Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2002
Avaldamismärge:RTL 1997, 165, 924

Kultuurimälestiseks tunnistamine

        Kultuurimälestiseks tunnistamine

   Kultuuriministri 18. augusti 1997. a. määrus nr. 44

   Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953;
86, 1538) paragrahvi 3 lõike 4, paragrahvi 12 lõike 1 ja
paragrahvi 46 lõike 2 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse
28. juuli 1994. a. määrusega nr. 272 kinnitatud
"Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise
lõpetamise korra" (RT I 1994, 57, 966; 1996, 41, 798) punktidele
3 ja 5 määran:

   Tunnistada arhitektuurimälestiseks Tallinna linnas
(järjekorranumber, nimetus, dateering, aadress, kaitsevöönd): 
----------------------------------------------------------------
1 AS Franz Krull    1900   Kopli 70a  krundid Kopli 70, 
  masinatehase                70a, 70b, 70c,
  sepatsehh                 Volta 1c, 1d
----------------------------------------------------------------
2 AS Franz Krull    1900   Kopli 70b  krundid Kopli 70,
  masinatehase                70a, 70b, 70c,
  koostetsehh                Volta 1c, 1d
----------------------------------------------------------------
3 AS Franz Krull    1930.   Volta 1d  krundid Kopli 70,
  masinatehase     aastad        70a, 70b, 70c, 
  ladu                    Volta 1c, 1d
----------------------------------------------------------------
4 AS Franz Krull    1950.   Volta 1c  krundid Kopli 70,
  masinatehase     aastad        70a, 70b, 70c,
  lukksepa-                 Volta 1c, 1d 
  montaaþitsehh
----------------------------------------------------------------
5 AS Franz Krull    1931   Kopli 70  5 m
  masinatehase 
  malmaed
----------------------------------------------------------------
6 Paviljon Kopli 70  1931   Kopli 70  5 m
----------------------------------------------------------------

                   Minister  Jaak ALLIK
                   Kantsler  Toivo KULDSEPP