Teksti suurus:

Laeva nime laevale kandmise korra kinnitamine

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 1998, 212, 831

Laeva nime laevale kandmise korra kinnitamine

Vastu võetud 05.06.1998 nr 32

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse (RT I 1998, 23, 321) paragrahvi 25 lõike 5 alusel määran:

Kinnitada laeva nime laevale kandmise kord (lisatud).


Minister Raivo VARE

Kantsler Ruth MARTIN  Kinnitatud
teede- ja sideministri
5. juuni 1998. a
määrusega nr 32

Laeva nime laevale kandmise kord


1. Laeva nime laeva pardale kandmine

1.1. Laeva nimi kantakse laeva vööriosa mõlemale pardale.

1.2. Laeva nime asukoht ja tähtede kõrgus valitakse sõltuvalt laeva pikkusest ja vabaparda kõrgusest vööris ning nime pikkusest.

1.3. Tähtede kõrgused valitakse sõltuvalt laeva pikkusest järgmiselt:
a) väikelaevadel kogupikkusega kuni 12 meetrit - tähtede kõrgus 150-200 mm;
b) väikelaevadel kogupikkusega kuni 24 meetrit - tähtede kõrgus 200-300 mm;
c) laevadel kogupikkusega 24 kuni 50 meetrit - tähtede kõrgus 350- 450 mm;
d) laevadel kogupikkusega 50 kuni 100 meetrit - tähtede kõrgus 500-600 mm;
e) laevadel kogupikkusega üle 100 meetri - tähtede kõrgus 600-1300 mm.

1.4. Laeva nimi kantakse tumedale taustale valgete tähtedega ja heledale taustale mustade tähtedega.

1.5. Laeva nimi peab olema paralleelne tekijoonega ja asuma 1,5 kuni 3 tähe kõrgust allpool tekijoont ning 500 kuni 1000 mm tagapool ankrulüüsi.

2. Laeva nime ja kodusadama nimetuse kandmine laeva ahtrisse

2.1. Laeva ahtriossa kantakse laeva nimi ja kodusadama nimetus. Laeva nime tähtede kõrgus peab olema 4/5 laeva vööris oleva nime tähtede kõrgusest ja kodusadama nimetuse tähtede kõrgus 3/5 ahtrisse kantava laeva nime tähtede kõrgusest.

2.2. Peegelahtriga laeval kantakse laeva nimi ja kodusadama nimetus ahtripeeglile. Kui ahtripeeglile konstruktsioonilistest iseärasustest (ahtriramp) sõltuvalt ei ole võimalik laeva nime ja kodusadamat kanda, siis kantakse need mõlemale pardale võimalikult ahtri lähedale.

2.3. Ristleja või elliptilise ahtritüübiga laeval kantakse laeva nimi ja kodusadama nimetus laevakere ahtrisse selliselt, et laevakere parda kaldenurk vee suhtes selles kohas ei ületaks 45°. Kui see ei ole võimalik, siis kantakse laeva nimi ja kodusadama nimetus võimalikult ahtri lähedale mõlemale pardale.

2.4. Laeva nimi kantakse 150 kuni 800 mm tekijoonest allapoole. Kodusadama nimetus kantakse 100 kuni 300 mm laeva nimest allapoole.

2.5. Väikelaeval kogupikkusega kuni 24 meetrit võib laeva nime ahtrisse mitte kanda.

2.6. Laeva nimi ja kodusadama nimetus kantakse tumedale taustale valgete tähtedega ja heledale taustale mustade tähtedega.

3. Laeva nime kandmine laeva keskosale

3.1. Väikelaeval kogupikkusega kuni 12 meetrit võib laeva nime vööri mitte kanda vaid roolikambri katusele või ülasilla reelingu külge kinnitatavale kilbile.

3.2. Laeval kogupikkusega 50 meetrit ja enam, millel on keskosa tekiehitus, on lubatud täiendavalt vööri ja ahtrisse kantavale nimele kanda laeva nimi tekiehituse ülemise korruse seintele või ülasilla reelingule kinnitatavale kilbile.

3.3. Laeva keskosas tekiehituse seinale või ülasilla reelingule kinnitatud kilbile kantud nimi võib olla pimedal ajal valgustatud.

4. Laeva nime tähtede kuju ja laevaomaniku tunnusmärkide kandmine laevale

4.1. Kõik laevale kantud nimed peavad olema selgesti kirjutatud ja kergesti loetavad. Nimede tähtede kujundus ei ole reglementeeritud.

4.2. Laevakompanii või reederi logode ja teiste tunnusmärkide pealekandmist laeva korstnatele ning parrastele ei reglementeerita.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json