Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2002
Avaldamismärge:RTL 1997, 165, 929

Kultuurimälestiseks tunnistamine

        Kultuurimälestiseks tunnistamine

   Kultuuriministri 18. augusti 1997. a. määrus nr. 49

   Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953;
86, 1538) paragrahvi 3 lõike 4, paragrahvi 12 lõike 1 ja
paragrahvi 46 lõike 2 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse
28. juuli 1994. a. määrusega nr. 272 kinnitatud
"Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise
lõpetamise korra" (RT I 1994, 57, 966; 1996, 41, 798) punktidele
3 ja 5 määran:

   Tunnistada arhitektuurimälestiseks Tallinna linnas
(järjekorranumber, nimetus, dateering, kaitsevöönd): 
----------------------------------------------------------------
1 Vene-Balti        1914  Kaevuri 1  krunt
  laevatehase haigla
----------------------------------------------------------------
2 Vene-Balti laevatehase  1914  Kaluri 3   krunt  
  vanemteenistujate 
  elamu Kaluri 3
----------------------------------------------------------------
3 Vene-Balti laevatehase  1914  Kaluri 7   krunt   
  vanemteenistujate 
  elamu Kaluri 7
----------------------------------------------------------------
4 Vene-Balti laevatehase  1914  Kaluri 11  krunt   
  vanemteenistujate 
  elamu Kaluri 11
----------------------------------------------------------------
5 Vene-Balti laevatehase  1914  Kaluri 13  krunt   
  vanemteenistujate 
  elamu Kaluri 13
----------------------------------------------------------------
6 Vene-Balti laevatehase  1914  Kaluri 15  krunt  
  direktori elamu
----------------------------------------------------------------
7 Vene-Balti laevatehase  1914  Ketta 12   krunt    
  nooremteenistujate 
  elamu Ketta 12
----------------------------------------------------------------
8 Vene-Balti laevatehase  1914  Kopli 95   krunt 
  nooremteenistujate
  elamu Kopli 95
----------------------------------------------------------------
9 Vene-Balti laevatehase  1914  Kopli 97   krunt    
  nooremteenistujate 
  elamu Kopli 97
----------------------------------------------------------------
10 Vene-Balti laevatehase  1914  Kopli 99   krunt    
  nooremteenistujate 
  elamu Kopli 99
----------------------------------------------------------------
11 Vene-Balti laevatehase  1912- Kopli 103  krunt 
  idapoolne slipp      1916   
----------------------------------------------------------------
12 Vene-Balti laevatehase  1912- Kopli 103  krunt
  läänepoolne slipp     1916
----------------------------------------------------------------
13 Vene-Balti laevatehase  1912- Kopli 103  krunt 
  katlatsehh        1916
----------------------------------------------------------------
14 Vene-Balti laevatehase  1912- Kopli 103  krunt     
  turbiinitsehh       1916
----------------------------------------------------------------
15 Vene-Balti laevatehase  1912- Kopli 103  krunt
  väikelaevatsehhi ja    1916
  pressitsehhi hoone
----------------------------------------------------------------
16 Vene-Balti laevatehase  1914  Kopli 108  krunt    
  politseijaoskond
----------------------------------------------------------------
17 Vene-Balti laevatehase  1914  Kopli 114  krundid 
  tuletõrjujate maja              Kopli 114 ja 
                         Treiali 4    
----------------------------------------------------------------
18 Vene-Balti laevatehase  1914  Süsta 3   krunt    
  nooremteenistujate 
  elamu Süsta 3
----------------------------------------------------------------
19 Vene-Balti laevatehase  1914  Süsta 4   krunt     
  nooremteenistujate 
  elamu Süsta 4
----------------------------------------------------------------
20 Vene-Balti laevatehase  1914  Süsta 5   krunt    
  nooremteenistujate 
  elamu Süsta 5
----------------------------------------------------------------
21 Vene-Balti laevatehase  1914  Süsta 6   krunt   
  nooremteenistujate 
  elamu Süsta 6
----------------------------------------------------------------
22 Vene-Balti laevatehase  1914  Süsta 7   krunt   
  nooremteenistujate 
  elamu Süsta 7
----------------------------------------------------------------
23 Vene-Balti laevatehase  1914  Süsta 9   krunt    
  nooremteenistujate 
  elamu Süsta 9
----------------------------------------------------------------

                   Minister  Jaak ALLIK
                   Kantsler  Toivo KULDSEPP
  

/otsingu_soovitused.json