Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2002
Avaldamismärge:RTL 1997, 165, 925

Kultuurimälestiseks tunnistamine

        Kultuurimälestiseks tunnistamine

   Kultuuriministri 18. augusti 1997. a. määrus nr. 45

   Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953;
86, 1538) paragrahvi 3 lõike 4, paragrahvi 12 lõike 1 ja
paragrahvi 46 lõike 2 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse
28. juuli 1994. a. määrusega nr. 272 kinnitatud
"Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise
lõpetamise korra" (RT I 1994, 57, 966; 1996, 41, 798) punktidele
3 ja 5 määran:

   1. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Tallinna linnas
(järjekorranumber, nimetus, dateering, aadress): 
----------------------------------------------------------------
1  AS A. M. Luther Vineeri- ja  1897-  Pärnu mnt. 69, 69a, 
  Mööblivabriku tööstushooned  1919   Vineeri 2, 4
----------------------------------------------------------------
2  AS A. M. Luther Vineeri- ja  sajandi-
  Mööblivabriku tööstushoone   vahetus 
  (I korrus)               Pärnu mnt. 69b
----------------------------------------------------------------
3  AS A. M. Luther Vineeri- ja  1896-  Tatari 51 /
  Mööblivabriku katlamaja    1909   Vana-Lõuna 4
----------------------------------------------------------------
4  AS A. M. Luther Vineeri- ja  1900   Tatari 51 /
  Mööblivabriku elektrijaam        Vana-Lõuna 4
----------------------------------------------------------------
5  AS A. M. Luther Vineeri- ja  1910   Tatari 51a
  Mööblivabriku veetorn
----------------------------------------------------------------
6  AS A. M. Luther Vineeri- ja  1891,  Vineeri 6 
  Mööblivabriku tööstushoone   1925
----------------------------------------------------------------
7  AS A. M. Luther Vineeri- ja  1896,  Vineeri 8
  Mööblivabriku tööstushoone   1897
----------------------------------------------------------------

   2. Kehtestada ülaltoodud mälestistele ühine kaitsevöönd
piiridega Tatari - Vana-Lõuna - Vineeri - Pärnu mnt. 3.

   3. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Tallinna linnas
(järjekorranumber, nimetus, dateering, aadress, kaitsevöönd): 
----------------------------------------------------------------
1  AS A. M. Luther Vineeri- ja 1912 Vana-Lõuna 19 krunt 
  Mööblivabriku tuletõrjedepoo      
----------------------------------------------------------------
2  AS A. M. Luther Vineeri- ja 1922 Vana-Lõuna 21 krunt 
  Mööblivabriku töötajate 
  elamu Vana-Lõuna 21
----------------------------------------------------------------
3  AS A. M. Luther Vineeri- ja 1922 Vana-Lõuna 23 krunt
  Mööblivabriku töötajate 
  elamu Vana-Lõuna 23
----------------------------------------------------------------
4  AS A. M. Luther Vineeri- ja 1922 Vana-Lõuna 25 krunt
  Mööblivabriku töötajate 
  elamu Vana-Lõuna 25
----------------------------------------------------------------
5  AS A. M. Luther Vineeri- ja 1927 Vana-Lõuna 27 krunt
  Mööblivabriku inseneride 
  elamu
----------------------------------------------------------------
6  AS A. M. Luther Vineeri- ja 1922 Vana-Lõuna 29 krunt
  Mööblivabriku töötajate 
  elamu Vana-Lõuna 29
----------------------------------------------------------------
7  AS A. M. Luther Vineeri- ja 1922 Vana-Lõuna 31 krunt
  Mööblivabriku töötajate 
  elamu Vana-Lõuna 31
----------------------------------------------------------------
8  AS A. M. Luther Vineeri- ja 1922 Vana-Lõuna 33 krunt
  Mööblivabriku töötajate 
  elamu Vana-Lõuna 33
----------------------------------------------------------------
9  AS A. M. Luther Vineeri- ja 1922 Vana-Lõuna 35 krunt
  Mööblivabriku töötajate 
  elamu Vana-Lõuna 35
----------------------------------------------------------------
10  AS A. M. Luther uus     1912 Vana-Lõuna 39 krundid
   vabrikuhoone                  Veerenni 36, 
                          Vana-Lõuna 39
----------------------------------------------------------------
11  AS A. M. Luther Vineeri- ja 1912 Veerenni 36  krunt
   Mööblivabriku tootmishoone 
   uue vabrikuhoone hoovis
----------------------------------------------------------------

                   Minister  Jaak ALLIK
                   Kantsler  Toivo KULDSEPP
  

/otsingu_soovitused.json