Teksti suurus:

Aktsiisilaos, mille tegevusloa kehtivus on peatatud, ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikaubaga keelatud toimingute loetelu

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.05.2007
Avaldamismärge:RTL 2003, 31, 461

Aktsiisilaos, mille tegevusloa kehtivus on peatatud, ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikaubaga keelatud toimingute loetelu

Vastu võetud 19.02.2003 nr 26

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» (RT I 2003, 2, 17) § 42 lõike 4 alusel.

§ 1. Keelatud toimingute loetelu

Aktsiisilaos, mille tegevusloa kehtivus on peatatud, ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikaubaga keelatud toimingud on järgmised:
1) aktsiisikauba tootmine, välja arvatud aktsiisikauba, mille tootmine on pooleli, tootmise jätkamine koguses, mis on kooskõlastatud aktsiisilao üle järelevalvet teostava tolliinspektuuriga;
2) aktsiisikauba, millelt on aktsiis maksmata, lähetamine ajutises aktsiisivabastuses, välja arvatud aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba lähetamine teise aktsiisilattu, kui teine aktsiisilaopidaja võtab aktsiisikauba vastu selle lähetaja juures;
3) aktsiisikauba, millele rakendatakse aktsiisivabastust vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 27 lõike 1 punktidele 8–19, 22 ja 23, lähetamine ajutises aktsiisivabastuses, välja arvatud juhul, kui isik või asutus, kellel on õigus seda aktsiisikaupa kasutada või vastu võtta, võtab selle aktsiisikauba vastu lähetaja juures;
4) ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba kasutamine aktsiisikaubast erineva toote valmistamiseks.

§ 2. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2003. aasta 1. aprillil.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
rahandusministri ülesannetes Liina TÕNISSON

Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json