Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 2. veebruari 2001. a määruse nr 48 "Liikluseeskiri" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.03.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 22, 131

Vabariigi Valitsuse 2. veebruari 2001. a määruse nr 48 "Liikluseeskiri" muutmine

Vastu võetud 19.02.2003 nr 57

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6; 2002, 90, 521; 92, 531; 105, 613; 110, 654 ja 655) § 3 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 2. veebruari 2001. a määruses nr 48 «Liikluseeskiri» (RT I 2001, 15, 66) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 22 asendatakse sõnad ««Teeseaduse» (RT I 1999, 26, 377; 93, 831) § 10 lõike 2 alusel teede- ja sideministri poolt» sõnadega ««Teeseaduse» (RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241; 50, 283; 93, 565; 2002, 41, 249; 47, 297; 53, 336; 61, 375; 63, 387) § 10 lõike 2 alusel»;

2) paragrahv 192 sõnastatakse järgmiselt:

« § 192. Sõiduki ja autorongi üksainuski mõõde koormaga või koormata ei tohi üldjuhul ületada «Liiklusseaduse» § 15 lõike 1 alusel kehtestatud suurimat lubatud suurust.»;

3) paragrahv 195 sõnastatakse järgmiselt:

« § 195. Autorongi koosseisus oleva haagise registrimass ei või ületada vedukiga vedada lubatud haagise suurimat registrimassi.»;

4) paragrahvis 197 asendatakse sõnad ««Liiklusseaduse» § 15 lõike 2 alusel teede- ja sideministri poolt» sõnadega ««Liiklusseaduse» § 15 lõike 1 alusel»;

5) paragrahvis 198 asendatakse sõnad ««Autoveoseaduse» (RT I 2000, 54, 346) § 23 punkti 1 alusel teede- ja sideministri poolt» sõnadega ««Autoveoseaduse» (RT I 2000, 54, 346; 2002, 32, 190; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 102, 601) § 23 lõike 1 punkti 1 alusel»;

§ 2. Lisas 1 tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 graafilise osa Liikluse reguleerimise märguanded osa 1. Foorid täiendatakse fooridega 74, 83 ja 93:

2) lisa 1 LIIKLUSE REGULEERIMISE MÄRGUANDED osa 1. FOORID punkti 7 Ülesõidufoor täiendatakse neljanda lõiguga järgmises sõnastuses:

«Foori 74 punase ja rohelise tule tähendus on sama nagu fooril 11.»;

3) lisa 1 LIIKLUSE REGULEERIMISE MÄRGUANDED osa 1. FOORID punkt 8 Jalgrattafoor sõnastatakse järgmiselt:

« 8. Jalgrattafoor. Foorid 81 ja 82 reguleerivad jalgrataste ja mopeedide sõitu nendele eraldatud rajal või jalgrattateel. Foor 83 reguleerib jalakäijate ja jalgratturite liiklust.

Foori kuju, tulede asetus ja tähendus on sama mis fooril 11. Foori 81 tuledel on jalgratta kujutis. Foor 82 ühtib kujunduselt fooriga 11, temaga kohakuti on lisateatetahvel 847. Foori 83 tuledel on jalakäija ja jalgratta kujutis.»;

4) lisa 1 LIIKLUSE REGULEERIMISE MÄRGUANDED osa 1. FOORID punkti 9 Jalakäijafoor täiendatakse kolmanda lõiguga järgmises sõnastuses:

«Jalakäijafoori ülemist punast jalakäija kujutisega tuld võib vajadusel dubleerida.»

§ 3. Lisas 2 tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 2 graafilise osa Liiklusmärgid osas 5. Osutusmärgid asendatakse liiklusmärgi number «578» numbriga «578a»;

2) lisa 2 graafilise osa Liiklusmärgid osa 5. Osutusmärgid täiendatakse liiklusmärgiga 578b:

3) lisa 2 graafilise osa Liiklusmärgid osas 7. Teeninduskohamärgid asendatakse liiklusmärgi 715 sümbol järgmise sümboliga:

4) lisa 2 graafilise osa Liiklusmärgid osa 7. Teeninduskohamärgid täiendatakse liiklusmärkidega 719, 729a ja 729b:

5) lisa 2 LIIKLUSMÄRGID osas 5. OSUTUSMÄRGID asendatakse tekst «578. Tasuline parkimine.» tekstiga:

« 578a. Tasuline parkimine.»;

6) lisa 2 LIIKLUSMÄRGID osa 5. OSUTUSMÄRGID täiendatakse järgmise tekstiga:

« 578b. Tasulise parkimise lõpp.»;

7) lisa 2 LIIKLUSMÄRGID osa 7. TEENINDUSKOHAMÄRGID täiendatakse pärast teksti «718. Vaatamisväärsus.» järgmise tekstiga:

« 719. Toll.»;

8) lisa 2 LIIKLUSMÄRGID osa 7. TEENINDUSKOHAMÄRGID täiendatakse pärast teksti «728b. Käimla.» järgmise tekstiga:

« 729a. Autoregistrikeskus.

729b. Tehnoülevaatus.»

Peaminister Siim KALLAS

Majandus-
ja kommunikatsiooniminister Liina TÕNISSON

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json