Teksti suurus:

Väetiste impordiks lubatud piiripunktide nimekirja kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.06.2003
Avaldamismärge:RT I 1998, 86, 1420

Väetiste impordiks lubatud piiripunktide nimekirja kinnitamine

      Väetiste impordiks lubatud piiripunktide 
           nimekirja kinnitamine

  Vabariigi Valitsuse 29. septembri 1998. a määrus nr 223


   Väetiseseaduse (RT I 1997, 93, 1563) paragrahvi 16 lõike 3
alusel Vabariigi Valitsus määrab:

   1. Kehtestada nende piiripunktide nimekiri, mille kaudu
toimub väetiste import vabaks ringluseks Eesti Vabariigi
territooriumile:
   1) Muuga sadama piiripunkt
   2) Pärnu sadama piiripunkt
   3) Kunda sadama piiripunkt
   4) Roomassaare sadama piiripunkt
   5) Narva piiripunkt (maanteel ja raudteel)
   6) Valga piiripunkt (maanteel ja raudteel)
   7) Ikla piiripunkt
   8) Luhamaa piiripunkt
   9) Murati piiripunkt
   10) Orava-Kliima piiripunkt (Tartu Kaubajaama tollipunkt)
   11) Paldiski lõunasadam

   2. Kehtestada, et väetiste impordil Eesti Vabariigi
territooriumile käesoleva määruse punktis 1 loetletud
piiripunktide kaudu kohaldatakse väetiste kontrollil Eesti
kaupade nomenklatuuri (EKN) grupi 31 koode.

   3. Käesolev määrus jõustub 1. novembril 1998. a.


   Justiitsminister
   peaministri ülesannetes Paul VARUL
   Keskkonnaminister
   põllumajandusministri ülesannetes Villu REILJAN
   Riigisekretär Uno VEERING

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json