Teksti suurus:

Haldusterritoriaalse korralduse muutmine Antsla linna ja Antsla valla osas

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 1999, 57, 606

Haldusterritoriaalse korralduse muutmine Antsla linna ja Antsla valla osas

Vastu võetud 29.06.1999 nr 208

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808) paragrahvi 3 lõike 1, paragrahvi 6 lõike 5 ja paragrahvi 71 lõigete 2 ja 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Moodustada senise Antsla linna ja senise Antsla valla baasil uus omavalitsusüksus Antsla vald.

2. Kehtestada moodustatava Antsla valla piiriks senise Antsla valla piir.

3. Kehtestada Antsla kui asula liigiks vallasisene linn.

4. Määrata Antsla vallasisese linna lahkmejoon vastavalt rahvaloenduskaardile kantud muudatusele.

5. Jätta Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 (RT I 1995, 40, 567; 53, 855; 1996, 55, 997; 76, 1346; 1997, 74, 1236; 1998, 56, 842; 96, 1516; 1999, 31, 427; 45, 522) kinnitatud "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistus" Võru maakonna linnade loetelust välja nimi "Antsla".

6. Täiendada Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 1997. a määrusega nr 244 (RT I 1997, 95/96, 1577; 99, 1604; 1998, 56, 842; 60, 955; 96, 1516; 112, 1853; 1999, 22, 345; 31, 427; 45, 522) kinnitatud "Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistus" Võru maakonna osas Antsla valla nimistut enne sõna "Alevikud" sõnadega: "Vallasisesed linnad
Antsla".

7. Käesoleva määruse punkti 1 alusel toimuv haldusterritoriaalse korralduse muudatus ning punktid 2-6 jõustuvad Antsla Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Mart LAAR
Peaminister

Jüri MÕIS
Siseminister

Aino LEPIK von WIREN
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json