Teksti suurus:

Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete töötasustamise korra kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.05.2004
Avaldamismärge:RT I 1999, 35, 455

Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete töötasustamise korra kinnitamine

AVALDATUD :
RT I 1999, 35, 455
 
 
   Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete
        töötasustamise korra kinnitamine
 
   Vabariigi Valitsuse 24. märtsi 1999. a määrus nr 115
 
 
   Metsaseaduse (RT I 1998, 113/114, 1872) paragrahvi 49 
lõike 14 alusel Vabariigi Valitsus määrab:
 
   Kinnitada "Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete
töötasustamise kord" (juurde lisatud).
 
 
   Peaminister Mart SIIMANN
   Keskkonnaminister Villu REILJAN
   Riigisekretär Uno VEERING
 
 
                         Kinnitatud
                          Vabariigi
                          Valitsuse
                       24. märtsi 1999. a
                        määrusega nr 115
 
    RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUSE NÕUKOGU LIIKMETE
           TÖÖTASUSTAMISE KORD
 
   1. Käesolevat korda rakendatakse Vabariigi Valitsuse poolt
Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmeks kinnitatud
isikute suhtes.
 
   2. Nõukogu esimehele ja liikmetele makstakse nõukogus
töötamise eest tasu, lähtudes arvestuslikust kuutöötasust, mis
arvutatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud tunnipalga alammäära
alusel, järgmiselt:
   1) esimehele arvestusliku kuutöötasu 4-kordses suuruses;
   2) liikmetele arvestusliku kuutöötasu 3-kordses suuruses.
 
   3. Nõukogu esimehele ja liikmetele makstakse käesoleva
korra punktis 2 nimetatud tasu välja üks kord kuus. Kui nõukogu
liige ei osalenud mingil ajavahemikul nõukogu töös mõjuva
põhjuseta, siis selle ajavahemiku eest talle nõukogu otsusel
tasu ei maksta.
 
   4. Nõukogu esimehele ja liikmetele makstakse tasu
Riigimetsa Majandamise Keskuse eelarvest.
 
 
   Keskkonnaminister Villu REILJAN

/otsingu_soovitused.json