Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2002
Avaldamismärge:RTL 1997, 165, 931

Kultuurimälestiseks tunnistamine

        Kultuurimälestiseks tunnistamine

   Kultuuriministri 18. augusti 1997. a. määrus nr. 51

   Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953;
86, 1538) paragrahvi 3 lõike 4, paragrahvi 12 lõike 1 ja
paragrahvi 46 lõike 2 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse
28. juuli 1994. a. määrusega nr. 272 kinnitatud
"Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise
lõpetamise korra" (RT I 1994, 57, 966; 1996, 41, 798) punktidele
3 ja 5 määran:

   1. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Tallinnas Ravi 18-20
(järjekorranumber, nimetus, dateering): 
----------------------------------------------------------------
1 Tallinna Linna Keskhaigla kirurgiaosakonna hoone  1938-1940
----------------------------------------------------------------
2 Priihospidali haigetebarakk             18. saj.
----------------------------------------------------------------
3 Priihospidali saun-pesumaja             1866
----------------------------------------------------------------
4 Priihospidali sild                 18. saj.
----------------------------------------------------------------
5 Priihospidali vaimuhaigete osakonna põhjapoolne 
  hoone                        1897
----------------------------------------------------------------
6 Priihospidali vaimuhaigete osakonna lõunapoolne 
  hoone                        1897
----------------------------------------------------------------
7 Priihospidali surnukuur               1903
----------------------------------------------------------------
8 Tallinna Linna Keskhaigla sünnitusosakonna hoone  1940-1949
----------------------------------------------------------------

   2. Kehtestada ülaltoodud mälestistele kaitsevööndiks Ravi
18-20 krunt.

                    Minister  Jaak ALLIK
                    Kantsler  Toivo KULDSEPP
  

/otsingu_soovitused.json