Teksti suurus:

Kalalaevade pardanumbri moodustamise ja laevale kandmise juhendi kinnitamine

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.02.2012
Avaldamismärge:RTL 1998, 212, 835

Kalalaevade pardanumbri moodustamise ja laevale kandmise juhendi kinnitamine

Vastu võetud 05.06.1998 nr 38

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse (RT I 1998, 23, 321) paragrahvi 26 alusel määran:

Kinnitada kalalaevade pardanumbri moodustamise ja laevale kandmise juhend (lisatud).

 

Minister Raivo VARE

Kantsler Ruth MARTIN

 

 
Kinnitatud
teede- ja sideministri 5. juuni 1998. a
määrusega nr 38

Kalalaevade pardanumbri moodustamise ja laevale kandmise juhend

I. PARDANUMBRI MOODUSTAMINE

1. Kalapüügilaevale, kalatranspordilaevale, kalatöötlemislaevale ja kalatöötlemise ujuvbaasile antakse kinnistamisel või registreerimisel alaline kordumatu pardanumber. Kalalaeva pardanumber antakse laevale kogupikkusega 12 meetrit ja enam.

2. Kalalaeva pardanumbrite registrit peab Veeteede Amet.

3. Kalalaeva pardanumber kantakse laevale väljastatavatele lipudokumentidele.

4. Kalalaeva pardanumber moodustatakse seitsmekohalise eesti tähestiku suurtähtede ja numbrite kombinatsioonina.

5. Esimesel ja teisel kohal on pardatähises tähed, mis näitavad kalalaeva kasutusala. Nendeks tähtedeks on:
EK - kalapüügilaev;
ET - kalatranspordilaev;
EB - kalatöötlemislaev, ujuvbaas.

6. Kolmandal kohal on ühe tähekoha pikkune horisontaaljoon.

7. Neljandal ja viiendal kohal on kalalaeva registreerimise aasta kaks viimast numbrit.

8. Kuuendal ja seitsmendal kohal on kalendriaasta jooksul kalalaevade registreerimise järjekorranumber. Näiteid: EK-9823, ET-9940, EB-0041.

9. Kalalaevade pardatähised, mis on antud perioodil 1. jaanuarist 1995. a kuni 1. juulini 1998. a, jäävad muutmata.

10. Kalalaevade pardatähised, mille neljandal ja viiendal kohal on numbrid 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 või 09, asendatakse vastavalt laeva esmase Eesti laevaregistrisse või Eesti laevaraamatusse kandmise aasta viimase kahe numbriga.

II. PARDANUMBRI LAEVALE KANDMINE

11. Kalalaeva pardanumber kantakse laeva juhtsilla ülaosa paremale ja vasakule pardale paigutatavatele kilpidele.

12. Ainult Eesti territoriaalvetes töötavate kalalaevade pardanumbri kilbid on musta värvi ning tähed ja numbrid valget värvi.

13. Väljaspool Eesti territoriaalvete piire töötavate kalalaevade pardanumbri kilbid on valget värvi ning tähed ja numbrid musta värvi.

14. Kalalaevade, mis töötavad nii Eesti territoriaalvete piires kui ka väljaspool territoriaalvete piire, on pardanumbri kilbid valget värvi ning tähed ja numbrid musta värvi.

15. Kalalaevadel kogupikkusega kuni 15 meetrit on pardanumbri kilbi mõõtmed 400x1200 mm, tähtede ja numbrite kõrgus kilbil 150-250 mm.

16. Kalalaevadel kogupikkusega 15 kuni 31 meetrit on pardanumbri kilbi mõõtmed 600x1800 mm, tähtede ja numbrite kõrgus kilbil 300-400 mm.

17. Kalalaevadel kogupikkusega 31 kuni 76 meetrit on pardanumbri kilbi mõõtmed 700x2000 mm, tähtede ja numbrite kõrgus kilbil 450-550 mm.

18. Kalalaevadel kogupikkusega üle 76 meetri on pardanumbri kilbi mõõtmed 900x2500 mm, tähtede ja numbrite kõrgus kilbil 600-700 mm.

/otsingu_soovitused.json