Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2002
Avaldamismärge:RTL 1997, 165, 930

Kultuurimälestiseks tunnistamine

        Kultuurimälestiseks tunnistamine

   Kultuuriministri 18. augusti 1997. a. määrus nr. 50

   Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953;
86, 1538) paragrahvi 3 lõike 4, paragrahvi 12 lõike 1 ja
paragrahvi 46 lõike 2 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse
28. juuli 1994. a. määrusega nr. 272 kinnitatud
"Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise
lõpetamise korra" (RT I 1994, 57, 966; 1996, 41, 798) punktidele
3 ja 5 määran:

   Tunnistada arhitektuurimälestiseks Tallinna linnas
(järjekorranumber, nimetus, dateering, aadress): 
----------------------------------------------------------------
1 Tondi sõjaväelinnaku      1915-1916  Tammsaare tee 25
  staabihoone Tammsaare tee 25
----------------------------------------------------------------
2 Tondi sõjaväelinnaku sauna-  1915-1916  Tammsaare tee 56,
  ja vahtkonnahoone Tammsaare        58 
  tee 56, 58                 
----------------------------------------------------------------
3 Tondi sõjaväelinnaku      1915-1916  Tammsaare tee 64
  sööklahoone Tammsaare tee 64
----------------------------------------------------------------
4 Tondi sõjaväelinnaku      1915-1916  Tondi 57a   
  abihoone Tondi 57a
----------------------------------------------------------------
5 Tondi sõjaväelinnaku      1915-1916  Tondi 51   
  kasarm Tondi 51
----------------------------------------------------------------
6 Tondi sõjaväelinnaku      1915-1916  Tondi 53    
  kasarm Tondi 53
----------------------------------------------------------------
7 Hoovipoolne hoone Tondi 53   1915-1916  Tondi 53
----------------------------------------------------------------
8 Tondi sõjaväelinnaku      1915-1916  Tondi 53b / 
  tallihoone Tondi 53b /           Seebi 24a
  Seebi 24a
----------------------------------------------------------------
9 Tondi sõjaväelinnaku      1915-1916  Tondi 55, 57
  kasarm Tondi 55, 57
----------------------------------------------------------------
10 Tondi sõjaväelinnaku      1915-1916  Tondi 55b
  klubihoone Tondi 55b
----------------------------------------------------------------

   2. Kehtestada staabihoone Tammsaare tee 25 kaitsevööndiks
krunt.

   3. Kehtestada käesoleva määruse punktis 1 toodud
mälestistele (v.a. staabihoone Tammsaare tee 25) kaitsevööndiks
ala Tondi 51 - Tondi 53 - Tondi 53a - Tondi 53c - krundi Tondi
53b / Seebi 24a edelapoolne jätk (lõigatud tervikust mõttelise
joonega, mis pikendab ühist piiri kruntidega Seebi 24, 26, 28,
30, 32) - Tondi 55 - Tondi 55a - Tondi 55b - Seebi 36a - Tondi
57 - Tondi 57a - Tammsaare tee 56, 58 - Tammsaare tee 64.

                  Minister  Jaak ALLIK
                  Kantsler  Toivo KULDSEPP
  

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json