoon "Jumalaema uinumine", S. Butko,
   1948 (õli, vineer)             4. III 2a-25
----------------------------------------------------------------
895 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 
   19. saj. II pool (tempera, puit)      4. III 2 a-26
----------------------------------------------------------------
896 Ikoon "Nikolai Imetegija" Sindi EAÕ 
   kirikust, 19. saj. II pool (õli, plekk)   4. III 2 a-27
----------------------------------------------------------------
897 Ikoon "Apostlid Andreas" Sindi EAÕ
   kirikust, 20. saj. I pool (õli, plekk)   4. III 2 a-28
----------------------------------------------------------------
898 Ikoon "Tsernigovi Feodossi" Sindi EAÕ 
   kirikust, 20. saj. I pool (õli, plekk)   4. III 2 a-29
----------------------------------------------------------------
899 Ikoon "Vürst Vladimir" Sindi EAÕ kirikust,
   20. saj. I pool (õli, plekk)        4. III 2 a-30
----------------------------------------------------------------
900 Kristus ristil, 19/20. saj. (õli, puit)   4. III 2 a-31
----------------------------------------------------------------
901 Rist, 19/20. saj. (puit, õli)        4. III 2 a-32
----------------------------------------------------------------
902 Rist (aujärjetagune), 19/20. saj.
   (õli, puit)                 4. III 2 a-33
----------------------------------------------------------------
903 Diskos, 20. saj. I pool
   (messing, kullatud)             4. III 2 a-34
----------------------------------------------------------------
904 Taldrik, annet. 1934 (messing)       4. III 2 a-35
----------------------------------------------------------------
905 Taldrik, annet. 1934 
   (messing, nikeldatud)            4. III 2 a-36
----------------------------------------------------------------
906 Lusikas, 20. saj. I pool
   (messing, kullatud)             4. III 2 a-37
----------------------------------------------------------------
907 Oda, K. Riikson (metall, nikeldatud)    4. III 2 a-39
----------------------------------------------------------------
908 Annisäiliti, 19/20. saj.
   (messing, kullatud)             4. III 2 a-38
----------------------------------------------------------------
909 Kirikulipp Jumalaema ja Nikolai Imetegija
   kujutistega, 19. saj. II pool
   (messing, hõbetatud, klaas, plekk)     4. III 2 a-40
----------------------------------------------------------------
910 Kirikulipp Ülestõusmise ja Kristuse
   ristimise kujutistega, 19. saj. II pool
   (messing, hõbetatud, klaas, plekk)     4. III 2 a-41
----------------------------------------------------------------
911 Kirikulipp Kaasani Jumalaema ja Nikolai
   Imetegija kujutistega Sindi EAÕ kirikust,
   19. saj. II pool (messing, õli, plekk)   4. III 2 a-42
----------------------------------------------------------------
912 Kirikulipp Ülestõusmise ja Kristuse 
   ristimise kujutistega Sindi EAÕ kirikust, 
   19. saj. II pool (messing, õli)       4. III 2 a-43
----------------------------------------------------------------
913 Kirikulipp, 19/20. saj.
   (tekstiil, õli, plekk)           4. III 2 a-44
----------------------------------------------------------------
914 Kirikulipp, 19/20. saj.
   (tekstiil, õli, plekk)           4. III 2 a-45
----------------------------------------------------------------
915 Evangeelium (aujärjetagune), Moskva, 
   1896 (tekstiil, messing)          4. III 2 a-46
----------------------------------------------------------------
916 Evangeelium (aujärjepealne) Kastna EAÕ 
   kirikust, Moskva, 1892
   (messing, õli, plekk)            4. III 2 a-47
----------------------------------------------------------------
917 Evangeelium (aujärjepealne) Tõhela EAÕ 
   kirikust, Moskva, 1892 
   (tekstiil, messing)             4. III 2 a-48
----------------------------------------------------------------
918 Evangeelium (talituste) Seliste EAÕ 
   kirikust, Moskva, 1900 
   (tekstiil, messing)             4. III 2 a-49
----------------------------------------------------------------
919 Piibel, Tartu, 1903 
   (tekstiil, messing, kullatud)        4. III 2 a-50
----------------------------------------------------------------
920 Uus Testament Kastna EAÕ kirikust, 
   Tartu, 1903 (tekstiil, messing)       4. III 2 a-51
----------------------------------------------------------------
921 Kroonlühter kaheksateistkümne tulega, 
   20. saj. I pool (messing, hõbetatud)    4. III 2 a-52
----------------------------------------------------------------
922 Kroonlühter üheksa tulega, 19/20. saj.
   (messing, pronks)              4. III 2 a-54
----------------------------------------------------------------
923 Kroonlühter kaheteistkümne tulega, 
   19/20. saj. (messing)            4. III 2 a-55
----------------------------------------------------------------
924 Seitsmikküünlajalg, 19/20. saj. (messing)  4. III 2 a-56
----------------------------------------------------------------
925 Põrandalühter, Moskva töö, 19. saj.
   II pool (messing, hõbetatud, portselan)   4. III 2 a-57
----------------------------------------------------------------
926 Põrandalühter, Moskva töö, 19. saj.
   II pool (messing, hõbetatud, portselan)   4. III 2 a-58
----------------------------------------------------------------
927 Põrandalühter, Moskva töö, 19. saj.
   II pool (messing, hõbetatud, portselan)   4. III 2 a-59
----------------------------------------------------------------
928 Põrandalühter, Moskva töö, 19. saj. 
   II pool (messing, hõbetatud, portselan)   4. III 2 a-60
----------------------------------------------------------------
929 Põrandalühter, Moskva töö, 19. saj.
   II pool (messing, hõbetatud, portselan)   4. III 2 a-61
----------------------------------------------------------------
930 Põrandalühter, Moskva töö, 19. saj.
   II pool (messing, portselan)        4. III 2 a-62
----------------------------------------------------------------
931 Põrandalühter, Moskva töö, 19. saj. 
   II pool (messing, hõbetatud, portselan)   4. III 2 a-63
----------------------------------------------------------------
932 Põrandalühter, 19. saj. II pool 
   (messing, hõbetatud, portselan)       4. III 2 a-64
----------------------------------------------------------------
933 Põrandalühter, 19. saj. II pool 
   (messing, hõbetatud, portselan)       4. III 2 a-65
----------------------------------------------------------------
934 Põrandalühter, 19. saj. II pool
   (messing, kullatud, portselan)       4. III 2 a-66
----------------------------------------------------------------
935 Põrandalühter, 19. saj. II pool 
   (messing, kullatud, portselan)       4. III 2 a-67
----------------------------------------------------------------
936 Põrandalühter, 19. saj. II pool 
   (messing, kullatud, portselan)       4. III 2 a-68
----------------------------------------------------------------
937 Põrandalühter, 19. saj. II pool
   (messing, kullatud, portselan)       4. III 2 a-69
----------------------------------------------------------------
938 Põrandalühter, 19. saj. II pool 
   (messing, kullatud, portselan)       4. III 2 a-70
----------------------------------------------------------------
939 Põrandalühter, 19. saj. II pool
   (messing, kullatud, portselan)       4. III 2 a-71
----------------------------------------------------------------
940 Põrandalühter, 19. saj. II pool 
   (messing, hõbetatud)            4. III 2 a-72
----------------------------------------------------------------
941 Põrandalühter, 19. saj. II pool 
   (messing, hõbetatud, plekk)         4. III 2 a-73
----------------------------------------------------------------
942 Põrandalühter, 19. saj. II pool 
   (messing, hõbetatud, plekk)         4. III 2 a-74
----------------------------------------------------------------
943 Põrandalühter, 19. saj. II pool 
   (messing, hõbetatud, plekk)         4. III 2 a-75
----------------------------------------------------------------
944 Küünlajalg, Poola töö, 20. saj. I pool
   (messing, nikeldatud)            4. III 2 a-76
----------------------------------------------------------------
945 Küünlajalg, Poola töö, 20. saj. I pool 
   (messing, nikeldatud)            4. III 2 a-77
----------------------------------------------------------------
946 Küünlajalg Uruste EAÕ kirikust, 
   19/20. saj. (messing?)           4. III 2 a-78
----------------------------------------------------------------
947 Küünlajalg Uruste EAÕ kirikust, 
   19/20. saj. (messing?)           4. III 2 a-79
----------------------------------------------------------------
948 Ripplamp, Poola töö, 19/20. saj. 
   (messing, hõbetatud)            4. III 2 a-80
----------------------------------------------------------------
949 Evangeelium, Moskva töö, 19/20. saj. 
   (tekstiilköide, messing)          4. III 2 a
----------------------------------------------------------------
950 Lusikas, 20. saj. I pool
   (messing, kullatud)             4. III 2 a
----------------------------------------------------------------
      Pärnu linn   Vee 8, Katariina EAÕ kirik
----------------------------------------------------------------
951 Ikoon "Aita mind, Issand", 19/20. saj.
   (õli, lõuend)                4. III 3 k-1
----------------------------------------------------------------
952 Ikoon "Saarovi Serafim", 20. saj. I pool 
   (õli, puit)                 4. III 3 k-2
----------------------------------------------------------------
953 Ikoon "Jumalaema eestkoste", 
   20. saj. I pool (õli, puit)         4. III 3 k-3
----------------------------------------------------------------
954 Ikoon "Vladimiri vürst pühakutega",
   20. saj. I pool (õli, puit)         4. III 3 k-4
----------------------------------------------------------------
955 Ikoon "Kõikide Kurbade Rõõmu Jumalaema", 
   19. saj. I pool (tempera, puit,
   messing, hõbetatud, kullatud, klaas)    4. III 3 k-5
----------------------------------------------------------------
956 Ikoon "Kristus okaskrooniga", 1912 
   (õli, lõuend)                4. III 3 k-7
----------------------------------------------------------------
957 Ikoon "Nikolai Imetegija", 19. saj. 
   I pool (tempera, puit, messing, 
   hõbetatud, kullatud)            4. III 3 k-8
----------------------------------------------------------------
958 Ikoon "Tihvini Jumalaema", 19. saj.
   II pool (tempera, puit, messing, 
   hõbetatud, kullatud)            4. III 3 k-9
----------------------------------------------------------------
959 Ikoon "Kolmainsus", 19/20. saj.
   (õli, puit)                 4. III 3 k-10
----------------------------------------------------------------
960 Ikoon "Vladimiri Jumalaema",
   20. saj. I pool (õli, puit)         4. III 3 k-11
----------------------------------------------------------------
961 Ikoon "Kolmainsus", 19/20. saj.
   (õli, puit)                 4. III 3 k-12:1
----------------------------------------------------------------
962 Ikoon "Jumalaema sündimine", 
   20. saj. I pool (õli, puit)         4. III 3 k-12:2
----------------------------------------------------------------
963 Ikoon "Jumalaema templisse viimine", 
   20. saj. I pool (õli, puit)         4. III 3 k-12:3
----------------------------------------------------------------
964 Ikoon "Maarja kuulutus", 
   20. saj. I pool (õli, puit)         4. III 3 k-12:4
----------------------------------------------------------------
965 Ikoon "Jumalaema uinumine", 
   20. saj. I pool (õli, puit)         4. III 3 k-12:5
----------------------------------------------------------------
966 Ikoon "Risti ülendamine",
   20. saj. I pool (õli, puit)         4. III 3 k-12:6
----------------------------------------------------------------
967 Ikoon "Kristuse sündimine", 
   20. saj. I pool (õli, puit)         4. III 3 k-13:1
----------------------------------------------------------------
968 Ikoon "Kristuse templisse toomine", 
   20. saj. I pool (õli, puit)         4. III 3 k-13:2
----------------------------------------------------------------
969 Ikoon "Kristuse ristimine", 
   20. saj. I pool (õli, puit)         4. III 3 k-13:3
----------------------------------------------------------------
970 Ikoon "Sissesõit Jeruusalemma", 
   20. saj. I pool (õli, puit)         4. III 3 k-13:4
----------------------------------------------------------------
971 Ikoon "Issandamuutmine", 
   20. saj. I pool (õli, puit)         4. III 3 k-13:5
----------------------------------------------------------------
972 Ikoon "Taevaminemine", 
   20. saj. I pool (õli, puit)         4. III 3 k-13:6
----------------------------------------------------------------
973 Ikoon "Püha Katariina", 
   19. saj. (õli, puit)            4. III 3 k-17
----------------------------------------------------------------
974 Ikoon "Jumalaema Kristuslapsega", 
   19. saj. II pool (õli, puit)        4. III 3 k-18
----------------------------------------------------------------
975 Ikoon "Kolmainsus", 19. saj. II pool
   (õli, puit, messing, hõbetatud, kullatud)  4. III 3 k-19
----------------------------------------------------------------
976 Ikoon "Valitud pühakud",
   19. saj. II pool (õli, puit)        4. III 3 k-20
----------------------------------------------------------------
977 Ikoon "Kristus Ketsemani aias", Bruni 
   järgi, 19. saj. II pool (õli, lõuend)    4. III 3 k-21
----------------------------------------------------------------
978 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja",
   19. saj. II pool (õli, puit)        4. III 3 k-22
----------------------------------------------------------------
979 Ikoon "Nikolai Imetegija", 19. saj. 
   (tempera, puit, messing, hõbetatud)     4. III 3 k-23
----------------------------------------------------------------
980 Ikoon "Kristus ristil", A. Makarov, 
   annet. 1905 (puit, õli)           4. III 3 k-24
----------------------------------------------------------------
981 Rist (aujärjetagune), 20. saj. I pool 
   (puit, õlivärv)               4. III 3 k-25
----------------------------------------------------------------
982 Kroonlühter kolmekümne ühe tulega, 
   19. saj. II pool (messing, hõbetatud)    4. III 3 k-47
----------------------------------------------------------------
983 Kroonlühter kaheksateistkümne tulega,
   19/20. saj. II pool 
   (messing, kullatud, email)         4. III 3 k-48
----------------------------------------------------------------
984 Põrandalühter, Moskva töö, 19/20. saj.
   (messing, pronks, marmor, portselan)    4. III 3 k-50
----------------------------------------------------------------
985 Põrandalühter, V. Tihonov, Moskva töö,
   19/20. saj. (messing)            4. III 3 k-51
----------------------------------------------------------------
986 Seitsmikküünlajalg, 19. saj. II pool
   (messing, hõbetatud)            4. III 3 k-52
----------------------------------------------------------------
987 Laualühter viie tulega, 19. saj. II pool
   (pronks, kullatud, klaas, kristall)     4. III 3 k-53
----------------------------------------------------------------
988 Laualühter viie tulega, 19. saj. II pool
   (pronks, kullatud, klaas, kristall)     4. III 3 k-54
----------------------------------------------------------------
989 Küünlajalg, 20. saj. II pool 
   (pronks, hõbetatud)             4. III 3 k-55
----------------------------------------------------------------
990 Kristuse surikuju 19. saj. II pool
   (tekstiil, brokaat, õli, lõuend)      4. III 3 k-59
----------------------------------------------------------------
991 Harmoonium, J. H. Uritam, Pärnu,
   19/20. saj. (puit)             4. III 3 k-60
----------------------------------------------------------------
992 Tornikell, B. Orlov, 19. saj. (pronks)   4. III 3 k-62
----------------------------------------------------------------
993 Tornikell, 19. saj. (pronks)        4. III 3 k-63
----------------------------------------------------------------
994 Tornikell, 19. saj.     Kilingi-Nõmme
   (pronks)           linn   Kilingi-Nõmme 
                      EAÕ 
                      kirik   a
----------------------------------------------------------------
           Asukohta ei avaldata
----------------------------------------------------------------
995 Karikas, J. E. Nagel, Pärnu, annet. 1846 
   (hõbe, graveeritud)             297
----------------------------------------------------------------
996 Oblaatide toos, 1696 
   (hõbe, kullatud, graveeritud)        298
----------------------------------------------------------------
997 Kroonlühter kuueteistkümne tulega ja kotka 
   figuuriga, 1674 (messing, graveeritud)   299
----------------------------------------------------------------
998 Kroonlühter kaheteistkümne tulega ja 
   naise figuuriga, annet. 1750 
   (messing, graveeritud)           300
----------------------------------------------------------------
999 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" 
   ikonostaasil, 19. saj. II pool, kate 
   Peterburi töö, 1892 
   (õli, puit, hõbe, kullatud)         V 301:17
----------------------------------------------------------------
1000 Ikoon "Püha Katariina" ikonostaasil, 
   18. saj. II pool, kate 1862 
   (õli, puit, hõbe, kullatud)         V 301:19
----------------------------------------------------------------
1001 Oblaatide toos, Fr. E. Behrens, Pärnu, 
   annet. 1797 (hõbe, graveeritud)      999
----------------------------------------------------------------
1002 Leivik, J. E. Krüger, Pärnu, 
   annet. 1789 (hõbe, graveeritud)      1000
----------------------------------------------------------------
1003 Oblaatide toos, F. Dreier, Tallinn, 
   1693 (hõbe, graveeritud, kullatud)     1002
----------------------------------------------------------------
1004 Karikas, J. E. Krüger, Pärnu, 1770/1828
   (hõbe, kullatud, graveeritud)       1004
----------------------------------------------------------------
1005 Oblaatide toos, J. E. Krüger, Pärnu,
   1770. aastad (hõbe)            1005
----------------------------------------------------------------
1006 Küünlajalg, C. Fr. Clemens, Tallinn, 
   annet. 1788 (hõbe, graveeritud)      1006
----------------------------------------------------------------
1007 Küünlajalg, C. Fr. Clemens, Tallinn,
   annet. 1788 (hõbe, graveeritud)      1007
----------------------------------------------------------------
1008 Karikas, 1661/18. saj.
   (hõbe, seest kullatud, graveeritud)    1011
----------------------------------------------------------------
1009 Oblaatide toos, 17. saj.
   (hõbe, graveeritud)            1012
----------------------------------------------------------------
1010 Ristimisvaagen, 15/16. saj. (vask)     1013
----------------------------------------------------------------
1011 Küünlajalg, 1648 (tina, graveeritud)    1014
----------------------------------------------------------------
1012 Küünlajalg, 1648 (tina, graveeritud)    1014
----------------------------------------------------------------
1013 Karikas, 15/16. saj. 
   (hõbe, kullatud, graveeritud)       1018
----------------------------------------------------------------
1014 Karikas, Vene? töö, 1858 
   (hõbe, seest kullatud)           1019
----------------------------------------------------------------
1015 Oblaatide toos, Pärnu töö, 17. saj. 
   (hõbe, graveeritud)            1020
----------------------------------------------------------------
1016 Leivik, 17. saj. (hõbe, kullatud)     1021
----------------------------------------------------------------
1017 Skulptuur "Ingel", 19. saj.
   (puit, polükroomia)            1024
----------------------------------------------------------------
1018 Ikoon "Valitud pühakud", 18. saj.
   (puit, tempera)              1025
----------------------------------------------------------------
1019 Ikoon "Kaksteist kalendrikuud", 
   Palehhi töö, 19. saj. (tempera, puit)   1026
----------------------------------------------------------------
1020 Karikas, 1683 
   (hõbe, graveeritud, seest kullatud)    17-k
----------------------------------------------------------------
1021 Karikas, annet. 1886
   (hõbe, graveeritud, seest kullatud)    18-k
----------------------------------------------------------------
1022 Oblaatide toos, annet. 1886
   (hõbe, graveeritud, seest kullatud)    19-k
----------------------------------------------------------------
1023 Ristimisvaagen, 16. saj. I pool (vask)   21-k
----------------------------------------------------------------
1024 Ristimisvaagen, 16. saj. I pool (vask)   21-k
----------------------------------------------------------------
1025 Ristimisvaagen, annet. 1788 
   (messing, hõbetatud, graveeritud)     22-k
----------------------------------------------------------------
1026 Küünlajalg, annet. 1750 
   (tina, graveeritud, alumiiniumvärv)    47-k
----------------------------------------------------------------
1027 Küünlajalg, annet. 1750
   (tina, graveeritud, alumiiniumvärv)    48-k
----------------------------------------------------------------
1028 Piibel, Nürnberg, 1692 (nahkköide,
   messingpanused graveeritud, kullatud)   77-k
----------------------------------------------------------------
1029 Leivik, 18.? saj. (hõbe)          15-a
----------------------------------------------------------------
1030 Leivik, annet. 1886 (hõbe)         20-a
----------------------------------------------------------------
1031 Karikas, Vene töö, 1855 (hõbe)       24-a
----------------------------------------------------------------
1032 Karikas, Fr. E. Behrens, Pärnu, annet. 
   1794 (hõbe, graveeritud, kullatud)     5-k
----------------------------------------------------------------
1033 Veinikann, Elymeyer, annet. 1895 
   (hõbe, graveeritud, kullatud)       7-k
----------------------------------------------------------------
1034 Ristimisvaagen, annet. 1886 
   (hõbe, graveeritud)            8-k
----------------------------------------------------------------
1035 Karikas, 1862 (hõbe, seest kullatud)    33-k
----------------------------------------------------------------
1036 Leivik, Tallinna töö, 18. saj. 
   (hõbe, pealt kullatud)           34-k
----------------------------------------------------------------
1037 Tukukott, 1881 (hõbe, samet, nahk, 
   messing, graveeritud, puit)        62-k
----------------------------------------------------------------
1038 Tukukott, 1731 (samet, tikand, puit)    35-a
----------------------------------------------------------------
1039 Tukukott, 18. saj. 
   (samet, litrid, puit)           36-a
----------------------------------------------------------------
1040 Karikas, J. E. Krüger, Pärnu, annet. 1783
   (hõbe, seest kullatud, graveeritud)    69-k
----------------------------------------------------------------
1041 Leivik, J. E. Krüger, Pärnu, 
   annet. 1783 (hõbe, pealt kullatud)     70-k
----------------------------------------------------------------
1042 Leivik, Vene töö, 1864 
   (hõbe, graveeritud)            71-k
----------------------------------------------------------------
1043 Kroonlühter kaheksa tulega, 
   17. saj. I pool (pronks)          73-k
----------------------------------------------------------------
1044 Tornikell, M. Bader, Stockholm, 
   1684 (pronks)               102-k
----------------------------------------------------------------
1045 Veinikann, Peterburi töö, 19. saj.
   (hõbe, seest kullatud, nupp pärlmutter)  40-a
----------------------------------------------------------------
1046 Karikas, 18. saj. (tina)          108-k
----------------------------------------------------------------
1047 Leivik, 18. saj. (tina)          109-k
----------------------------------------------------------------
1048 Veinipudel, 1740 (pronks, tina)      116-k
----------------------------------------------------------------
1049 Ristimisvaagen, 1677 (tina)        47-a
----------------------------------------------------------------
1050 Karikas, L. Michelsen, Tallinn, 1857
   (hõbe, seest kullatud, graveeritud)    174-k
----------------------------------------------------------------
1051 Leivik, 18/19. saj. (hõbe, graveeritud)  175-k
----------------------------------------------------------------
1052 Ristimisvaagen, 18. saj.? (messing)    176-k
----------------------------------------------------------------
1053 Kroonlühter kaheteistkümne tule ja kotka
   figuuriga, 17. saj. I pool (pronks)    177-k
----------------------------------------------------------------
1054 Kroonlühter kaheteistkümne tulega,
   18. saj. (messing)             178-k
----------------------------------------------------------------
1055 Vappepitaaf, Chr. Ackermanni koolkond, 
   17. saj. II pool (puit, polükroomia)    186-k
----------------------------------------------------------------
1056 Ukselukk, 18. saj. (raudsepis)       189-k
----------------------------------------------------------------
1057 Leivik, 17/18. saj. 
   (hõbe, kullatud, graveeritud)       58-a
----------------------------------------------------------------
1058 Leivik, L. Michelsen, Tallinn, 1818 
   (hõbe, üleni kullatud)           59-a
----------------------------------------------------------------
1059 Tornikell, 18/19. saj. (pronks)      212-k
----------------------------------------------------------------
1060 Tornikell, Michel Bader, 1681 (pronks)   210-k
----------------------------------------------------------------
1061 Karikas, Pärnu töö, 1681/1839 
   (hõbe, kullatud, graveeritud)       219-k
----------------------------------------------------------------
1062 Leivik, 19. saj. (hõbe, kullatud)     220-k
----------------------------------------------------------------
1063 Ristimisvaagen, Vene? töö, 19. saj. 
   (hõbe, graveeritud)            223-k
----------------------------------------------------------------
1064 Karikas, annet. 1756
   (hõbe, graveeritud, seest kullatud)    15. III 7 k-1
----------------------------------------------------------------
1065 Leivik, 18. saj. 
   (hõbe, kullatud, graveeritud)       15. III 7 k-2
----------------------------------------------------------------
1066 Ukselukk, 18. saj.? (raudsepis)      262-k
----------------------------------------------------------------
1067 Karikas, Tallinna töö, 18. saj. 
   (hõbe, seest kullatud, graveeritud)    155-k
----------------------------------------------------------------
1068 Vutlar karikale, 18. saj. (puit, nahk)   77-a
----------------------------------------------------------------
1069 Karikas, annet. 1934 
   (hõbe, seest kullatud)           79-a
----------------------------------------------------------------
1070 Karikas, 1920. aastad (hõbe)        81-a
----------------------------------------------------------------
1071 Taldrik, R. Lange, 1920. aastad (hõbe)   82-a
----------------------------------------------------------------
1072 Ikoon "Kristus okaskrooniga", 
   Moskva töö, 19. saj. II pool; 
   kate 1839 (õli, puit, hõbe)        15. III 14 k-1
----------------------------------------------------------------
1073 Karikas, annet. 1940 (hõbe, kullatud)   15. III 14 k-31
----------------------------------------------------------------
1074 Diskos, annet. 1940 (hõbe, kullatud)    15. III 14 k-32
----------------------------------------------------------------
1075 Peeker, Moskva töö, 1846 
   (hõbe, kullatud)              15. III 14 k-34
----------------------------------------------------------------
1076 Peeker, Moskva töö, 1877 
   (hõbe, kullatud)              15. III 14 k-35
----------------------------------------------------------------
1077 Taldrik, Moskva töö, 1894 
   (hõbe, kullatud)              15. III 14 k-36
----------------------------------------------------------------
1078 Karikas, Moskva töö, 1871
   (hõbe, kullatud)              15. III 15 k-4
----------------------------------------------------------------
1079 Diskos, Moskva töö, 1871 
   (hõbe, kullatud)              15. III 15 k-5
----------------------------------------------------------------
1080 Kuuraamat (Aprill), Moskva töö, 
   1793 (nahkköide)              15. III 15 k-7
----------------------------------------------------------------
1081 Evangeelium, 1784, Moskva, 
   (nahk, email)               15. III 16
----------------------------------------------------------------
1082 Evangeelium, 1796, Moskva, 
   (nahk, email, messing)           15. III 16
----------------------------------------------------------------
1083 Ikoon "Vladimiri Jumalaema" 
   ikonostaasil, Moskva töö, 19. saj. 
   II pool (õli, puit, hõbe, kullatud)    15. III 19 k-12
----------------------------------------------------------------
1084 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja"
   ikonostaasil, Moskva töö, 19. saj. 
   II pool (õli, puit, hõbe, kullatud)    15. III 19 k-13
----------------------------------------------------------------
1085 Tornikell, 1642 (pronks)          15. III 19 k-22
----------------------------------------------------------------
1086 Diskos, Moskva töö, 1871 
   (hõbe, kullatud)              15. III 19 a
----------------------------------------------------------------
1087 Taldrik, Moskva töö, 1854 (hõbe)      15. III 20 k-5
----------------------------------------------------------------
1088 Taldrik, Moskva töö, 1854 (hõbe)      15. III 20 k-6
----------------------------------------------------------------
1089 Peeker, 20. saj. II pool (hõbe)      15. III 20 k-7
----------------------------------------------------------------
1090 Rist, Vene töö, 20. saj. I pool 
   (hõbe, kullatud)              15. III 23 k-14
----------------------------------------------------------------
1091 Karikas, Vene töö, 20. saj. I pool
   (hõbe, kullatud, jalam messing)      15. III 23 k-15
----------------------------------------------------------------
1092 Diskos, Moskva töö, 1895 
   (hõbe, kullatud)              15. III 23 k-16
----------------------------------------------------------------
1093 Täheke, Moskva töö, 1895 
   (hõbe, kullatud)              15. III 23 k-17
----------------------------------------------------------------
1094 Peeker, Moskva töö, 1895
   (hõbe, kullatud)              15. III 23 k-18
----------------------------------------------------------------
1095 Taldrik, Moskva töö, 1870 
   (hõbe, kullatud)              15. III 23 k-19
----------------------------------------------------------------
1096 Annisäiliti, Moskva töö, 1895 
   (hõbe, kullatud)              15. III 23 k-21
----------------------------------------------------------------
1097 Karikas, Moskva töö, 1751 
   (hõbe, kullatud)             15. III 24 k-3-6
----------------------------------------------------------------
1098 Diskos, Moskva töö, 1892 
   (hõbe, kullatud)             15. III 24 k-3-7
----------------------------------------------------------------
1099 Täheke, Moskva töö, 1892 
   (hõbe, kullatud)             15. III 24 k-3-8
----------------------------------------------------------------
1100 Taldrik, 1895 (hõbe)            15. III 24 a
----------------------------------------------------------------
1101 Peeker, 1884 (hõbe, kullatud)       15. III 24 a
----------------------------------------------------------------
1102 Ikoon "Maarja kuulutus" kappraamistuses,
   1871 (tempera, puit, hõbe, kullatud)    15. III 25 k-4
----------------------------------------------------------------
1103 Rist (aujärjepealne) Kergu kirikust,
   Moskva töö, 1853 (hõbe, kuldamisjäljed)  15. III 25 k-11
----------------------------------------------------------------
1104 Karikas, Peterburi töö, 1853 
   (hõbe, kuldamisjäljed)           15. III 25 k-12
----------------------------------------------------------------
1105 Lusikas, Moskva töö, 1846 
   (hõbe, kullatud)              15. III 25 k-13
----------------------------------------------------------------
1106 Tornikell, 18. saj. I pool (pronks)    15. III 25 k-19
----------------------------------------------------------------
1107 Karikas, Moskva töö, 1893 
   (hõbe, kullatud)              15. III 26 k-5
----------------------------------------------------------------
1108 Peeker, Moskva töö, 1893 
   (hõbe, kullatud)              15. III 26 k-6
----------------------------------------------------------------
1109 Lusikas, Moskva töö, 1893 
   (hõbe, kullatud)              15. III 26 k-7
----------------------------------------------------------------
1110 Evangeelium (talituste), Moskva töö, 
   1863 (tekstiilköide, messing, 
   hõbetatud, kullatud)            15. III 26 k-8
----------------------------------------------------------------
1111 Rist (aujärjepealne), Moskva töö,
   1847 (hõbe)                15. III 26 k-7
----------------------------------------------------------------
1112 Diskos, Moskva töö (hõbe)         15. III 26 k-8
----------------------------------------------------------------
1113 Täheke, Moskva töö, 1847 (hõbe)      15. III 26 k-9
----------------------------------------------------------------
1114 Diskos, 19/20. saj. (hõbe, kullatud)    15. III 26 k-10
----------------------------------------------------------------
1115 Taldrik, Moskva töö, 1847 
   (hõbe, pealt kullatud)           15. III 26 k-11
----------------------------------------------------------------
1116 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 
   Moskva töö, 19. saj. II pool 
   (tempera, puit, hõbe)           4. III 2 k-1
----------------------------------------------------------------
1117 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 1821 
   (õli, puit, hõbe, kullatud)        4. III 2 k-6
----------------------------------------------------------------
1118 Ikoon "Kaasani Jumalaema", 
   20. saj. I pool (tempera, puit, hõbe)   4. III 2 k-9
----------------------------------------------------------------
1119 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 
   20. saj. I pool (tempera, puit, hõbe)   4. III 2 k-10
----------------------------------------------------------------
1120 Ikoon "Keiser Constantinus ja 
   keisrinna Helena", 20. saj. I pool 
   (õli, puit, hõbe)             4. III 2 k-14
----------------------------------------------------------------
1121 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja" Kastna 
   EAÕ kirikust, Moskva töö, 19. saj. 
   II pool, kate 1844 (õli, puit, hõbe)    4. III 2 k-15
----------------------------------------------------------------
1122 Ikoon "Kolmainsus", Moskva töö, 19. saj.
   II pool, raam 1828 (õli, puit, hõbe)    4. III 2 k-16
----------------------------------------------------------------
1123 Ikoon "Jumal-Isa", 19. saj. II pool
   (õli, puit, hõbe, email)          4. III 2 k-29
----------------------------------------------------------------
1124 Ikoon "Nikolai Imetegija", Vene töö,
   1847 (õli, puit, hõbe, kullatud)      4. III 2 k-31
----------------------------------------------------------------
1125 Rist (aujärjepealne), 19/20. saj. 
   (hõbe, kullatud)              4. III 2 k-35
----------------------------------------------------------------
1126 Rist (aujärjepealne), 19/20. saj. 
   (hõbe, kullatud)              4. III 2 k-36
----------------------------------------------------------------
1127 Rist (aujärjepealne) Kastna EAÕ kirikust,
   Moskva töö, 1896 (hõbe, kullatud)     4. III 2 k-37
----------------------------------------------------------------
1128 Rist (aujärjepealne) Seliste EAÕ kirikust, 
   Moskva töö, 1892 (hõbe, kullatud)     4. III 2 k-38
----------------------------------------------------------------
1129 Karikas, 19/20. saj. (hõbe, kullatud)   4. III 2 k-39
----------------------------------------------------------------
1130 Diskos, 19/20. saj. (hõbe, kullatud)    4. III 2 k-40
----------------------------------------------------------------
1131 Täheke, 19/20. saj. (hõbe, kullatud)    4. III 2 k-41
----------------------------------------------------------------
1132 Karikas, 19/20. saj. (hõbe, kullatud)   4. III 2 k-42
----------------------------------------------------------------
1133 Täheke, Moskva töö, 1871 (hõbe, kullatud) 4. III 2 k-43
----------------------------------------------------------------
1134 Peeker, annet. 1934 (hõbe, kullatud)    4. III 2 k-44
----------------------------------------------------------------
1135 Peeker, annet. 1934 (hõbe, kullatud)    4. III 2 k-45
----------------------------------------------------------------
1136 Peeker, annet. 1936 (hõbe, kullatud)    4. III 2 k-46
----------------------------------------------------------------
1137 Taldrik, 19/20. saj. (hõbe, kullatud)   4. III 2 k-47
----------------------------------------------------------------
1138 Taldrik, 19/20. saj. (hõbe, kullatud)   4. III 2 k-48
----------------------------------------------------------------
1139 Lusikas, Moskva töö, 1826 
   (hõbe, kullatud)              4. III 2 k-49
----------------------------------------------------------------
1140 Karikas Kastna EAÕ kirikust, 
   Moskva töö, 1895 (hõbe, kullatud)     4. III 2 k-50
----------------------------------------------------------------
1141 Diskos Kastna EAÕ kirikust, 
   Moskva töö, 1895 (hõbe, kullatud)     4. III 2 k-51
----------------------------------------------------------------
1142 Täheke Kastna EAÕ kirikust, 
   Moskva töö, 1840 (hõbe)          4. III 2 k-52
----------------------------------------------------------------
1143 Täheke Kastna EAÕ kirikust,
   Peterburi töö, 1853 (hõbe, kullatud)    4. III 2 k-53
----------------------------------------------------------------
1144 Peeker Seliste EAÕ kirikust, 
   Moskva töö, 1864 (hõbe)          4. III 2 k-61
----------------------------------------------------------------
1145 Taldrik Seliste EAÕ kirikust,
   Moskva töö, 1864 (hõbe)          4. III 2 k-62
----------------------------------------------------------------
1146 Taldrik Seliste EAÕ kirikust,
   Moskva töö, 1864 (hõbe)          4. III 2 k-63
----------------------------------------------------------------
1147 Lusikas Seliste EAÕ kirikust, 
   Moskva töö, 1864 (hõbe, kullatud)     4. III 2 k-64
----------------------------------------------------------------
1148 Annisäiliti Seliste EAÕ kirikust, 
   Moskva töö, 1864 (hõbe, kullatud)     4. III 2 k-65
----------------------------------------------------------------
1149 Suitsuti, 19/20. saj. (hõbe)        4. III 2 k-66
----------------------------------------------------------------
1150 Evangeelium (aujärjepealne), 
   Moskva, 1903 (tekstiil, hõbe, kullatud)  4. III 2 k-67
----------------------------------------------------------------
1151 Evangeelium, Moskva, 1888 
   (tekstiil, hõbe, kullatud)         4. III 2 k-68
----------------------------------------------------------------
1152 Uus Testament Seliste EAÕ kirikust, 
   Tartu, 1903; panused Peterburi töö 
   (tekstiil, hõbe)              4. III 2 k-69
----------------------------------------------------------------
1153 Evangeelium (talituste) Kastna EAÕ
   kirikust, Moskva, 1896 
   (tekstiil, hõbe, kullatud)         4. III 2 k-70
----------------------------------------------------------------
1154 Ikooni raam, Moskva töö, 1928 
   (hõbe, kullatud)              4. III 2 k-74
----------------------------------------------------------------
1155 Tornikell, 1605 (pronks)          4. III 2 k-76
----------------------------------------------------------------
1156 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 
   19/20. saj. I pool (õli, puit, hõbe)    4. III 2 a-24
----------------------------------------------------------------
1157 Evangeelium, 1872 (tekstiilköide, hõbe)  4. III 2 a
----------------------------------------------------------------
1158 Peeker, Moskva töö, 1865 (hõbe)      4. III 2 a
----------------------------------------------------------------
1159 Karikas Tahkuranna EAÕ kirikust,
   Moskva töö, 1870 (hõbe)          4. III 2 a
----------------------------------------------------------------
1160 Täheke Tahkuranna EAÕ kirikust,
   Moskva töö, 1773 (hõbe)          4. III 2 a
----------------------------------------------------------------
1161 Lusikas, Moskva töö, 1864 
   (hõbe, kullatud)              4. III 2 a
----------------------------------------------------------------
1162 Diskos, Moskva töö, 1869 (hõbe)      4. III 2 a
----------------------------------------------------------------
1163 Taldrik, Moskva töö, 1794 (hõbe)      4. III 2 a
----------------------------------------------------------------
1164 Rist (aujärjepealne), 19. saj. 
   I pool (hõbe, kullatud)          4. III 3 k-26
----------------------------------------------------------------
1165 Rist (aujärjepealne), Moskva töö, 1850
   (hõbe, kullatud, graveeritud)       4. III 3 k-27
----------------------------------------------------------------
1166 Karikas, Moskva töö, 1850 
   (hõbe, kullatud, graveeritud)       4. III 3 k-28
----------------------------------------------------------------
1167 Taldrik, Moskva töö, 1763
   (hõbe, graveeritud)            4. III 3 k-29
----------------------------------------------------------------
1168 Taldrik, Moskva töö, 1790 
   (hõbe, graveeritud)            4. III 3 k-30
----------------------------------------------------------------
1169 Taldrik, Peterburi töö, 1809 
   (hõbe, kullatud, graveeritud)       4. III 3 k-31
----------------------------------------------------------------
1170 Taldrik, Peterburi töö, 1844 
   (hõbe, kullatud, graveeritud)       4. III 3 k-32
----------------------------------------------------------------
1171 Peeker, Moskva töö, 1895 
   (hõbe, graveeritud)            4. III 3 k-33
----------------------------------------------------------------
1172 Lusikas, Moskva töö, 1776 
   (hõbe, kullatud, graveeritud)       4. III 3 k-34
----------------------------------------------------------------
1173 Annisäiliti, Moskva töö, 1808 
   (hõbe, kullatud, graveeritud)       4. III 3 k-35
----------------------------------------------------------------
1174 Evangeelium (aujärjepealne) 
   Moskva, 1900 (hõbe, kullatud, email)    4. III 3 k-36
----------------------------------------------------------------
1175 Evangeelium (talituste) Moskva, 1873;
   köide Moskva töö, 1837
   (tekstiil, hõbe, kullatud, email)     4. III 3 k-37
----------------------------------------------------------------
1176 Põrandalühter, Chr. Krautwedel, Pärnu,
   18. saj. II pool (hõbe, kullatud)     4. III 3 k-49
----------------------------------------------------------------
1177 Ripplamp, Chr. Krautwedel, Pärnu, 
   18. saj. II pool (hõbe)          4. III 3 k-56
----------------------------------------------------------------
1178 Ripplamp, Chr. Krautwedel, Pärnu, 
   18. saj. II pool (hõbe)          4. III 3 k-57
----------------------------------------------------------------
1179 Ripplamp, Chr. Krautwedel, Pärnu, 
   18. saj. II pool (hõbe)          4. III 3 k-58
----------------------------------------------------------------
1180 Tornikell, 1663 (pronks)          4. III 3 k-61
----------------------------------------------------------------

                    Minister  Jaak ALLIK
                    Kantsler  Toivo KULDSEPP
  

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json