Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2002
Avaldamismärge:RTL 1997, 165, 936

Kultuurimälestiseks tunnistamine

        Kultuurimälestiseks tunnistamine

   Kultuuriministri 18. augusti 1997. a. määrus nr. 56

   Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953;
86, 1538) paragrahvi 3 lõike 4, paragrahvi 12 lõike 1 ja
paragrahvi 46 lõike 2 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse
28. juuli 1994. a. määrusega nr. 272 kinnitatud
"Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise
lõpetamise korra" (RT I 1994, 57, 966; 1996, 41, 798) punktidele
3 ja 5 määran:


   1. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Tallinna linnas Aegna
saarel (järjekorranumber, nimetus, dateering, asukoht): 
----------------------------------------------------------------
1  Peeter Suure Merekindluse     1914  läänerannikul
  Aegna ajutise patarei positsioon     patarei nr. 14 ees
----------------------------------------------------------------
2  Peeter Suure Merekindluse     1915  läänerannikul 
  rannakaitsepatarei nr. 14
----------------------------------------------------------------
3  Peeter Suure Merekindluse     1915  Talneeme tipus 
  rannakaitsepatarei nr. 14 
  helgiheitja positsioon
----------------------------------------------------------------
4  Peeter Suure Merekindluse     1915- loodeosas  
  rannakaitsepatarei nr. 15 vare   1917,
                    1920-
                    1936
----------------------------------------------------------------
5  Peeter Suure Merekindluse     1915- saare loodeosas
  rannakaitsepatarei nr. 15     1917
  helgiheitja varjend
----------------------------------------------------------------
6  Peeter Suure Merekindluse     1915- Kurikneemel
  rannakaitsepatarei nr. 15     1917
  helgiheitja positsioon
----------------------------------------------------------------
7  Peeter Suure Merekindluse     1914, lääneosas 
  Aegna garnisoni ohvitseride    1930. 
  kasiino              aastad

----------------------------------------------------------------
8  Peeter Suure Merekindluse     1915  garnisoni 
  Aegna laskemoonalaboratoorium       sööklast kagus
----------------------------------------------------------------
9  Aegna kindlusraudtee tammid    1914  kogu saarel
----------------------------------------------------------------
10 Rannakaitsepatarei alused     1918  patareist nr. 15 
                       kirdes
----------------------------------------------------------------
11 Merekindluste Aegna saare     1924  põhjaosas
  rannakaitsepatarei nr. 2 (EV)
----------------------------------------------------------------
12 Merekindluste Aegna saare     1924  Eerikneemel 
  rannakaitsepatarei nr. 2 (EV) 
  helgiheitjapositsioon
----------------------------------------------------------------
13 Tallinna rannakaitse        1927 Eerikneemest lõunas
  keskkomandopunkt
----------------------------------------------------------------
14 Merekindluste Aegna dessandi-   1927, saare lääneosas, 
  ja õhutõrjepatarei nr. 10 (EV)   1936  Külalahe kohal
----------------------------------------------------------------
15 Aegna elektrijaam         1930. saare lõunaosas
                    aastad
----------------------------------------------------------------
16  Aegna garnisoni söökla      1914, patareist nr. 1
                    1930. (EV) kagus  
                    aastad
----------------------------------------------------------------
17 Merekindluste Aegna        1936  saare lääneosas
  dessanditõrje patarei nr. 14       patareist nr. 10  
  (EV) põhjapositsioon           (EV) loodes
----------------------------------------------------------------
18 Merekindluste Aegna        1936  saare lääneosas
  dessanditõrje patarei nr. 14       patareist nr. 10 
  (EV) lõunapositsioon           (EV) lõunas
----------------------------------------------------------------
19 Aegna uus õhutõrjepatarei     1939, saare loodeosas
                    1945- Kurikneeme kohal
                    1950
----------------------------------------------------------------
20 Aegna õhutõrjepatarei positsioon  1942- saare lääneosas
                    1944  patareist nr. 10
                       (EV) kagus
----------------------------------------------------------------

   2. Kehtestada kõigile ülaltoodud mälestistele ühiseks
kaitsevööndiks Aegna saar.

                   Minister  Jaak ALLIK
                   Kantsler  Toivo KULDSEPP
  

/otsingu_soovitused.json