Teksti suurus:

Haldusterritoriaalse korralduse muutmine Lihula linna ja Lihula valla osas

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 1999, 45, 522

Haldusterritoriaalse korralduse muutmine Lihula linna ja Lihula valla osas

Vastu võetud 13.05.1999 nr 151

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808) paragrahvi 3 lõike 1, paragrahvi 6 lõike 5 ja paragrahvi 71 lõigete 2 ja 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Moodustada senise Lihula linna ja senise Lihula valla baasil uus omavalitsusüksus Lihula vald.

2. Kehtestada moodustatava Lihula valla piiriks senise Lihula valla piir.

3. Kehtestada Lihula kui asula liigiks vallasisene linn.

4. Määrata Lihula vallasisese linna lahkmejoon vastavalt rahvaloenduskaardile kantud muudatusele.

5. Jätta Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 (RT I 1995, 40, 567; 53, 855; 1996, 55, 997; 76, 1346; 1997, 74, 1236; 1998, 56, 842; 96, 1516; 1999, 31, 427) kinnitatud "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistus" Lääne maakonna linnade loetelust välja nimi "Lihula".

6. Täiendada Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a määrusega nr 244 (RT I 1997, 95/96, 1577; 99, 1604; 1998, 56, 842; 60, 955; 96, 1516; 112, 1853; 1999, 22, 345; 31, 427) kinnitatud "Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistus" Lääne maakonna osas Lihula valla nimistut enne sõna "Külad" sõnadega: "Vallasisesed linnad
Lihula".

7. Käesoleva määruse punkti 1 alusel toimuv haldusterritoriaalse korralduse muudatus ning punktid 2-6 jõustuvad moodustatava Lihula valla volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Mart LAAR
Peaminister

Jüri MÕIS
Siseminister

Aino LEPIK von WIREN
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json