Teksti suurus:

Lennupiirangud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.05.2004
Avaldamismärge:RT I 2003, 19, 114

Lennupiirangud

Vastu võetud 19.02.2003 nr 56

NB! Kehtetu - RT I 2004, 43, 302 - jõust. 22.05.2004

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» (RT I 1999, 26, 376; 2001, 87, 525; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387) § 4 lõike 1 alusel.

§1. Lennupiirangu eesmärk ja piiranguala

(1) Määrusega kehtestatakse piirangud lendamisele Eesti õhuruumi teatud osades (edaspidi piirangualad) keskkonnakaitse, lennuohutuse ja riigi julgeoleku tagamise eesmärgil.

(2) Piirangualana käsitatakse lennupiiranguga hõlmatud õhuruumi osa, mida piiritletakse vajadusel geograafiliste koordinaatidega WGS-84-süsteemis ning kõrgusega keskmisest merepinnast.

(3) Käesolevas määruses sätestatud lennupiirangud ei laiene lendudele otsingu- ja päästetööde, riikliku järelevalve ja teadusliku uurimistöö eesmärgil.

§2. Lennupiirangud looduskaitse eesmärgil

(1) Looduskaitse eesmärgil piiratakse lendamist järgmistel piirangualadel:
1) Vilsandi: 583212N 214618E – 582918N 215607E – 582201N 220146E – 581950N 220131E – 581404N 215506E – 581915N 214543E, ala ülapiiriks on 3500 jalga (1050 m);
2) Matsalu: 585200N 232100E – 585200N 232300E – 584827N 233239E – 584916N 234548E – 584547N 235922E – 584347N 235822E – 583858N 232500E – 584458N 231801E, ala ülapiiriks on 3500 jalga (1050 m);
3) Allirahu: 580957N 224625E – 580959N 224935E – 580846N 224933E – 580845N 224631E, ala ülapiiriks on 1500 jalga (450 m);
4) Hari kurk: 590145N 225851E – 585613N 230533E – 585607N 230429E – 585733N 225930E – 590132N 225637E, ala ülapiiriks on 1500 jalga (450 m);
5) Hiiumaa laiud: 585058N 225809E – 584514N 231309E – 584325N 230731E – 584520N 225959E – 585031N 225635E, ala ülapiiriks on 1500 jalga (450 m);
6) Krassi: 592054N 234600E – 592055N 234651E – 592024N 234655E – 592024N 234558E, ala ülapiiriks on 1500 jalga (450 m);
7) Malusi: 593753N 251809E – 593748N 251950E – 593549N 252018E – 593544N 251843E, ala ülapiiriks on 1500 jalga (450 m);
8) Raudrahu: 584008N 222636E – 584008N 222746E – 583935N 222747E – 583935N 222636E, ala ülapiiriks on 1500 jalga (450 m);
9) Sangelaid: 581200N 235154E – 581222N 235356E – 581222N 235439E – 581111N 235439E – 581042N 235208E – 581113N 235136E, ala ülapiiriks on 1500 jalga (450 m);
10) Selgrahu: 590551N 225217E – 590432N 225405E – 590408N 225210E – 590528N 225049E, ala ülapiiriks on 1500 jalga (450 m);
11) Uhtju: 594223N 262805E – 594218N 263240E – 593858N 263248E – 593858N 262903E, ala ülapiiriks on 1500 jalga (450 m);
12) Klaasirahu: 584731N 222437E – 584732N 222545E – 584704N 222536E – 584659N 222431E, ala ülapiiriks on 1500 jalga (450 m);
13) Käina laht: 585042N 225302E – 584948N 225341E – 584708N 224631E – 584811N 224449E – 584924N 224559E, ala ülapiiriks on 3500 jalga (1050 m);
14) Hellamaa laht ja laiud: 590119N 225000E – 585906N 225634E – 585640N 225925E – 585407N 230453E – 585251N 230123E – 590007N 225009E, ala ülapiiriks on 3500 jalga (1050 m);
15) Kõrgessaare-Mudaste: 590155N 222814E – 590217N 223047E – 590145N 223527E – 585743N 222836E – 585656N 222534E – 585836N 222217E, ala ülapiiriks on 3500 jalga (1050 m);
16) Küdema laht: 583444N 221737E – 583116N 221923E – 582907N 221732E – 582923N 221426E – 583251N 221236E, ala ülapiiriks on 3500 jalga (1050 m);
17) Lõu laht: 580751N 220734E – 580722N 221143E – 580337N 221011E – 580438N 220518E, ala ülapiiriks on 3500 jalga (1050 m);
18) Siiksaare-Oessaare lahed: 582034N 225047E – 581941N 225607E – 581748N 225830E – 581727N 225043E, ala ülapiiriks on 3500 jalga (1050 m);
19) Kahtla-Kübassaare rannik ja lahed: 582840N 230928E – 582647N 231925E – 582444N 231932E – 582433N 230958E – 582057N 230143E – 582054N 225702E, ala ülapiiriks on 3500 jalga (1050 m);
20) Väike väin: 583928N 230129E – 583712N 230640E – 583531N 230436E – 583201N 232247E – 583028N 232526E – 582654N 231928E – 583648N 225728E, ala ülapiiriks on 3500 jalga (1050 m);
21) Häädemeeste-Võiste rannik: 581247N 242801E – 580857N 242905E – 580416N 242902E – 580444N 242646E – 581238N 242648E, ala ülapiiriks on 3500 jalga (1050 m);
22) Audru polder: 582251N 241802E – 582400N 241813E – 582409N 241948E – 582347N 242343E – 582320N 242227E, ala ülapiiriks on 3500 jalga (1050 m);
23) Hullo ja Sviby lahed ja laiud: 585815N 231548E – 585847N 231827E – 585719N 231900E – 585600N 231727E – 585634N 231422E – 585856N 231226E, ala ülapiiriks on 3500 jalga (1050 m);
24) Haapsalu siselahed: 590038N 233438E – 590024N 233741E – 585853N 234005E – 585745N 233918E – 585649N 233311E – 585759N 233324E, ala ülapiiriks on 3500 jalga (1050 m);
25) Rame laht: 583630N 232800E – 583630N 233600E – 583130N 234200E – 583000N 234100E – 583399N 233000E, ala ülapiiriks on 3500 jalga (1050 m);
26) Eru laht ja laiud: 593543N 254701E – 593408N 255051E – 593347N 254837E – 593411N 254619E, ala ülapiiriks on 3500 jalga (1050 m);
27) Emajõe suudmeala: 582822N 271446E – 582149N 272623E – 582018N 272508E – 581829N 271013E – 582629N 270610E, ala ülapiiriks on 3500 jalga (1050 m);
28) Soitsjärv: 583415N 263924E – 583349N 264110E – 583229N 264248E – 583322N 264004E, ala ülapiiriks on 3500 jalga (1050 m);
29) Endla järv: 585215N 261027E – 585219N 261245E – 585112N94 261305E – 585051N 261242E – 585050N 261104E, ala ülapiiriks on 3500 jalga (1050 m);
30) Räpina polder: 581028N 272948E – 580745N 273144E – 580624N 273141E – 580621N 272909E – 580752N 272812E – 581001N 272755E, ala ülapiiriks on 3500 jalga (1050 m);
31) Alam-Pedja looduskaitseala: 583458N 255674E – 583516N 261496E – 582419N 263345E – 582056N 269954E, ala ülapiiriks on 3500 jalga (1050 m).

(2) Lõike 1 punktides 6–9 nimetatud piirangualadel on lennud lubatud ainult 31. novembrist 1. veebruarini, punktides 13–30 nimetatud aladel ainult 31. novembrist 1. aprillini, ülejäänud lõikes 1 nimetatud aladel on piirang aastaringne.

(3) Käesolevas paragrahvis sätestatud piiranguid ei rakendata laskumisele maandumiseks sertifitseeritud lennuväljale ja stardijärgsele tõusule sellelt.

§3. Lennupiirang riigipiirist kuni 5 km kaugusel

(1) Riigi julgeoleku tagamise huvides tohib riigipiirist kuni 5 km (2,7 NM) kaugusel maismaa, Peipsi, Lämmi-, Pihkva järve, Narva jõe, Narva veehoidla ning Soome lahe kohal koordinaatides 592830N 280260E – 593530N 274200E – 593780N 265470E – 595630N 262640E lennata ainult kõrgemal kui 1000 jalga (300 m) keskmisest merepinnast.

(2) Lendamiseks riigipiirile lähemale kui 5 km (2,7 NM) mittekontrollitavas õhuruumis on vajalik lennuplaani esitamine vastavalt «Lennundusseaduse» § 4 lõike 3 alusel kehtestatud õigusakti nõuetele.

(3) Lõikes 2 nimetatud lennuplaanis sisalduva informatsiooni peab lennuliiklusteenistus edastama viivitamatult Piirivalveameti juhtimispunktile.

(4) Lõikes 1 nimetatud piirang ei laiene põllumajanduslikele lennutöödele, mis toimuvad kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määruse nr 176 «Piirirežiimi eeskirja kinnitamine» (RT I 1997, 69, 1126; 1998, 41/42, 629; 2002, 77, 460) punktiga 52.

§4. Lennupiirang linnade ja teiste asustusüksuste kohal

(1) Lennuohutuse tagamise huvides võivad linnade, alevite ja alevike kohal toimuda ainult lennud, mis ei ole treening-, katse-, õppe-, kontroll- ega vigurlennud.

(2) Vigurlennud võivad toimuda ainult Lennuameti poolt selleks ettenähtud harjutustsoonides.

§5. Lennupiirangute alase teabe avaldamine

(1) Lennuamet tagab lennupiirangute alase teabe avaldamise aeronavigatsioonialase teabe kogumikus (AIP).

(2) Piirangualad koos teabega piirangute kohta kantakse lennukaardile ja teistele aeronavigatsioonikaartidele.

§6. Vabariigi Valitsuse määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2000. a määruse nr 240 «Eesti õhuruumi kasutamise ja lennuliikluse teenindamise tagamise korra kehtestamine» (RT I 2000, 62, 400; 2002, 44, 288; 82, 485) §-st 1 jäetakse välja sõna «lennupiiranguid».

§7. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. märtsil 2003. a.

Peaminister Siim KALLAS
Majandus- ja kommunikatsiooniminister Liina TÕNISSON
Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json