Teksti suurus:

Riiklike peretoetuste seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.02.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 18, 103

Riiklike peretoetuste seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 29.01.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 14. veebruari 2003. a otsusega nr 348

§ 1. Riiklike peretoetuste seaduse (RT I 2001, 95, 587; 2002, 61, 375) § 6 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Isikul, kellele makstakse lapsehooldustasu, on õigus täiendavale lapsehooldustasule 100 krooni kuus iga kuni üheaastase lapse kohta.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval ja seda kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 2003. aasta 1. jaanuarist.

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json