Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2002
Avaldamismärge:RTL 1997, 214, 1127

Kultuurimälestiseks tunnistamine

        Kultuurimälestiseks tunnistamine

   Kultuuriministri 31. oktoobri 1997. a. määrus nr. 67


   Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 
86, 1538) paragrahvi 12 lõike 1 alusel ja vastavalt Vabariigi 
Valitsuse 28. juuli 1994. a. määrusega nr. 272 (RT I 1994, 57,
966; 1996, 41, 798; 1997, 75, 1273) kinnitatud
"Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise
lõpetamise korra" punktile 5 määran:

   Tunnistada vastavalt käesoleva määruse lisale 
kultuurimälestiseks Pärnu maakonnas Lavassaare vallas asuvad 
kultuuriväärtusega asjad (17 tehnikamälestist ja üks 
arhitektuurimälestis).

                   Minister  Jaak ALLIK
                   Kantsler  Toivo KULDSEPP                    Kinnitatud
             kultuuriministri 31. oktoobri 1997. a.
                   määrusega nr. 67

----------------------------------------------------------------
Jrk. Omavalitsus    Asukoht  Nimetus
nr.
----------------------------------------------------------------
            Tehnikamälestised
----------------------------------------------------------------
1  Lavassaare     Müramaa,  kitsarööpmeline auruvedur 
   vald        Ülejõe 1  HF 11017
----                -----------------------------
2                 kitsarööpmeline auruvedur
                  VP-1-899
----                -----------------------------
3                 kitsarööpmeline auruvedur
                  Kc-4-332
----                -----------------------------
4                 kitsarööpmeline auruvedur 
                  Gr 319
----                -----------------------------
5                 kitsarööpmeline auruvedur 
                  O ja K 4843, No 5
----                -----------------------------
6                 kitsarööpmeline diiselvedur 
                  TU2-101
----                -----------------------------
7                 kitsarööpmeline automotriss 
                  MUZ-4-239
----                -----------------------------
8                 kitsarööpmeline automotriss 
                  GD-1
----                -----------------------------
9                 kitsarööpmeline 
                  konduktorivagun, 1948
----                -----------------------------
10                 kitsarööpmeline reisivagun 
                  "Pafawag"
----                -----------------------------
11                 kitsarööpmeline postivagun 
                  "Pafawag"
----                -----------------------------
12                 kitsarööpmeline platvormvagun 
                  "A. Koppel", 1913
----                -----------------------------
13                 kitsarööpmeline tsisternvagun 
                  "RPT", 1928
----                -----------------------------
14                 kitsarööpmeline tsisternvagun 
                  "MSK", 1936
----                -----------------------------
15                 kitsarööpmelise raudtee 
                  semafor
----                -----------------------------
16                 auruvedurite veehüdrofon
----                -----------------------------
17                 kitsarööpmelise raudtee 
                  pöörmemehhanism, 1896
----------------------------------------------------------------
           Arhitektuurimälestis
----------------------------------------------------------------
18  Lavassaare     Müramaa,  töökoda/veduridepoo
   vald        Ülejõe 1  Kaitsevöönd: raudteemuuseumi 
                  piirid + 50 m
----------------------------------------------------------------

         Riigi Muinsuskaitseameti peadirektor Jaan TAMM
  

/otsingu_soovitused.json