Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2002
Avaldamismärge:RTL 1997, 165, 938

Kultuurimälestiseks tunnistamine

       [Kultuurimälestiseks tunnistamine]

   Kultuuriministri 18. augusti 1997. a. määrus nr. 58

   Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953;
86, 1538) paragrahvi 12 ning Vabariigi Valitsuse 28. juuli 1994.
a. määruse nr. 272 (RT I 1994, 57, 966; 1996, 41, 798) alusel
tunnistan Muinsuskaitseameti ja Tallinna Muinsuskaitseameti
ettepanekute alusel kultuurimälestiseks:
   1) Tallinnas Viru 1 / Vene 2 paikneva hoone:
   - fassaadid koos raiddetailidega;
   - kolm interjööri II korrusel (endise restorani "Kuning"
saalid);
   2) Tallinnas Vene 2 paikneva hoone tervikuna.

                  Minister  Jaak ALLIK
                  Kantsler  Toivo KULDSEPP