Teksti suurus:

Keskkonnaministri 15. augusti 2000. a määruse nr 46 "Endla Looduskaitseala Administratsiooni põhimäärus" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.02.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 26, 382

Keskkonnaministri 15. augusti 2000. a määruse nr 46 "Endla Looduskaitseala Administratsiooni põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 13.02.2003 nr 14

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22) § 43 lõike 5 alusel ning tulenevalt «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 99, 579) § 6 lõikest 2.

Keskkonnaministri 15. augusti 2000. a määruse nr 46 «Endla Looduskaitseala Administratsiooni põhimäärus» (RTL 2000, 93, 1435) § 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 4. Administratsioon asub Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas. Administratsiooni postiaadress on Tooma küla, Jõgeva vald, 48401 Jõgeva maakond.»

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Sulev VARE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json