Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2002
Avaldamismärge:RTL 1997, 165, 934

Kultuurimälestiseks tunnistamine

        Kultuurimälestiseks tunnistamine

   Kultuuriministri 18. augusti 1997. a. määrus nr. 54

   Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953;
86, 1538) paragrahvi 3 lõike 4, paragrahvi 12 lõike 1 ja
paragrahvi 46 lõike 2 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse
28. juuli 1994. a. määrusega nr. 272 kinnitatud
"Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise
lõpetamise korra" (RT I 1994, 57, 966; 1996, 41, 798) punktidele
3 ja 5 määran:

   1. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Tallinna linnas
(järjekorranumber, nimetus, dateering, aadress, kaitsevöönd): 
----------------------------------------------------------------
1 F. R. Kreutzwaldi 5  1910. aastad  F. R. Kreutzwaldi 5
----------------------------------------------------------------
2 Elamu Raua 41-43   1912      F. R. Kreutzwaldi 5a /
                    Raua 41-43
----------------------------------------------------------------
3 Elamu Narva mnt. 26  19. saj.    Narva mnt. 26   
             lõpp
----------------------------------------------------------------
4 Elamu Narva mnt. 28  1903      Narva mnt. 28
----------------------------------------------------------------
5 Elamu Narva mnt. 30  1912      Narva mnt. 30
----------------------------------------------------------------
6 Elamu Narva mnt. 32  19./20. saj.  Narva mnt. 32
             vahetus
----------------------------------------------------------------
7 Elamu Raua 45-47   1912      Raua 45-47
----------------------------------------------------------------

   2. Kehtestada ülaltoodud mälestistele ühine kaitsevöönd
piirides Narva mnt., Vase t., Raua t., F. R. Kreutzwaldi t.

                   Minister  Jaak ALLIK
                   Kantsler  Toivo KULDSEPP
  

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json