Teksti suurus:

Võõrkeelsete isikunimede ümberkirjutusreeglite kehtestamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.03.2005
Avaldamismärge:RT I 1998, 31, 427

Võõrkeelsete isikunimede ümberkirjutusreeglite kehtestamine

Vastu võetud 25.03.1998 nr 66

Keeleseaduse (RT I 1995, 23, 334; 1996, 37, 739; 40, 773; 1997, 69, 1110) paragrahvi 1 lõike 2 alusel võõrkeelsete isikunimede esmaseks kandmiseks Eesti riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse asutuste poolt väljastatavatesse dokumentidesse ning riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogudesse Vabariigi Valitsus määrab:

1. Ladinatähelised võõrnimed kirjutatakse lähtedokumendi nimetavakäändelise nimekuju alusel muutmata kujul koos kõigi algupäraste lisamärkidega.

2. Kirillitsas kirjutatud vene isikunimede transkribeerimisel kohaldatakse tähetabelit «Vene nimede transkribeerimine Eesti dokumentides» (lisa 1).

3. Kirillitsas kirjutatud vene isikunime puhul võib erandkorras isiku taotluse alusel kohaldada tähetabelit «Vene nimede translitereerimine Eesti dokumentides» (lisa 2).

4. Kui isiku lähtedokumendis on nime algkuju kirjutatud mitteladina tähestikku kasutavas keeles, mille kohta tähetabelid puuduvad, on ladinatähelise nimekuju fikseerimise aluseks Eesti dokumentides ja andmekogudes nimeteadusliku usaldusasutuse ekspertiis.

Peaminister Mart SIIMANN

Haridusminister Mait KLAASSEN

Riigisekretär Uno VEERING

Lisa 1
Vabariigi Valitsuse 25. märtsi 1998. a. määruse nr. 66 juurde

Vene nimede transkribeerimine Eesti dokumentides


Haridusminister Mait KLAASSEN

Lisa 2
Vabariigi Valitsuse 25. märtsi 1998. a. määruse nr. 66 juurde

Vene nimede translitereerimine Eesti dokumentides


Haridusminister Mait KLAASSEN