Teksti suurus:

Laeva registrist kustutamise tunnistuse vormi kinnitamine

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 1998, 212, 828

Laeva registrist kustutamise tunnistuse vormi kinnitamine

                       Teede- ja sideministri 5. juuni 1998. a määrus nr 28

   Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse (RT I 1998, 23, 321) paragrahvi 96 lõike 4 alusel määran:

   Kinnitada laeva registrist kustutamise tunnistuse vorm (lisatud).

                                         Minister Raivo VARE
                                         Kantsler Ruth MARTIN


                                         Kinnitatud
                                         teede- ja sideministri 
                                         5. juuni 1998. a 
                                         määrusega nr 28

             EESTI VABARIIK

           REPUBLIC OF ESTONIA

   Veeteede Ameti laevapereta prahitud laevade register

  The Register of bareboat charterers of Estonian National
            Maritime Board

     Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse
           paragrahv 96 lõige 4

    Ship's Flag and Ship Registers Act article 96 (4)

      Laeva registrist kustutamise tunnistus

      Certificate of deletion from the Register

Laevapereta prahitud laevade  In the Register of Bareboat
registris            Charterers under
nr   all on registreeritud  No      has been registered
----------------------------------------------------------------
ML               MS
   (laeva nimi)             (Name of Ship)
----------------------------------------------------------------

IMO nr             IMO No
----------------------------------------------------------------
BT               GT
----------------------------------------------------------------
NT               NT
----------------------------------------------------------------
Peamasin (kW)          Output of main engines (kW)
----------------------------------------------------------------
Ülalmainitud laev on      Abovementioned ship has been
registrist kustutatud      deleted from the Register of
                Bareboat Charterers on
------------------------------- --------------------------------
   (kuupäev ja aasta)         (date and year)

Laevale ei ole Eesti seaduste kohaselt pandud koormisi ega
muid piiranguid.
In accordance with the laws of Estonia, there are no mortgages, 
liens or other encumbrances imposed on the ship.

Välja antud
----------------------------------------------------------------
Issued at
----------------------------------------------------------------

    Pitser     Laevade registreerija
    Seal      Ships' Registrar